Vad är licensiering av delade enheter

Licensiering av delade enheter är en licensmodell för distribuering och hantering av Adobe-program i miljöer där programmen på enheterna ska vara tillgängliga för flera användare. Programvarulicensen tilldelas en enhet eller en dator istället för en person.  Licensiering av delade enheter är lämpligt för datorer i labb eller lektionssalar. Licensiering av delade enheter är inte avsett för datorer som har särskilt utsedda användare. För särskilt utsedda användare rekommenderas distribution av namngivna licenser.

Slutanvändarupplevelsen

Slutanvändare måste logga in med sina uppgifter för att använda ett program som distribuerats till en delad enhet. När användare startar ett program på en delad enhet ombeds de att logga in med sina uppgifter. Programmen startar först efter att inloggningen har lyckats. En licens för en delad enhet ger inte användare direkt behörighet till tjänster som t.ex. lagring, bibliotek, teckensnitt eller stockmaterial. Men om användarens konto har dessa behörigheter kan sådana tjänster användas.

Ofta glömmer användare att logga ut efter att lektionen eller labbsessionen är över. För att skydda användarna och deras resurser får användarna regelbundna uppmaningar om att bekräfta sitt konto i en dialogruta. Detta säkerställer att de som använder en labbdator vid ett senare tillfälle inte får åtkomst till resurser som den tidigare användaren arbetade med.

Granulär åtkomst till program

IT-administratörer kan skapa paket och distribuera programmen till datorer. I licensiering av delade enheter ingår flera verktyg för hanteringen av användarnas åtkomst till programmen: IdentitetPolicy för användaråtkomst och Egress IP-adresser. Du kan använda en kombination av dessa alternativ för att förhindra obehörig användning av programmen och skydda de studerandes konton och de resurser som de skapar.

Identitet

 • Enterprise ID eller Federated ID ägs av organisationen eller skolan och alla data ägs i juridiskt hänseende av organisationen. Du måste använda Enterprise ID eller Federated ID om eleverna är under 13 års ålder. Du kan även använda sådana ID:n om du vill ha större kontroll över vilka som har åtkomst till programmen. Om du vill använda Enterprise ID eller Federated ID måste du konfigurera identitet ifall du inte redan gjort det.

 • Adobe ID:n tillhör användarna och alla data som är kopplade till ett Adobe ID ägs i juridiskt hänseende av användaren. Användare måste vara 13 år eller äldre för att skapa ett Adobe ID. Det finns inget sätt för IT-administratörer att övervaka eller kontrollera data och innehåll som är kopplat till ett Adobe ID-konto. Du kan använda Adobe ID:n om dina användare är äldre än 13 år och om du inte vill övervaka eller kontrollera dataåtkomsten. 

  Mer information finns i Identitetstyper som stöds.

Åtkomstpolicy

 • Du kan välja Fri åtkomst för att låta alla ha åtkomst till programmen på en delad enhet. Allt de behöver är giltiga inloggningsuppgifter. Användare kan även registrera ett kostnadsfritt Adobe ID som kan användas för åtkomst till programmen. Använd det här alternativet för offentliga miljöer där allmänheten, besökande studenter och personal samt de egna eleverna kan få åtkomst till programmen. Till exempel delade datorer i ett offentligt bibliotek, eller om du använder labbet för att ge extra undervisning utanför lektionstid.

 • Använd Endast användare inom organisationen för att begränsa åtkomsten till användare du lagt till i Admin Console. Dessa användare kan ha Adobe ID, Enterprise ID eller Federated ID. Det här alternativet är lämpligt om du vill ge begränsad åtkomst till endast vissa studenter och medarbetare. Till exempel i ett labb på institutioner för högre utbildning, där användare har antingen Adobe ID, Enterprise ID eller Federated ID.

 • Använd Endast användare med Enterprise/Federated ID för att begränsa åtkomsten till användare med Enterprise ID. Det går inte att logga in på programmen med ett Adobe ID. Det här alternativet är lämpligt om åtkomsten ska begränsas till användare med Enterprise ID. Använd exempelvis det här alternativet i ett grundskolelabb för att ge yngre elever åtkomst till programmen och tjänsterna.

Egress IP

 • Egress IP-adresser eller -intervall förhindrar åtkomst till program om användarna inte ansluter inifrån de godkända datornätverken. Det här är särskilt användbart om du använder bärbara datorer och vill begränsa programmen till att endast köras när de är anslutna till ett labb eller ett skolnätverk. Användning av programmen utanför dina labb eller skolnätverk förhindras.

Associerade datorer

 • Använd Efter Microsoft Active Directory-enheter inom organisationen för att se till att alla datorer som tillhör en listad enhet i organisationen är kopplade till den här produktprofilen. Säg att din institution har skapat organisationsenheter baserat på avdelningar. I så fall skapar du produktprofiler för varje avdelning.

 • Använd Efter LAN IP-adressintervall för att se till att alla datorer inom det angivna LAN IP-adressintervallet är kopplade till den här produktprofilen. Använd till exempel det här alternativet för delade datorer i ett offentligt bibliotek som ligger inom ett IP-intervall. Eller skapa en produktprofil för datorer i ett datorlabb.

 • Använd Efter installerat paket för att se till att alla datorer som licenspaketet för delade enheter distribueras till är kopplade till den här produktprofilen. Vid särskilda behov använder du det här alternativet så att produktprofilen bara är baserad på paketdistributionen till den specifika datorn.

Migrera till licenser för delade enheter

Om du är en ny kund kan du hoppa över det här avsnittet.

Migrera från enhetslicenser

Om du är kund och har enhetslicenser får du en kostnadsfri uppgradering till licensiering av delade enheter av Adobe. Det äldre programmet för enhetslicensiering ger inte åtkomst till den senaste versionen av Creative Cloud-programmen. Om du vill ha åtkomst till den senaste versionen av Creative Cloud-programmen kan du migrera dina äldre enhetslicenser till de nya licenserna för delade enheter. Efter migreringen kan dina äldre program fortsätta användas i 30 dagar. Under den tiden kan du konfigurera och distribuera de senaste programmen med licenser för delade enheter. Mer information finns i Migrera från enhetslicens till licens för delad enhet

Migrera från serienummerlicensiering

Används om du har äldre serienummerlicensiering av dina labbdatorer. Du kan fortsätta använda de äldre programmen förutsatt att serienumren är giltiga. Om du distribuerar ett paket med licenser för delade enheter vid sidan av ett serienummerpaket kommer båda att fungera. Du kan fortsätta använda de äldre programmen till dess att serienummerlicenserna förfaller. Du kan även avinstallera programmen med serienummerlicenser och distribuera ett nytt paket med licenser för delade enheter.

Påbörja din distribution

När du bestämt vilka datorer du vill distribuera Creative Cloud-program till kan du påbörja din distribution. Beroende på dina åtkomstkrav och din nuvarande konfiguration kan du behöva utföra vissa av de följande åtgärderna. Vi rekommenderar att du läser igenom det här dokumentet helt innan du påbörjar distributionen så att du har all kunskap du behöver innan du sätter igång.

1. Konfigurera identitet

1_4x

I de flesta fall börjar du med att konfigurera identitet, ifall du inte redan gjort det. Det steget är nödvändigt för att aktivera Enterprise ID:n eller Federated ID:n. Du måste bekräfta att du äger domänen (exempel: @school.edu) för att slutföra det här steget. Du kan behöva kontakta den person som hanterar din institutions webbplats eller e-postsystem för att slutföra det här steget.

Adobe rekommenderar att du använder Enterprise ID eller Federated ID för att ge åtkomst till vanliga elever/studenter eller labbanvändare. De här identitetstyperna ger din organisation bättre kontroll och möjlighet att övervaka.

Stegvisa instruktioner finns i Konfigurera identitet.


2. Lägg till användare i Admin Console

2_4x

Om du vill konfigurera de delade enheterna så att de bara är tillgängliga för användare i organisationen, måste du lägga till de här användarna i Admin Console.

Du kan lägga till användare manuellt eller gruppvis via en CSV-fil. I Admin Console går du till fliken Användare. Du kan även konfigurera verktyget för användarsynkronisering (för stora organisationer).

Mer information finns i Hantera användare.


3. Definiera åtkomstpolicyn

3_4x

Konfigurationer för delade enheter har tre alternativ för att reglera användaråtkomst till program: ÅtkomstpolicyEgress IP-adresser och Kopplade datorer. Du kan använda en kombination av dessa alternativ för att förhindra obehörig användning av programmen och skydda de studerandes konton och de resurser som de skapar.

Mer information finns i Konfiguration av delad enhet.


4. Skapa paket

4_4x

Skapa licenspaket för delade enheter på fliken Paket i Admin Console.

Stegvisa instruktioner finns i Skapa paket med licenser för delade enheter.


5. Distribuera paket

5_4x

När du skapat ett paket med licens för delade enheter konfigurerar du enheterna i ditt labb med licensen.

Välj en av följande metoder för att distribuera paketet:

 • Installera genom att dubbelklicka på paketfilen. Mer information finns i det här dokumentet.
 • Använd verktyg från tredje part som t.ex. Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop eller JAMF Casper Suite. Mer information finns i det här dokumentet.
 • Distribuera via kommandoraden på Windows-datorer. Mer information finns i det här dokumentet.
 • Distribuera med Info.plist-fil på macOS-datorer. Mer information finns i det här dokumentet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy