Användarhandbok Avbryt

Granska kod

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig kodgranska HTML-, CSS- och DW-mallar samt JS-filer i Adobe Dreamweaver. Visa fel och varningar i utdatapanelen och gå till de felaktiga kodraderna med ett enda klick.

Oavsett om du är en nybörjare eller en erfaren programmerare finns alltid en risk att det smyger in fel i koden. När det uppstår fel på en webbsida eller en del av en sida måste du felsöka koden och kontrollera om det finns syntaxfel eller logiska fel. Felsökning kan vara en mycket jobbig och tidskrävande process, särskilt i komplexa projekt.

I Dreamweaver kan du enkelt felsöka vanliga kodfel med hjälp av linting. Linting innebär att kod analyseras för att flagga potentiella fel eller misstänkt kodanvändning. HTML-syntaxfel, parsningsfel i CSS eller varningar i JavaScript-filer är några exempel på saker som flaggas vid linting i Dreamweaver.

Felen och varningarna visas på en separat panel, utdatapanelen, längst ned på arbetsytan. Du kan gå direkt till det ställe i koden där felet inträffade via respektive rad. På så sätt kan du snabbt och enkelt hitta och åtgärda koden. Den felaktiga kodens radnummer är markerade i rött (för fel) och gult (för varningar). Om du håller pekaren över de markerade radnumren visas en förhandsgranskning av felet eller en varning.

Med hjälp av funktionen Linting vid redigering visas fel och varningar på utdatapanelen samtidigt som du redigerar koderna.

I Dreamweaver kan du kodgranska HTML-filer (.htm och .html), CSS-filer, DW-mallar och JavaScript-filer. 

Så här granskar du koden i filerna:

 1. Ange lintingregler genom att redigera HTML-, CSS- och JS-konfigurationsfilerna och DW-mallarna. Se Ange lintingregler om du vill ha mer information.

 2. Aktivera eller inaktivera linting. Du kan kodgranska filer när de redigeras, läses in eller sparas.

Fel och varningar som påträffas i filerna visas på utdatapanelen. Se Lintingresultat och utdatapanelen om du vill ha mer information.

Aktivera linting, linting vid redigering och ange lintingregler

Klicka på Redigera > Inställningar (Win) eller Dreamweaver > Inställningar (Mac). I listan Kategori klickar du på Linting, väljer Aktivera linting och klickar på Tillämpa.

Linting vid redigering

I Dreamweaver är funktionen för linting vid redigering aktiverad som standard. Om du vill inaktivera den klickar du på Redigera > Inställningar (Win) eller Dreamweaver > Inställningar (Mac). I listan Kategori klickar du på Linting, väljer Linting vid redigering och klickar på Tillämpa.

Linting vid redigering

Ange lintingregler

Du kan kodgranska HTML-, CSS- och JS-filer genom att redigera lintingreglerna i motsvarande konfigurationsfiler:

 • HTML: DW.htmlhintrc
 • CSS: DW.csslintrc
 • JS: .eslintrc

Så här öppnar och redigerar du de här filerna:

 1. Klicka på Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Mac). 

 2. Välj Linting i listan Kategori.

 3. Klicka på önskad filtyp i avsnittet Redigera regeluppsättning och klicka sedan på Redigera och använd ändringar.

  Motsvarande konfigurationsfil öppnas i Dreamweaver.

 4. Redigera eller lägg till lintingregler i konfigurationsfilerna. Mer information om lintingregler finns i följande dokumentation:

  I de här konfigurationsfilerna kan du också ange vilken typ av fel eller varningar som ska visas. 

Obs!

Konfigurationsfilen för lintingregler i tidigare versioner av Dreamweaver 19.0 är JS: DW.jshintrc. Mer information finns i http://jshint.com/docs/options/

ECMAScript 6-linting

Dreamweaver har stöd för ECMAScript 6-syntax. Dreamweaver stöder även linting av ECMAScript-kod med ESLint som standard för JavaScript-granskning.

 1. Klicka på Plats > Hantera platser.

  Dialogrutan Hantera platser
  Välj webbplats i dialogrutan Hantera platser

 2. Välj Avancerade inställningar på den vänstra sidan i dialogrutan Platskonfiguration. 

 3. Välj JS Lint i Avancerade inställningar i det vänstra fönstret. 

  Du kan klicka på listrutan bredvid ECMAScript-version och välja 3, 5 eller 6. Dreamweaver använder standardregeluppsättningen för den version du väljer. 

  Välj ECMAScript-version
  Välj ECMAScript-version

 4. Om du vill anpassa regeluppsättningen kan du välja Konfigurationsfil i listrutan och klicka på Redigera konfigurationsfil

  Redigera konfigurationsfil för JS Lint
  Redigera konfigurationsfil för JS Lint

  De ändringar du gör i Platskonfiguration sparas och en ny .eslintrc.js-fil skapas i platsens rotmapp om den inte redan finns.

  Filen eslintrc.js öppnas för redigering i platsens rotmapp. Mer information finns i ESLint-regler

  .eslintrc.js-konfigurationsfil
  .eslintrc.js-konfigurationsfil

  Obs!
  • De ECMAScript-versionsinställningar som anges i dialogrutan för platskonfiguration åsidosätter .eslintrc.js-filen som används i platsens rotmapp. 
  • Om du inte använder ESLint-konfigurationsfiler i platsinställningarna söker Dreamweaver efter konfigurationsfiler på alla platser som leder upp till rotkatalogen.

  Mer information om struktur och hierarki för konfigurationsfiler finns på ESLint-webbplatsen

Lintingresultat och utdatapanelen

Lintingresultaten (fel och varningar) visas på utdatapanelen. Utdatapanelen är tillgänglig i dockat läge längst ned på alla standardarbetsytor. Om utdatapanelen är stängd kan du öppna den på något av följande sätt:

 • Genom att klicka på ikonen för lintingstatus i statusfältet i dokumentfönstret
 • Med kortkommandot Skift+F6
 • Via Fönster > Resultat > Utdata
Utdatapanelen och lintingikonen

Lintingikonen i statusfältet anger lintingresultaten:

 • Röd – det finns fel och varningar i det aktuella dokumentet
 • Gul – det finns endast varningar i det aktuella dokumentet
 • Grön – det finns inga fel i dokumentet
Obs!

Du kan också öppna/stänga utdatapanelen via lintingikonen i statusfältet om ikonen är röd eller gul (inte grön). 

Rader som innehåller fel eller varningar är markerade i rött respektive gult. Du kan dubbelklicka på ett meddelande på utdatapanelen om du vill gå till den rad där felet finns. I kodvyn kan du också hålla pekaren över radnumren för de felaktiga raderna och se en förhandsgranskning av felet eller varningen.

I utdatapanelen visas 50 meddelanden åt gången och felen visas före varningarna. När du åtgärdar felen ändras listan i panelen och nästa fel visas.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?