Hitta problem som har åtgärdats i den senaste utgåvan av Dreamweaver – version 19.2, 19.1, 19.0.1 och version 19.0.

Juni 2019-utgåvan (version 19.2)

 • HTML-kod i PHP-dokument är inte formaterad enligt inställningar i taggbibliotek.
 • Vid tillämpning av kodformatering för PHP introduceras ytterligare vita mellanslag inom strängar.
 • Tillämpning av källformatering för PHP introducerar ytterligare radbrytningar inom PHP-koden.
 • Vid tillämpning av källformatering för PHP-kod introduceras ett mellanslag mellan < och ? därmed bryts koden.
 • Synlighetsspecificerare i PHP formateras felaktigt i PHP-fil genom att en ny rad introduceras mellan synlighetsnyckelord och funktionsdefinition.
 • När PHP-filen är rak HTML bör den vara likadant formaterad som HTML-filen.
 • Ankartaggen bryts vid formatering av ett PHP-dokument.
 • PHP-kodindrag efter HTML-indraget.
 • Kod för indrag/minska indrag följer inte indragsstorleken och inställningarna för tabbmellanrum i kodformateringsinställningar i Dreamweaver.
 • Vid formatering av PHP-dokument introduceras överflödiga nya rader/mellanslag/rader i skripttaggar eller JS-koder i filen.
 • Dialogrutan Filsynkronisering avvisas om du klickar över någon fil i listan.

April 2019-utgåvan (version 19.1)

 • Tillägg som installeras för Dreamweaver med appspråket English (International), laddas inte i Dreamweaver.
 • Vid tillämpning av källformatering för CSS-fil formateras inte väljare inom @media-block.
 • Vid tillämpning av källformatering för ett Urval i CSS-fil, tillämpas formatering för hela koden i filen.
 • Ctrl_Tab växlar inte till nästa dokumentflik i ordning om ett nytt dokument skapas/öppnas
 • Endast mac OS: När du lägger till ett ID i dialogrutan Infoga div, sätts div-taggen in i koden utan ID.
 • Endast mac OS: När du lägger till ett ID i dialogrutan Infoga Main förs taggen, Main in i koden utan ID.
 • Endast mac OS: Bootstrap-sidstorlekar sm, md, lg, xl visas inte i rullgardinlistan Visa port i statusfältet Dokument för .dwt-mallfiler som använder Bootstrap.

Utgåvan från januari 2019 (version 19.0.1)

 • PÅ MacOS förbrukar Nodprocessen 100 % CPU vid start av Dreamweaver.
 • ESLint visar felmeddelande variabel/objekt ej definierat för Webbläsar- och JQuery-objekt som dokument, fönster, $() och så vidare.
 • ESLint visar felmeddelande definition av regel som inte hittats för vissa av linterreglerna som for-direction, getter-return, och så vidare, när du skapar en .eslintrc.js- fil från webbplatsinställningar.

Utgåvan från oktober 2018 (version 19.0)

Förbättrad stabilitet och säkerhet

 • [Endast Win] Dreamweaver kraschar varje gång det öppnas.
 • [Endast Win] Dreamweaver-programmet hänger sig på obestämd tid när det öppnas.
 • [Endast Mac] Dreamweaver kraschar när man öppnar en ny JavaScript-fil medan man arbetar med en JavaScript-fil.
 • Node.js har flaggats som osäker vid en intern kontroll.
 • OpenSSL 1.0.2k som kommer med Dreamweaver har säkerhetsbrister.
 • Versionen av zlib.dll som kommer med Dreamweaver är okänd och har säkerhetsbrister.

Kodvyn

 • Förhandsvisningar av bilder och färger i kodvyn kan inte avaktiveras i Dreamweaver utan att redigera brackets.json.
 • Automatisk infogning av citat och klamrar kan inte avaktiveras i Dreamweaver utan att redigera brackets.json.
 • I rullgardinslistan för teckenstorleksenheter i egenskapsverktyget för ett Bootstrap-dokument finns korrupta poster.
 • Det går inte att dra och släppa markerad text i kodvyn när markeringen innehåller ett kolon.
 • Elementtips för $_SERVER array listas med icke relaterade element och det markerade elementet kan inte läggas in genom att trycka på Retur.
 • Vald sökväg för url( )-funktionen i CSS-filerna står inte inom citattecken.

Förhandsvisning i realtid

 • Användaren kan inte växla från förhandsvisning i realtid till förhandsvisning i webbläsare och koppla kortkommandon för primära och sekundära webbläsare för att förhandsvisa dokument i webbläsaren.
 • När en webbläsare väljs för förhandsvisning i realtid, visas felmeddelandet ”Du har försökt att komma åt en extern HTML-sida, som inte kan öppnas för förhandsvisning på enheten. Öppna sidan i Dreamweaver för att förhandsvisa sidan på enheten”.
 • Ibland slutar förhandsvisning i realtid att automatiskt synkronisera ändringar som görs i kodvyn tills användaren klickar i webbläsarfönstret.
 • Kortkommandon för primär och sekundär webbläsare (F12 och Ctrl+F12) är kopplade till förhandsvisning i realtid, men listas även i Öppna i webbläsarens undermeny.
 • Förhandsvisning i realtid uppdateras inte automatiskt när ett dokument skickas ut för att testa servern manuellt.
 • Förhandsvisning i realtid laddar inte om dokumentet har anknutna CSS/JS-filer med relativa sökvägar.

Övrigt

 • Live-vyn återger inte CSS-rutnätslayouter.
 • Det går inte att spara eller ladda sökningar i dialogrutan Hitta och ersätt.
 • Det går inte att spara sökresultatsrapporter efter att Hitta alla har använts på en webbplats.
 • [Endast Win] Markörens position i kod- och designvyn är inte synkroniserad på högupplösta skärmar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy