Anpassade lösningar

Anpassade redaktionella publiceringslösningar

Bokförlag och tidnings- och tidskriftsutgivare som behöver optimera produktionen och förenkla design- och redaktionsprocesserna kan köpa effektiva redigeringssystem som baseras på Adobe® InDesign® och Adobe InCopy® från någon av leverantörerna nedan. Samtliga leverantörer är licensierade återförsäljare av InDesign och InCopy.

Tjänstleverantörer

Många av de nedanstående systemintegratörerna erbjuder tjänster och lösningar globalt.

Asien

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?