Driftsätta paket

Administratörer skapar paket i Adobe Admin Console för de Adobe-program och Adobe-tjänster som du vill distribuera till slutanvändarna.

När paketet har skapats och hämtats till datorn kan du distribuera paketet och installera de paketerade programmen på något av följande sätt:

Dubbelklicka på paketfilen

Windows

Dubbelklicka på filen setup.exe som finns i mappen Build i paketet.

Obs!

Om du använder MSI i stället för setup.exe för att distribuera ett paket som innehåller Acrobat DC, installeras inte Acrobat DC.

macOS

Dubbelklicka på .pkg-filen som finns i mappen Build i paketet.

Om du vill anpassa installationsalternativen uppdaterar du filen Info.plist:

 1. Öppna filen Info.plist på följande plats:

  [paket]/Build/xyz_install.pkg/Contents/Info.plist

 2. Lägg till följande post med korrekt sökväg i strängtaggen för att konfigurera en anpassad installationskatalog där program ska installeras på klientdatorn.

  <key>IFPkgFlagDefaultLocation</key>

  <string>[Sökväg till installationskatalogen]</string>

 3. Lägg till följande post till filen med det språk som anges i strängtaggen:

  <key> InstallLanguage </key>

  <string>en_GB</string>

 4. Dubbelklicka på .pkg-filen.

Installationen påbörjas.

Använda verktyg från tredje part

Här följer ett antal steg för att distribuera paket.

 1. När du har skapat ett paket i Adobe Admin Console hämtas paketet till datorn.

 2. Använd följande verktyg från tredje part för att distribuera de Adobe-program och Adobe-tjänster som ingår i paketet:

Från kommandotolken

Windows

Kommandot har fler obligatoriska parametrar. Standardvärdena för dem används om du kör Setup.exe genom att dubbelklicka.

I kommandot

[ADOBEINSTALLDIR] anger installationskatalogen var programmen ska installeras på klientdatorn.

[INSTALLLANGUAGE] anges språket som ska användas för programmen.

Syntax

setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=]

Syntaxexempel:

setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA

Plats för setup.exe:

[Package]\Build

Distribuera uppdateringar

Det initiala paketet ska innehålla programmen och de senaste uppdateringarna. När uppdateringar är tillgängliga kan du tillhandahålla dina användare uppdateringar på följande sätt:

 • Om Remote Update Manager ingick i distributionspaketet (det är standard) kan du använda ett valfritt distributionsverktyg för att fjärrköra Remote Update Manager på klientdatorn. Uppdateringarna körs med administratörsbehörighet och kommer från Adobe Update Server.

  Om du har en intern Adobe-uppdateringsserver ska du välja den när paketet skapas. Remote Update Manager hämtar uppdateringar från den interna servern i stället för Adobe-servern, vilket sparar nätverksbandbredd.

 • För att spara på nätverksbandbredd är det också möjligt att ordna med en egen intern Adobe-uppdateringsserve. Du kan använda AUSST och konfigurera en server som kan vara värd åt både Windows- och macOS-uppdateringarna.

 • Du kan skapa ett paket med bara uppdateringar i Admin Console. Du kan sedan distribuera detta paket med det distributionsverktyg som du har valt.

 
Obs!

Distribution av Creative Cloud 2019 och senare program stöds inte i en distributionsmiljö med serienummerlicenser eller äldre enhetslicenser. För Creative Cloud 2019 och framåt måste du välja Namngiven användare-licensiering eller Licensiering för delade enheter. Se översikten av Adobes licensieringsmetoder.

Distribuera UWP-program

Om du skapar ett paket som innehåller UWP-baserade program (Universal Windows-plattform) uppstår ett oväntat beteende när du distribuerar paketet på en slutanvändardator. Mer information finns i detta dokument.

Loggfilsplatser

På följande platser finns loggfiler för motsvarande Adobe-distributionsverktyg:

Komponent

Loggfilens namn

Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)

AdobeUpdateServerSetupTool.log

Exception Deployer

ExceptionDeployer.log

Remote Update Manager (RUM)

RemoteUpdateManager.log

Creative Cloud Packager (CCP)

PDApp-loggen heter PDApp.log

Package Builder-loggen har följande namn:
AdobePBttmmss_ddmmåå.log
med betydelsen ttmmss_ddmmåå = timme|minut|sekund_dag|månad|år

Licensloggar:

 • Windows: %temp%\oobelib.log
 • macOS: /tmp/oobelib.log

Hämtnings-/installationsloggar för Creative Cloud

Creative Cloud Packager skapar en loggfil för att felsöka hämtningsproblem om en fil som heter asu.trace sparas i

 • Windows: %temp%
 • macOS: ~/Library/Logs

Den resulterande filen, DLM.log, skapas i

 • Windows: %temp%\AdobeDownload
 • macOS: ~/Library/Logs/AdobeDownload

Information om Windows-fel (t.ex. 12150) i DLM.log finns i Windows Dev-felmeddelanden.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto