Automatisering

Automatiserad produktion med XML, IDML och skript

Tack vare de flexibla XML-alternativen, IDML (InDesign® Markup Language) och alla skriptfunktionerna i Adobe® InDesign kan du skapa kraftfulla automatiserade arbetsflöden för publicering i olika system och medier. Här finns omfattande information om XML, IDML, och skriptstödet i InDesign så att du kan utveckla anpassade lösningar för egna produktionsbehov.

Om du vill automatisera InDesign kan du även läsa mer om Adobe InDesign Server, den robusta, flexibla och skalbara versionen av InDesign. Eftersom InDesign Server använder samma kodbas som InDesign har den alla funktioner som persondatorversionen har, liksom en mängd serverbaserade funktioner.

IDML-resurser

IDML är ett öppet XML-baserat filformat som tredjepartsutvecklare och systemintegratörer kan använda för att skapa, modifiera och dekonstruera InDesign-dokument utanför InDesign. IDML fungerar i vanliga XML-redigeringsverktyg och kan enkelt användas i automatiserade arbetsflöden. Stödet för multi-threading i InDesign gör att du arbetar ännu snabbare med IDML-formatet.

Med IDML kan utvecklare nu

 • skapa eller modifiera dokument dynamiskt
 • dekonstruera och återanvända delar av dokument
 • konvertera dokumentelement med XSLT
 • hitta och redigera data i InDesign-dokument med XPath eller XQuery
 • använda Adobe Flash® Builder® och Adobe AIR®-runtime för att skapa anpassade program och gränssnitt framför IDML-arbetsflöden.

Ett omarbetat dokumentflöde

IDML är en vidareutveckling av InDesign Interchange-formatet (INX), som introducerades i InDesign CS2 för att göra det möjligt för användare att spara dokument för användning i tidigare versioner. INX-formatet var svårt att läsa och använda eftersom det hade tagits fram för att användas endast i InDesign. De som försökte använda INX-filer stötte på problem med läsbarheten, tillförlitligheten, utbyggbarheten och kompatibiliteten med XML-verktyg.

IDML löser dessa problem genom att låta användare ändra, sammanställa och återställa XML-versioner av InDesign-dokument. Nu kan man skapa och hantera InDesign-filer utanför InDesign. Filerna kan sedan öppnas i InDesign igen för rendering och för att ta fram ett slutligt utformat.

Fördelar

IDML är ett enklare och flexiblare sätt att implementera en mängd publiceringslösningar. Några fördelar:

 • Fullständighet – Med IDML kan objekt, attribut och inställningar helt och hållet konverteras fram och tillbaka.
 • Läsbarhet – IDML-formatet kan läsas och redigeras i praktiskt taget alla program som kan hantera XML-redigering.
 • Tillförlitlighet – Med IDML kan utvecklare upptäcka och åtgärda fel på ett flexiblare sätt.
 • Bakåtkompatibilitet – Användare kan öppna IDML-filer som genererats i äldre versioner och öppna dem i nyare programversioner.

Exempel

Eftersom IDML är ett XML-format är de möjliga användningsområdena många. Man kan dock nämna följande användningsområden:

 • Import/export – Med IDML kan man konvertera fram och tillbaka mellan InDesigns binära filformat och IDML. Till exempel kan InDesign-dokument exporteras till IDML och användas som mall utanför InDesign, redigeras med XML-verktyg och importeras tillbaka till InDesign-format.
 • Dynamisk dokumentproduktion – I det här scenariot kan IDML-dokument produceras från databasinformation eller från en wire feed med XML-verktyg, för att sedan öppnas i InDesign eller Adobe InCopy® för ytterligare bearbetning.
 • XML-resurser

  Lär dig importera och arbeta med XML-filer i InDesign.

  Skriptresurser

  Med skriptfunktionerna i InDesign kan du automatisera tidsödande arbetsmoment som att montera och byta ut bilder, rätta textfel och förbereda filer för tryckning. Och skripten utgör en viktig del av XML- och IDML-baserade arbetsflöden. Läs mer om hur du lägger till och arbetar med skript i InDesign.

  XMP-resurser

  Intelligenta medier med XMP

  Adobes Extensible Metadata Platform (XMP) är en etiketteringsteknik där man kan bädda in data om en fil – metadata – i filen. Gå till XMP-webbplatsen om du vill ha mer information om hur samarbetspartner och branschstandarder använder XMP.

  XMP-teknik för utvecklare

  Med XMP Toolkit kan du integrera metadatafunktioner i produkter eller lösningar. Verktygslådan kan användas i macOS, Windows® och UNIX® och levereras med exempel, dokumentation, källkod och projektfiler. XMP Toolkit är tillgänglig under BSD-licensen.


  relaterade resurser

  Kontakta oss

  Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

   Adobe

  Få hjälp snabbare och enklare

  Ny användare?

  Adobe MAX 2024

  Adobe MAX
  Kreativitetskonferensen

  14–16 okt i Miami Beach och online

  Adobe MAX

  Kreativitetskonferensen

  14–16 okt i Miami Beach och online

  Adobe MAX 2024

  Adobe MAX
  Kreativitetskonferensen

  14–16 okt i Miami Beach och online

  Adobe MAX

  Kreativitetskonferensen

  14–16 okt i Miami Beach och online