Genererar Adobe en krypteringsnyckel per organisation eller en nyckel per domän som tagits i anspråk?

Du kan använda en dedikerad krypteringsnyckel för alla aktiva domäner i din organisation.

Får jag meddelande om när befintligt innehåll har krypterats?

Ja, i Admin Console visas ett meddelande när befintligt innehåll har krypterats.

Kan jag återkalla krypteringsnyckeln för en domän när den har aktiverats?

Ja, du kan återkalla en krypteringsnyckel. När du återkallar krypteringsnyckeln kan användarna inte längre komma åt innehåll som har krypterats med krypteringsnyckeln.

Hur återställer jag åtkomst till innehåll efter att krypteringsnyckeln har återkallats?

Om du vill återställa tillgång till innehåll vars krypteringsnyckel har återkallats måste du aktivera krypteringsnyckeln igen från Admin Console.

Kan användare bläddra bland filer när krypteringsnyckeln har inaktiverats?

Ja, användare kan bläddra bland filer men de kommer inte åt innehållet i dem.

Vad händer om krypteringsnyckeln återkallas under en filsynkronisering?

Synkroniseringen misslyckas.

Vilka program, tjänster och data påverkas inte av den dedikerade krypteringsnyckeln?

Följande data har inte krypterats med den dedikerade krypteringsnyckeln och påverkas därför inte om nyckeln återkallas:

  • Data som tillhör medlemmar i en organisation med ett Adobe ID-konto (om inte användaren samarbetar med innehållet med Enterprise ID- eller Federated ID-användare som inlett samarbetet)
  • Metadata (filnamn, samlingsnamn, teckensnittsanvändning, MIME-typ och andra attribut som krävs för att bläddra i en samling)
  • Videor som publicerats med Premiere Clip och Adobe Voice
  • Lightroom-foton
  • Färger som sparats med tjänsten Adobe Color
  • Alla data som hanteras av tjänsterna Behance och Adobe Font
  • Alla data som hanteras av Marketing Cloud
  • Sparade programinställningar
  • Information om kontoinnehavaren som namn, e-postadress, licenser och andra grundläggande användarkontouppgifter

Kontakta din kontohanterare för Adobe om du vill ha mer information.

Om en användare överför data när krypteringsnyckeln återkallas, kommer dessa data då att krypteras med standardkrypteringsnycklar?

Nej, standardkrypteringsnycklar kommer inte att användas. Användaren kan inte överföra data eftersom det inte finns någon giltig nyckel.

Var hittar jag mer information om säkerheten i Creative Cloud for enterprise?

Var hittar jag mer information om säkerheten i Document Cloud for enterprise?

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy