Hantera medlemmar av ditt återförsäljarteam

Lär dig visa, lägga till och ta bort medlemmar i ditt återförsäljarteam med hjälp av Reseller Console.

Visa medlemmar av ditt återförsäljarteam

Administratörer kan visa, lägga till och ta bort medlemmar i återförsäljarteamet. Logga in på Reseller Consoles instrumentpanel och klicka på ikonen Återförsäljarteam för att se relevant information om organisationens team. 

Du kan även visa statusen för de enskilda teammedlemmarna på den här sidan.

Aktiv medlemsstatus

Dessa medlemmar har accepterat inbjudan om att delta och kan nu hantera kunder.

Väntande medlemsstatus

Dessa medlemmar har inte accepterat inbjudan att gå med i återförsäljarteamet.

Lägga till och ta bort teammedlemmar

Skicka en inbjudan per e-post om du vill lägga till en ny medlem av återförsäljarteamet. När personen godkänner inbjudan blir hen medlem av återförsäljarteamet och får tillgång till Adobe Reseller Console.

 1. Klicka på ikonen Lägg till återförsäljare längst upp till höger på sidan Återförsäljarteam om du vill lägg till en medlem av återförsäljarteamet.

 2. Ange e-postadresserna till de teammedlemmar du vill lägga till i fönstret Lägg till teammedlemmarsom visas.

 3. Klicka på Skicka inbjudan.

  Skicka inbjudan

Så här tar du bort en medlem av återförsäljarteamet:

 1. Klicka på ikonen Ta bort  bredvid den teammedlem du vill ta bort på sidan Återförsäljarteam.

 2. Klicka på Ta bort för att bekräfta ditt val i fönstret som visas.

  Ta bort teammedlem

Om du vill ändra vilken medlem av återförsäljarteamet som hanterar VIP-organisationen ska du gå till sidan Kunder i Reseller Console och följa anvisningarna.

Obs!

Endast den primära administratören för återförsäljarorganisationen kan ändra Hanteras av-kontakten.

 1. Välj den kund du vill ändra information om. En dialogruta öppnas. 

 2. Klicka på namnet på kundens organisation så visas fullständig kundinformation.

 3. Välj i avsnittet Kunddetaljer fliken [Ändra] bredvid alternativet Hanteras av.

  Alternativet Hanteras av

 4. Sök i nästa fönster efter e-postadressen för den teammedlem som du vill ska hantera den valda organisationen. Välj Välj när du hittar rätt e-postadress.

  Detta ändrar detaljerna i avsnittet Hanteras av.

  Välj teammedlem

Läs mer om att komma åt Reseller Console

Läs allt om Reseller Console på de följande sidorna.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto