Sammanfattning av funktioner | Dreamweaver | version 19.0

Läs mer om nya funktioner och förbättringar i oktober 2018-utgåvan av Dreamweaver (version 19.0)

Obs!

Dreamweaver version 19.0.1 har stöd för Bootstrap 4.2.1 och åtgärdar fel som påträffats i den föregående versionen av Dreamweaver. Den här uppdateringen rekommenderas för alla användare. 

Mer information finns i Skapa responsiva webbplatser med Bootstrap. Information om de fel som åtgärdats i den här versionen av Dreamweaver finns i Åtgärdade fel i Dreamweaver

Oktober 2018-utgåvan av Dreamweaver (version 19.0) har spännande nya funktioner för webbdesigner och webbutvecklare. Läs nedan om du vill få en snabb introduktion till de nya funktionerna och länkar till resurser med ytterligare information.

Omstrukturering av JavaScript

Med omstrukturering av JavaScript kan webbutvecklare nu byta namn på funktioner och variabler med kontroll över omfånget. Du kan konvertera anonyma uttrycks- eller funktionsblock till ett piluttryck med en enda klickning. Skapa Get/Set-funktioner för valda identifierare i klass/konstruktor-kontext. Du kan nu extrahera ett uttryck som en variabel i det aktuella omfånget och välja ett stycke kod för att skapa ett Try/Catch-block för det.

Du kan omstrukturera kod i dokumentformaten HTML, PHP och JavaScript. Du kan välja Omstrukturera på menyn som visas när du högerklickar på kodområdet i Dreamweaver. Detta är några av produktivitetsförbättringarna i omstruktureringsfunktionen: Byt namn, Extrahera till variabel, Extrahera till funktion, Kapsla i Try-Catch, Kapsla i villkor, Konvertera till pilfunktion och Skapa Getters/Setters

Mer information finns i Skriva och redigera kod i Dreamweaver

Alternativ för omstrukturering av JavaScript
Alternativ för omstrukturering av JavaScript

Stöd för ECMAScript 6

ECMAScript 6 är den sjätte versionen av ECMA-262-standarden, och har stora förändringar och förbättringar av ECMAScript-specifikationen. ECMAScript är en skriptspråksspecifikation som standardiserats av ECMA International. 

Nu har Dreamweaver stöd för ECMAScript 6-syntax. Webbutvecklare kan nu arbeta med de senast JavaScript-uppdateringarna med hjälp av ECMAScript 6-funktionerna. 

Dreamweaver stöder även linting av ECMAScript-kod med ESLint som standard för JavaScript-linting.

Mer information finns i Granska kod

Ny CEF-integrering

Webbdesigners och webbutvecklare vill ha de senaste funktionerna för att utöka webben genom att skapa HTML- eller CSS-egenskaper. Dreamweaver-utvecklare behövde tidigare använda realtidsförhandsvisning istället för Live-vy för att visa utdata för de senaste funktionerna. 

Dreamweaver är nu integrerat med en ny version av CEF (Chromium Embedded Framework). Nya CEF gör att Live-vyn nu återger sidor som utformats med hjälp av CSS-stödrasterlayouter. Den här ändringen innebär även en bättre stödrasterlayout för CSS. 

CSS-stödrasterlayout med den nya CEF-integreringen
CSS-stödrasterlayout med den nya CEF-integreringen

Säkerhetsförbättringar

Dreamweaver har nu flera säkerhetsförbättringar som ger stöd för de flesta värdtjänstleverantörerna. 

OpenSSH och OpenSSL Nu är Dreamweaver integrerat med nya OpenSSH (version 7.6), vilket ger smidiga SFTP-anslutningar till flera värdservrar. OpenSSL är uppgraderat från version 1.0.2 K till 1.0.2o.

LibCURL – Nu är Dreamweaver integrerat med den nya Lib Curl-versionen (uppgraderad från 7.38 till 7.60), vilket ger säkra anslutningar för användare.

Node.js-versionen har uppgraderats till 6.14.0.

zlib-versionen har uppgraderats till 1.2.11.

Startskärmen

När du startar Dreamweaver visas en förbättrad startskärm som nu har alternativ för att:

  • Öppna en mängd självstudiekurser som hjälper dig att snabbt lära dig koncept, arbetsflöden, tips och trick.
  • Skapa ett nytt dokument eller öppna ett befintligt dokument.

Innehållet på startskärmen anpassas efter hur van du är att använda Dreamweaver samt efter vilken Creative Cloud-plan du har.

Mer information finns i Arbetsytan i Dreamweaver.

Startskärm i Dreamweaver
Startskärm i Dreamweaver

Övriga ändringar

Sök och ersätt

Tidigare funktioner för att spara och läsa in frågor i dialogrutan Sök och ersätt är tillbaka i den här utgåvan. Mer information finns i Sök och ersätt text, taggar och attribut.

Förbättrad realtidsförhandsvisning i webbläsare

Nu finns alternativ för att växla till förhandsvisning av dokument i realtid i webbläsare. Mer information finns i Förhandsgranska sidor.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto