Användarhandbok Avbryt

Skapa på nya sätt med generativ AI-teknik som drivs av Adobe Firefly

Generativ AI är en typ av artificiell intelligens som ökar kreativiteten genom att producera fantastiska resultat från enkla textbeskrivningar. Vi vill att du ska leka, experimentera, drömma och skapa dig fram till något fantastiskt med den nya generativa AI-tekniken från Adobe Firefly i våra appar.

Obs!

Från och med 17 januari 2024 kommer vi att börja införa gränser för generativkrediter på utvalda planer, däribland Adobe Firefly. Din planspecifika information kommer att finnas tillgänglig på din kontohanteringssida på Adobe, där du kan granska din tilldelning av generativkrediter, användning och upplevelse när du förbrukat dina generativkrediter.

Generativa AI-funktioner från Firefly är nu tillgängliga i våra viktigaste kreativa verktyg och den fristående webbappen Firefly. Vi börjar med bilder, textstilar och vektorer med Generativ fyllning och Generativ utökning i Adobe Photoshop, Text till bild i Adobe Firefly, Generativ omfärgning i Adobe Illustrator, Textstilar i Adobe Express med flera. Sedan planerar vi att införa generativ AI med teknik från Firefly för 3D, animering och video.

Eftersom innehållsgenerering med AI-modeller kräver betydande datorresurser har vi uppdaterat våra planer så att de omfattar en månatlig tilldelning av ”generativkrediter”. Mer information om antalet krediter som tilldelas varje plan finns här: https://helpx.adobe.com/firefly/using/generative-credits-faq.html#commercial-use.

Generativkrediter

Med generativkrediter kan du använda alla generativa AI-funktioner som drivs av Firefly i de program som du är berättigad att använda. Förbrukningen av generativkrediter beror på beräkningskostnaden för genererade utdata och värdet för den generativa AI-funktion som används. Läs om när krediterna förnyas på https://helpx.adobe.com/firefly/using/generative-credits-faq.html#credits-renew.

Exempel på åtgärder där du debiteras generativkrediter:

  • Välj Generera under Generativ fyllning
  • Om du väljer Läs in fler eller Uppdatera under Text till bild
Exempel på hur generativkrediter förbrukas med hjälp av generativa AI-funktioner i Adobe Illustrator.
Om du använder Generativ omfärgning i Adobe Illustrator.

Exempel på hur generativkrediter förbrukas med hjälp av generativa AI-funktioner i Adobe Express.
Om du använder Textstilar i Adobe Express.

Exempel på hur generativkrediter förbrukas med hjälp av generativa AI-funktioner i Adobe Photoshop.
Om du använder Generativ fyllning i Adobe Photoshop.

Exempel på när du inte debiteras generativkrediter:

  • Om du använder generativa AI-funktioner som anges som ”0” i förbrukningstabellen.
  • Om du väljer Visa i Firefly-användarforumet (https://firefly.adobe.com/community) eftersom det inte innebär en ny generering att öppna konstverken. Du debiteras däremot generativkrediter om du väljer Uppdatera, vilket kräver en ny generering.

Förbrukningstabell för generativkrediter (gäller enskilda personer, team- och företagsanvändare, om inget annat uttryckligen anges):

Produkt Funktion
Användning av generativkrediter
Adobe Express Generativ fyllning 1
Text till bild

1

Text till mall

1

Texteffekter 0 krediter under en begränsad tid. 
Generera bildtext (beta)
0 krediter under en begränsad tid.
Adobe Firefly-webbappen Text till bild 1, 2, 3
1
Generativ fyllning 1
Adobe Firefly på Apple Vision Pro Text till bild 0 krediter under en begränsad tid.
Adobe Illustrator Text till vektorgrafik (beta*) 1
Generativ omfärgning 1
Adobe Photoshop Generativ fyllning 1
Generativ utökning 1
Referensbild (beta*)
1
Generera bild (beta*)
1
Generera bakgrund (beta*)
1
Generera liknande innehåll (beta*)
1
Adobe Stock Text till bild 1
Expandera bild 1
Substance 3D Sampler
Text till textur
0 krediter under en begränsad tid.
Substance 3D Stager
Generativ bakgrund
0 krediter under en begränsad tid.
Adobe InDesign
Text till bild (beta*)
1
Adobe Lightroom Generativ borttagning (Tidig åtkomst beta*)
1

Nedan följer en förbrukningstabell för generativkrediter för företagsfunktioner:

Produkt

Funktion

Användning av generativkrediter

Adobe Firefly-webbappen Text till bild 1
Anpassade modeller för Text till bild
1

* Resultat från betafunktioner kan användas kommersiellt om inte annat anges för produkten eller någon annanstans, men de ger inte rätt till ersättning så länge betaversionen används.

Kreditförbrukningen gäller standardbilder på upp till 2 000 x 2 000 pixlar. För att kreditförbrukningen som anges ovan ska gälla måste du använda den senaste versionen av programvaran. Adobe Firefly utvecklas snabbt. Kreditförbrukningstabellen uppdateras i takt med att vi lägger till fler funktioner och tjänster. Kreditförbrukningen kan variera. Planerna kan komma att ändras.

Du kan välja en åtgärd som Generera, Läs in mer eller Uppdatera för att generera flera resultat. Kreditförbrukningen bestäms dock inte av antalet genererade resultat utan snarare av hur många gånger du väljer en åtgärd. Om du till exempel väljer Generera under Generativ fyllning debiteras endast 1 kredit.

Vi planerar att erbjuda högupplösta bilder, animeringar, videor och generativa AI-funktioner för 3D i framtiden. Antalet generativkrediter som förbrukas för dessa funktioner kan vara högre.

Läs mer om planspecifik information för generativkrediter på https://helpx.adobe.com/firefly/using/generative-credits-faq.html#commercial-use.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online