Migrering till bättre Adobe-licenshantering för VIP-medlemmar (Value Incentive Plan)

Vi försöker förbättra hur du och din organisation köper Adobes produkter och tjänster. När du beställer något av den kontoansvariga nästa gång avtalet förlängs, har du chans att migrera till ett bättre sätt att hantera köpet.

Detta är fördelarna med att migrera till den nya metoden:

 

Befintlig VIP

Nya metoden 

VIP-medlems-id

VIP-id

Nytt Adobe-konto-id

Förlängningar

Varje förlängningsbeställning läggs manuellt hos den kontoansvariga

Automatiska förlängningar stöds för att säkerställa oavbruten tillgång till produkter och tjänster 

Valutastöd

Begränsat till USD, GBP, EUR, JPY och AUD 

Fler lokala valutor stöds

Betalningsplan

Årsplan, förskottsbetalas

Årsplan, förskottsbetalas eller Årsplan, betalas månadsvis 

Fakturering

Genereras automatiskt för varje order

Genereras automatiskt för varje order, och gamla exemplar finns i Adobe Admin Console

Offert 

Kontakta den kontoansvariga för att få en offert

Självbetjäning på nätet eller per telefonförsäljare 

Gällande villkor

VIP-villkor 

Vanliga frågor

Befintliga VIP-medlemmar får migrera om de uppfyller dessa krav:

  • Alla köp har gjorts direkt hos Adobe 

  • Medlemmen är inte på en VIP Select-nivå

  • Medlemmen har bara teamprenumerationsprodukter 

  • Medlemmen har ett kommersiellt konto

Beställ förlängningen av den kontoansvariga inom förlängningsperioden. Den kontoansvariga går igenom alla detaljer om migreringen, Adobes allmänna användningsvillkor och prenumerations- och uppsägningsvillkoren med dig. När du har godkänt villkoren planeras migreringen in och beställningen läggs på årsdagen.

Du kan läsa den fullständiga versionen av villkoren här: www.adobe.com/go/terms_se.

  • Den kontoansvariga kontaktar dig för att diskutera din förlängningsbeställning och fördelarna med att migrera till Adobes förbättrade licensieringsmetod.

Obs!

Du kan bara använda ett kreditkort eller en inköpsorder för förlängningsbeställningar.

  • Om du lägger ordern före årsdagen behandlas migreringen på årsdagen.
  • Om du lägger ordern efter årsdagen behandlas migreringen direkt.

  • Dina användare och licenstilldelningen förblir intakta under migreringen. 

  • När migreringen är klar kan du använda den nya metoden nästa gång du loggar in i Adobe Admin Console.

Migreringen planeras in så att den inleds på årsdagen. När migreringen inleds tar det cirka 2–3 minuter innan allt har uppdaterats. Under den tiden kan du inte ändra dina användare eller licenstilldelningen i Admin Console. Administratörer bör logga ut under migreringen.

Nej, du kommer inte längre att vara medlem i VIP-licensieringsprogrammet. I stället får du använda Adobes normala butik, som är mer flexibel i fråga om den lokala valutan, inköpsorderköp, fakturering, fakturering och så vidare. Du förlorar inte några inslag eller funktioner som du hade tidigare i VIP.

Med den nya metoden erbjuds för närvarande inga volymrabatter. Endast medlemmar som för närvarande inte är på VIP Select-nivå erbjuds att migrera.

Nej, alla licenser som läggs till i Admin Console under förlängningsperioden annulleras vid migreringen. Ta med alla licenser du behöver i förlängningsbeställningen eller vänta tills migreringen är klar innan du lägger till fler licenser.

Ja, om du diskuterar fördelarna med migrering med den kontoansvariga och bestämmer dig för att inte migrera. Informera den kontoansvariga att du föredrar att vara VIP-medlem så behandlar hen din förlängningsbeställning som vanligt.

Om du har valt att migrera och ändrar dig innan migrationen inleds kan du kontakta den kontoansvariga för att göra de nödvändiga ändringarna.

Medlemmarna uppmuntras att migrera till den nya metoden om det passar deras behov bäst. Den kontoansvariga diskuterar fördelarna och övervägandena med dig innan migreringen sker.

Om du har svårigheter eller problem med kontot efter migreringen kan du kontakta den kontoansvariga.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto