Med Creative Cloud eller Document Cloud for enterprise kan användarna lagra filer tryggt och säkert. Dessutom kan användarna dela filer och samarbeta med andra. Filer är tillgängliga för användare via Creative Cloud-webbplatsen, Creative Cloud-datorprogrammet och Creative Cloud-mobilappen. Lagring finns bara med Creative Cloud och Document Cloud om det ingår i din organisations avtal med Adobe.

Alla data i Creative Cloud och Document Cloud krypteras, men om du vill ha ytterligare lager av kontroll och säkerhet kan du välja att låta Adobe generera en dedikerad krypteringsnyckel för några eller alla kataloger i organisationen. Sedan krypteras innehåll genom standardkryptering med en dedikerad krypteringsnyckel. Om det behövs kan du återkalla krypteringsnyckeln från Admin Console.

Dedikerade krypteringsnycklar finns bara för delade tjänster i Creative Cloud och Document Cloud for enterprise-planer som omfattar lagring och tjänster.

Obs!

Dedikerade krypteringsnycklar stöds inte för enterprise-ägd lagring. Resurserna är fortfarande krypterade med standardkrypteringsnycklarna, men inte med dedikerade nycklar.

Innan du aktiverar dedikerade krypteringsnycklar för dina kataloger bör du läsa Adobe Creative Cloud for enterprise – säkerhetsöversikt eller Adobe Document Cloud – säkerhet.

Om du vill uppgradera din plan med lagring och tjänster kontaktar du kontohanteraren för Adobe.

Hantera krypteringsnycklar för kataloger

Du kan använda dedikerade krypteringsnycklar per katalog för alla kataloger i organisationen.

Observera följande när du arbetar med krypteringsnycklar:

 • Kontrollera att du har gjort anspråk på och aktiverat dina domäner för att kunna skapa dedikerade krypteringsnycklar för de kataloger som innehåller dessa domäner.
 • När du har aktiverat en dedikerad krypteringsnyckel kan du inte återgå till att använda standardkrypteringsnycklar.
 • Du kan återkalla en dedikerad krypteringsnyckel om det behövs. Om du återkallar krypteringsnyckeln kan användarna inte längre komma åt innehåll som har krypterats med krypteringsnyckeln. Om du till exempel misstänker dataintrång kan du omedelbart återkalla den dedikerade krypteringsnyckeln från Admin Console.
 • Om du vill återställa tillgång till innehåll vars krypteringsnyckel har återkallats måste du aktivera krypteringsnyckeln igen från Admin Console.

Följande data har inte krypterats med den dedikerade krypteringsnyckeln och påverkas därför inte om nyckeln återkallas:

 • Data som tillhör medlemmar i en organisation med ett Adobe ID-konto (om inte användaren samarbetar med innehållet med Enterprise ID- eller Federated ID-användare som inlett samarbetet)
 • Metadata (filnamn, samlingsnamn, teckensnittsanvändning, MIME-typ och andra attribut som krävs för att bläddra i en samling)
 • Videor som publicerats med Premiere Clip och Adobe Spark Video
 • Lightroom-foton
 • Färger som sparats med tjänsten Adobe Color
 • Alla data som hanteras av tjänsterna Behance och Adobe Fonts
 • Alla data som hanteras av Marketing Cloud
 • Sparade programinställningar
 • Information om kontoinnehavaren som namn, e-postadress, licenser och andra grundläggande användarkontouppgifter

Aktivera dedikerade krypteringsnycklar

Gör så här om du vill använda en dedikerad krypteringsnyckel för en katalog:

 1. Logga in på Admin Console och gå till Inställningar > Identitet.

  På sidan Identitet finns en lista över katalogerna i din organisation på fliken Katalog.

 2. Klicka på katalognamnet som du vill aktivera en dedikerad krypteringsnyckel för.

 3. Klicka på Inställningar.

  Sidan Kataloginställningar visas.

  Kataloginställningar
 4. Klicka på Aktivera.

  Dialogrutan Aktivera dedikerad krypteringsnyckel visas.

  Aktivera dedikerad krypteringsnyckel -dialogrutan
 5. Bekräfta genom att klicka på Aktivera.

  När den dedikerade krypteringsnyckeln har aktiverats visas ett meddelande om det. Om du har befintliga resurser börjar resurskrypteringen och krypteringsstatusen visas. Användarna kan fortsätta arbeta utan avbrott medan krypteringsprocessen pågår.

Dessutom visas ett meddelande om aktiveringen av krypteringsnyckeln misslyckas av någon anledning eller om nyckeln aktiveras men resurskrypteringen misslyckas.

Återkalla dedikerade krypteringsnycklar

Om du återkallar en dedikerad krypteringsnyckel är de data som krypterats med krypteringsnyckeln inte längre tillgängliga för användarna.

Obs!

Användarna kan inte öppna befintliga resurser men kan bläddra bland filer och mappar och visa attribut. Att en kryptering återkallas hindrar inte användare från att överföra nya resurser.

Så här återkallar du en dedikerad krypteringsnyckel för en katalog:

 1. Logga in på Admin Console och gå till Inställningar > Identitet.

  På sidan Identitet finns en lista över katalogerna i din organisation på fliken Katalog.

 2. Klicka på katalognamnet om du vill återkalla den dedikerade krypteringsnyckeln.

 3. Klicka på Inställningar.

  Sidan Kataloginställningar visas.

  Kataloginställningar
 4. Klicka på Återkalla.

  Dialogrutan Återkalla dedikerad krypteringsnyckel visas.

  Återkalla dedikerad krypteringsnyckel
 5. Klicka på Återkalla för att bekräfta.

  När den dedikerade krypteringsnyckeln har återkallats visas ett meddelande om det. 

  Återkallande utfört