Särskilda krypteringsnycklar | Vanliga frågor

Innan du aktiverar särskilda krypteringsnycklar bör du läsa Adobe Creative Cloud for enterprise – säkerhetsöversikt eller Adobe Document Cloud – säkerhet.

Kontakta din kundansvariga på Adobe om du vill uppgradera din plan med lagring och tjänster.

Adobe håller på att uppdatera den särskilda krypteringen i Admin Console från kryptering på katalognivå till kryptering på organisationsnivå. När du aktiverar kryptering för en katalog krypteras för tillfället resurserna för användarna av den katalogen. I fortsättningen kommer alla användares resurser i hela organisationen att krypteras när du aktiverar kryptering i Admin Console.

Ja, i Admin Console visas ett meddelande när befintligt innehåll har krypterats.

Adobe håller på att uppdatera den särskilda krypteringen i Admin Console från kryptering på katalognivå till kryptering på organisationsnivå. För tillfället kan du återkalla krypteringen av en katalog. I fortsättningen kommer du att kunna återkalla krypteringen av Admin Console på organisationsnivå.

Om du vill återställa tillgången till innehåll vars krypteringsnyckel har återkallats måste du aktivera krypteringsnyckeln igen från Admin Console.

Ja, användare kan bläddra bland filer men de kommer inte åt innehållet i dem.

Synkroniseringen misslyckas.

Följande data har inte krypterats med den särskilda krypteringsnyckeln och påverkas därför inte om nyckeln återkallas:

  • Metadata (filnamn, samlingsnamn, teckensnittsanvändning, MIME-typ och andra attribut som krävs för att bläddra i en samling)
  • Videor som har publicerats av Adobe Voice
  • Lightroom-foton
  • Färger som sparats med tjänsten Adobe Color
  • Alla data som hanteras av tjänsterna Behance och Adobe Font
  • Alla data som hanteras av Marketing Cloud
  • Sparade programinställningar
  • Information om kontoinnehavaren som namn, e-postadress, licenser och andra grundläggande användarkontouppgifter
  • Data som tillhör medlemmar i en organisation med ett Adobe ID-konto (om inte användaren samarbetar om innehåll som Business ID-, Enterprise ID- eller Federated ID-användare har inlett samarbetet om)
Obs!

För att ge tillgång till företagslagring och andra funktioner för företag uppdaterar vi alla befintliga Adobe ID till Business ID. Alla nya företagskunder kommer att använda Business ID med sina teammedlemmar.

Du får förhandsmeddelande om när din organisation kommer att uppdateras. Mer information finns i Introduktion till Business ID och nya lagringsfunktioner. Ni fortsätter att använda Adobe ID-typen för att få tillgång till organisationen tills organisationen har uppdaterats. Stödet för Adobe ID återställs då endast för enskilda kunder.

Nej, standardkrypteringsnycklar kommer inte att användas. Användaren kan inte överföra data eftersom det inte finns någon giltig nyckel.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto