Översikt: Driftsätta Creative Cloud for enterprise

Original

Den här artikeln innehåller en översikt över driftsättningen av Creative Cloud for enterprise. Driftsättningstyperna för Creative Cloud for enterprise omfattar Creative Cloud for enterprise (ETLA), Creative Cloud for education (EEA) och Creative Cloud for government.

Förutom Creative Cloud for enterprise är Creative Cloud också tillgängligt för team. Mer information finns i Creative Cloud for teams.

Creative Cloud for enterprise

Ge din organisation tillgång till Adobes kreativa program och tjänster, möjlighet till gruppsamarbeten, licenshanteringsverktyg och support för företagskunder. Creative Cloud for enterprise stöder anpassad driftsättning och flexibel licenshantering, och det kan kombineras med andra erbjudanden till företag.

Namngiven användarlicensiering

Namngivna användarlicenser är standard och den mest populära licensieringsmetoden för att distribuera och använda Adobe Creative Cloud- och Document Cloud-produkter. Utformat för nätverksanslutna scenarier där programlicenser hanteras baserat på enskilda användares behov av programmet. Med namngiven licensiering kan du ge dina slutanvändare alla funktioner som finns i programmen och tjänsterna. Ge dina slutanvändare åtkomst till alla tillgängliga program och tjänster, beroende på din organisations berättiganden.

Driftsättning med namngiven användarlicensiering knyter användningen av Creative Cloud-program och Creative Cloud-tjänster till en enskild användare. Mer information.

Licensiering av delade enheter

Licensiering för delade enheter är en licensieringsmetod anpassad för utbildningsinstitutioner där programvaran tilldelas en enhet i stället för en person. Alla som loggar in på enheten får tillgång till produkterna och tjänsterna från Adobe.

Licensiering för delad enhet passar för datorlabb och lektionssalar. Du kan till exempel installera Creative Cloud-program i dina datorlabb så att elever och lärare kan använda de program och tjänster som ingår i ditt licensavtal med Adobe. Mer information.

Licensiering med serienummer (äldre)

En äldre metod för anonym licensiering som inte är knuten till en enskild användare utan till en viss dator. Mer information.

Arbetsflöden för driftsättning och detaljerade anvisningar

Information om arbetsflöden för driftsättning och detaljerade anvisningar finns i Creative Cloud for enterprise.

Education Enterprise Agreement (EEA)

Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) ger grundskolor och gymnasier betydande rabatt vid volyminköp av Creative Cloud-program och annan Adobe-programvara. Med EEA får skolor tillgång till kommande versioner och uppdateringar av de EEA-licensierade produkterna. 

Distribution

Som EEA-kund driftsätter och licensierar du produkter med ett serienummer från Adobe och med Creative Cloud Packager, som båda kan hämtas på Adobes licensieringswebbplats (LWS).

Utöver Creative Cloud-programmen får du med ditt EEA-avtal även tillgång till andra program, som Adobe Captivate, Adobe Presenter och Adobe Elements. De här programmen paketeras också med hjälp av Admin Console eller Creative Cloud Packager. Men för serienummer måste du ange serienumren för de produkterna i stället. Mer information finns i Packa produkter som inte ingår i Creative Cloud.

Arbetsflöden för driftsättning och detaljerade anvisningar

Information om arbetsflöden för driftsättning och detaljerade anvisningar finns i Creative Cloud for enterprise.

Creative Cloud-datorprogram för myndigheter

Ge organets kreativa team de branschledande program de vill ha, och låt IT-teamet använda säkra och anpassningsbara driftsättningsmetoder. Kontinuerligt uppdaterade program, förnämlig support och centraliserade administratörsverktyg – med Creative Cloud är det enkelt att kommunicera med medborgare och andra på ett effektivt och engagerande sätt.

Distribution

För myndigheter har säkerheten högsta prioritet, och vanligtvis är offlinedriftsättning ett krav. Med Creative Cloud Packager och ett serienummer från Adobes licensieringswebbplats (LWS) är det bara det initiala distributionspaketet som måste vara online. Alla klienter som sedan får paketet installerat får programmen, men det krävs ingen onlineåtkomst eller något Adobe ID.

Arbetsflöden för driftsättning och detaljerade anvisningar

Information om arbetsflöden för driftsättning och detaljerade anvisningar finns i Creative Cloud for enterprise.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?