Automatiserad produktion med XML, IDML och skript

Tack vare de flexibla XML-alternativen, IDML (InDesign® Markup Language) och alla skriptfunktionerna i Adobe® InDesign kan du skapa kraftfulla automatiserade arbetsflöden för publicering i olika system och medier. Här finns omfattande information om XML, IDML, och skriptstödet i InDesign så att du kan utveckla anpassade lösningar för egna produktionsbehov.

Om du vill automatisera InDesign kan du även läsa mer på Adobe InDesign Server, den robusta, flexibla och skalbara versionen av InDesign. Eftersom InDesign Server använder samma kodbas som InDesign har den alla funktioner som persondatorversionen har, liksom en mängd serverbaserade funktioner.


IDML-resurser

IDML är ett öppet XML-baserat filformat som tredjepartsutvecklare och systemintegratörer kan använda för att skapa, modifiera och dekonstruera InDesign-dokument utanför InDesign. IDML fungerar i vanliga XML-redigeringsverktyg och kan enkelt användas i automatiserade arbetsflöden. Stödet för multi-threading i InDesign gör att du arbetar ännu snabbare med IDML-formatet.

Med IDML kan utvecklare

 • dynamiskt skapa eller modifiera dokument
 • dekonstruera och återanvända delar av dokument
 • konvertera dokumentelement med XSLT
 • hitta och redigera data i InDesign-dokument med XPath eller XQuery
 • använda Adobe Flash® Builder® och Adobe AIR®-runtime för att skapa anpassade program och gränssnitt framför IDML-arbetsflödena

Ett omarbetat dokumentflöde

IDML är en vidareutveckling av InDesign Interchange-formatet (INX), som introducerades i InDesign CS2 för att göra det möjligt för användare att spara dokument för användning i tidigare versioner. INX-formatet var svårt att läsa och använda eftersom det hade tagits fram för att användas endast i InDesign. De som försökte använda INX-filer stötte på problem med läsbarheten, tillförlitligheten, utbyggbarheten och kompatibiliteten med XML-verktyg.

IDML löser dessa problem genom att låta användare ändra, sammanställa och återställa XML-versioner av InDesign-dokument. Nu kan man skapa och hantera InDesign-filer utanför InDesign. Filerna kan sedan öppnas i InDesign igen för rendering och för att ta fram ett slutligt utformat.

Fördelar

IDML är ett enklare och flexiblare sätt att implementera en mängd publiceringslösningar. Några fördelar:

 • Fullständighet – Med IDML kan objekt, attribut och inställningar helt och hållet konverteras fram och tillbaka.
 • Läsbarhet – IDML-formatet kan läsas och redigeras i praktiskt taget alla program som kan hantera XML-redigering.
 • Tillförlitlighet – Med IDML kan utvecklare upptäcka och åtgärda fel på ett flexiblare sätt.
 • Bakåtkompatibilitet – Användare kan öppna IDML-filer som genererats i äldre versioner och öppna dem i nyare programversioner.

Exempel

Eftersom IDML är ett XML-format är de möjliga användningsområdena många. Man kan dock nämna följande användningsområden:

 • Import/export – Med IDML kan man konvertera fram och tillbaka mellan InDesigns binära filformat och IDML. Till exempel kan InDesign-dokument exporteras till IDML och användas som mall utanför InDesign, redigeras med XML-verktyg och importeras tillbaka till InDesign-format.
 • Dynamisk dokumentproduktion – I det här scenariot kan IDML-dokument produceras från databasinformation eller från en wire feed med XML-verktyg, för att sedan öppnas i InDesign eller Adobe InCopy® för ytterligare bearbetning.
 • IDML-partner

  Sabern är ett programvaruföretag baserat i Nederländerna som specialiserar sig på program- och applikationsutveckling för databaspublicering, dokumentpublicering, innehållshantering och web-to-print-lösningar. Sabern levererar anpassade applikationsutvecklingar och har dokumenterad erfarenhet av att leverera automatiserade publiceringslösningar till organisationer inom förlagsbranschen, statliga organisationer, flygbranschen, finansorganisationer, detaljhandeln, transportbranschen och telekombranschen.

  Med hjälp av en webbläsare och Saberns DesignDB kan kunder skapa dokument och högupplösta PDF-filer från fördefinierade mallar som skapats i InDesign. Med hjälp av DesignDB kan personer som inte är professionella designers snabbt och enkelt skapa professionellt marknadsföringsmaterial och publikationer på ett betydligt snabbare och effektivare sätt än med konventionella arbetsflöden.

  ”DesignDB utnyttjar den fulla kraften i Adobes nya IDML-format. Eftersom formatet är ett XML-format med specifika element som möjliggör åtkomst till formateringsfunktioner från InDesign kan vi nu använda vanliga XML-redigerare för att redigera IDML-filer utanför InDesign. Tack vare formatets flexibilitet kan våra utvecklare marknadsföra den nya generationens automatiserade publiceringslösningar snabbare än någonsin.
  – Karen Lelieveld, Sabern 

  Censhare AG har utvecklat censhare publishing system, som baseras på en mediehanteringslösning för produktion, hantering och publicering av innehåll i olika medier. Systemet omfattar innehållshantering för webbmaterial samt samarbetsverktyg. 

  Censhares översättningsminnessystem gör det möjligt för kunder som behöver publicera innehåll på många olika språk att snabbt extrahera och återanvända specifika element från en tidigare översättning. Översättningsminnet använder IDML som ett effektivare sätt att extrahera och redigera innehåll, så att texter och stycken kan segmenteras på meningsnivå utan att formaten påverkas. IDML är också ett sätt att djupare integrera censhare-lösningen med Microsoft Office. Excel-tabeller och Word-dokument formateras automatiskt av censhare och monteras och redigeras direkt i InDesign-layouter.

  ”IDML är ett komplett och öppet standardlayoutformat för professionell publicering. Nu kan vi skapa och avkoda layouter med vanliga XML-verktyg. Eftersom censhare är XML-baserat blir det en mycket smidig integration.
  – Mathias Wurth, censhare AG 


  XML-resurser

  Regelmotorn för XML

  Läs om hur utvecklare arbetar med XML för att automatiskt skapa layouter i InDesign.

  Adobe InDesign och XML: Teknisk referens

  Läs fördjupad information om XML-funktionerna i InDesign, till exempel XML-taggning, XML-import och -export, DTD-validering och XML-motorn.

  Visa eller hämta (PDF, 2,8 MB)fil


  Verklig InDesign: Skapa platshållare

  Låt InDesign CS2 sköta utläggningen av platshållarelement och statisk text för motsvarande element i en importerad XML-fil (ur "Real World Adobe InDesign CS2").

  Cox Newspapers

  Läs om hur en stor tidningskedja effektiviserade sin parallellpublicering med InDesign och InCopy.

  Visa eller hämta (PDF, 700 kB) fil


  Verklig InDesign: Omforma XML

  Konvertera XML till HTML eller annat textformat som TXT, PDF, PostScript®, annan XML eller taggad InDesign-text (ur "Real World Adobe InDesign CS2").

  Kapitlet om XML i InDesign CS4 Användarhandbok

  Läs XML-kapitlet som är hämtat ur Adobe InDesign CS4 Användarhandbok där du hittar svar på grundläggande frågor om XML-stöd i InDesign


  BusinessWeek

  Läs om hur InDesign, InCopy, SoftCare K4 Publishing System och XML gjorde att Business Week kunde slå ihop separata arbetsflöden för webb och tryck till en enda smidig process.  Skriptresurser

  Med skriptfunktionerna i InDesign kan du automatisera tidsödande arbetsmoment som att montera och byta ut sidor, rätta textfel och förbereda sidor för tryck. Och skripten utgör en viktig del av XML- och IDML-baserade arbetsflöden. Här finns resurser för både nybörjare och erfarna skriptutvecklare.

  Skriptresurser för InDesign CS5

  Adobe Introduction to Scripting

  Informativ beskrivning av varför, hur och när man ska använda skript i Adobe Creative Suite® 6-program.

  Visa eller hämta (PDF, 851 kB) fil

  Adobe InDesign CS5 scripting tutorial

  Lär dig grunderna i skriptning med InDesign CS6 i den här detaljerade självstudiekursen.

  Visa eller hämta självstudiekursen (PDF, 936 kB) fil

  Hämta skript för självstudiekursen om skript i InDesign (ZIP, 11 kB)

  Fördjupad information om hur du tar fram egna skript för InDesign med AppleScript, JavaScript och VBScript.

  Visa eller hämta AppleScript-handboken (PDF, 2,0 MB)

  Visa eller hämta JavaScript-handboken (PDF, 1,4 MB)

  Visa eller hämta VBScript-handboken (PDF, 2,0 MB)

  Hämta skript för InDesign Skripthandbok (ZIP, 832 kB)

  Hämta exempelskript för InDesign (ZIP, 138 kB)

  Adobe Creative Suite JavaScript Tools Guide

  Information om JavaScript-funktioner, verktyg och objekt som är gemensamma för alla Adobe Creative Suite-program som stöder JavaScript.

  Visa eller hämta (PDF, 4,4 MB) fil

  Användarforum för InDesign-skript

  Utbyt erfarenheter, skript och XML-information med likasinnade på Adobes forum User to User.

  Adobe Exchange

  På Adobe Resource Center kan du ladda ned skript och ladda upp dem du själv skapat, plus mallar, plugin-program, funktionsmakron och annat material.


  Skriptresurser för InDesign CS4

  Adobe Introduction to Scripting

  Informativ beskrivning av varför, hur och när man ska använda skript i Adobe Creative Suite® 4-program.

  Visa eller hämta (PDF, 851 kB) fil

  Adobe InDesign CS4 scripting tutorial

  Lär dig grunderna i skriptning med InDesign CS4 i den här detaljerade självstudiekursen.

  Visa eller hämta självstudiekursen (PDF, 1,1 MB) fil
  Hämta skripten till InDesign Scripting Tutorial (ZIP, 10 kB)

  Detaljerad skripthandbok för InDesign CS4

  Fördjupad information om hur du tar fram egna skript för InDesign CS4 med AppleScript, JavaScript och VBScript.

  Visa eller hämta AppleScript-handboken (PDF, 3,2 MB)

  Visa eller hämta JavaScript-handboken (PDF, 3,2 MB)

  Visa eller hämta VBScript-handboken (PDF, 3,2 MB) 

  Adobe Creative Suite JavaScript Tools Guide

  Information om JavaScript-funktioner, verktyg och objekt som är gemensamma för alla Adobe Creative Suite 4-program som stöder JavaScript.

  Visa eller hämta (PDF, 4,25 MB) fil

  Användarforum för InDesign-skript

  Utbyt erfarenheter, skript och XML-information med likasinnade på Adobes forum User to User.

  InDesign Exchange

  På Adobe Resource Center kan du ladda ned skript och ladda upp dem du själv skapat, plus mallar, plugin-program, funktionsmakron och annat material.


  Skriptresurser för InDesign CS3

  Adobe Introduction to Scripting

  Informativ beskrivning av varför, hur och när man ska använda skript i Creative Suite® 3-program.

  Visa eller hämta (PDF, 674 kB) fil

  Detaljerade skriptguider för InDesign CS3

  Fördjupad information om hur du tar fram egna skript för InDesign CS3 med AppleScript, JavaScript och VBScript. (Gå först igenom Viktigt-filen om skript för Adobe InDesign CS3 .)

  Visa eller hämta AppleScript-handboken (PDF, 3,4 MB)

  Visa eller hämta JavaScript-handboken (PDF, 3,2 MB)

  Visa eller hämta VBScript-handboken (PDF, 3,2 MB)

  Hämta skript för InDesign Skripthandbok (ZIP, 465 kB)

  InDesign CS3 Transformation Tutorial

  Användningen av skript för att flytta, skala, rotera och skeva objekt har ändrats avsevärt i InDesign CS3. Denna korta handledning och medföljande skript visar hur du ska arbeta.

  Visa eller hämta AppleScript för självstudiekursen för omformning i InDesign CS3 (PDF, 322 kB)

  Visa eller hämta JavaScript för självstudiekursen för omformning i InDesign CS3 (PDF, 323 kB)

  Visa eller hämta VBScript för självstudiekursen för omformning i InDesign CS3 (PDF, 333 kB)

  Hämta alla skript för självstudiekursen för omformning i InDesign CS3 (ZIP, 45 kB)

  Skapa ett InDesign CS3-arbetsflöde i Automator

  Lär dig skapa och använda Apples Automator Actions med InDesign.

  Ta del av självstudiekursen om InDesign Automator (PDF, 4,6 MB) 
  Hämta funktionsmakron för InDesign Automator-självstudiekursen. (ZIP, 267 kB)

  Användarforum för InDesign-skript

  Utbyt erfarenheter, skript och information med kollegor på Adobes forum User to User.

  Utbyta InDesign-skript

  På Adobe Resource Center kan du ladda ned skript och ladda upp dem du själv skapat, plus mallar, plugin-program, funktionsmakron och annat material.


  XMP-resurser

  Intelligenta medier med XMP

  Adobes Extensible Metadata Platform (XMP) är en etiketteringsteknik där du kan bädda in data om en fil – metadata – i själva filen. Mer information om hur samarbetspartners och standarder som använder sig av XMP finns på XMP-webbplatsen.

  XMP-teknik för utvecklare

  Med XMP Toolkit kan du integrera metadata-funktionalitet i produkter eller lösningar. Den kan användas i Mac OS, Windows® och UNIX®, och levereras med exempel, dokumentation, källkod och projektfiler. XMP Toolkit är tillgänglig under BSD-licensen.


  Automatiserad produktion med XML, IDML och skript

  Tack vare de flexibla XML-alternativen, IDML (InDesign® Markup Language och alla skriptfunktionerna i Adobe® InDesign kan du skapa kraftfulla automatiserade arbetsflöden för publicering i olika system och medier. Här finns omfattande information om XML, IDML, och skriptstödet i InDesign så att du kan utveckla anpassade lösningar för egna produktionsbehov.

  Om du vill automatisera InDesign kan du även läsa mer på Adobe InDesign Server, den robusta, flexibla och skalbara versionen av InDesign. Eftersom InDesign Server använder samma kodbas som InDesign har den alla funktioner som persondatorversionen har, liksom en mängd serverbaserade funktioner.

  IDML-resurser

  IDML är ett öppet XML-baserat filformat som tredjepartsutvecklare och systemintegratörer kan använda för att skapa, modifiera och dekonstruera InDesign-dokument utanför InDesign. IDML fungerar i vanliga XML-redigeringsverktyg och kan enkelt användas i automatiserade arbetsflöden. Stödet för multi-threading i InDesign gör att du arbetar ännu snabbare med IDML-formatet.

   

  Med IDML kan utvecklare

   

  • dynamiskt skapa eller modifiera dokument
  • dekonstruera och återanvända delar av dokument
  • konvertera dokumentelement med XSLT
  • hitta och redigera data i InDesign-dokument med XPath eller XQuery
  • använda Adobe Flash® Builder® och Adobe AIR®-runtime för att skapa anpassade program och gränssnitt framför IDML-arbetsflödena

  Ett omarbetat dokumentflöde

  IDML är en vidareutveckling av InDesign Interchange-formatet (INX), som introducerades i InDesign CS2 för att göra det möjligt för användare att spara dokument för användning i tidigare versioner. INX-formatet var svårt att läsa och använda eftersom det hade tagits fram för att användas endast i InDesign. De som försökte använda INX-filer stötte på problem med läsbarheten, tillförlitligheten, utbyggbarheten och kompatibiliteten med XML-verktyg.

  IDML löser dessa problem genom att låta användare ändra, sammanställa och återställa XML-versioner av InDesign-dokument. Nu kan man skapa och hantera InDesign-filer utanför InDesign. Filerna kan sedan öppnas i InDesign igen för rendering och för att ta fram ett slutligt utformat.
   

  Fördelar

  IDML är ett enklare och flexiblare sätt att implementera en mängd publiceringslösningar. Några fördelar:

   

  • Fullständighet – Med IDML kan objekt, attribut och inställningar helt och hållet konverteras fram och tillbaka.
  • Läsbarhet – IDML-formatet kan läsas och redigeras i praktiskt taget alla program som kan hantera XML-redigering.
  • Tillförlitlighet – Med IDML kan utvecklare upptäcka och åtgärda fel på ett flexiblare sätt.
  • Bakåtkompatibilitet – Användare kan öppna IDML-filer som genererats i äldre versioner och öppna dem i nyare programversioner.

  Exempel

  Eftersom IDML är ett XML-format är de möjliga användningsområdena många. Man kan dock nämna följande användningsområden:

   

  • Import/export – Med IDML kan man konvertera fram och tillbaka mellan InDesigns binära filformat och IDML. Till exempel kan InDesign-dokument exporteras till IDML och användas som mall utanför InDesign, redigeras med XML-verktyg och importeras tillbaka till InDesign-format.
  • Dynamisk dokumentproduktion – I det här scenariot kan IDML-dokument produceras från databasinformation eller från en wire feed med XML-verktyg, för att sedan öppnas i InDesign eller Adobe InCopy® för ytterligare bearbetning.

  IDML-partner

  Sabern är ett programvaruföretag baserat i Nederländerna som specialiserar sig på program- och applikationsutveckling för databaspublicering, dokumentpublicering, innehållshantering och web-to-print-lösningar. Sabern levererar anpassade applikationsutvecklingar och har dokumenterad erfarenhet av att leverera automatiserade publiceringslösningar till organisationer inom förlagsbranschen, statliga organisationer, flygbranschen, finansorganisationer, detaljhandeln, transportbranschen och telekombranschen.

  Med hjälp av en webbläsare och Saberns DesignDB kan kunder skapa dokument och högupplösta PDF-filer från fördefinierade mallar som skapats i InDesign. Med hjälp av DesignDB kan personer som inte är professionella designers snabbt och enkelt skapa professionellt marknadsföringsmaterial och publikationer på ett betydligt snabbare och effektivare sätt än med konventionella arbetsflöden.

  ”DesignDB utnyttjar den fulla kraften i Adobes nya IDML-format. Eftersom formatet är ett XML-format med specifika element som möjliggör åtkomst till formateringsfunktioner från InDesign kan vi nu använda vanliga XML-redigerare för att redigera IDML-filer utanför InDesign. Tack vare formatets flexibilitet kan våra utvecklare marknadsföra den nya generationens automatiserade publiceringslösningar snabbare än någonsin.
  – Karen Lelieveld, Sabern 

  Censhare AG har utvecklat censhare publishing system, som baseras på en mediehanteringslösning för produktion, hantering och publicering av innehåll i olika medier. Systemet omfattar innehållshantering för webbmaterial samt samarbetsverktyg. 

  censhares översättningsminnessystem gör det möjligt för kunder som behöver publicera innehåll på många olika språk att snabbt extrahera och återanvända specifika element från en tidigare översättning. Översättningsminnet använder IDML som ett effektivare sätt att extrahera och redigera innehåll, så att texter och stycken kan segmenteras på meningsnivå utan att formaten påverkas. IDML är också ett sätt att djupare integrera censhare-lösningen med Microsoft Office. Excel-tabeller och Word-dokument formateras automatiskt av censhare och monteras och redigeras direkt i InDesign-layouter.

  ”IDML är ett komplett och öppet standardlayoutformat för professionell publicering. Nu kan vi skapa och avkoda layouter med vanliga XML-verktyg. Eftersom censhare är XML-baserat blir det en mycket smidig integration.
  – Mathias Wurth, censhare AG 


  XML-resurser

  Regelmotorn för XML

  Läs om hur utvecklare arbetar med XML för att automatiskt skapa layouter i InDesign.

   

  Adobe InDesign och XML: Teknisk referens

  Läs fördjupad information om XML-funktionerna i InDesign, till exempel XML-taggning, XML-import och -export, DTD-validering och XML-motorn.

  Visa eller hämta (PDF, 2,8 MB) fil

  Verklig InDesign: Omforma XML

  Konvertera XML till HTML eller annat textformat som TXT, PDF, PostScript®, annan XML eller taggad InDesign-text (ur "Real World Adobe InDesign CS2").

   

  Kapitlet om XML i InDesign CS4 Användarhandbok

  Läs XML-kapitlet som är hämtat ur Adobe InDesign CS4 Användarhandbok där du hittar svar på grundläggande frågor om XML-stöd i InDesign

   


  Verklig InDesign: Skapa platshållare

  Låt InDesign CS2 sköta utläggningen av platshållarelement och statisk text för motsvarande element i en importerad XML-fil (ur "Real World Adobe InDesign CS2").

  Cox Newspapers

  Läs om hur en stor tidningskedja effektiviserade sin parallellpublicering med InDesign och InCopy.

  Visa eller hämta fil (PDF, 700 kB)

  BusinessWeek

  Läs om hur InDesign, InCopy, SoftCare K4 Publishing System och XML gjorde att Business Week kunde slå ihop separata arbetsflöden för webb och tryck till en enda smidig process.


  Skriptresurser

  Med skriptfunktionerna i InDesign kan du automatisera tidsödande arbetsmoment som att montera och byta ut sidor, rätta textfel och förbereda sidor för tryck. Och skripten utgör en viktig del av XML- och IDML-baserade arbetsflöden. Här finns resurser för både nybörjare och erfarna skriptutvecklare.

  Skriptresurser för InDesign CS5

  Adobe Introduction to Scripting

  Informativ beskrivning på varför, hur och när man ska använda skript i Adobe Creative Suite® 6-program.

  Visa eller hämta fil (PDF, 851 kB)

  Adobe InDesign CS5 scripting tutorial

  Lär dig grunderna i skriptning med InDesign CS6 i den här detaljerade självstudiekursen.

  Visa eller hämta självstudiekursen (PDF, 936 kB)

  Hämta skript för självstudiekursen om skript i InDesign (ZIP, 11 kB)

  Fördjupad information om hur du tar fram egna skript för InDesign med AppleScript, JavaScript och VBScript.

  Visa eller hämta AppleScript-handboken (PDF, 2,0 MB)

  Visa eller hämta JavaScript-handboken (PDF, 1,4 MB)

  Visa eller hämta VBScript-handboken (PDF, 2,0 MB)

  Hämta skript för InDesign Skripthandbok (ZIP, 832 kB)

  Hämta exempelskript för InDesign (ZIP, 138 kB)

  Adobe Creative Suite JavaScript Tools Guide

  Information om JavaScript-funktioner, verktyg och objekt som är gemensamma för alla Adobe Creative Suite-program som stöder JavaScript.

  Visa eller hämta fil (PDF, 4,4 MB)

  Användarforum för InDesign-skript

  Utbyt erfarenheter, skript och XML-information med likasinnade på Adobes forum User to User.

  Adobe Exchange

  På Adobe Resource Center kan du ladda ned skript och ladda upp dem du själv skapat, plus mallar, plugin-program, funktionsmakron och annat material.


  Skriptresurser för InDesign CS4

  Adobe Introduction to Scripting

  Informativ beskrivning på varför, hur och när man ska använda skript i Adobe Creative Suite® 4-program.

  Visa eller hämta fil (PDF, 851 kB)

  Adobe InDesign CS4 scripting tutorial

  Lär dig grunderna i skriptning med InDesign CS4 i den här detaljerade självstudiekursen.

  Visa eller hämta självstudiekursen (PDF, 1,1 MB) filen
  Hämta skript för självstudiekursen om skript i InDesign (ZIP, 10 kB)

  Detaljerad skripthandbok för InDesign CS4

  Fördjupad information om hur du tar fram egna skript för InDesign CS4 med AppleScript, JavaScript och VBScript.

  Visa eller hämta AppleScript-handboken (PDF, 3,2 MB)

  Visa eller hämta JavaScript-handboken (PDF, 3,2 MB)

  Visa eller hämta VBScript-handboken (PDF, 3,2 MB)

  Adobe Creative Suite JavaScript Tools Guide

  Information om JavaScript-funktioner, verktyg och objekt som är gemensamma för alla Adobe Creative Suite 4-program som stöder JavaScript.

  Visa eller hämta fil (PDF, 4,25 MB)

  Användarforum för InDesign-skript

  Utbyt erfarenheter, skript och XML-information med likasinnade på Adobes forum User to User.

  InDesign Exchange

  På Adobe Resource Center kan du ladda ned skript och ladda upp dem du själv skapat, plus mallar, plugin-program, funktionsmakron och annat material.


  Skriptresurser för InDesign CS3

  Adobe Introduction to Scripting

  Informativ beskrivning på varför, hur och när man ska använda skript i Creative Suite® 3-program.

  Visa eller hämta fil (PDF, 674 kB) 

  Detaljerade skriptguider för InDesign CS3

  Fördjupad information om hur du tar fram egna skript för InDesign CS3 med AppleScript, JavaScript och VBScript. (Börja med att läsa igenom Viktigt-filen för skript i Adobe InDesign CS3 .)

  Visa eller hämta AppleScript-handboken (PDF, 3,4 MB)

  Visa eller hämta JavaScript-handboken (PDF, 3,2 MB)

  Visa eller hämta VBScript-handboken (PDF, 3,2 MB)

  Hämta skript för InDesign Skripthandbok (ZIP, 465 kB)

  InDesign CS3 Transformation Tutorial

  Användningen av skript för att flytta, skala, rotera och skeva objekt har ändrats avsevärt i InDesign CS3. Denna korta handledning och medföljande skript visar hur du ska arbeta.

  Visa eller hämta AppleScript för självstudiekursen för omformning i InDesign CS3 (PDF, 322 kB)

  Visa eller hämta JavaScript för självstudiekursen för omformning i InDesign CS3 (PDF, 323 kB)

  Visa eller hämta VBScript för självstudiekursen för omformning i InDesign CS3 (PDF, 333 kB)

  Hämta alla skript för självstudiekursen för omformning i InDesign CS3 (ZIP, 45 kB)

  Skapa ett InDesign CS3-arbetsflöde i Automator

  Lär dig skapa och använda Apples Automator Actions med InDesign.

  Gå igenom självstudiekursen för InDesign Automator (PDF, 4,6 MB)
  Hämta åtgärder för självstudiekursen om InDesign Automator. (ZIP, 267 kB)

  Användarforum för InDesign-skript

  Utbyt erfarenheter, skript och information med kollegor på Adobes forum User to User.

  Utbyta InDesign-skript

  På Adobe Resource Center kan du ladda ned skript och ladda upp dem du själv skapat, plus mallar, plugin-program, funktionsmakron och annat material.


  XMP-resurser

  Intelligenta medier med XMP

  Adobes Extensible Metadata Platform (XMP) är en etiketteringsteknik där du kan bädda in data om en fil – metadata – i själva filen. Mer information om hur samarbetspartner och industristandarder använder XMP finns på.

  XMP-teknik för utvecklare

  Med XMP Toolkit kan du integrera metadata-funktionalitet i produkter eller lösningar. Den kan användas i Mac OS, Windows® och UNIX®, och levereras med exempel, dokumentation, källkod och projektfiler. XMP Toolkit är tillgänglig under BSD-licensen.