Hantera kundlicenser

Lär dig hantera licenser åt kunderna.

Introduktion

När en inbjudan om att delta i en Value Incentive Plan har skickats till kunden, utfärdas ett VIP ID direkt och produkter kan läggas till på kundkontot genom att skapa en inköpsauktorisering.

Inköpsauktoriseringen omfattar dagen för driftsättning, driftsatta produkter och slutanvändarnas inköpsordernummer. För närvarande är inköpsauktoriseringar inte tillgängliga för beställningar av Education-enhetslicenser.

Obs!

Beställningar av Education-enhetslicenser kan göras direkt via Adobe.

Hantera inköpsauktoriseringar

Följ anvisningarna om hur du skapar en inköpsauktorisering och lägger till licenser för dina kunder:

 1. Klicka på Skapa en ny inköpsauktorisering på fliken Planer på sidan Kunddetaljer.

  Skapa inköpsauktoriseringar

 2. Följande dialogruta öppnas.

  Skapa inköpsauktorisering

 3. Välj licenstypen Enterprise eller Team på listan.

 4. Välj produkten på listan och ange antalet licenser.

 5. Lägg till fler produkter genom att klicka på plusikonen  och ange sedan information om produkterna.

 6. Du kan även ange inköpsordernumret som du har fått från kunden.

 7. Klicka på Skapa inköpsauktorisering. En inköpsauktorisering skapas för kunden.

För att effektuera en inköpsauktorisering skickar den kontoansvariga en beställning via Adobes licensieringswebbplats (LWS) och hänvisar till inköpsauktoriseringen. En order måste läggas inom 30 dagar efter att inköpsauktoriseringen skapades. Om en order inte görs inom 30 dagar kommer kundens konto att få statusen Försenad.

Obs!

Gå till Reseller Console och ange vilken varaktighet beställningen gäller. Mer information om hur du beräknar varaktigheten finns i VIP-programguiden.

Du kan avbryta en inköpsauktorisering och ta bort produkter. Begär en returauktorisering om en order redan har lagts hos Adobe.

Följ anvisningarna och lär dig ångra en inköpsauktorisering för en kund.

 1. Bläddra till avsnittet Order- och auktoriseringshistorik på sidan Kundinformation.

 2. Klicka på ikonen [X]. Inköpsauktoriseringen dras tillbaka.

  Obs!

  Du kan bara ångra en väntande inköpsauktorisering om en användare inte har tilldelats licenserna.

Hantera förlängningar

Översikten av förlängningar hjälper partner och interna säljare att välja lämpliga produkt-SKU:er för VIP-medlemmar som vill förlänga sina avtal. Översikten av VIP-personernas licenser som kan förlängas fylls i 60 dagar före förlängningsperioden eller 90 dagar före årsdagen.

Obs!

Behandlade beställningar av förlängningar visas i avsnittet Förlängningshistorik i VIP-informationen.

VIP-administratörer får aviseringar per e-post från Adobe om förlängningar med följande mellanrum:

 • E-postmeddelande om att det är dags att förlänga 30 dagar före årsdatumet.
 • E-post om att förlängningen skulle ha gjorts på årsdatumet
 • Om inga köp behandlas aviseras kunden innan åtkomsten till programvaran tas bort.

VIP-administratörer varnas också genom en banner som visas i Admin Console.

Obs!

Behandlade beställningar av förlängningar visas i avsnittet Förlängningshistorik i VIP-informationen.

Läs mer om att komma åt Reseller Console

Läs allt om Reseller Console på de följande sidorna.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?