Användarhandbok Avbryt

Licensiering för delade enheter | Driftsättningsguide

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   3. Integrering med Canvas LMS
   4. Integrering med Blackboard Learn
   5. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   6. Lägg till användare via kontaktregistersynkronisering
   7. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   8. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Migrera från enhetslicensiering
   6. Hantera profiler
   7. Licensieringsverktygslåda
   8. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
   2. Komma igång
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Vad är licensiering av delade enheter

Licensiering för delade enheter är en licensmodell för driftsättning och hantering av Adobe-program i miljöer där programmen på enheterna ska vara tillgängliga för flera användare. Programvarulicensen tilldelas en enhet eller en dator istället för en person. Licensiering för delade enheter är lämpligt för datorer i labb eller lektionssalar. Licensiering för delade enheter är inte avsett för datorer som har särskilt utsedda användare. För särskilt utsedda användare rekommenderas driftsättning av namngivna licenser.

Delad enhet-licensiering kontra namngiven användare-licensiering

Med namngiven användare-licensiering är licensen kopplad till användaren medan delad enhet-licensiering kopplar licensen till datorn. När du startar ett program med namngiven användare-licensiering valideras alltså licensen mot användarnamnet och lösenordet. När du startar ett program med licensiering för delade enheter valideras licensen mot den dator där programmet är installerat. Det här innebär att ett program med namngiven användare-licensiering kan aktiveras på valfri dator om bara användarnamnet och lösenordet valideras. Program med delad enhet-licensiering kan bara aktiveras på en dator där licensen är installerad.

Läs mer om Adobes licensieringsmetoder

Slutanvändarupplevelse

När användare startar ett program på en delad enhet ombeds de att logga in med sina uppgifter. Programmen startar först efter inloggning. Inloggningsuppgifterna beror på hur du har konfigurerat identiteten på institutionen.

På inloggningsskärmen varnas användarna om att de ska logga ut från Creative Cloud när de är klara. Dessutom bör användarna inte heller lagra resurser på den delade enheten.

Meddelande om delad enhet

En licens för en delad enhet ger inte användare direkt behörighet till tjänster som lagring, bibliotek, teckensnitt eller Adobe Stock. Men om användarens konto har dessa behörigheter kan sådana tjänster användas.

Obs!

Det finns inga särskilda systemkrav för licenser för delade enheter, men du bör kontrollera att slutanvändardatorerna uppfyller systemkraven för de installerade Creative Cloud-programmen. Se Systemkrav för Creative Cloud. För information om installationsfel kan du även läsa Produktinstallationsfel/avslutskoder.

Granulär åtkomst till program

IT-administratörer kan skapa paket och driftsätta programmen till datorer. I licensiering för delade enheter ingår flera verktyg för hantering av användarnas åtkomst till programmen: IdentitetPolicy för användaråtkomstEgress IP-adresser och Kopplade datorer. Du kan använda en kombination av dessa alternativ för att förhindra obehörig användning av programmen och skydda elevernas konton och de resurser som de skapar.

Identitet

 • Enterprise ID eller Federated ID ägs av organisationen eller skolan och alla data ägs i juridiskt hänseende av organisationen. Grundskolor och gymnasier måste använda Enterprise ID:n eller Federated ID:n. Du kan även använda sådana ID:n om du vill ha större kontroll över vilka som har åtkomst till programmen. Om du vill använda Enterprise ID eller Federated ID måste du konfigurera identiteter ifall du inte redan gjort det.

 • Adobe ID:n tillhör användarna och alla data som är kopplade till ett Adobe ID ägs i juridiskt hänseende av användaren. Grundskolor och gymnasier måste använda Enterprise ID:n eller Federated ID:n. Det finns inget sätt för IT-administratörer att övervaka eller kontrollera data och innehåll som är kopplat till ett Adobe ID-konto. 

Mer information finns i identitetstyper som stöds i Admin Console.

Åtkomstpolicy

 • Du kan välja Fri åtkomst för att låta alla ha åtkomst till programmen på en delad enhet. Alla användare måste ha ett giltigt konto av någon av typerna som beskrivs ovan, ett personligt konto (Adobe ID) eller ett företagskonto. Användare kan till och med registrera ett kostnadsfritt Adobe ID som kan användas för att komma åt programmen. Använd Fri åtkomst för offentliga miljöer där allmänheten, besökande studenter och personal samt de egna studenterna kan få åtkomst till programmen. Till exempel delade datorer i ett offentligt bibliotek på campus eller om du använder labbet för att ge extra undervisning utanför lektionstid.

 • Välj Endast användare inom organisationen för att begränsa åtkomsten till användare du lagt till i Admin Console. Dessa användare kan ha en valfri ID-typ som stöds i Admin Console. Det här alternativet är lämpligt om du vill ge begränsad åtkomst till vissa studenter och medarbetare. Exempel: ett labb på en institution för högre utbildning där användarna kan ha valfri identitetstyp som stöds.

 • Välj Endast användare med Enterprise/Federated ID för att begränsa åtkomsten till användare med Enterprise ID. Inloggning med ett personligt Adobe ID ger inte åtkomst till programmen. Det här alternativet är lämpligt om åtkomsten ska begränsas till användare med Enterprise ID. Använd exempelvis det här alternativet i ett grundskolelabb för att ge yngre elever åtkomst till programmen och tjänsterna.

Egress IP

 • Egress IP-adresser eller -intervall förhindrar åtkomst till program om användarna inte ansluter inifrån de godkända datornätverken. Det här är särskilt användbart om du använder bärbara datorer och vill begränsa programmen till att endast köras när de är anslutna till ett labb eller ett skolnätverk. Användning av programmen utanför dina labb eller skolnätverk är inte tillåten.

  Använd det här alternativet för att ange externa IP-adressintervall. Detta är IP-adressen som visas på internet, bakom vilken arbetsstationerna är anslutna. Du kan använda den för att förhindra åtkomst till program om dessa arbetsstationer används från ett annat nätverk. Du måste kanske ändra inställningen regelbundet om din internetanslutning saknar en statisk IP-adress.

Associerade datorer

Du kan använda avsnittet Kopplade datorer för att definiera hur man segmenterar grupper av datorer i olika produktprofiler.

 • Välj Med organisationsenheter i Microsoft Active Directory för att se till att alla datorer som tillhör en listad enhet i organisationen är kopplade till en produktprofil. Om din institution till exempel har skapat organisationsenheter baserat på avdelning kan du skapa produktprofiler för varje avdelning. Datorer som tillhör en avdelning kommer att kopplas till en viss produktprofil.

 • Välj Med LAN IP-adressintervall för att se till att alla datorer inom det angivna LAN IP-adressintervallet är kopplade till en produktprofil. Välj till exempel det här alternativet om datorlabb eller delade datorer i ett bibliotek är ordnade utifrån definierade LAN IP-intervall.

 • Välj Med installerat paket för att se till att alla datorer med de valda paketen är kopplade till en produktprofil.

Obs!

Alternativen för kopplad dator tillämpas i den angivna prioritetsordningen.

Exempel: Profil A är konfigurerad med Active Directory-organisationsenhet = Bibliotek och profil B är konfigurerad med Paket = Videoprogram. En dator i Bibliotek-organisationsenheten och med Videoprogram-paketet kommer att kopplas till profilen A och inte till profilen B.

Migrera till Licensiering för delade enheter

Obs!

Om du är en ny kund kan du hoppa över det här avsnittet.

Migrera från enhetslicenser

Om du är kund och har enhetslicenser får du en kostnadsfri uppgradering till licensiering för delade enheter av Adobe. Det äldre programmet för enhetslicensiering ger inte åtkomst till den senaste versionen av Creative Cloud-programmen. Om du vill ha åtkomst till den senaste versionen av Creative Cloud-programmen kan du migrera dina äldre enhetslicenser till de nya licenserna för delade enheter. Efter migreringen går dina äldre program att använda i 30 dagar. Under den tiden kan du konfigurera och driftsätta de senaste programmen med licenser för delade enheter. Mer information finns i Migrera från enhetslicens till licens för delad enhet.

Migrera från serienummerlicensiering

Om du använder licenser med gamla serienummer för att hantera dina labbdatorer kan du fortsätta använda de äldre programmen tills serienumren blir ogiltiga. Om du driftsätter ett paket med licenser för delade enheter vid sidan av ett serienummerpaket kommer båda att fungera. Du kan fortsätta att använda de äldre programmen till dess att serienummerlicenserna förfaller. Du kan även avinstallera programmen med serienummerlicenser och driftsätta ett nytt paket med licenser för delade enheter.

Obs!

Ovanstående exempel är envägsmigreringar. När du har slutfört migreringsprocessen från enhetslicenser eller seriella licenser till licenser för delade enheter kan du inte längre gå tillbaka till enhetslicenser eller seriella licenser.

Påbörja driftsättningen

När du bestämt vilka datorer du vill använda Creative Cloud-program på kan du påbörja driftsättningen. Beroende på dina åtkomstkrav och din nuvarande konfiguration kan du behöva utföra vissa av följande åtgärder. Vi rekommenderar att du läser igenom det här dokumentet helt innan du påbörjar driftsättningen så att du har all information som behövs innan du sätter igång.

1. Konfigurera identitet

 • Om du inte redan har gjort det måste du först ställa in identiteter om det ska gå att använda Enterprise ID eller Federated ID.
 • Du måste bekräfta att du äger domänen (exempel: @school.edu) för att slutföra det här steget.
 • Du kan behöva kontakta den person som hanterar din institutions webbplats eller e-postsystem för att slutföra det här steget.

Adobe rekommenderar att du använder Enterprise ID eller Federated ID för att ge åtkomst till vanliga elever/studenter eller labbanvändare. De här identitetstyperna ger din organisation bättre kontroll och möjlighet att övervaka.

Stegvisa instruktioner finns i Konfigurera identitet.

Innan du fortsätter rekommenderar vi att du tittar på följande videor om hur du konfigurerar identiteter för licensiering för delade enheter:

Obs! Innehåll och röstpålägg för den här videon är endast tillgängligt på engelska för närvarande.

Obs! Innehåll och röstpålägg för den här videon är endast tillgängligt på engelska för närvarande.

Obs! Innehåll och röstpålägg för den här videon är endast tillgängligt på engelska för närvarande.

Obs! Innehåll och röstpålägg för den här videon är endast tillgängligt på engelska för närvarande.

2. Hantera administratörer

Systemadministratören är den primära administratören för din institution i Admin Console. Systemadministratören har behörighet att utföra alla uppgifter i Admin Console. Det kan dock vara bra att delegera uppgifter till andra administratörer. Det gör att de administrativa uppgifterna decentraliseras och de specialiserade uppgifterna kan utföras av de roller som är mest lämpade för dem.
 

 • Skapa produktadministratörer för att skapa produktprofiler och lägga till användare i organisationen.
 • Skapa produktprofiladministratörer för att hantera produktprofiler och lägga till användare i organisationen.

Läs mer i informationen om hur du hanterar administratörsroller i Admin Console.

3. Lägg till användare i Admin Console

Om du vill konfigurera de delade enheterna så att de bara är tillgängliga för användare i organisationen, måste du lägga till de här användarna i Admin Console.

Du kan lägga till användare manuellt, massöverföra användare med hjälp av en CSV-fil eller konfigurera verktyget för användarsynkronisering (för stora organisationer).

Mer information finns i Hantera användare.

Obs! Innehåll och röstpålägg för den här videon är endast tillgängligt på engelska för närvarande.

4. Skapa paket

Skapa paket

Gå till fliken Paket Admin Console för att skapa licenspaket för delade enheter.

Stegvisa instruktioner finns i Skapa paket med licenser för delade enheter.

Obs!

Du som är användare i en utbildningsmiljö med namngiven användarlicensiering kan stöta på felet Det gick inte att verifiera prenumerationen/testversionsfel efter att du har uppdaterat Adobe XD-programmet till version 50 eller senare. Du måste skapa och installera ett nytt licenspaket för delade enheter från Admin Console för att lösa problemet. Det här gäller både Windows och macOS.

Obs! Innehåll och röstpålägg för den här videon är endast tillgängligt på engelska för närvarande.

5. Skapa produktprofiler

Om du tänker driftsätta licenser för delade enheter i flera labb på din institution kan du koppla varje labb till en särskild produktprofil i Admin Console.

Du kan till exempel skapa en produktprofil för labb som ska vara obegränsad så att alla kan använda Adobe-program, även de användare som inte har ett skolkonto. Du kan också skapa produktprofiler för andra labb där åtkomsten till de installerade programmen måste vara begränsad till användare med skolkonto. Du kan även begränsa åtkomsten till programmen som installerats i de här labben utifrån de åtkomstpolicyer som angetts i motsvarande produktprofiler.

Läs mer i informationen om hur du hanterar profiler för licenser för delade enheter.

Obs! Innehåll och röstpålägg för den här videon är endast tillgängligt på engelska för närvarande.

6. Definiera åtkomstpolicyn

Konfigurationer för delade enheter har tre alternativ för att reglera användaråtkomst till program: ÅtkomstpolicyEgress IP-adresser och Kopplade datorer. Du kan använda en kombination av dessa alternativ för att förhindra obehörig användning av programmen och skydda elevernas konton och de resurser som de skapar.

Mer information finns i Konfiguration av delad enhet.

7. Driftsätta paket

När du skapat ett paket med licens för delade enheter konfigurerar du enheterna i ditt labb med licensen.

Välj en av följande metoder för att driftsätta paketet:

Information om hur du felsöker installation och avinstallation av Creative Cloud-program finns i det här dokumentet.

Vad kommer härnäst?

Lägg till produkter och licenser

Om du är VIP-kund (Value Incentive Plan) kan du köpa produkter och ytterligare licenser för delade enheter direkt från Admin Console.

Klicka på Köp fler uppe till höger på sidan Översikt i Admin Console.

På skärmen Lägg till produkter lägger du till produkter eller licenser till dina befintliga produkter.

Återställa oanvända licenser

Om du driftsätter licenser för delade enheter till datorer och de här datorerna inte längre används, förbrukas ändå licenserna och du kan inte använda dem på andra datorer. Statusen datorer använda visas på produktkortet på fliken Produkter.

Licensantal

Om du vill återställa licenser på oanvända datorer går du till Admin Console och återställer produktprofilen som är kopplad till de oanvända datorerna. Läs det här dokumentet för mer information om hur du återställer licenser för delade enheter.

Vanliga frågor och svar

Om du vill återställa en licens från en dator som inte går att använda måste du återställa licenserna för alla datorer i den produktprofilen.

Men om du vill återställa licensen från en dator du har tillgång till kan du inaktivera licensen på själva datorn.

Nej. Paket med licens för delad enhet kan inte installeras på virtuella datorer.

Nej. För närvarande stöder inte Adobes förenklade inloggning (SSO) direktautentisering. Även om du har konfigurerat Federated ID måste eleverna logga in på datorn och sedan ange sina uppgifter igen när de loggar in på Creative Cloud.

Er IT-avdelning bestämmer om användarna tillåts göra det på labbdatorerna genom att ange lämplig policy för användaråtkomst.

Om policyn för användaråtkomst är inställd på Fri åtkomst kan användarna använda ett Adobe ID för att logga in. Om de har mer än ett konto är varje kontos lagring unik.

Om din fråga inte besvaras här kan du prova Frågor och svar om licensiering för delade enheter.

Och om du har fler frågor kan du ställa dem i vårt forum.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto