Användarhandbok Avbryt

Skapa på nya sätt med generativ AI-teknik som drivs av Adobe Firefly

Generativ AI är en typ av artificiell intelligens som ökar kreativiteten genom att producera fantastiska resultat från enkla textbeskrivningar. Vi vill att du ska leka, experimentera, drömma och skapa dig fram till något fantastiskt med den nya generativa AI-tekniken från Adobe Firefly i våra appar.

Obs!

Under en begränsad tid omfattas inte betalande Creative Cloud-, Adobe Firefly-, Adobe Express- och Adobe Stock-prenumeranter av gränser för generativkrediter. Kom tillbaka efter 1 januari 2024 för mer information om när kreditgränser gäller.

Generativa AI-funktioner från Firefly är nu tillgängliga i våra viktigaste kreativa verktyg och den fristående webbappen Firefly. Vi börjar med bilder, textstilar och vektorer med Generativ fyllning och Generativ utökning i Adobe Photoshop, Text till bild i Adobe Firefly, Generativ omfärgning i Adobe Illustrator, Textstilar i Adobe Express med flera. Sedan planerar vi att införa generativ AI med teknik från Firefly för 3D, animering och video.

Eftersom innehållsgenerering med AI-modeller kräver betydande datorresurser har vi uppdaterat våra planer så att de omfattar en månatlig tilldelning av ”generativkrediter”. Mer information om antalet krediter som tilldelas varje plan.

Generativkrediter

Med generativkrediter kan du använda alla generativa AI-funktioner som drivs av Firefly i de program som du är berättigad att använda. Förbrukningen av generativkrediter beror på beräkningskostnaden för genererade utdata och värdet för den generativa AI-funktion som används. Mer information om när krediterna förnyas.

Exempel på åtgärder där du debiteras generativkrediter:

  • Välj Generera under Generativ fyllning
  • Om du väljer Läs in fler eller Uppdatera under Text till bild
Exempel på hur generativkrediter förbrukas med hjälp av generativa AI-funktioner i Adobe Illustrator.
Om du använder generativ omfärgning i Adobe Illustrator.

Exempel på hur generativkrediter förbrukas med hjälp av generativa AI-funktioner i Adobe Express.
Om du använder Textstilar i Adobe Express.

Exempel på hur generativkrediter förbrukas med hjälp av generativa AI-funktioner i Adobe Photoshop.
Om du använder generativ fyllning i Adobe Photoshop.

Exempel på när du inte debiteras generativkrediter:

  • Om du använder generativa AI-funktioner som anges som ”0” i tabellen över förbrukningspriser.
  • Om du väljer Visa exempelFirefly-galleriet eftersom det inte innebär en ny generering att öppna konstverken. Du debiteras däremot generativkrediter om du väljer Uppdatera, vilket kräver en ny generering.

Pristabell för användning av generativkrediter:

Produkt Funktion
Användning av generativkrediter
Adobe Photoshop Generativ fyllning 1
Generativ utökning 1
Adobe Express Generativ fyllning 1
Text till bild
1
Text till mall (beta*) 0 krediter under en begränsad tid. Kom tillbaka efter 1 januari 2024 om du vill ha mer information.
Texteffekter
Adobe Illustrator Text till vektorgrafik (beta*) 1
Generativ omfärgning 1
Adobe Stock Text till bild 1
Expandera bild 1
Adobe Firefly-webbappen Text till bild – Firefly Image 1- och Firefly Image 2-modellen
1
Generativ fyllning 1
Generativ omfärgning 1
Texteffekter
0 krediter under en begränsad tid. Kom tillbaka efter 1 januari 2024 om du vill ha mer information.

* Resultat från betafunktioner kan användas kommersiellt om inte annat anges för produkten eller någon annanstans, men de ger inte rätt till ersättning så länge betaversionen används.

Priserna för kreditförbrukning gäller standardbilder på upp till 2 000 x 2 000 pixlar. Om du vill få de förbrukningspriser som anges ovan måste du använda den senaste versionen av programvaran. Adobe Firefly utvecklas snabbt. Priserna uppdateras i takt med att vi lägger till fler funktioner och tjänster. Förbrukningspriser kan variera. Planerna kan komma att ändras.

Du kan välja en åtgärd som Generera, Läs in mer eller Uppdatera för att generera flera resultat. Kreditförbrukningen bestäms dock inte av antalet genererade resultat utan snarare av hur många gånger du väljer en åtgärd. Om du till exempel väljer Generera under Generativ fyllning debiteras endast 1 kredit.

Vi planerar att erbjuda högupplösta bilder, animeringar, videor och generativa AI-funktioner för 3D i framtiden. Antalet generativkrediter som förbrukas för dessa funktioner kan vara högre.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto