Arbeta i dokumentfönstret

Lär dig mer om att växla mellan vyer, överlappande och sida vid sida, och ändra storlek på dokumentfönstret i Dreamweaver.

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Växla mellan vyer i dokumentfönstret

Du kan visa ett dokument i dokumentfönstret i kodvyn, delad kodvy, designvyn, kod- och designvyerna (delad vy) eller Live-vyn. Du kan också visa den delade kodvyn eller kod- och designvyerna lodrätt eller vågrätt. (Vågrätt läge är standardvärdet.)

Obs!

Alternativet för designvy är inte tillgängligt för dokument med flytande stödrasterlayout.

Växla till kodvyn

 1. Gör något av följande:
  • Välj Visa > Kod.

  • Klicka på knappen Kod i verktygsfältet Dokument.

    

    

Växla till den delade kodvyn

I den delade kodvyn delas dokumentet upp i två, så att du kan arbeta med två avsnitt av koden samtidigt.

 1. Välj Visa > Delad kod.

Växla till designvyn

Klicka på listrutan bredvid alternativet Live i verktygsfältet Dokument och klicka på Design. Klicka på knappen Design om du vill växla till fullständig designvy.

Visa både kod och design

 

Klicka på knappen Dela i verktygsfältet Dokument. Klicka sedan på listrutan bredvid alternativet Live och klicka på Design.

 

Dela vyer lodrätt eller vågrätt

 1. Kontrollera att du är i vyn Dela (delad kod eller delad Design/Live).

 2. Välj Visa > Dela lodrätt om du vill dela vyn lodrätt. Avmarkera Visa > Dela lodrätt om du vill dela vyn vågrätt.

Dokumentfönster som överlappar eller visas sida vid sida

Om du har många dokumentfönster öppna samtidigt kan du se till att de överlappar eller visas sida vid sida.

Överlappa dokumentfönster

 1. Välj Fönster > Överlappande.

Visa dokumentfönster sida vid sida

 • (Windows) Välj Fönster > Under varandra eller Fönster > Sida vid sida.
 • (Macintosh) Välj Fönster > Sida vid sida.

Ändra storlek på dokumentfönstret

Dokumentfönstrets aktuella storlek (i pixlar) visas i statusfältet. Vill du utforma en sida som ser bäst ut i en specifik storlek kan du ändra dokumentfönstret till en på förhand bestämd storlek, ändra dessa storlekar eller skapa storlekar.

När du ändrar vystorlek för en sida i design- eller Live-vyn ändras endast vyns dimensioner. Dokumentstorleken ändras inte.

I Dreamweaver visas utöver de förinställda och anpassade storlekarna även de storlekar som angetts i en mediefråga. När du väljer en storlek som motsvarar en mediefråga används mediefrågan för att visa sidan. Du kan också ändra sidorienteringen så att du kan förhandsvisa en sida för mobila enheter vars sidlayout ändras beroende på hur enheten hålls.

Om du vill ändra storlek på dokumentfönstret väljer du en av storlekarna på snabbmenyn Fönsterstorlek längst ned i dokumentfönstret.

Ändra storlek på dokumentfönstret till en på förhand bestämd storlek

 1. Välj en av storlekarna på snabbmenyn Fönsterstorlek längst ned i dokumentfönstret. Dreamweaver CS5.5 och senare innehåller en utökad lista med alternativ, inklusive val för vanliga mobila enheter (se bilden här nedanför).

  Fönsterstorleken som visas återspeglar webbläsarfönstrets innermått, utan ramar. Bildskärmens storlek eller mobil enhet anges till höger.

  Obs!

  Är du inte intresserad av en exakt storlek kan du använda den normala metoden att ändra storlek på fönstret i operativsystemet, t.ex. att dra i det nedre högra hörnet av fönstret.

  Obs!

  (Enbart Windows) Dokument i dokumentfönstret maximeras som standard och du kan inte ändra storlek på ett dokument när det är maximerat. Om du inte vill maximera dokumentet klickar du på återställningsknappen  i dokumentets övre högra hörn.

Ändra värdena på snabbmenyn Fönsterstorlek

 1. Välj Ändra storlek på snabbmenyn Fönsterstorlek.
 2. Klicka i något bredd- eller höjdvärde i listan Fönsterstorlek och ange sedan ett nytt värde.

  Vill du att dokumentfönstret bara ska justeras i breddled (och inte ändra höjden) markerar du höjdvärdet och tar bort det.

 3. Beskriv en viss storlek i rutan Beskrivning.

Lägga till en ny storlek på snabbmenyn Fönsterstorlek

 1. Välj Ändra storlek på snabbmenyn Fönsterstorlek.
 2. Klicka i det tomma utrymmet nedanför det sista värdet i kolumnen Bredd.
 3. Ange värden på bredd och höjd.

  Vill du enbart ange bredden eller höjden lämnar du bara det andra fältet tomt.

 4. Beskriv storleken som du har lagt till i fältet Beskrivning.

  Du skulle till exempel kunna skriva SVGA eller Normal PC bredvid posten för en bildskärm på 800 × 600 pixlar och 17 tums Mac bredvid en post för en bildskärm i storleken 832 × 624 pixlar. De flesta bildskärmar går att anpassa till en mängd olika pixelmått.

 5. Klicka på Använd och stäng dialogrutan.

  Den nya fönsterstorleken finns nu på snabbmenyn Fönsterstorlek och kan användas.

Ange fönsterstorlek och anslutningshastighet

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).
 2. Välj Fönsterstorlekar i kategorilistan till vänster.

 3. Anpassa fönsterstorlek efter behov.

Rapporter i Dreamweaver

Du kan hitta material, felsöka eller testa material genom att köra rapporter i Dreamweaver. Följande typer av rapporter går att generera:

Sök

Gör att du kan söka efter taggar, attribut och särskild text inom taggar.

Referens

Här kan du söka efter användbar referensinformation.

Validering

Gör att du kan undersöka om det finns fel i kod eller syntax.

Webbläsarkompatibilitet

Gör att du kan testa HTML-koden i dina dokument och se om några taggar eller attribut inte stöds av målwebbläsarna.

Länkkontroll

Gör att du kan hitta och ordna brutna, externa och överblivna länkar.

Platsrapporter

Gör det möjligt att förbättra arbetsflödet och testa HTML-attribut på din webbplats. Arbetsflödesrapporter innehåller bland annat Utcheckad av, Nyligen ändrade och Design notes, HTML-rapporter omfattar Kombinerbara kapslade typsnittaggar, Tillgänglighet, Alt-text saknas, Överflödiga kapslade taggar, Borttagbara tomma taggar och Namnlösa dokument.

FTP-logg

Gör att du kan visa all FTP-filöverföringsaktivitet.

Serverfelsökning

Gör att du kan visa information för att felsöka ett Adobe® ColdFusion®-program.

Obs!

Stöd för ColdFusion har tagits bort i Dreamweaver CC och senare.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto