När du tilldelar en plan som omfattar lagring och tjänster kan du välja att aktivera eller inaktivera enskilda tjänster för produktprofilen. Genom att aktivera och inaktivera tjänster kan du definiera vad produktprofilens användare har åtkomst till och inte.

Obs!

Du kan aktivera/inaktivera tjänster för en hel produktprofil, men inte för specifika användare.

Observera följande när du aktiverar och inaktiverar tjänster:

 • Om en användare tillhör flera produktprofiler eller är berättigad för flera planer för fristående program inom en produktprofil, och du aktiverar en viss tjänst för en plan men inte den andra, har användaren fortfarande tillgång till den tjänsten. Användaren tilldelas en kombination av berättigandena.
 • En användare med en Creative Cloud for enterprise-plan som innehåller tjänster kan också ha registrerat sig som enskild person för en Creative Cloud-plan med ett Adobe ID. Användaren har fortfarande åtkomst till tjänster som du inaktiverar i Creative Cloud for enterprise-planen om användarens enskilda plan omfattar tjänsten. Detta berättigandescenario gäller även för användare som kan ha en Creative Cloud-testversion som omfattar lagring och tjänster.
 • För en användare som arbetar med datorprogram kan aktivering och inaktivering av tjänster bara börja gälla när användaren stänger programmet och öppnar det igen.
 • För en användare som arbetar med en webbtjänst eller en Creative Cloud-mobilapp kan aktivering och inaktivering av tjänster bara börja gälla när användaren loggar ut och loggar in igen.

Creative Cloud-användare får de bästa resultaten när alla tjänster är aktiverade. Om tjänster inaktiveras slutar många funktioner i Creative Cloud att fungera.

Ändra listan med aktiverade tjänster

När du skapar eller redigerar en produktprofil kan du ändra listan med tjänster som är tillgängliga för användarna i produktprofilen. En mer detaljerad beskrivning finns i Skapa och hantera produktprofiler.

Mer specifikt: när du redigerar en produktfil arbetar du med listan över tjänster som visas under Aktiverade tjänster och väljer de som du vill att produktprofilens användare ska ha tillgång till.

Exempel 1: När du redigerar Document Cloud-produktprofiler kan du välja tjänster som du vill att användare ska ha tillgång till.

Produktprofil – Document Cloud

Exempel 2: När du redigerar produktprofilen Creative Cloud Alla program – 2-GB kan du avmarkera tjänster som du inte vill att användarna ska ha tillgång till.

Lista över aktiverade tjänster

Centrala Creative Cloud-tjänster

Vissa tjänster som inte visas i Adobe Admin Console är centrala för att produkten ska fungera och är alltid aktiverade i planer som omfattar lagring. Centrala tjänster kan inte konfigureras. Följande är en lista över de centrala tjänsterna:

 • Filsynkronisering
 • Synkronisera inställningar
 • Samarbeta
 • Lagringsutrymme
 • Creative Cloud Libraries
 • Creative Cloud Market
 • Color CC

Mer information om de tjänster som kan aktiveras och inaktiveras från Adobe Admin Console finns i Valfria tjänster.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy