Vanliga frågor | Substance 3D för utbildningsinstitutioner

Hitta svar på vanliga frågor om Substance 3D-program för utbildningsinstitutioner.

Åtkomst

Vilka Education-planer har tillgång till Substance 3D-program i dag? 

Substance 3D-program ingår nu i planen Adobe Creative Cloud Alla program för högre utbildning utan extra kostnad. För närvarande är 3D-program inte tillgängliga i grundskola och gymnasium utan bara för de följande licenstyperna.

Även om avsikten är att alla planer för högre utbildning ska få åtkomst framöver, är detta begränsat vid lanseringen och beror på licenstyp:

Delad enhet-licenser och funktionsbegränsade licenser

Substance 3D-program är nu tillgängliga för Creative Cloud Alla program-planer inom högre utbildning med delad enhet-licenser och funktionsbegränsade licenser:

 • Alla kunder som har en delad enhet-licens eller en funktionsbegränsad licens har åtkomst från och med 28 juli 2021.

 • Administratören måste packa om och driftsätta Substance 3D Painter, Designer, Stager och Sampler för användarna om de ska komma åt dem via labbenheter.

Namngiven användare-licens

Substance 3D-program är för närvarande inte tillgängliga för följande kunder med en namngiven användare-licens:

 • Alla VIP-kunder som är namngivna användare, även med studentlicenspaket, har åtkomst från och med 28 juli 2021.
 • Alla ETLA-kunder som är namngivna användare och som har förlängt prenumerationen efter 15 augusti 2021 har åtkomst.
 • ETLA-kunder som registrerar sig efter 15 augusti 2021 har åtkomst.

 

Under tiden kan elever och lärare använda textureringsprogrammen Painter, Designer och Sampler med en kostnadsfri personlig licens som finns på Substance3d.com. Stager ingår inte i detta alternativa erbjudande.

 

Obs!

Substance 3D-program är inte tillgängligt för alla kunder med namngiven användare-licens under detta läsår.

Vilka program ingår?

De nya programmen Substance 3D Painter, Designer, Stager och Sampler tillgodoser många av elevernas 3D-behov, från att skapa mediefiler till scendesign och rendering. 

Vad är maskinvarukraven för Substance 3D-program?

3D-program i synnerhet kan kräva att datorn utför ett enormt antal beräkningar per sekund. Så ju snabbare din dator är, desto smidigare och mer problemfritt kommer du att uppleva 3D-programmen. Med dessa maskinvarurekommendationer kan labbmiljöer även med namngiven användare-åtkomst och inte egna datorer ge eleverna de mesta optimala prestanda när Substance 3D-program används.

När kommer alla planer för högre utbildning att ha tillgång till Substance 3D-program?

Vi jobbar visserligen för att göra Substance 3D-program tillgängliga för alla som nu har en namngiven användare-licens, men det är förmodligen inte klart förrän i slutet av 2022. Under tiden kommer alla kunder som har en namngiven användare-licens och som förlänger sin prenumeration efter 15 augusti 2021 att få komplett tillgång till Substance 3D-program med en namngiven användare-licens.  

När kommer planer för grundskola och gymnasium att omfatta Substance 3D-program?

Ytterligare tekniskt arbete krävs för att få Substance 3D-program klara för användare inom grundskola och gymnasium. Vi väntar oss inte att detta arbete kommer att bli klart under innevarande läsår.

Om en enskild elev, lärare eller någon annan medlem av personalen behöver ha tillgång till program på en enskild dator, och om organisationen inte ännu har tillgång till Substance 3D för namngiven användare-licenser, vad kan man då göra?

Delad enhet-licenser är det bästa sättet för alla elever att få tillgång till Substance 3D-program utöver namngiven användare-licenser.

Om en elev behöver enskild åtkomst kan hen hämta Substance Painter, Designer och Sampler kostnadsfritt på Substance 3D-webbplatsen (detta gäller inte Stager). Gör så här:

 1. Användaren måste först skapa ett konto på Substance 3D-webbplatsen och vara inloggad (detta är inte ett Adobe-konto).

 2. Elev-/lärarlicensen finns här och går att nå via knappen Skaffa en kostnadsfri licens längre ned på sidan.

 3. Användaren måste fylla i ett formulär och lägga upp ett giltigt id-kort för en student eller ett certifikat (med datum). Om formuläret inte visas korrekt måste du först se till att användaren är inloggad och sedan testa med en annan webbläsare (t.ex. Chrome, Internet Explorer, Mozilla.)

 4. Licensen dyker upp omedelbart i kontot på fliken Licenser.

 5. Denna licens får bara användas på en personlig dator och inte användas i skolan.

Om elever vill ha tillgång till Stager och till Substance 3D-resurserna kan de köpa en Substance-prenumeration själva på Adobes webbplats.

Kontohantering

Om en användare hade tillgång till Substance själv och nu har tillgång till Substance-program via Creative Cloud, hur ska hen då kunna migrera sina resurser?

Det fins inga molnresurser för gamla Substance. Resurserna sparas lokalt av användaren och går att använda oavsett typ av licens eller användare. Om en användare därför har ett eget konto och får åtkomst via en institution nu eller framöver, behöver inga resurser migreras.

Går preferenser att migrera mellan ett personligt Substance-konto och ett Adobe-konto?

Om ett konto skapas på Substance 3D-webbplatsen är installationsmappen för programmen inte densamma som installationsmappen för programmen som är tillgängliga på Adobe. Användarna ska läsa denna supportsida om hur de överför sina preferenser.

Inget konto behöver migreras mellan Substance 3D och Adobe.

Driftsättning

Hur ska en organisation med tillgång till Substance 3D-program ge åtkomst till sina användare?

För användare som har en delad enhet-licens eller funktionsbegränsad licens måste administratören packa om och driftsätta Substance 3D Painter, Designer, Stager och Sampler för användarna om de ska komma åt dem via labbenheter.

Användare som har en namngiven användare-licens ska så fort de får tillgång till Substance 3D-program hämta Substance 3D Painter, Designer, Stager och Sampler via Creative Cloud-datorprogrammet.

IT-administratörerna kan även skapa paket i Adobe Admin Console för de Adobe-program och Adobe-tjänster som de vill fördela till sina slutanvändare.

Resurser

Vilka andra resurser kan elever och lärare utnyttja?

Elever och lärare kan utnyttja dessa resurser:

 • 3D-färdigheter i klassrummet – Den här kursen är en allmän introduktion till 3D-arbetsflödena i Substance 3D-samlingen. Allt i kursen, från videosjälvstudier till uppgifter och resurser, är perfekt att instruera eleverna att titta igenom direkt, men det går även att använda av lärare som vill anpassa sin studieplan. 

 • Substance Academy – Här finns de senaste kurserna som Adobe erbjuder om Adobe Substance 3D-program. 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto