Smidig migrering av Creative Cloud for teams-användare till Creative Cloud Pro

När du förlänger en Creative Cloud for teams-prenumeration kan du byta till en matchande Creative Cloud for teams Pro-prenumeration. Du kan justera licenstilldelningen inom teamet utifrån antalet inköpta licenser.

Använd det intuitiva, guidebaserade licenstilldelningsverktyget i Adobe Admin Console och migrera teammedlemmarna smidigt till en Creative Cloud for teams Pro-prenumeration. Migrera dina användare snabbt till Creative Cloud for teams Pro genom att gå till Admin Console > Översikt och klicka på Tilldela licenser.

Växla från CCT till CCT Pro

Du kan bara migrera användare till en Creative Cloud for teams Pro-prenumeration under förlängningsperioden. Mer information finns i Migrera användare.

Obs!

Du måste vara teamets avtalsägare för att kunna migrera användare till en Creative Cloud for teams Pro-prenumeration.

Fördelar med att byta till en Creative Cloud Pro-prenumeration

Migreringen av Creative Cloud for teams-användare till Creative Cloud Pro-prenumerationer har flera fördelar.

Användarna får tillgång till obegränsat många Adobe Stock-resurser.

Användarna kommer åt avancerade Creative Cloud Pro-funktioner.

Användargrupper och behörigheter migreras automatiskt.

Team i alla storlekar kan byta till en Creative Cloud Pro-prenumeration.

Användarna kan enkelt nedgradera sin prenumeration om de vill.

Migreringen sker intuitivt och underlättas av en guide. Administratören behöver inte göra något förarbete.

Migrera användarna

Migreringsreglerna grundas på din organisations nuvarande uppsättning behörigheter. Dina nuvarande produkter utvärderas för att identifiera något motsvarande i Creative Cloud for teams Pro. Om det finns en matchande produkt visas en lista med användare under licenstilldelningen. Vilken lista som visas beror på antalet platser som köpts med den nya produkten. Detta är de potentiella scenarierna:

Scenario

Visad lista

Åtgärd som krävs

Antalet inköpta licenser motsvarar antalet tillgängliga licenser efter migrering.

En redan ifylld lista med dina nuvarande användare.

Granska den aktuella användarlistan och bekräfta huruvida alla användare måste flyttas till den nya produkten.

Antal inköpta licenser överskrider antalet tillgängliga licenser efter migrering

En redan ifylld lista med dina nuvarande användare.

Granska den aktuella användarlistan och bekräfta huruvida alla användare måste flyttas till den nya produkten.

Antalet inköpta licenser är mindre än antalet tillgängliga licenser efter migrering

En lista över användarna som har tilldelats din nuvarande produkt.

 Du uppmanas ta bort användare som inte ska migreras.

Migrera användare manuellt (upp till 50 användare)

Du kan migrera upp till 50 användare manuellt till en Creative Cloud for teams Pro-plan med guiden.

 1. Gå till Admin Console > Översikt och klicka på Tilldela licenser för att öppna licenstilldelningsverktyget.

 2. Klicka på Nästa. På sidan Tilldela licenser visas en lista med användare för tilldelning.

  Tilldela användare produkterna och klicka sedan på Nästa.

 3. Granska och bekräfta teamets licenstilldelningar. Klicka på Tillbaka och återgå till sidan Tilldela licenser om du vill ändra licensuppgifter.

  Granska tilldelningar

 4. Klicka på Bekräfta. De valda användarna migreras till Creative Cloud Pro-planen.

  Obs!

  När migreringen är klar får du ett meddelande via en klockavisering i Admin Console. Användarna får e-postaviseringar om de uppgraderade planerna. Mer information finns i aviseringar.

Migrera många användare (över 50)

Om ditt team består av fler än 50 användare kan du tilldela dem licenser med CSV-uppladdningsmetoden. 

 1. Gå till Admin Console > Översikt och klicka på Tilldela licenser för att öppna licenstilldelningsverktyget.

 2. Klicka på Tilldela licenser med CSV.

 3. Klicka på Hämta CSV-mall på sidan Migrera användare med CSV för att hämta en tom mall eller en redan ifylld lista med dina nuvarande användare.

  Obs!

  Adobe rekommenderar att du hämtar CSV-filen med en redan ifylld lista med användare. Uppdatera posterna i kolumnen Teams Product med matchande Creative Cloud for teams Pro-appar. Ange rätt namn på Creative Cloud for teams Pro-apparna för att undvika problem.

  CSV-överföring

 4. Öppna CSV-filen på din dator. 

 5. Markera kolumnen Team Products, som innehåller de aktuella användarrättigheterna för hela din organisation.

 6. Kopiera produktnamnet för varje produkt som anges och lägg till - Pro Edition i slutet. Spara CSV-filen.

  Tänk dig ett scenario där CSV-filen innehåller en viss användare med rätt till Creative Cloud Alla program som bilden visar.

  Om användaren ska uppgraderas måste du inkludera namnet på motsvarande Creative Cloud Pro for teams-produkt Creative Cloud Alla program - Pro Edition, åtskilda med ett kommatecken.

  Namnen på matchande Creative Cloud Pro for teams-berättiganden för Creative Cloud for teams-produkter finns i följande tabell.

  Namn på nuvarande Creative Cloud for teams-berättigande

  Namn på det nya Creative Cloud for teams Pro-berättigandet

  Creative Cloud Alla program

  Creative Cloud Alla program – Pro Edition

  After Effects

  After Effects - Pro Edition

  Animate

  Animate - Pro Edition

  Audition

  Audition - Pro Edition

  Dimension

  Dimension - Pro Edition

  Dreamweaver

  Dreamweaver - Pro Edition

  Illustrator

  Illustrator - Pro Edition

  InCopy

  InCopy - Pro Edition

  InDesign

  InDesign - Pro Edition

  Lightroom

  Lightroom - Pro Edition

  Photoshop

  Photoshop - Pro Edition

  Premiere Pro

  Premiere Pro - Pro Edition

  Premiere Rush

  Premiere Rush - Pro Edition

  XD

  XD - Pro Edition

  Obs!

  För alla Creative Cloud-användare måste ”- Pro Edition” läggas till i slutet av produkttilldelningsnamnet. Berättiganden som Adobe Acrobat och Adobe Stock for teams har inte - Pro Edition i slutet av produktnamnet.

 7. Dra den uppdaterade CSV-filen tillbaka till sidan. Du kan även överföra den ändrade CSV-filen med detaljer om användares licenstilldelningar.

 8. Klicka på Överför. Återgå sedan till Admin Console och välj Användare för att se de nya produkttilldelningarna. Användarna migreras till Creative Cloud Pro-planer utifrån dina licenstilldelningar. 

  När migreringen är klar får du ett meddelande via en klockavisering i Admin Console. Användarna får e-postaviseringar om de uppgraderade planerna. Mer information finns i aviseringar.

  Obs!

  När en produkt tas bort från en användare får användaren ett e-postmeddelande om att hen har förlorat åtkomst till sitt konto. Men när du uppgraderar till Creative Cloud for teams - Pro Edition återkallas inte användarnas åtkomst till sitt konto.

  Obs!

  Mer information om massöverföringsmetoden finns i Hantera användare | Massöverföring via CSV-filer.

Aviseringar

Här är en lista med aviseringar som administratörer/användare får under olika skeden av migreringen.

Avisering

Målgrupp

Typ

Om den inte tas emot

Migreringen är klar

Administratör

Kontrollera om migreringen lyckades.

Migreringen misslyckades

Administratör


Kontrollera om migreringen lyckades.

Nya berättiganden som tilldelas användare efter migrering.

Användare

Kontrollera om licenstilldelningen lyckades.

Berättiganden som har återkallats från användaren.

Användare

Kontrollera om berättigandena återkallades.

Vanliga frågor

Ja, team i alla storlekar kan använda detta erbjudande.

Erbjudandet är flexibelt. Användarna kan nedgradera efter att ha uppgraderats till Creative Cloud Pro.

Ja, ditt team kan använda samma funktioner, Creative Cloud-bibliotek och inloggningsuppgifter från Creative Cloud for teams.

Creative Cloud for teams Pro ger dig obegränsad tillgång till mediefiler i Adobe Stocks vanliga bildsamling med förbättrade licenser. 

Prenumerationen omfattar

 • standardbilder som foton, illustrationer och vektorer 
 • standardmallar som ingår i Photoshop, Illustrator och InDesign
 • 3D-standardresurser som modeller, belysning och material

För närvarande ingår inte följande typer av tillgångar i Creative Cloud for teams Pro: 

 • Mediefiler med utökade licenser 
 • Videor (HD, 4K) och vissa rörelsegrafikmallar och ljudfiler 
 • Mediefiler från premiumsamlingen 
 • Samlingen Redaktionellt

Dessa mediefiler är enkla att licensiera med Adobe Stock-kreditpaket för team. Du kan välja de prenumerationsplaner och kreditpaket som passar dina projekt och budgetkrav. 

När du prenumererar på Creative Cloud for teams Pro ingår alla mediefiler i planen med en förbättrad licens.  

En förbättrad licens ger dig tillgång till obegränsade många exemplar av eller visningar av en Adobe Stock-mediefil. Det är en uppgradering från standardlicensen som ingår i Adobe Stocks ”normala” prenumerationsplan. En förbättrad licens ger dig tillgång till obegränsat många hämtningar eller visningar av en Adobe Stock-mediefil. Med en standardlicens är begränsningen 500 000. 

En förbättrad licens kan dock inte användas i varor, mallar eller produkter för återförsäljning och distribution. Mer information om Adobes olika licenstyper finns på https://stock.adobe.com/license-terms.

När du uppgraderar till Creative Cloud for teams Pro har du tillgång till samma plan. Uppgraderade användare kan licensera obegränsat många Adobe Stock-standardbilder. När bilderna har licensierats kan alla teammedlemmar hämta och arbeta med teamets mediefiler. Dina tidigare licensierade mediefiler blir kvar i planen även om teammedlemmarna ändras.

Gör så här när du har uppgraderat din plan till Creative Cloud for teams Pro:

 1. Besök https://stock.adobe.com/ och logga in med ditt Adobe-företags-id. När du har loggat in står det Obegränsade bilder i det övre vänstra hörnet överst i navigeringsfönstret. 

  Obegränsade bilder i det övre vänstra hörnet i CCT Pro

 2. Logga in igen med ditt Adobe-konto. Du kan nu licensiera Adobe Stock-mediefiler i din valda app.

 3. Välj Skapa på skärmen Nytt dokument.

  Alternativet Skapa nytt dokument i CCT Pro
  Välj Skapa på skärmen Nytt dokument.

 4. Sök efter bilder i sökfältet.

  Sök efter Stock-mediefiler i sökfältet i CCT Pro
  Du kan söka efter mediefiler i Adobe Stock från panelen Bibliotek.

Du kan använda sökfältet längst upp till höger på skärmen för att söka efter mediefiler i Adobe Stock.

Om du säger upp din Creative Cloud for teams Pro edition-plan eller om den löper ut kan du endast använda licensierade mediefiler för tidigare skapade projekt. Du kan inte använda dina tidigare licensierade mediefiler i nya projekt eller för annat bruk. 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?