Sök och ersätt text, taggar och attribut

Lär dig söka efter och ersätta kod, text eller taggar (med eller utan attribut) i ett aktuellt dokument, en mapp, en plats eller i alla öppna dokument.

Använd de kraftfulla funktionerna för sök och ersätt i Dreamweaver för att söka efter och ersätta kod, text eller taggar (med eller utan attribut) i ett aktuellt dokument, en mapp, en plats eller i alla öppna dokument.

Du kan också använda kraftfulla algoritmer för mönstermatchning (reguljära uttryck) för avancerade Sök och ersätt-åtgärder.

Här är några exempel på vad du kan söka efter och ersätta:

 • Taggar, attribut och text i kod
 • Text i en markering eller flera markeringar
 • Text i flera dokument, öppna dokument, en mapp, en plats, eller begränsa sökningen till det aktuella öppna dokumentet
 • Använd reguljära uttryck i dina sökningar

Du kan söka efter text, taggar och attribut även om det inte finns något öppet dokument i Dreamweaver.

Söka och ersätta text i det aktuella dokumentet

 1. Klicka på Sök > Sök i aktuellt dokument i ett öppet dokument, eller tryck Ctrl + F (på Windows), elle Cmd+F (på Mac) för att öppna snabbpanelen som är dockad i nederkanten av det aktuella dokumentet.

  Om du även vill ersätta text klickar du på Sök > Ersätt i aktuellt dokument eller trycker på Ctrl + H (på Windows) eller Cmd + H (på Mac) för att öppna snabbpanelen Sök och ersätt).

 2. I sökfältet skriver du den text du vill söka efter i det aktuella dokumentet.

  När du skriver markerar Dreamweaver automatiskt alla förekomster av söksträngen i det aktuella dokumentet.

  Söka efter text i det aktuella dokumentet
  Söka efter text i det aktuella dokumentet

  Obs!

  Antalet resultat för sökningen visas på snabbpanelen Sök och ersätt, och du kan navigera genom resultaten med pilarna för Föregående och Nästa.

 3. Du kan använda följande filter för att utöka eller begränsa sökningen:

  • Matcha gemener/VERSALER: begränsar sökningen till en exakt matchning av den angivna texten/koden/taggen. Om du till exempel söker efter ”den vita riddaren” visas inte sökresultat för ”Den Vita riddaren”.
  • Använd reguljära uttryck: innebär att vissa tecken och korta strängar (som ?, *, \w och \b) i söksträngen tolkas som operatorer i ett reguljärt uttryck. Om du till exempel söker efter ”den s\w*\b hunden” visas sökresultat för både ”den svarta hunden” och ”den snälla hunden”.
  • Matcha hela ord: begränsar sökningen till att matcha ett eller flera fullständiga ord.
  • Ignorera blanksteg: innebär att alla blanksteg behandlas som ett enstaka blanksteg vid matchning. Om det här alternativet är markerat och du söker efter ”den här texten” visas sökresultat för ”den här texten” men inte för ”denhärtexten”. Du kan inte välja det här alternativet om du har markerat Använd reguljära uttryck. Du måste utforma det reguljära uttrycket så att blanksteg ignoreras. Taggar räknas inte som blanksteg. 
  • Sök i markerad text: innebär att sökningen begränsas till den markerade texten i det aktiva dokumentet. Den markerade texten kan vara ett enstaka textblock eller flera textmarkeringar på olika ställen i det aktuella öppna dokumentet. När du söker i markerad text visas inte de funna sökorden med färgmarkering i dokumentet. Klicka på Sök alla för att visa sökresultaten på panelen Sök.
  Filter som utökar eller begränsar sökningen
  Filter som utökar eller begränsar sökningen

 4. Om du vill ersätta den hittade texten eller taggarna skriver du en ersättning i textrutan Ersätt och klickar sedan på Ersätt eller Ersätt alla.

  Om du vill gå igenom de hittade förekomsterna på sidan och ersätta dem individuellt klickar du på Ersätt och använder pilarna för att navigera mellan förekomsterna av söktermen i dokumentet.

  Klicka på Ersätt alla om du vill ersätta alla förekomster av söktermen direkt. Dreamweaver ersätter alla förekomster av söktermen och visar en rapport över alla termer som hittats och ersatts.

  Rapport på panelen Sökresultat om ersatta termer
  Rapport på panelen Sökresultat om ersatta termer

Söka och ersätta i flera dokument

Du kan söka med sökord i flera dokument, i mappen eller på din plats.

 1. Öppna dialogrutan Sök och ersätt genom att välja Sök > Sök och ersätt i filer eller genom att trycka på Ctrl+Skift+F (Windows) eller Cmd+Skift+F (Mac OS).

  Obs!

  När Sök och ersätt i filer öppnas för första gången är Hela den lokala platsen valt som standard. Om du gör ett annat val sparas det som ditt standardalternativ.

 2. Skriv texten i textfältet Sök och välj något av följande alternativ i listrutan:

  • Aktuellt dokument – Dreamweaver söker efter den angivna frasen i det dokument som är öppet och aktivt.
  • Öppna dokument – Dreamweaver söker efter den angivna frasen i alla öppna dokument.
  • Mapp – Dreamweaver söker efter den angivna frasen i alla filer som finns i den valda mappen.
  • Markerade filer på platsen – Dreamweaver söker efter den angivna frasen i de filer som är valda från en plats på panelen Filer.
  • Hela den lokala platsen – Dreamweaver söker efter den angivna frasen på den webbplats du arbetar med.
  Dialogrutan Sök och ersätt
  Dialogrutan Sök och ersätt

 3. Du kan använda följande filter för att utöka eller begränsa sökningen:

  • Matcha gemener/VERSALER: begränsar sökningen till en exakt matchning av den angivna texten, inklusive gemener och versaler. Om du till exempel söker efter ”den vita riddaren” visas inte sökresultat för ”Den Vita riddaren”.
  • Använd reguljära uttryck: innebär att vissa tecken och korta strängar (som ?, *, \w och \b) i söksträngen tolkas som operatorer i ett reguljärt uttryck. Om du till exempel söker efter ”den s\w*\b hunden” visas sökresultat för både ”den svarta hunden” och ”den snälla hunden”.
  • Matcha hela ord: begränsar sökningen till att matcha ett eller flera fullständiga ord.
  • Ignorera blanksteg: innebär att alla blanksteg behandlas som ett enstaka blanksteg vid matchning. Om det här alternativet är markerat och du söker efter ”den här texten” visas sökresultat för ”den här texten” men inte för ”denhärtexten”. Du kan inte välja det här alternativet om du har markerat Använd reguljära uttryck. Du måste utforma det reguljära uttrycket så att blanksteg ignoreras. Taggar räknas inte som blanksteg. 
  • Sök endast text: söker efter specifika textsträngar i dokumentets text. Vid en textsökning ignoreras all HTML-kod som avbryter strängen. Som exempel skulle en sökning efter ”head” endast matcha instanser av ”head” i texten. Sökningen ignorerar alla förekomster av <head> och </head>.
  Obs!

  Filtret Sök endast text är inaktiverat på fliken Avancerat i dialogrutan Sök och ersätt.

  Filter i dialogrutan Sök och ersätt
  Filter i dialogrutan Sök och ersätt

 4. Gör något av följande:

  • Välj Sök alla om du vill söka efter alla förekomster av den angivna texten. Dreamweaver öppnar panelen Sökresultat. Om du söker i ett enda dokument visar Sök alla alla förekomster av söktexten eller taggarna tillsammans med lite omgivande text. Om du söker i en katalog eller på en webbplats visar Sök alla en lista över de dokument där taggen förekommer.
  • Du ersätter den hittade texten eller taggarna genom att skriva ersättningstexten i textrutan Ersätt och klicka på Ersätt eller Ersätt alla.
  • Om du vill gå igenom de hittade förekomsterna på sidan och ersätta dem individuellt klickar du på Ersätt och använder pilarna för att navigera mellan förekomsterna av söktermen.
  • Klicka på Ersätt alla om du vill ersätta alla förekomster av söktermen direkt. Dreamweaver ersätter alla förekomster av söktermen och visar en rapport, på panelen Sökresultat, över alla termer som hittats och ersatts.
  • Om du vill visa sökresultaten innan du ersätter dem väljer du Ersätt alla och Undantag. När det här alternativet har valts visas resultaten av sökningen på panelen Sökresultat. Du kan sedan avmarkera de förekomster du inte vill ersätta.

  Om du dubbelklickar på ett sökresultat på panelen Sökresultat navigerar Dreamweaver till den aktuella platsen och placerar markören på sökresultatet.

Sök och ersätt taggar, attribut och text i kod

Du kan söka efter specifika taggar, attribut och attributvärden. Du kan till exempel söka efter alla img-taggar som saknar Alt-attribut.

Du kan även söka efter särskilda textsträngar som finns eller inte finns i en uppsättning behållartaggar. Du kan till exempel söka efter ordet ”Namnlös” i en rubriktagg för att hitta alla namnlösa sidor på webbplatsen.

Sök och ersätt taggar, attribut och text i kod i det öppna dokumentet

 1. Öppna det dokument du vill söka i. Välj sedan Sök > Sök i aktuellt dokument.

 2. Sök efter specifik text i en tagg genom att skriva textsträngen i fältet Sök och välja en tagg i listrutan bredvid fältet.

  Sök efter text i en angiven tagg
  Sök efter text i en angiven tagg

  Dreamweaver markerar alla förekomster av den angivna texten i de specificerade taggarna på den genomsökta sidan.

Sök och ersätt taggar, attribut och text i kod i flera dokument:

 1. Öppna dialogrutan Sök och ersätt genom att välja Sök > Sök och ersätt i filer eller genom att trycka på Ctrl+Skift+F (Windows) eller Cmd+Skift+F (Mac OS).

 2. Välj ett av följande alternativ för Sök i på fliken Avancerat:

  • Aktuellt dokument – Dreamweaver söker efter den angivna frasen i det dokument som är öppet och aktivt.
  • Öppna dokument – Dreamweaver söker efter den angivna frasen i alla öppna dokument.
  • Mapp – Dreamweaver söker efter den angivna frasen i alla filer som finns i den valda mappen.
  • Markerade filer på platsen – Dreamweaver söker efter den angivna frasen i de filer som är valda på panelen Filer.
  • Hela den lokala platsen – Dreamweaver söker efter den angivna frasen på den webbplats du arbetar med.
  Dialogrutan Avancerad sök och ersätt
  Dialogrutan Avancerad sök och ersätt

 3. Skriv sökparametrarna och ange den önskade åtgärden.

 4. Gör något av följande:

  • Välj Sök alla om du vill söka efter alla förekomster av den angivna texten. Dreamweaver öppnar panelen Sökresultat. Om du söker i ett enda dokument visar Sök alla alla förekomster av söktexten eller taggarna tillsammans med lite omgivande text. Om du söker i en katalog eller på en webbplats visar Sök alla en lista över de dokument där taggen förekommer.
  • Du ersätter den hittade texten eller taggarna genom att skriva ersättningstexten i textrutan Ersätt och klicka på Ersätt eller Ersätt alla.
  • Om du vill gå igenom de hittade förekomsterna på sidan och ersätta dem individuellt klickar du på Ersätt och använder pilarna för att navigera mellan förekomsterna av söktermen.
  • Klicka på Ersätt alla om du vill ersätta alla förekomster av söktermen direkt. Dreamweaver ersätter alla förekomster av söktermen och visar en rapport, på panelen Sökresultat, över alla termer som hittats och ersatts.
  • Om du vill visa sökresultaten innan du ersätter dem väljer du Ersätt alla och Undantag. När det här alternativet har valts visas resultaten av sökningen på panelen Sökresultat. Du kan sedan avmarkera de förekomster du inte vill ersätta.

  Om du dubbelklickar på ett sökresultat på panelen Sökresultat navigerar Dreamweaver till den aktuella platsen och placerar markören på sökresultatet.

Visa sökresultat

Så här visar du sökresultat:

 1. Välj Fönster > Resultat > Sök för att visa sökresultaten på sökpanelen.

 2. Dubbelklicka på ett sökresultat i sökpanelen för att visa den förekomsten i dokumentet. 

 3. Högerklicka på ikonen högst upp i sökpanelen för att öppna snabbmenyn som innehåller fler alternativ för att checka in och checka ut filer (om du använder ett versionskontrollsystem), göra fler Sök och ersätt-åtgärder, rensa sökresultaten och stänga sökpanelen.

  Ytterligare alternativ på sökresultatpanelen
  Ytterligare alternativ på sökresultatpanelen

Spara och läs in sökfrågor

Välj Sök > Sök och ersätt.

Spara frågor genom att klicka på spara-ikonen i Sök och ersätt-dialogrutan, och välj destination för att spara filen i formatet .dwr.

Läs in frågor genom att klicka på inläsningsikonen och välj .dwr-frågefilen på din dator. 

För Dreamweaver 2017 och 2018

Som standard är sparande och inläsning av sökfrågor inte aktiverat i Dreamweaver 2017 och 2018. Men om du verkligen behöver kunna spara och läsa in sökfrågor kan du aktivera den funktionen genom att följa nedanstående steg.

 1. Kontrollera att Dreamweaver 2017.1 är installerat. Öppna Dreamweaver och använd dialogrutan Avancerad sök och ersätt minst en gång. Stäng sedan Dreamweaver.

 2. På Windows:

  1. Öppna Registereditorn från Startmenyn, antingen i fältet Kör eller i sökrutan. Skriv regedit och tryck på Retur.
  2. Navigera till följande plats: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adobe\Dreamweaver CC 2017\Advanced Find And Replace
  3. Högerklicka och skapa ett nytt strängvärde med ShowHiddenOptions=TRUE.
  4. Stäng Registereditorn.
  Obs!

  Om du inte hittar Avancerad sök och ersätt i Registereditorn kan du rensa dina Dreamweaver-inställningar och sedan öppna Dreamweaver igen.

  På Mac:

  1. Gå med Finder till ~/Library/Preferences.
  2. Öppna Adobe Dreamweaver CC 2017 Prefs med en texteditor.
  3. Gå till området [Avancerad sök och ersätt] och lägg till showhiddenoptions=TRUE.
  4. Spara och stäng filen
 3. Högerklicka och skapa ett strängvärde med ShowHiddenOptions

 4. Lägg till värdet som TRUE

 5. Stäng Registereditorn. 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto