Hyperlänkar

Du kan skapa hyperlänkar när du exporterar till Adobe PDF eller SWF så att den som läser dokumentet kan klicka på en länk och gå till andra sidor i samma dokument, till andra dokument eller till webbplatser. Hyperlänkar som du exporterar till PDF eller SWF i InCopy är inte aktiva.

En källa kan vara en hyperlänktext, en textram med hyperlänk eller en bildram med hyperlänk. Ett mål är URL-adressen, filen, e-postadressen, texten, ankarpunkten eller delade mål dit hyperlänken leder. En källa kan bara leda till ett mål, men ett obegränsat antal källor kan leda till samma mål.

En källa är text eller grafik med en hyperlänk. Ett mål är URL-adressen, filen, e-postadressen, texten, ankarpunkten eller delade mål dit hyperlänken leder. En källa kan bara leda till ett mål, men ett obegränsat antal källor kan leda till samma mål.

Obs!

Om du vill att källtexten ska skapas från måltexten infogar du en korsreferens i stället för att lägga till en hyperlänk. Se Korsreferenser.

Hyperlänkar

A. Hyperlänkkälla B. Lista med hyperlänkar i det aktuella dokumentet C. Ikoner för hyperlänksstatus 

 • Välj Fönster > Interaktivt > Hyperlänkar.
 • Välj Fönster > Hyperlänkar.
 • Välj Fönster > Text och tabeller > Korsreferenser.
 1. Välj Sortera på panelen Hyperlänkar och välj sedan något av följande:

  Manuellt

  Hyperlänkarna visas i den ordning som de läggs till i dokumentet.

  Efter namn

  Visar hyperlänkarna i alfabetisk ordning

  Efter typ

  Visar hyperlänkarna i liknande typer av grupper.

 1. Välj Små panelrader på menyn på panelen Hyperlänkar.

Du kan skapa hyperlänkar till sidor, URL-adresser, textankarpunkter, e-postadresser och filer. Om du skapar en hyperlänk till en sida eller en textankarpunkt i ett annat dokument måste du kontrollera att de exporterade filerna visas i samma mapp.

Obs!

Du visar eller döljer hyperlänkar genom att välja Visa > Extrafunktioner > Visa hyperlänkar eller Dölj hyperlänkar.

Obs!

Hyperlänkar tas med i exporterade Adobe PDF-filer om alternativet Hyperlänkar är markerat i dialogrutan Exportera till Adobe PDF i InDesign. Hyperlänkar tas med i exporterade SWF-filer om Inkludera hyperlänkar är markerat i dialogrutan Exportera SWF.

Det finns olika sätt att skapa hyperlänkar till URL-adresser. När du anger en URL-adress kan du välja att använda de giltiga Internet-protokollen: http://, file://, ftp:// eller mailto://.

Obs!

Kanske vill du skapa ett teckenformat för hyperlänkar. Hyperlänkar har ofta blå text och är understrukna.

 1. Markera texten, ramen eller bilden som du vill använda som källa för hyperlänken. Du kan till exempel markera texten "Se Adobes webbplats".
 2. Gör något av följande på panelen Hyperlänkar för att skapa en hyperlänk till en URL-adress:
  • Skriv eller klistra in adressen i textrutan URL-adress (till exempel http://www.adobe.com) och välj sedan Ny hyperlänk på hyperlänkspanelen. Välj URL-adress på menyn Länka till, ange utseendealternativ och klicka sedan på OK.

  • Om det finns en markerad URL-adress i dokumentet väljer du Ny hyperlänk från URL-adress på menyn på panelen Hyperlänkar. Dubbelklicka på hyperlänken på hyperlänkspanelen och välj sedan URL på menyn Länka till. Ange utseendealternativ och klicka på OK.

  • Markera på menyn URL-adress en adress som redan lagts till. Hyperlänkens utseende är densamma som den som användes i den tidigare URL-adressen.

  • Markera Ny hyperlänk på panelmenyn Hyperlänkar. Välj URL-adress på menyn Länka till, ange utseendealternativ och klicka sedan på OK.

Obs!

Om en URL-länk inte fungerar i den exporterade PDF-filen kan det bero på att hyperlänken är ett ”delat mål”. Dubbelklicka på hyperlänken på panelen Hyperlänkar, välj URL på menyn Länka till, avmarkera Delat hyperlänksmål och klicka på OK.

När du skapar en hyperlänk till en fil och klickar på hyperlänken i den exporterade PDF- eller SWF-filen kommer filen att öppnas i ursprungsprogrammet, till exempel Microsoft Word om det är en .doc-fil.

Se till att filen som du anger är tillgänglig för alla som öppnar PDF- eller SWF-filen som du exporterar. Om du till exempel skickar den exporterade PDF-filen till en medarbetare anger du en fil som finns på en delad server i stället för en som ligger på din hårddisk.

 1. Markera texten, ramen eller bilden som du vill ska vara källa för hyperlänken.
 2. Välj Ny hyperlänk på menyn på panelen Hyperlänkar eller klicka på knappen Skapa ny hyperlänk längst ned på panelen Hyperlänkar.
 3. I dialogrutan Ny Hyperlänk väljer du Arkiv på menyn Länka till.
 4. I Sökväg anger du sökvägen eller klickar på mappknappen för att leta reda på och dubbelklicka på filnamnet.
 5. Markera Delat hyperlänksmål om du vill att filen ska lagras på hyperlänkspanelen för enkel åtkomst.
 6. Ange utseendet för hyperlänkskällan och klicka sedan på OK.
 1. Markera texten, ramen eller bilden som du vill ska vara källa för hyperlänken.
 2. Välj Ny hyperlänk på menyn på panelen Hyperlänkar eller klicka på knappen Skapa ny hyperlänk längst ned på panelen Hyperlänkar.
 3. I dialogrutan Ny Hyperlänk väljer du E-post på menyn Länka till.
 4. I Adress skriver du e-postadressen, användarnamn@företag.se.
 5. På Ärenderad skriver du texten som ska visas på ärenderaden i e-postmeddelandet.
 6. Markera Delat hyperlänksmål om du vill att e-postmeddelanden ska lagras på hyperlänkspanelen för att vara enkla att komma åt.
 7. Ange utseendet för hyperlänkskällan och klicka sedan på OK.

Du kan skapa en hyperlänk till en sida utan att först skapa ett mål. Genom att skapa en siddestination kan du dock ange en inställning för sidnummer och sidvy.

 1. Markera texten, ramen eller bilden som du vill ska vara källa för hyperlänken.
 2. Välj Ny hyperlänk på menyn på panelen Hyperlänkar eller klicka på knappen Skapa ny hyperlänk längst ned på panelen Hyperlänkar.
 3. I dialogrutan Ny Hyperlänk väljer du Sida på menyn Länka till.
 4. För Dokument markerar du det dokument som innehåller målet som du vill att hyperlänken ska leda till. Alla öppna dokument som har sparats visa på snabbmenyn. Om det dokument som du vill använda inte är öppet väljer du Bläddra på snabbmenyn, letar upp filen och klickar på Öppna.
 5. Under Sida anger du det sidnummer som du vill växla till.
 6. För Zoominställning gör du något av följande när du vill bestämma hur målsidan visas:
  • Markera Fast om du vill använda den förstoringsgrad och sidplacering som du använde när du skapade länken.

  • Markera Anpassa till vy om du vill visa den synliga delen av den aktuella sidan som mål.

  • Markera Anpassa till fönster om du vill visa den aktuella sidan i målfönstret.

  • Markera Anpassa bredd eller Anpassa höjd om du vill visa den aktuella sidans bredd eller höjd i målfönstret.

  • Markera Anpassa till synligt område om du vill visa sidan på så sätt att text och bilder passar i fönsterbredden. Det betyder normalt att marginalerna inte visas.

  • Markera Ärv zoom om du vill visa målfönstret med samma förstoringsgrad som läsaren använder när han/hon klickar på hyperlänken.

 7. Ange utseendealternativ och klicka sedan på OK.

Det är nödvändigt att skapa ett hyperlänksmål bara när du skapar en hyperlänk eller korsreferens till en textankarpunkt. En textankarpunkt kan peka på en textmarkering eller platsen för insättningspunkten. Du skapar hyperlänken eller korsreferensen till punkten som ska vara hyperlänksmålet. Du kan också skapa hyperlänksmål till sidor och URL-adresser, men det är inte nödvändigt med ett mål för dessa länkar.

De hyperlänksmål som du skapar visas inte på panelen Hyperlänkar, utan de visas i dialogrutan som öppnas när du skapar eller redigerar hyperlänkar.

 1. Om du skapar en textankarpunkt använder du textverktyget för att placera insättningspunkten i dokumentet, eller så markerar du det textavsnitt som du vill använda som ankarpunkt.

  Du kan inte ange ett mål för en ankarpunkt på en mallsida.

 2. Markera Nytt mål för hyperlänk på menyn på panelen Hyperlänkar.
 3. Välj Textankarpunkt på menyn Text. Ange ett namn för textankarpunkten och klicka sedan på OK.
 4. Utför någon av följande åtgärder och klicka sedan på OK:
  • Välj Textankarpunkt på menyn Text. Ange ett namn för textankarpunkten.

  • Välj Sida på menyn Text. Ange sidnumret dit du vill hoppa och zoominställningen. Ange ett namn för sidan eller markera Namn med sidnummer för att namnge målet automatiskt utifrån det sidnummer och de zoominställningar du angav.

  • Välj URL-adress på menyn Text. Skriv eller klistra in en URL-adress, till exempel http://www.adobe.se. Du kan använda protokoll för alla Internet-resurser: http://, file://, ftp:// och mailto://.

 1. Markera texten, ramen eller bilden som du vill ska vara källa för hyperlänken.
 2. Välj Ny hyperlänk på menyn på panelen Hyperlänkar eller klicka på knappen Skapa ny hyperlänk längst ned på panelen Hyperlänkar.
 3. Välj Textankarpunkt på menyn Länka till.
 4. För Dokument markerar du det dokument som innehåller målet som du vill att hyperlänken ska leda till. Alla öppna dokument som har sparats visa på snabbmenyn. Om det dokument som du vill använda inte är öppet väljer du Bläddra på snabbmenyn, letar upp filen och klickar på Öppna.
 5. På menyn Textankarpunkt väljer du det textankarpunktsmål som du skapade.
 6. Ange hyperlänksalternativ och klicka sedan på OK.

Om du väljer Delat mål på menyn Länka till när du skapar en hyperlänk kan du ange ett namngivet mål. Ett mål namnges när du lägger till en URL-adress med textrutan URL-adress eller när du markerar Delat hyperlänksmål när du skapar en hyperlänk till en URL-adress, fil eller e-postadress.

 1. Markera texten, ramen eller bilden som du vill ska vara källa för hyperlänken.
 2. Välj Ny hyperlänk på menyn på panelen Hyperlänkar eller klicka på knappen Skapa ny hyperlänk längst ned på panelen Hyperlänkar.
 3. I dialogrutan Ny Hyperlänk väljer du Delat mål på menyn Länka till.
 4. För Dokument markerar du det dokument som innehåller målet som du vill att hyperlänken ska leda till. Alla öppna dokument som har sparats visa på snabbmenyn. Om det dokument som du vill använda inte är öppet väljer du Bläddra på snabbmenyn, letar upp filen och klickar på Öppna.
 5. Välj ett mål på menyn Namn.
 6. Ange hyperlänksalternativ och klicka sedan på OK.

Med alternativen bestämmer du hyperlänkens eller korsreferensens utseende i den exporterade PDF- eller SWF-filen. Dessa utseendealternativ visas också i InDesign-dokumentet om du väljer Visa > Extrafunktioner > Visa hyperlänkar

Teckenformat

Välj det teckenformat som ska användas för hyperlänkskällan. Alternativet Teckenformat är tillgängligt bara om hyperlänkskällan är markerad text och inte en markerad ram eller bild.

Om du infogar en korsreferens kan du använda ett teckenformat när du redigerar ett korsreferensformat. Du kan också använda teckenformat för att bygga upp block i ett format. Se Använda korsreferensformat.

Format

Markera Synlig rektangel eller Osynlig rektangel.

Färgöverstrykning

Markera Invertera, Textkontur, Indrag eller Ingen. Med dessa alternativ bestäms utseendet på hyperlänken när någon klickar på den i PDF- eller SWF-filen.

Färg

Välj en färg för den synliga hyperlänkens rektangel.

Bredd

Markera Tunn, Mellan eller Tjock för att bestämma tjockleken på hyperlänkens rektangel.

Format

Markera Helfylld eller Streckad för att ange utseendet på hyperlänkens rektangel.

Du kan söka efter URL:er (till exempel "www.adobe.com") i dokumentet och konvertera dem till hyperlänkar.

 1. Välj Konvertera URL:er till hyperlänkar på menyn i panelen Hyperlänkar.
 2. För Omfång anger du om du vill konvertera URL:er i hela dokumentet, aktuell artikel eller den aktuella markeringen.
 3. Om du vill använda ett teckenformat på hyperlänken väljer du ett teckenformat på menyn Teckenformat.
 4. Gör något av följande och klicka sedan på Stäng.
  • Leta reda på nästa URL genom att klicka på Sök.

  • Klicka på Konvertera om du vill konvertera den aktuella URL:en till en hyperlänk.

  • Klicka på Konvertera alla om du vill konvertera alla URL:er till hyperlänkar.

Använd panelen Hyperlänkar för att redigera, ta bort, återställa och leta upp hyperlänkar. Du kan endast hantera hyperlänkar i InCopy om artikeln är utcheckad för redigering.

 1. På panelen Hyperlänkar dubbelklickar du på det objekt du vill redigera.
 2. I dialogrutan Redigera hyperlänkar ändrar du hyperlänken om det skulle behövas innan du klickar på OK.
Obs!

Om du vill ändra en hyperlänk till en URL-adress, markerar du hyperlänken, redigerar URL-adressen i textrutan URL-adress och trycker sedan på Tabb eller Enter.

När du tar bort en hyperlänk lämnas källan (text eller bild) kvar.

 1. Markera det eller de objekt du vill ta bort på panelen Hyperlänkar. Klicka sedan på knappen Ta bort längst ned på panelen.

När du ändrar namn på hyperlänkskällan ändras även hur den kommer att visas på panelen Hyperlänkar.

 1. På panelen Hyperlänkar markerar du hyperlänken.
 2. Välj Ändra namn på hyperlänk på panelmenyn Hyperlänkar och skriv ett nytt namn.
 1. Öppna det dokument där målet finns.
 2. Välj Alternativ för mål för hyperlänk på menyn på panelen Hyperlänkar.
 3. För Mål markerar du namnet på det mål som du vill redigera.
 4. Gör något av följande:
  • Klicka på Redigera och gör sedan de nödvändiga ändringarna för målet.

  • Klicka på Ta bort om du vill avlägsna målet.

 5. Klicka på OK när du redigerat klart eller tagit bort målet.
 1. Markera det textintervall, den textram eller den bildram som du vill använda som ny hyperlänkkälla. Du kan till exempel lägga till mer text i källan om du vill.
 2. Markera hyperlänken på panelen Hyperlänkar.
 3. Gör något av följande:
  • Välj Återställ hyperlänk på menyn på panelen Hyperlänkar.

  • Du uppdaterar hyperlänkar till externa dokument genom att välja Uppdatera hyperlänk på menyn på panelen Hyperlänkar.

 • Du letar upp en källa eller korsreferens genom att markera objektet du vill leta efter på panelen Hyperlänkar. Välj Gå till källa på menyn på panelen Hyperlänkar. Texten eller ramen markeras.
 • Du letar upp hyperlänksmålet eller korsreferensen genom att markera objektet du vill leta efter på panelen Hyperlänkar. Välj Gå till mål på menyn på panelen Hyperlänkar.

Om målet är en URL-adress startas eller aktiveras webbläsaren via InDesign för att målet ska kunna visas. Om målet är en textankarpunkt eller sida visas målplatsen i InDesign.

Om du till ett InDesign-dokument importerar ett Microsoft Word-dokument som innehåller hyperlänkar, kanske du lägger märke till att en kant eller ram visas runt hyperlänkarnas URL:er (t.ex. www.adobe.com). InDesign-dokumentet övertar den blå rutan Word_R0_G0_B255 från Word. Dokumentet övertar också teckenformatet ”Hyperlänk”, som ger länktexten blå färg och understrykning.

Om du vill ta bort rutan dubbelklickar du på hyperlänken på hyperlänkpanelen. Markera Osynlig rektangel på menyn Text under Utseende. Klicka på OK.

Kanske vill du också ta bort den importerade färgrutan. Om du gör det kan du ersätta den med en annan ruta. Se Ta bort enskilda färgrutor.

Obs!

Innan du monterar Word-dokumentet i InDesign kan du ta bort hyperlänkar i Word-dokumentets URL:er, så att formateringen inte överförs till InDesign. Mer information finns i dokumentationen för Word. Ett annat sätt är att i InDesign-dokumentet skapa ett teckenformat med namnet ”Hyperlänk” innan du importerar. När du importerar Word-dokument används som standard det InDesign-format som har samma namn.

Liknande innehåll

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?