Användarhandbok Avbryt

Distribuera paket

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 9. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 10. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 11. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 12. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Administratörer skapar paket i Adobe Admin Console för de Adobe-program och Adobe-tjänster som du vill distribuera till slutanvändarna.

När paketet har skapats och hämtats till datorn kan du distribuera paketet och installera de paketerade programmen på något av följande sätt:

Dubbelklicka på paketfilen

Windows

Dubbelklicka på filen setup.exe som finns i mappen Build i paketet.

Obs!

Acrobat installeras inte om du använder MSI i stället för setup.exe för att distribuera ett paket med Acrobat.

macOS

Dubbelklicka på .pkg-filen som finns i mappen Build i paketet.

Om du vill anpassa installationsalternativen uppdaterar du filen Info.plist:

 1. Öppna filen Info.plist på följande plats:

  [paket]/Build/xyz_install.pkg/Contents/Info.plist

 2. Lägg till följande post med korrekt sökväg i strängtaggen för att konfigurera en anpassad installationskatalog där program ska installeras på klientdatorn.

  <key>IFPkgFlagDefaultLocation</key>

  <string>[Sökväg till installationskatalogen]</string>

 3. Lägg till följande post till filen med det språk som anges i strängtaggen:

  <key>InstallLanguage</key>

  <string>en_GB</string>

 4. Dubbelklicka på .pkg-filen.

Installationen påbörjas.

Använda verktyg från tredje part

Använd följande verktyg från tredje part för att distribuera de program och tjänster från Adobe som ingår i paketet:

Från kommandotolken

Windows

Kommandot har fler obligatoriska parametrar. Standardvärdena för dem används om du kör Setup.exe genom att dubbelklicka.

I kommandot

[ADOBEINSTALLDIR] anger installationskatalogen var programmen ska installeras på klientdatorn.

[INSTALLLANGUAGE] anges språket som ska användas för programmen.

Syntax

setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=]

Syntaxexempel:

setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA

Sökväg till setup.exe:

[Package]\Build

Distribuera uppdateringar

Det initiala paketet ska innehålla programmen och de senaste uppdateringarna. När uppdateringar är tillgängliga kan du tillhandahålla dina användare uppdateringar på följande sätt:

 • Om Remote Update Manager ingick i distributionspaketet (det är standard) kan du använda ett valfritt distributionsverktyg för att fjärrköra Remote Update Manager på klientdatorn. Uppdateringarna körs med administratörsbehörighet och kommer från Adobe Update Server.

  Om du har en intern Adobe-uppdateringsserver ska du välja den när paketet skapas. Remote Update Manager hämtar uppdateringar från den interna servern i stället för Adobe-servern, vilket sparar nätverksbandbredd.

 • För att spara på nätverksbandbredd är det också möjligt att ordna med en egen intern Adobe-uppdateringsserve. Du kan använda AUSST och konfigurera en server som kan vara värd åt både Windows- och macOS-uppdateringarna.

 • Du kan skapa ett paket med bara uppdateringar i Admin Console. Du kan sedan distribuera detta paket med det distributionsverktyg som du har valt.

 
Obs!

Distribution av Creative Cloud 2019 och senare program stöds inte i en distributionsmiljö med serienummerlicenser eller äldre enhetslicenser. För Creative Cloud 2019 och framåt måste du välja Namngiven användare-licensiering eller Licensiering för delade enheter. Se översikten av Adobes licensieringsmetoder.

Distribuera UWP-program

Om du skapar ett paket som innehåller UWP-baserade program (Universal Windows-plattform) uppstår ett oväntat beteende när du distribuerar paketet på en slutanvändardator. Mer information finns i dokumentet Kända problem och begränsningar.

Loggfilsplatser

På följande platser finns loggfiler för motsvarande Adobe-distributionsverktyg:

Komponent

Loggfilens namn

Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)

AdobeUpdateServerSetupTool.log

Exception Deployer

ExceptionDeployer.log

Remote Update Manager (RUM)

RemoteUpdateManager.log

Creative Cloud Packager (CCP)

PDApp-loggen heter PDApp.log

Package Builder-loggen har följande namn:
AdobePBttmmss_ddmmåå.log
där ttmmss_ddmmåå betyder timme|minut|sekund_dag|månad|år

Licensloggar:

 • Windows: %temp%\oobelib.log
 • macOS: /tmp/oobelib.log

Hämtnings-/installationsloggar för Creative Cloud

Creative Cloud Packager skapar en loggfil för att felsöka hämtningsproblem om en fil som heter asu.trace sparas i

 • Windows: %temp%
 • macOS: ~/Library/Logs

Den resulterande filen, DLM.log, skapas i

 • Windows: %temp%\AdobeDownload
 • macOS: ~/Library/Logs/AdobeDownload

Information om Windows-fel (t.ex. 12150) i DLM.log finns i Windows Dev-felmeddelanden.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?