Användarhandbok Avbryt

Hantera användare | Massöverföring via CSV-filer

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Integration med Canvas LMS
   3. Integration med Blackboard Learn
   4. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   5. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   6. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Konfigurera identitet
   1. Identitetstyper | Översikt
   2. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
   3. Skapa en organisation med Federated ID
    1. SSO-översikt
    2. Konfigurera Azure Connector och Sync
     1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
     2. Lägg till Azure Sync i din katalog
     3. Vanliga frågor om Azure Connector
    3. Konfigurera Google-federering och synkning
     1. Konfigurera SSO med Google-federering
     2. Lägg till Google Sync i din katalog
     3. Vanliga frågor om Google-federering
    4. Generisk SAML
     1. Konfigurera SSO med andra SAML-leverantörer
     2. Konfigurera SSO med Microsoft ADFS
     3. Vanliga frågor om SSO
     4. Felsökning av SSO
    5. SSO för utbildning
     1. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
     2. Vanliga frågor
     3. Dovetail
   4. Bekräfta domänägarskap
   5. Lägg till och hantera domäner
   6. Länka domäner till kataloger
   7. Använd katalogförtroenden för att lägga till tidigare ianspråkstagna domäner
   8. Migrera till en ny autentiseringsleverantör
  2. Resursinställningar
  3. Autentiseringsinställningar
  4. Kontakter för integritet och säkerhet
  5. Konsolinställningar
  6. Krypteringshantering
 4. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. API:et User Management (UMAPI)
    5. Microsoft Azure Sync
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera självbetjäningspolicyer
   4. Hantera programintegreringar
   5. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   6. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   7. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   8. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Migrera från enhetslicensiering
   6. Hantera profiler
   7. Licensieringsverktygslåda
   8. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 5. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 6. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager 6.x Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Sign
   1. Konfigurera Adobe Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Sign – funktionsadministratör för team
   3. Hantera Adobe Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
   2. Komma igång
 7. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   3. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   4. Installera produkter i mappen Exceptions
   5. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   6. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   7. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 8. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  6. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  7. Hjälp om VIP Select
 9. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 10. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

I detta dokument går vi igenom procedurerna för att hantera användare med hjälp av CSV-massöverföringsmetoder i Admin Console. Du kan även hantera användare enskilt i Admin Console. För användare med ett Federated ID eller Enterprise ID kan du automatisera användarhanteringen med verktyget Användarsynkronisering eller API:et User Management.

Hantera flera användare

Lägg till användare

När du vill konfigurera din organisation kan du börja med att lägga till användare.

Lägg till flera användare i din organisation och tilldela dem produkter (för team) eller produktprofiler (för företag) på samma gång genom att överföra en kommaavgränsad lista. Du kan hämta en CSV-exempelfil från dialogrutan Importera användare och sedan fylla i information och överföra filen. Du kan importera upp till 25 000 användare i taget (5 000 för optimala prestanda).

Användarna får inget e-postmeddelande utan läggs till i företaget automatiskt. De får dock ett välkomstmeddelande per e-post när de tilldelas produktprofiler eller administrativa rättigheter.

 1. Gå till Användare i Admin Console.

  Obs!

  Du kan inte använda den här massöverföringsproceduren för att överföra flera användare från fliken Användare på sidan Produkter i Admin Console. Läs om hur du hanterar produkter och produktprofiler.

 2. Klicka på Lägg till användare via CSV.

 3. I dialogrutan Lägg till användare via CSV klickar du på Överför CSV-mall och väljer antingen Aktuell användarlista (rekommenderas) eller Standardmall.

  Lägg till användare via CSV

  En beskrivning av fälten i den hämtade filen finns i CSV-filformat.

 4. Uppdatera den hämtade CSV-filen med information om de användare som du vill lägga till i profilen.

 5. Dra och släpp den uppdaterade CSV-filen i dialogrutan Lägg till användare via CSV och klicka på Överför.

  Du får ett e-postmeddelande när gruppåtgärden är slutförd. Du kan även visa en detaljerad rapport för åtgärden via Resultat av gruppåtgärd.

Läs dokumentet Felsöka massöverföring av användare om du har problem med att överföra din CSV-fil till Admin Console.

Adobe-profiler

Adobe-profiler förbättrar hur slutanvändarna lagrar, hanterar och samarbetar säkert om filer som lagras i molnet. Användarna som du lägger till kan i vissa fall uppmanas att välja en profil (personlig eller för företag) när de loggar in på sitt Adobe-konto.

Flera profiler ordnas fram om ett eller flera av följande fall gäller dig.

 • Användaren har en företagsplan utöver en plan för enskilda användare. I detta fall skapas två profiler – en företagsprofil och en personlig profil.
 • Användaren har flera affärsplaner som tillhandahålls av olika organisationer. I det här fallet skapas en företagsprofil för varje organisation.
 • Administratören har administrativa behörigheter för mer än en organisation i Adobe Admin Console. Se detaljerna i Uppdatering av inloggningsupplevelsen för administratörer.
 • Din organisation använder en funktion som kallas katalogförtroende. Detta är vanligt i företagsgrupper eller koncerner eller holdingbolag. I detta fall skapas två företagsprofiler, en vardera för huvudorganisationen och den förvaltande organisationen.
Välj en profil

Hantera Adobe-profiler är en introduktion till profiler för slutanvändare.

Redigera användarinformation

Som administratör kan du bara uppdatera information för användare som tillhör en domän som din organisation äger. Du kan inte uppdatera information för användare som tillhör en domän som är betrodd men som inte ägs av din organisation. Du kan ändra följande användarinformation:

 • Användarens namn
 • Användarnamn
Obs!

Redigering av användarnamn stöds i följande scenarier:

 • Migrering från Enterprise ID-katalog till Federated ID-katalog (om E-post matchar användarnamn/NameID).
 • Federated ID-katalog som är e-postbaserad till Enterprise ID-katalog som är användarnamnsbaserad.
 • Federated ID-katalog som är användarnamnsbaserad till Federated ID-katalog som är e-postbaserad.

Om en kund konfigurerar ett av dessa scenarier måste Adobe-användarnamnet matcha det värde som mottagits från kundens IdP.

 • Användarens land
 • Användargrupper och produkter som är kopplade till användaren
 • Administrativa behörigheter

Du kan ändra användaruppgifter som produkter, roller och användarattribut för en uppsättning användare. Din IT-administratör kanske importerar många nya användare. Som systemadministratör kan du uppdatera användarnas produkttilldelning med en enda gruppuppdatering. Du kan delegera administrativa behörigheter till licenser, support och distribution till andra medlemmar i organisationen i grupp. Du kan även ändra de användargrupper som användarna är tilldelade.

Obs!
 • För användare med Federated ID eller Enterprise ID kan användarinformation också ändras med Admin Consoleverktyget Användarsynkronisering och API:et User Management. Ändringarna börjar gälla omedelbart, men användaren får inget meddelande om det. Om du ändrar e-postadressen för en användare måste du informera användaren om att använda den nya e-postadressen vid inloggning till Adobe Enterprise-kontot.
 • Ändringar av e-postadressen påverkar bara användarinloggningen för användare med Federated ID om e-postadresser har använts som identifierare i SAML-överföringen mellan Adobe och organisationens identitetsleverantör. Om din organisation använder e-postadresser i överföringen måste e-postadressändringen göras samtidigt hos båda för att användarna ska kunna logga in på sina företagskonton.
 1. Klicka på  uppe till höger på sidan Användare när du arbetar med användare på Admin Console.

 2. Välj Redigera användarinformation via CSV i listrutan.

 3. I dialogrutan Redigera användare via CSV klickar du på Överför CSV-mall och väljer antingen Aktuell användarlista (rekommenderas) eller Standardmall.

  Redigera användare via CSV

  En beskrivning av fälten i den hämtade filen finns i CSV-filformat.

 4. Uppdatera användarinformationen i den hämtade CSV-filen.

  Med funktionen Redigera användarinformation gruppvis kan du redigera följande användarinformation:

  • Användarnamn
  • Produktprofiler
  • Administrerade produktprofiler
  • Administratörsroller
  • Användargrupper
  • Administrerade användargrupper
  • Administrerade produkter
  Viktigt:

  Kolumnen ID är endast avsedd för internt bruk. ÄNDRA INTE värdena i den här kolumnen.

 5. Dra och släpp den uppdaterade CSV-filen i dialogrutan Redigera användare via CSV och klicka på Överför.

  Du får ett e-postmeddelande när gruppåtgärden är slutförd. Du kan även visa en detaljerad rapport för åtgärden via Resultat av gruppåtgärd.

Läs dokumentet Felsöka massöverföring av användare om du har problem med att överföra din CSV-fil till Admin Console.

Ta bort användare

Organisationen äger och hanterar användarkonton av typen Business IDEnterprise ID och Federated ID. När en användare tas bort återkallas alla behörigheter och all tillgång till tjänster som användaren fått via organisationen.

Ta inte bort användaren om du bara vill återkalla åtkomst till produkter och tjänster utan att ta bort associerade data. I stället tar du bort användaren från alla produktprofiler som beviljar tillstånd.

Obs!
Obs!

För att erbjuda förmåner som företagslagring och andra funktioner för företag migrerar vi alla befintliga Adobe ID till Business ID. Alla nya företagskunder kommer att använda Business ID med sina teammedlemmar.

Du får förhandsmeddelande om när din organisation kommer att uppgraderas. Mer information finns i Introduktion till Business ID och nya lagringsfunktioner. Tills din organisation migreras kommer ni att använda Adobe ID-typen för att få tillgång till organisationen. Enbart enskilda användare kommer sedermera att få använda Adobe ID.

 1. Klicka på  uppe till höger på sidan Användare när du arbetar med användare på Admin Console.

 2. Välj Ta bort användare via CSV i listrutan.

 3. I dialogrutan Ta bort användare via CSV klickar du på Överför CSV-mall och väljer antingen Aktuell användarlista (rekommenderas) eller Standardmall.

  Ta bort användare via CSV

  En beskrivning av fälten i den hämtade filen finns i CSV-filformat.

 4. Öppna CSV-filen i Excel och redigera filen så att den bara innehåller rader för användarna som du vill ta bort.

  Obs!

  Om din organisation använder Adobe-lagring för företag anger du överföringsalternativen i CSV-filen för varje användare. Om dessa alternativ inte anges används standardalternativet Överför innehåll senare.

 5. Dra och släpp den uppdaterade CSV-filen i dialogrutan Ta bort användare via CSV och klicka på Överför.

  Du får ett e-postmeddelande när gruppåtgärden är slutförd. Du kan även visa en detaljerad rapport för åtgärden via Resultat av gruppåtgärd.

Resultat av gruppåtgärd

När du har utfört en gruppåtgärd, t.ex. lagt till eller redigerat flera användare, får du ett e-postmeddelande med information om åtgärden. Du kan även se informationen på sidan Resultat av gruppåtgärd.

 • Åtgärd: Typ av åtgärd som utförs: Redigera användare, Lägg till användare
 • Filnamn: Namn på den överförda filen
 • Initierad av: Administratörens användarnamn
 • Startade Datum eller dag då överföringen initierades (större kanske inte slutförs samma dag och tar lite tid att bearbeta)
 • Status: Slutfördes eller misslyckades.
Obs!

Om en gruppåtgärd inte visas på resultatsidan kan du uppdatera webbläsarsidan så att de senaste resultaten visas.

Följ stegen nedan för att visa Resultat av gruppåtgärd:

 1. Gå till Användare > Användare i Admin Console och klicka på  uppe till höger på sidan Användare.

 2. Välj Resultat av gruppåtgärd i listrutan.

  Sidan Resultat av gruppåtgärd visas.

 3. Klicka på åtgärdens namn för att visa information om den.

  Obs!

  Om några av de produkter som anges i filen köptes i VIP-programmet, och licenserna för de produkterna har förbrukats, kommer dessa produktlicenser inte att tilldelas användarna. Du kan visa information om licensunderskottet genom att klicka på Visa licensunderskottsrapport.

 4. Klicka på Hämta resultat för att överföra resultaten i en CSV-fil.

 5. Klicka i kryssrutan till vänster om åtgärdens namn och klicka sedan på Ta bort resultat om du vill ta bort ett resultat.

  Du kan även rensa resultaten av gruppåtgärden genom att klicka på Rensa alla resultat.

Om gruppåtgärden misslyckas finns mer information om lösningar i dokumentet Felsöka massöverföring av användare. Du kan också fråga experter eller andra administratörer i vår community.

Obs!

Sidan Resultat av gruppåtgärd visar rapporter som är upp till 90 dagar gamla. Rapporter som är äldre än 90 dagar tas bort automatiskt.

CSV-filformat

Mallfilen som du hämtar innehåller exempelinformation som du kan använda som vägledning.

Viktigt:
 • CSV-filen kan bara innehålla en rad för varje kombination av e-postadress och identitetstyp.
 • CSV-filen som du överför stöder inte användarnamn med specialtecken som kommatecken (,) eller semikolon (;).

 

Fält Beskrivning Obligatoriskt/valfritt för identitetstyper 
Identitetstyp

Ange användartyp som ska läggas till.

Dessa värden styr den ID-typ som tilldelas användaren. Inte skiftlägeskänslig. ID-typen måste vara giltig för domänen.

Giltiga värden:

 • Federated ID
 • Enterprise ID
 • Business ID
 • Adobe ID

Valfritt.

Om fältet är tomt används Business ID eller Adobe ID
som standard.

Användarnamn

Begränsad till ASCII.

Användarnamn som för respektive användar-ID.

För användare med Adobe ID, det användarnamn som är angivet för användarens Adobe ID.

Används endast i företagsadministrerade domäner. Kontonamn som ska användas för den här användaren. Begränsning till en e-postadress och samma e-postadress kan begränsas av den som äger domänen. 

Maxlängden är 255 tecken.

Redigera användarinformation via CSV:

Redigering av användarnamn stöds i följande scenarier:

 • Migrering från Enterprise ID-katalog till Federated ID-katalog (om e-post matchar användarnamn/NameID).
 • Federated ID-katalog som är e-postbaserad till Enterprise ID-katalog som är användarnamnsbaserad.
 • Federated ID-katalog som är användarnamnsbaserad till Federated ID-katalog som är e-postbaserad.

Om en kund konfigurerar ett av dessa scenarier måste Adobe-användarnamnet matcha det värde som mottagits från kundens IdP.

Om du vill uppdatera användarnamn måste du även uppdatera poster för ID-kolumnen. Vi rekommenderar att du hämtar aktuell användarlista för att få dessa värden för varje befintlig användare.

Enterprise ID och Federated ID: Valfritt. Om det anges måste det matcha E-post eller som angiven domänägare.

Business ID eller Adobe ID: Valfritt. Om det anges måste det vara samma som e-post.

Domän

Domännamnet som anges i användarens e-postadress.

 

Valfritt.

Om fältet är tomt används e-postadressdomänen.

Email

Giltig e-postadress.

Max 60 tecken.

Om identitetstypen är Enterprise ID eller Federated ID måste domänen tas i anspråk, aktiveras av organisationen och länkas till en katalog av den typ som anges i det första fältet. Mer information finns i Konfigurera en användaridentitet på Admin Console.

För Adobe ID är det den e-postadress som används för användaren och kontonamnet. 

Se RFC 2822 avsnitt 3.4.1

Obligatoriskt
Förnamn

Användarens förnamn.

För användare med Adobe ID, det förnamn som är angivet för användarens Adobe ID.

Maxlängden är 255 tecken.

Begränsad till ASCII.

ObsVi stöder användning av den utökade listan med ASCII-tecken som innehåller bokstäver som ofta används i europeiska namn, som üé och ß.

Valfritt
Efternamn

Användarens efternamn.

För användare med Adobe ID, det efternamn som är angivet för användarens Adobe ID.

Maxlängden är 255 tecken.

Begränsad till ASCII.

ObsVi stöder användning av den utökade listan med ASCII-tecken som innehåller bokstäver som ofta används i europeiska namn, som üé och ß.

Valfritt
Landskod

En landskod med två bokstäver (till exempel USA = US).

För användare med Adobe ID anger du den landskod som är angiven för användarens Adobe ID.

Om det här alternativet finns måste du se till att användaren är från ett land där Adobe har verksamhet. Det finns för företagsadministrerade konton.

Information om landskod finns på https://www.iso.org/obp/ui/#home.

Mer information finns i ISO 3166-1 alpha-2 Country Codes

Enterprise ID och Federated ID: Obligatoriskt.
ID

(Endast för internt bruk .)

Gör inga ändringar i värdena i den här kolumnen.

Se information i beskrivningen av kolumnen Användarnamn ovan.

Valfritt.

 

Produktkonfigurationer

De produktprofiler som du vill tilldela användaren.

En kommateckenavgränsad lista över ett eller fler produktprofilnamn som ska tilldelas användare exakt som de visas i Admin Console.

Exempel: ”Adobe Audience Manager – Standardåtkomst: Audience Manager, Alla program – 100 GB – Standardkonfiguration”

Valfritt.

Obs! Om det lämnas tomt får inte slutanvändarna några berättiganden till program.

Lämna tomt för administratörer som inte behöver programberättiganden.

Teamprodukter

Endast för Adobe-teamkunder.

Namnen på teamprodukterna som ska tilldelas användaren.

Om du vill tilldela användaren till flera teamprodukter anger du produktnamnen inom citattecken, avgränsade med kommatecken.

Exempel: "Målgruppshantering: Audience Manager – Standardåtkomst, Enbart anpassad plan – Anpassad plan – Design”

Obs! Ange teamprodukterna i fältet Produktkonfigurationer och ändra namnet på fältet till Teamprodukter.

Valfritt.

Obs! Om det lämnas tomt får inte teamslutanvändarna några berättiganden till program.

Lämna tomt för teamadministratörer som inte behöver programberättiganden.

Admin Roles

Administrativ roll som tilldelas användaren.

Giltiga värden:

 • System
 • Distribution
 • Support
Valfritt.
Product
Configurations Administered

Namnen på produktprofilerna som du vill ge användaren administratörsbehörighet för.

Om du vill tilldela administratörsbehörighet för flera produktprofiler anger du profilnamnen inom citattecken, avgränsade med kommatecken.

Valfritt
User Groups

Namnen på användargrupperna som användaren ska läggas till i.

Om du vill lägga till användaren i flera grupper anger du gruppnamnen inom citattecken, avgränsade med kommatecken.

Valfritt
User Groups Administered

Namnen på användargrupperna som du vill ge användaren administratörsbehörighet för.

Om du vill tilldela administratörsbehörighet för flera grupper anger du gruppnamnen inom citattecken, avgränsade med kommatecken.

Valfritt
Products Administered

Namnen på produkterna som du vill ge användaren administratörsbehörighet för.

Om du vill tilldela administratörsbehörighet för flera produkter anger du produktnamnen inom citattecken, avgränsade med kommatecken.

Valfritt
Developer Access

(Endast för utvecklare)

Namnen på produktprofilerna för produkter som omfattar API-åtkomst och som utvecklarna läggs till.

Mer information om utvecklare finns i avsnittet Lägga till flera utvecklare (gruppvis) i det här dokumentet.

Valfritt

Fält

Beskrivning

Obligatoriskt/valfritt

Email

Giltig e-postadress.

Max 60 tecken.

Se RFC 2822 avsnitt 3.4.1

Obligatoriskt

Förnamn

Användarens förnamn.

Begränsad till ASCII.

Maxlängden är 255 tecken.

 

Valfritt

Efternamn

Användarens efternamn.

Begränsad till ASCII.

Maxlängden är 255 tecken.

 

Valfritt

Admin Roles

Administratörsroll som tilldelas användaren.

Giltiga värden:

 • System

Valfritt

User Groups

Namnen på användargrupperna som användaren ska läggas till i.

Om du vill lägga till användaren i flera grupper anger du flera gruppnamn inom citattecken, avgränsade med kommatecken.

Valfritt

Teamprodukter

Namnen på teamprodukterna som ska tilldelas användaren.

Om du vill tilldela användaren till flera teamprodukter anger du flera produktnamn inom citattecken, avgränsade med kommatecken.

Exempel: "Målgruppshantering: Audience Manager – Standardåtkomst, Enbart anpassad plan – Anpassad plan – Design"

Valfritt.

Obs! Om det lämnas tomt får inte slutanvändarna några berättiganden till program.

Lämna tomt för administratörer som inte behöver programberättiganden.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto