Användarhandbok Avbryt

Sök och ersätt text, taggar och attribut

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig söka efter och ersätta kod, text eller taggar (med eller utan attribut) i ett aktuellt dokument, en mapp, en plats eller i alla öppna dokument.

Använd de kraftfulla funktionerna för sök och ersätt i Dreamweaver för att söka efter och ersätta kod, text eller taggar (med eller utan attribut) i ett aktuellt dokument, en mapp, en plats eller i alla öppna dokument.

Du kan också använda kraftfulla algoritmer för mönstermatchning (reguljära uttryck) för avancerade Sök och ersätt-åtgärder.

Här är några exempel på vad du kan söka efter och ersätta:

 • Taggar, attribut och text i kod
 • Text i en markering eller flera markeringar
 • Text i flera dokument, öppna dokument, en mapp, en plats, eller begränsa sökningen till det aktuella öppna dokumentet
 • Använd reguljära uttryck i dina sökningar

Du kan söka efter text, taggar och attribut även om det inte finns något öppet dokument i Dreamweaver.

Söka och ersätta text i det aktuella dokumentet

 1. Klicka på Sök > Sök i aktuellt dokument i ett öppet dokument, eller tryck Ctrl + F (på Windows), elle Cmd+F (på Mac) för att öppna snabbpanelen som är dockad i nederkanten av det aktuella dokumentet.

  Om du även vill ersätta text klickar du på Sök > Ersätt i aktuellt dokument eller trycker på Ctrl + H (på Windows) eller Cmd + H (på Mac) för att öppna snabbpanelen Sök och ersätt).

 2. I sökfältet skriver du den text du vill söka efter i det aktuella dokumentet.

  När du skriver markerar Dreamweaver automatiskt alla förekomster av söksträngen i det aktuella dokumentet.

  Söka efter text i det aktuella dokumentet
  Söka efter text i det aktuella dokumentet

  Obs!

  Antalet resultat för sökningen visas på snabbpanelen Sök och ersätt, och du kan navigera genom resultaten med pilarna för Föregående och Nästa.

 3. Du kan använda följande filter för att utöka eller begränsa sökningen:

  • Matcha gemener/VERSALER: begränsar sökningen till en exakt matchning av den angivna texten/koden/taggen. Om du till exempel söker efter ”den vita riddaren” visas inte sökresultat för ”Den Vita riddaren”.
  • Använd reguljära uttryck: innebär att vissa tecken och korta strängar (som ?, *, \w och \b) i söksträngen tolkas som operatorer i ett reguljärt uttryck. Om du till exempel söker efter ”den s\w*\b hunden” visas sökresultat för både ”den svarta hunden” och ”den snälla hunden”.
  • Matcha hela ord: begränsar sökningen till att matcha ett eller flera fullständiga ord.
  • Ignorera blanksteg: innebär att alla blanksteg behandlas som ett enstaka blanksteg vid matchning. Om det här alternativet är markerat och du söker efter ”den här texten” visas sökresultat för ”den här texten” men inte för ”denhärtexten”. Du kan inte välja det här alternativet om du har markerat Använd reguljära uttryck. Du måste utforma det reguljära uttrycket så att blanksteg ignoreras. Taggar räknas inte som blanksteg. 
  • Sök i markerad text: innebär att sökningen begränsas till den markerade texten i det aktiva dokumentet. Den markerade texten kan vara ett enstaka textblock eller flera textmarkeringar på olika ställen i det aktuella öppna dokumentet. När du söker i markerad text visas inte de funna sökorden med färgmarkering i dokumentet. Klicka på Sök alla för att visa sökresultaten på panelen Sök.
  Filter som utökar eller begränsar sökningen
  Filter som utökar eller begränsar sökningen

 4. Om du vill ersätta den hittade texten eller taggarna skriver du en ersättning i textrutan Ersätt och klickar sedan på Ersätt eller Ersätt alla.

  Om du vill gå igenom de hittade förekomsterna på sidan och ersätta dem individuellt klickar du på Ersätt och använder pilarna för att navigera mellan förekomsterna av söktermen i dokumentet.

  Klicka på Ersätt alla om du vill ersätta alla förekomster av söktermen direkt. Dreamweaver ersätter alla förekomster av söktermen och visar en rapport över alla termer som hittats och ersatts.

  Rapport på panelen Sökresultat om ersatta termer
  Rapport på panelen Sökresultat om ersatta termer

Söka och ersätta i flera dokument

Du kan söka med sökord i flera dokument, i mappen eller på din plats.

 1. Öppna dialogrutan Sök och ersätt genom att välja Sök > Sök och ersätt i filer eller genom att trycka på Ctrl+Skift+F (Windows) eller Cmd+Skift+F (Mac OS).

  Obs!

  När Sök och ersätt i filer öppnas för första gången är Hela den lokala platsen valt som standard. Om du gör ett annat val sparas det som ditt standardalternativ.

 2. Skriv texten i textfältet Sök och välj något av följande alternativ i listrutan:

  • Aktuellt dokument – Dreamweaver söker efter den angivna frasen i det dokument som är öppet och aktivt.
  • Öppna dokument – Dreamweaver söker efter den angivna frasen i alla öppna dokument.
  • Mapp – Dreamweaver söker efter den angivna frasen i alla filer som finns i den valda mappen.
  • Markerade filer på platsen – Dreamweaver söker efter den angivna frasen i de filer som är valda från en plats på panelen Filer.
  • Hela den lokala platsen – Dreamweaver söker efter den angivna frasen på den webbplats du arbetar med.
  Dialogrutan Sök och ersätt
  Dialogrutan Sök och ersätt

 3. Du kan använda följande filter för att utöka eller begränsa sökningen:

  • Matcha gemener/VERSALER: begränsar sökningen till en exakt matchning av den angivna texten, inklusive gemener och versaler. Om du till exempel söker efter ”den vita riddaren” visas inte sökresultat för ”Den Vita riddaren”.
  • Använd reguljära uttryck: innebär att vissa tecken och korta strängar (som ?, *, \w och \b) i söksträngen tolkas som operatorer i ett reguljärt uttryck. Om du till exempel söker efter ”den s\w*\b hunden” visas sökresultat för både ”den svarta hunden” och ”den snälla hunden”.
  • Matcha hela ord: begränsar sökningen till att matcha ett eller flera fullständiga ord.
  • Ignorera blanksteg: innebär att alla blanksteg behandlas som ett enstaka blanksteg vid matchning. Om det här alternativet är markerat och du söker efter ”den här texten” visas sökresultat för ”den här texten” men inte för ”denhärtexten”. Du kan inte välja det här alternativet om du har markerat Använd reguljära uttryck. Du måste utforma det reguljära uttrycket så att blanksteg ignoreras. Taggar räknas inte som blanksteg. 
  • Sök endast text: söker efter specifika textsträngar i dokumentets text. Vid en textsökning ignoreras all HTML-kod som avbryter strängen. Som exempel skulle en sökning efter ”head” endast matcha instanser av ”head” i texten. Sökningen ignorerar alla förekomster av <head> och </head>.
  Obs!

  Filtret Sök endast text är inaktiverat på fliken Avancerat i dialogrutan Sök och ersätt.

  Filter i dialogrutan Sök och ersätt
  Filter i dialogrutan Sök och ersätt

 4. Gör något av följande:

  • Välj Sök alla om du vill söka efter alla förekomster av den angivna texten. Dreamweaver öppnar panelen Sökresultat. Om du söker i ett enda dokument visar Sök alla alla förekomster av söktexten eller taggarna tillsammans med lite omgivande text. Om du söker i en katalog eller på en webbplats visar Sök alla en lista över de dokument där taggen förekommer.
  • Du ersätter den hittade texten eller taggarna genom att skriva ersättningstexten i textrutan Ersätt och klicka på Ersätt eller Ersätt alla.
  • Om du vill gå igenom de hittade förekomsterna på sidan och ersätta dem individuellt klickar du på Ersätt och använder pilarna för att navigera mellan förekomsterna av söktermen.
  • Klicka på Ersätt alla om du vill ersätta alla förekomster av söktermen direkt. Dreamweaver ersätter alla förekomster av söktermen och visar en rapport, på panelen Sökresultat, över alla termer som hittats och ersatts.
  • Om du vill visa sökresultaten innan du ersätter dem väljer du Ersätt alla och Undantag. När det här alternativet har valts visas resultaten av sökningen på panelen Sökresultat. Du kan sedan avmarkera de förekomster du inte vill ersätta.

  Om du dubbelklickar på ett sökresultat på panelen Sökresultat navigerar Dreamweaver till den aktuella platsen och placerar markören på sökresultatet.

Sök och ersätt taggar, attribut och text i kod

Du kan söka efter specifika taggar, attribut och attributvärden. Du kan till exempel söka efter alla img-taggar som saknar Alt-attribut.

Du kan även söka efter särskilda textsträngar som finns eller inte finns i en uppsättning behållartaggar. Du kan till exempel söka efter ordet ”Namnlös” i en rubriktagg för att hitta alla namnlösa sidor på webbplatsen.

Sök och ersätt taggar, attribut och text i kod i det öppna dokumentet

 1. Öppna det dokument du vill söka i. Välj sedan Sök > Sök i aktuellt dokument.

 2. Sök efter specifik text i en tagg genom att skriva textsträngen i fältet Sök och välja en tagg i listrutan bredvid fältet.

  Sök efter text i en angiven tagg
  Sök efter text i en angiven tagg

  Dreamweaver markerar alla förekomster av den angivna texten i de specificerade taggarna på den genomsökta sidan.

Sök och ersätt taggar, attribut och text i kod i flera dokument:

 1. Öppna dialogrutan Sök och ersätt genom att välja Sök > Sök och ersätt i filer eller genom att trycka på Ctrl+Skift+F (Windows) eller Cmd+Skift+F (Mac OS).

 2. Välj ett av följande alternativ för Sök i på fliken Avancerat:

  • Aktuellt dokument – Dreamweaver söker efter den angivna frasen i det dokument som är öppet och aktivt.
  • Öppna dokument – Dreamweaver söker efter den angivna frasen i alla öppna dokument.
  • Mapp – Dreamweaver söker efter den angivna frasen i alla filer som finns i den valda mappen.
  • Markerade filer på platsen – Dreamweaver söker efter den angivna frasen i de filer som är valda på panelen Filer.
  • Hela den lokala platsen – Dreamweaver söker efter den angivna frasen på den webbplats du arbetar med.
  Dialogrutan Avancerad sök och ersätt
  Dialogrutan Avancerad sök och ersätt

 3. Skriv sökparametrarna och ange den önskade åtgärden.

 4. Gör något av följande:

  • Välj Sök alla om du vill söka efter alla förekomster av den angivna texten. Dreamweaver öppnar panelen Sökresultat. Om du söker i ett enda dokument visar Sök alla alla förekomster av söktexten eller taggarna tillsammans med lite omgivande text. Om du söker i en katalog eller på en webbplats visar Sök alla en lista över de dokument där taggen förekommer.
  • Du ersätter den hittade texten eller taggarna genom att skriva ersättningstexten i textrutan Ersätt och klicka på Ersätt eller Ersätt alla.
  • Om du vill gå igenom de hittade förekomsterna på sidan och ersätta dem individuellt klickar du på Ersätt och använder pilarna för att navigera mellan förekomsterna av söktermen.
  • Klicka på Ersätt alla om du vill ersätta alla förekomster av söktermen direkt. Dreamweaver ersätter alla förekomster av söktermen och visar en rapport, på panelen Sökresultat, över alla termer som hittats och ersatts.
  • Om du vill visa sökresultaten innan du ersätter dem väljer du Ersätt alla och Undantag. När det här alternativet har valts visas resultaten av sökningen på panelen Sökresultat. Du kan sedan avmarkera de förekomster du inte vill ersätta.

  Om du dubbelklickar på ett sökresultat på panelen Sökresultat navigerar Dreamweaver till den aktuella platsen och placerar markören på sökresultatet.

Visa sökresultat

Så här visar du sökresultat:

 1. Välj Fönster > Resultat > Sök för att visa sökresultaten på sökpanelen.

 2. Dubbelklicka på ett sökresultat i sökpanelen för att visa den förekomsten i dokumentet. 

 3. Högerklicka på ikonen högst upp i sökpanelen för att öppna snabbmenyn som innehåller fler alternativ för att checka in och checka ut filer (om du använder ett versionskontrollsystem), göra fler Sök och ersätt-åtgärder, rensa sökresultaten och stänga sökpanelen.

  Ytterligare alternativ på sökresultatpanelen
  Ytterligare alternativ på sökresultatpanelen

Spara och läs in sökfrågor

Välj Sök > Sök och ersätt.

Spara frågor genom att klicka på spara-ikonen i Sök och ersätt-dialogrutan, och välj destination för att spara filen i formatet .dwr.

Läs in frågor genom att klicka på inläsningsikonen och välj .dwr-frågefilen på din dator. 

För Dreamweaver 2017 och 2018

Som standard är sparande och inläsning av sökfrågor inte aktiverat i Dreamweaver 2017 och 2018. Men om du verkligen behöver kunna spara och läsa in sökfrågor kan du aktivera den funktionen genom att följa nedanstående steg.

 1. Kontrollera att Dreamweaver 2017.1 är installerat. Öppna Dreamweaver och använd dialogrutan Avancerad sök och ersätt minst en gång. Stäng sedan Dreamweaver.

 2. På Windows:

  1. Öppna Registereditorn från Startmenyn, antingen i fältet Kör eller i sökrutan. Skriv regedit och tryck på Retur.
  2. Navigera till följande plats: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adobe\Dreamweaver CC 2017\Advanced Find And Replace
  3. Högerklicka och skapa ett nytt strängvärde med ShowHiddenOptions=TRUE.
  4. Stäng Registereditorn.
  Obs!

  Om du inte hittar Avancerad sök och ersätt i Registereditorn kan du rensa dina Dreamweaver-inställningar och sedan öppna Dreamweaver igen.

  På Mac:

  1. Gå med Finder till ~/Library/Preferences.
  2. Öppna Adobe Dreamweaver CC 2017 Prefs med en texteditor.
  3. Gå till området [Avancerad sök och ersätt] och lägg till showhiddenoptions=TRUE.
  4. Spara och stäng filen
 3. Högerklicka och skapa ett strängvärde med ShowHiddenOptions

 4. Lägg till värdet som TRUE

 5. Stäng Registereditorn. 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?