Låsning, frysning | Öppna, skapa fil | InDesign

Problem

InDesign hänger sig, fryser eller visar förloppsfältet för all evighet när du öppnar ett befintligt dokument eller skapar ett nytt.

Lösningar

Lösning 1: Rensa mappen SING Datastore.

 1. Avsluta InDesign (tvångsavsluta om det behövs).
 2. Flytta följande mapp till skrivbordet:
  Mac OS: [Startdisk]/Library/Applications Support/Adobe/SING/Mark II/Datastore
  Windows 7/Vista: C:\ProgramData\Adobe\SING\Mark II\Datastore
  Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SING\Mark II\Datastore

 3. Öppna InDesign på nytt.
 4. Försök återskapa problemet.

Om problemet inte har åtgärdats går du vidare med lösning 2.

Lösning 2: Ta bort komponenten SING.

Obs! Användare som inte tar emot .indd-filer från användare av InDesigns CJK-versioner kan fungera felfritt utan komponenten SING.

 1. Avsluta InDesign (tvångsavsluta om det behövs).
 2. Flytta följande mapp till skrivbordet:

  Mac OS: [Startdisk]/Library/Applications Support/Adobe/SING/Mark II

  Windows: C:\Program\Common Files\Adobe\SING\Mark II
 3. Öppna InDesign på nytt.
 4. Försök återskapa problemet.

Om problemet kvarstår även med lösningarna ovan kan du läsa mer i Felsök systemfel och låsningar (Mac OS 10.x) eller Felsök systemfel och låsningar (Windows).

Ytterligare information

I vissa fall kan skadad data relaterad till komponenten Smart INdependent Glyphlets (SING) orsaka det här problemet. Komponenten hanterar användningen av single glyph-teckensnittsfiler som används för att visa anpassade glyph som krävs för att utöka standard glyph-teckensnittssatser. Det används främst för kinesiska, japanska och koreanska (CJK) dokument.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online