Creative_Cloud_mnemonic_RGB_128px

Dreamweaver CC-uppdatering tillgänglig

För mer information, se Sammanfattning av nya funktioner.


Färgväljaren

Nu kan du använda Färgväljaren för att välja på ett stor mängd färger och använda Dreamweaver-funktioner som CSS Designer, panelen Resurser och Inställningar.

Färgväljaren
Färgväljaren

A. Vald färg B. Ursprungsfärg C. Färgruta D. Lägg till färgruta E. Opacitetsreglage F. Ljushetsreglage G. Färgreglage H. Pipettverktyg I. Färgmodeller J. Färgkälla 

Med den nya Färgväljaren i Dreamweaver kan du:

 • Välja färger från olika färgmodeller (RGBa, Hexadecimal eller HSLa). Justera ljushet (F) och opacitet (E) för färgerna efter behov. Spara därefter olika färgkombinationer som färgrutor.
  • Om du vill återgå från den nya färgen till ursprungsfärgen klickar du på ursprungsfärgen (B).
  • Om du vill ändra färgrutornas inbördes ordning drar du dem till önskad position.
  • Om du vill ta bort en färgruta drar du ut den från panelen.
 • Kopiera en färg från ett valfritt område på skärmen med pipettens (H) hjälp. Om du vill välja färger från andra program än Dreamweaver håller du ned musknappen, drar musen över den färg du vill ha och släpper musknappen.
Om du vill stänga Färgväljaren trycker du på Esc.

Förbättringar av molnsynkronisering

Synkronisering av kortkommandon och arbetsytan

Du kan nu synkronisera kortkommandon och anpassade arbetsytor med molnet (och andra datorer med Dreamweaver CC och samma operativsystem).

Kortkommandon och arbetsytor är aktiverade för synkronisering som standard. Du kan välja att inte synkronisera dem genom att avmarkera alternativen i dialogrutan Inställningar.

Dialogrutan Inställningar
Dialogrutan Inställningar

Förbättringar i dialogrutan Inställningar

Knappen OK i dialogrutan Inställningar ersätts av knappen Använd så att du kan ändra inställningar i flera kategorier och använda ändringarna innan du stänger dialogrutan.

Förbättringar i dialogrutan Inställningar
Förbättringar i dialogrutan Inställningar

Förbättringar i CSS Designer

Live-markering

Före Dreamweaver 13.1 fanns det inget sätt att identifiera elementen på sidan som påverkades av ändringar i en CSS-väljare.

Med Live-markering kan du nu enkelt identifiera alla element som är kopplade till en CSS-väljare. Sedan kan du välja att fortsätta redigera egenskaperna eller ändra egenskaperna för ett specifikt element, skapa en ny CSS-väljare för elementet och sedan redigera dess egenskaper. 

Mer information finns i Identifiera sidelement som är kopplade till en CSS-väljare.

Spara och återställ i kontext

Spara och återställ i kontext är nu implementerat i Dreamweaver för att bevara den ursprungliga kontexten på CSS Designer-paneler med arbetsflöden för Redigera, Lägg till och Ta bort.

När du tidigare redigerade eller lade till en egenskap i en väljare i den beräknade listan med väljare växlade egenskapsrutan till den beräknade listan med egenskaper. Om du redigerade eller tog bort marginalvärden flyttades egenskapsblocket för marginaler nedåt.

Spara och återställ i kontext löser dessa problem.

Du kan även se hur spara och återställ i kontext fungerar i följande scenarier:

 • Spårare för CSS-regler – klicka på någon väljare på panelen Väljare. IP uppdateras i CSS-koden
 • Ta bort egenskaper i text/kant eller andra kategorier. Egenskapsrutans kontext ändras inte.
 • Rullning och flikar i egenskapsrutan bevaras för alla väljare. Om du går till en kant i en väljare och sedan byter till en annan väljare visas fortfarande kategorin Kanter i egenskapsrutan.

Förutom detta fungerar redigering och tillägg av egenskaper i en väljare i den beräknade listan med väljare och redigering och borttagning av marginalvärden bättre.

Förbättringar i kodvyn

Markering av radnummer

Radnummer där det finns IP markeras i kodvyn, Live-kod, designvyn, Live-vyn och kodinspektören. Radnummer markeras också om det finns syntaxfel.

Markering av radnummer
Markering av radnummer

Markering av enstaka radnummer
Markering av radnummer

Markering av taggar och attribut

Taggen där det finns en insättningspunkt (IP) markeras. Om IP är på öppningstaggen markeras även den avslutande taggen, och tvärt om. Markeringen fungerar med både musklick och tangentbordsnavigering. Taggmarkering fungerar även med Live-kod och kodinspektören.

Taggmarkering
Taggmarkering

Du kan byta färg på taggmarkeringen i Inställningar (Kodfärgning).

Inställningar (kodfärgning)
Inställningar (kodfärgning)

Kodtips för CSS-väljare

Kodtips för klass och id:n som finns i de överordnade HTML-filerna kan nu visas i CSS-, LESS-, SASS- och SCSS-filer tillsammans med den interna formattaggen.

Kodtips visas medan du skriver i Dreamweaver . eller # i en relaterad CSS-fil eller interna formattaggar i den överordnade HTML-filen.

Kodtips
Kodtips

Inställningar (kodtips)
Inställningar (kodtips)

Kortkommando för att flytta till den aktuella radens början eller slut

 • Mac: Cmd + vänsterpil flyttar till aktuell rads början och Cmd + högerpil flyttar till aktuell rads slut.
 • Win: Ctrl + vänsterpil flyttar till aktuell rads början och Ctrl + högerpil flyttar till aktuell rads slut.

Kortkommandon kan redigeras i > Kortkommandon > Kommandon > Kodredigering.

 

Integrering med CEF

Dreamweaver är nu integrerat med Chromium Embedded Framework (CEF), ett ramverk med öppen källkod som är baserat på projektet Google Chromium. Integreringen gör att Dreamweaver kan styra resursinläsning, navigering, snabbmenyer, utskrift med mera samtidigt som samma prestanda och HTML5-tekniker som finns i webbläsaren Google Chrome utnyttjas.

Mer information finns i Integrering med CEF.

Obs! På grund av CEF-integreringen förändras användningen av <mm:browsercontrol> när du utvecklar tillägg. Detaljerad information finns i den här artikeln.

Stöd för PHP 5.4

Fullständigt stöd för PHP 5.4 (inga syntaxfel).

Uppdateringar i Adobe Extension Manager

I Adobe Extension Manager 7.1 finns nya funktioner som förbättrar hur du hämtar tillägg och håller dem uppdaterade.

Förbättringar i Adobe Exchange

 • Tidigare behövde allt innehåll för Adobe Exchange packas som en ZXP-fil med ett verktyg som Adobe Exchange Packager. Adobe Exchange och Extension Manager har uppdaterats så att alla filtyper kan skickas och installeras. Det innebär att Adobe Exchange får stöd för fler Adobe CC-program och betydligt mer innehåll. Adobe Exchange kommer att innehålla utvalt kompatibelt innehåll från Adobe Exchange Classic och Photoshop Marketplace.
 • Vem som helst kan nu skicka filer till Adobe Exchange Producer Portal. När du väljer det här alternativet packas innehållet automatiskt av Adobe Exchange som en osignerad ZXP. Innehållet installeras sedan av Extension Manager i mappen Hämtade filer på användarens dator. Därifrån kan det läsas in på samma sätt som mer komplicerade dynamiska tillägg. Detta nya stöd för innehåll fungerar med alla Exchange-kompatibla CC-skrivbordsappar, till exempel Photoshop® CC, InDesign® CC, Illustrator® CC, Dreamweaver® CC, InCopy® CC, Prelude® CC och Premiere® Pro CC.

Uppdatera tillägg direkt genom Adobe Extension Manager

Ett tillägg som erbjuds genom Extension Manager kan nu innehålla en uppdateringslänk som leder till uppdateringsinformation på leverantörens uppdateringsserver. I Extension Manager visas vilka uppdateringar som finns på platsen och användaren kan välja att starta uppdateringar. Du kan ange en hämtningsadress för ZXP-paketet. I så fall hämtas och installeras det automatiskt av Extension Manager. Du kan också ange adressen till en sida med instruktioner om hur användaren ska hämta och installera uppdateringen manuellt.

Extension Manager visar att det finns uppdateringar
Extension Manager visar att det finns uppdateringar

Klicka på knappen Uppdatera för att starta en uppdatering
Klicka på knappen Uppdatera för att starta en uppdatering

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy