Tillämpa, ta bort eller byt namn på CSS-klassformat

Lär dig hur du tillämpar, tar bort eller byter namn på CSS-klassformat i Dreamweaver

Obs!

I Dreamweaver och senare har CSS-formatpanelen ersatts med CSS Designer. Mer information finns i CSS Designer.

Klassformat är den enda typen av CSS-format som kan användas på text i ett dokument, oavsett vilka taggar som styr texten. Alla klassformat som är kopplade till det aktuella dokumentet visas i panelen CSS-format (med en punkt [.] före namnen) och på snabbmenyn Format i egenskapskontrollen.

Du kommer att se att de flesta format uppdateras direkt, men du bör granska sidan i en webbläsare för att bekräfta att ett format lades till som förväntat. När du lägger till två eller flera format i samma text kan en konflikt uppstå mellan formaten och skapa oväntade resultat.

Obs!

När du förhandsvisar format som definierats i en extern CSS-formatmall ska du se till att spara formatmallen för att se till att ändringarna visas när du förhandsvisar sidan i en webbläsare.

Använda ett CSS-klassformat

 1. I dokumentet markerar du texten som du vill lägga till ett CSS-format på.

  Placera markören i ett stycke för att lägga till formatet i hela stycket.

  Om du markerar ett textområde i ett stycke påverkar CSS-formatet endast det markerade området.

  Om du vill ange den exakta taggen som CSS-formatet ska läggas till i markerar du taggen i taggväljaren som finns långt ner till vänster i dokumentfönstret.

 2. Om du vill lägga till ett klassformat gör du något av följande:
  • I panelen CSS-format (Fönster > CSS-format) väljer du läget Alla, högerklickar på namnet på formatet som du vill lägga till och väljer Använd på snabbmenyn.

  • I HTML-egenskapskontrollen markerar du klassformatet som du vill lägga till från snabbmenyn Klass.

  • I dokumentfönstret högerklickar (Windows) eller Kontroll-klickar (Macintosh) du på den markerade texten och väljer CSS-format på snabbmenyn och väljer sedan formatet som du vill lägga till.

  • Välj Format > CSS-format och välj önskat format på undermenyn.

Ta bort ett klassformat från en markering

 1. Markera objektet eller texten som du vill ta bort formatet från.
 2. I HTML-egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) väljer du Inget på snabbmenyn Klass.

Döpa om ett klassformat

 1. I panelen CSS-format högerklickar du på CSS-klassformatet som du vill byta namn på och väljer Byt namn på klass.
  Obs!

  Du kan även byta namn på en klass genom att markera Byt namn på klass på alternativmenyn i panelen CSS-format.

 2. I dialogrutan Byt namn på klass kontrollerar du att klassen som du vill byta namn på är markerad på snabbmenyn Byt namn på klass.
 3. I textrutan Nytt namn skriver du in det nya namnet på den nya klassen och klickar på OK.

  Om klassen som du byter namn på är intern för huvudavsnittet i det aktuella dokumentet ändrar Dreamweaver namnet på klassen samt alla förekomster av namnet i det aktuella dokumentet. Om klassen som du byter namn på är en extern CSS-fil öppnas Dreamweaver och namnet på klassen ändras i filen. Dreamweaver öppnar även dialogrutan Sök och ersätt för hela webbplatsen så att du kan söka efter alla förekomster av det gamla namnet på klassen på hela webbplatsen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?