Undrar du varför du får felmeddelanden som det nedan när du försöker dela en länk eller bjuda in en medarbetare till en Creative Cloud- eller Document Cloud-resurs?

”Delningsbegränsningar för organisationer är aktiverade. Den här användaren kan inte bjudas in eftersom din organisation har aktiverat delningsbegränsningar. Mer information."

Varför visas det här meddelandet?

Delningsbegränsningar för organisationer hör till den nya funktionen Resursinställningar som din IT-administratör använder för att öka kontrollen över din organisations resurser. Det kan skydda dig från brott mot din organisations policyer för dataägarskap och säkerhet.

Den här funktionen gäller endast för användare med ett Adobe Enterprise ID eller ett Adobe Federated ID, inte användare med ett individuellt Adobe ID.

Din IT-administratör kan välja mellan 3 alternativ för resursinställningar. Varje alternativ motsvarar en grad av delningsbegränsningar.

  • Inga begränsningar: Standardinställningen som innebär att användare kan dela offentliga länkar och samarbeta i delade mappar och dokument med vem som helst i eller utanför organisationen.
  • Ingen delning av offentlig länk: Begränsar möjligheterna till delning av offentliga länkar och andra offentliga delningar (se den fullständiga listan nedan). Användare kan fortfarande samarbeta i mappar och dokument med personer utanför organisationen.
  • Endast delning med domänanvändare: Begränsar delning av offentliga länkar och andra offentliga delningsalternativ. Det här alternativet förhindrar även inbjudningsbaserad delning av mappar och dokument med personer utanför ianspråktagna, betrodda och godkända domäner. Din IT-administratör väljer den här samarbetsbegränsningen per extern organisation (eller domän), inte per extern person.

Nedan finns de publiceringsfunktioner i Creative Cloud och Document Cloud som stängs av när antingen Ingen delning av offentlig länk eller Endast delning med domänanvändare har valts. Undantaget är att samarbete i delade mappar och dokument inte kan inaktiveras för användare i ianspråktagna, betrodda eller godkända domäner i en organisation.

Creative Cloud

Program Funktioner som påverkas
Creative Cloud Assets Samarbeta, Dela till Slack, Skicka länk
Creative Cloud Libraries Samarbeta, Dela till Slack, Skicka länk
Adobe XD Publiceringstjänster
InDesign Publish Online
Spark Publicera
Samla in Dela, Samarbeta
Creative Cloud-mobilapp Skapa länk, Samarbeta
Behance Skapa projekt
Portfolio Publicera

Document Cloud

Program Funktioner som påverkas
Acrobat- och Reader-datorprogrammen Dela
Webbtjänster (cloud.acrobat.com)
Dela
Outlook-plugin-programmet Send & Track Dela
Mobilappar (till exempel Acrobat och Scan) Dela länk, Dela Document Cloud-länk

Obs!

Adobe Sign-funktioner påverkas inte. Funktionerna fortsätter att fungera som förväntat.

Följder av begränsningar i Resursinställningar

Ingen delning av offentlig länk inaktiverar och tar bort alla befintliga offentliga länkar och förhindrar att användare med dessa länkar har tillgång till det länkade innehållet. Endast delning med domänanvändare inaktiverar och tar bort befintliga offentliga länkar OCH återkallar och tar bort alla befintliga mappar och/eller dokumentsamarbeten. I båda fallen kan du inte avbryta eller ångra borttagningen när IT-administratören valt den inställningen.

IT-administratören kan ändra till en mer tillåtande inställning för att öka delningsmöjligheterna för kommande arbete.

Åtgärder

Om du får felmeddelanden om ”Delningsbegränsningar för organisationer” kan du kontakta din IT-administratör för att ta reda på vilken resursinställning som valts för din organisation, och vilka organisationer som finns på listan över tillåtna externa domäner. Om du vill fortsätta dela resurser som ägs av organisationen med specifika externa organisationer eller personer kan du be din IT-administratör om följande:

  • För en extern organisation, t.ex. en byrå: be din IT-administratör att lägga till organisationens domän i listan med godkända domäner.
  • För en enskild person, t.ex. en frilansare: be din IT-administratör att utfärda ett Adobe Enterprise ID eller Federated ID för personen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy