Felsökning av systemfel och låsningar för macOS 10.x | Adobe-programvara

Läs hur du felsöker symptom på systemfel för macOS, t.ex. en tom eller flimrande dialogruta, en frusen markör eller skärm, en oväntad omstart eller ett macOS-felmeddelande.

Obs!

Får du ett specifikt fel när du använder Adobe-programmet? Sök efter felet i Adobe Community Help eller gå till Adobes supportforum för att få hjälp från forumexperter.

Innan du börjar

Det kan hända att produkten inte kan köras korrekt om ditt operativsystem inte uppfyller Adobe-produktens minimikrav. Gå till Adobes webbsida för systemkrav för att försäkra dig om att ditt system når upp till minimikraven.

Systemkrav

Kontrollera grundläggande systeminformation som processorhastighet och tillgängligt RAM-minne genom att välja Om den här datorn i Apple-menyn. Välj Mer information om du vill ha mer information om systemet.

Säkerhetskopiera alla personliga filer (t.ex. Photoshop- eller InDesign-filer som du har skapat) för att förhindra eventuell dataförlust.

Grundläggande systemfelsökning

Den senaste versionen av Adobe-programmet kan vara mer kompatibel med operativsystemet och drivrutinerna. Innan du installerar en uppdatering bör du kontrollera att din dator uppfyller systemkraven.

Gå till sidan för Adobe produktuppdateringar för att se vilka uppdateringar som finns tillgängliga för din produkt.

Återskapa Acrobat-programinställningsfilen för att eliminera problem som orsakas av en skadad inställningsfil.

Den huvudsakliga inställningsfilen heter ”Adobe [Produktnamn] [Produktversion] Perfs.psp”.

Inställningsfilens plats är 
/Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Preferenser/Adobe [Produktnamn] [Produktversion] Inställningar/Adobe [Produktnamn] [Produktversion] Prefs.psp

Obs! Användarens biblioteksmapp döljs som standard i Mac OS X 10.7 och senare. Se Få åtkomst till dolda biblioteksfiler.

Om du snabbt behöver återställa dina inställningar kan du i många Adobe-program använda ett kortkommando när du öppnar produkten. Håll ner Cmd + Shift + Option direkt efter att du har dubbelklickat på programikonen.

Se det här videoklippet för information om hur du återställer Photoshops inställningar: Hur du återställer inställningsfilen i Photoshop

Sök efter ”återställ inställningar” i hjälpen för din produkt för mer information.

Vissa Adobe-program är utformade så att de endast kan köras på OS med språkinställningar som överensstämmer med Adobe-produkten. Gör så här om du vill byta språk i Mac OS X:

 1. Välj Systeminställningar från Apple-menyn.

 2. Välj Språk och text.

 3. Välj fliken Språk.

 4. Ange önskat språk i rutan Språk genom att dra det högst upp i listan.

 5. Starta om din dator, eller logga ut och logga in på nytt, för att tillämpa de nya språkinställningarna.

Uppdateringar av Mac OS X kan förbättra dess prestanda och kompatibilitet med Adobe-program.

Välj Programuppdatering från Apple-menyn, eller gå till sidan Apple-hämtningar. Kontakta Apples tekniska support om du behöver hjälp med att installera uppdateringarna.

Viktigt: Innan du installerar en systemuppdatering måste du kontrollera att systemkraven för Adobe-programmet uppfyller systemuppdateringsversionen.

Kör programmet i minimerat läge

För att maximera tillgängligt RAM-minne och minska risken för att det uppstår konflikter med Adobe-produkten och andra program eller tillägg kan du försöka med något av följande:

Stäng öppna program: Stäng öppna program (inklusive verktyg för virusskydd). Starta sedan om Adobe-programmet.

Obs! Om programmen inte avslutas kan du tvinga dem att stängas genom att välja Tvångsavsluta i Apple-menyn. Tvångsavsluta inte Finder.

Inaktivera mindre viktiga tillägg: Håll ner Skift medan du startar om datorn för att inaktivera mindre viktiga tillägg i användarkontots mapp förinloggningsobjekt. Starta sedan om Adobe-programmet.

Avsluta processer som använder stora mängder systemresurser: Avsluta processer som använder mer än 30 % av systemresurserna och starta sedan om Adobe-programmet.

1. Välj > Verktyg > Aktivitetskontroll.

2. Markera varje process som använder mer än 30 % CPU och välj sedan Avsluta process.  

Kör programmet via ett administratörskonto

Om du saknar administratörsbehörighet kan Adobe-programmet eventuellt inte komma åt nödvändiga filer. Du kan ta reda på om problemet beror på begränsad behörighet genom att logga in som användare med åtkomstbehörighet och försöka återskapa problemet.

Om problemet inte återkommer tyder det på att kontot du använde tidigare saknade åtkomstbehörigheter. Be systemadministratören ge dig åtkomstbehörighet.

Gör följande för att logga in som en administratör:

 1. I Apple-menyn väljer du Logga ut

 2. Välj Logga ut när systemet visar följande meddelande: ”Är du säker på att du vill stänga alla program och logga ut?”

 3. Om datorn loggar in dig automatiskt, men du vill logga in som en annan användare, håller du ner Skift-tangenten när Mac OS X-startskärmen visas. Släpp Skift-tangenten när inloggningsskärmen visas.

 4. När inloggningsskärmen visas väljer du en användare med åtkomstbehörighet, skriver rätt lösenord och trycker sedan på Retur.

  Obs!

  Kontakta systemadministratören om du saknar åtkomst till ett konto med administratörsbehörighet.

Installera programmet från skrivbordet

Vissa systemkomponenter – t.ex. enhetsdrivrutiner och virusskydd – kan orsaka konflikter med installeraren i Adobe-programmet och leda till en ofullständig eller misslyckad installation. Du kan undvika dessa konflikter genom att installera programmet från skrivbordet.

 1. Flytta alla personliga filer från Adobe-programmets mapp på hårddisken till en annan plats.
 2. Kopiera Adobe-programmappen från skivan till skrivbordet.
 3. Öppna Adobe-programmappen på skrivbordet.
 4. Dubbelklicka på installationsfilen och följ anvisningarna på skärmen.

  Obs!

  Om du har gjort en tidigare uppdatering av Adobe-programmet, ska du installera uppdateringen på nytt efter att du har ominstallerat programmet.

Installera programmet från ett nytt användarkonto

Ibland kan ett användarkonto skadas och förhindra att installationsprogrammet får tillträde till eller kan skapa de nödvändiga filerna och mapparna.

Skapa ett användarkonto, logga in på det nya kontot och försök sedan installera eller köra Adobe-programmet. Information om hur du skapar ett användarkonto finns i Installera eller köra Adobe-program i ett nytt användarkonto | Mac OS X.

Installera programmet på en annan hårddisk

Om problemet inte åtgärdas av att du installerar om Adobe-programmet, kan du försöka att installera och köra programmet på en annan hårddisk på samma dator. Eller försök med samma hårddisk installerad på en annan dator.

Om problemet inte uppstår igen kan det ha orsakats av hårddisken eller moderkortet du använde tidigare. Kontakta tillverkaren om du behöver hjälp.

Produktspecifika lösningar

Lösning

Produkter

Acrobat | Adobe Reader | Adobe Premiere Pro | Adobe Premiere Elements | After Effects | Adobe Bridge | Fireworks | Illustrator | InDesign | Photoshop | Photoshop Elements | Photoshop Lightroom

Adobe Bridge | Contribute | Dreamweaver | Fireworks | Flash | Illustrator | InDesign | Photoshop

Acrobat | Adobe Premiere Pro | After Effects | Encore | Adobe OnLocation | Photoshop | Photoshop Elements | Illustrator | Soundbooth

Acrobat | Adobe Premiere Pro | AfterEffects | Encore | Fireworks | FrameMaker | Illustrator |  InDesign | Photoshop | Photoshop Elements

Inaktivera plugin-program från tredjepart

 1. Ta bort plugin-program från tredje part från programmets mapp för plugin-program (Program > [Adobe-program] > Plugin-program).

  Mappen för plugin-program för Adobe After Effects

 2. Starta om programmet:

  • Om problemet återkommer, flyttar du tillbaka plugin-programmen till mappen för plugin-program och provar en annan lösning.
  • Om problemet inte återkommer går du vidare till nästa steg.

 3. Flytta tillbaka plugin-program från tredje part till mappen för plugin-program.

 4. Starta om programmet och försök att återskapa problemet.

 5. Gör något av följande:

  • Om problemet inte inträffar på nytt börjar du om från början med steg 2.
  • Om problemet återkommer, kontaktar du utvecklaren av det plugin-program som du senast flyttade för att få en uppdatering.

Avaktivera tillägg

Tillägg ökar funktionaliteten hos Adobe-programmen i listan ovan. Mer information om tillägg finns i Hjälp för Adobe Extension Manager

Inaktivera tilläggsmoduler för att undanröja problem som en skadad eller inkompatibel tilläggsmodul kan orsaka.

 1. Starta Adobe Extension Manager. (Om Extensions Manager inte är installerad kan du hämta den här.)

 2. Från produktlistan väljer du det Adobe-program som drabbats av problem.

 3. Inaktivera alla tillägg.

 4. Om problemet upphör omaktiverar du ett tillägg i taget och försöker arbeta med Adobe-programmet som uppvisar problemet. Om du hittar ett tillägg som orsakar problem, ska du ta bort det.

  Gör så här för att ta bort en tilläggsmodul:

  1. Markera tillägget i Extension Manager.

  2. Välj Fil > Ta bort tillägg.

Optimera virtuellt minne

När det inte finns tillräckligt med RAM-minne för bildredigering använder dessa program en virtuell minnesfil. En virtuell minnesfil är ett temporärt diskutrymme avsett för att lagra data och utföra beräkningar.

Du kan lösa systemfel och låsningar genom att maximera prestandan för virtuella minnesfiler. Sök efter ”virtuellt minne” i hjälpsystemet i ditt Adobe-program för mer information.

Se även: 

Felsök typsnitt

Ett systemfel kan uppstå om Adobe-programmet får åtkomst till till ett skadat teckensnitt. För instruktioner om felsökning av skadade teckensnitt, se Felsök teckensnitt | Mac OS X.

Teckensnittsmappen i Mac OS X
Teckensnittsmappen i Mac OS X

Avancerad systemfelsökning

Uppdatera grafikkortets drivrutin

Många tillverkare av grafikkort uppdaterar ofta drivrutinerna för sina programvaror. Om du saknar en uppdaterad drivrutin för grafikkortet , kan du ladda ner den senaste drivrutinen från tillverkarens webbplats eller kontakta tillverkaren för en uppdaterad drivrutin.

Uppdatera skrivardrivrutinen

Om problemet uppstår vid utskrift bör du kontrollera att du använder senaste drivrutin och PPD-fil (PostScript Printer Description) för skrivaren. Ladda ned och installera senaste drivrutin och PPD-fil för skrivaren från tillverkarens webbplats. Information om hur installerar skrivardrivrutinen finns i dokumentationen för skrivaren.

Friskrivning: Adobe ger inte support på maskinvara. Anvisningarna nedan ska endast betraktas som en service. Ta kontakt med maskinvarutillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare för mer information. Om du felsöker maskinvaruproblem på egen hand kan det leda till att datorns garanti inte längre gäller.

Sök igenom datorn efter virus

Använd aktuella antivirusprogram (t.ex. Symantec Norton Antivirus eller McAfee Virus Scan) för att söka igenom datorn efter virus. Virus kan angripa programvara och leda till systemfel. Mer information finns i dokumentationen som medföljde antivirusprogrammet.

Reparera skivbehörigheter genom att köra Skivverktyg

Om du loggar in på ett konto med administratörsbehörighet, men ändå inte kan installera eller köra Adobe-programmet, tyder det på att din skivbehörighet kan vara skadad.

Gör så här för att reparera behörigheter med skivverktyget:

 1. Navigera till > Program, öppna mappen Verktyg och dubbelklicka sedan på Skivverktyg.

 2. Välj den volym där du vill installera Adobe-programmet och välj sedan Reparera diskbehörigheter.

  Obs! Försök göra en omstart från operativsystemets installationsskiva och kör Skivverktyg från den om du får problem med att reparera skivbehörigheter från Skivverktyg. Välj Reparera behörigheter på enheten som innehåller Adobe-programvaran.

Reparera och defragmentera hårddiskarna

En skadad hårddisk kan orsaka installationsfel. Välj Apples Skivverktyg för att kontrollera om hårddisken är skadad.  

Koppla från kringutrustning

Obs! Innan du tar bort eller flyttar på maskinvaran bör du stänga av datorn och dra ut kontakten till den och till eventuell kringutrustning.

Koppla från en enhet i taget när du kopplar från (extern) kringutrustning. I kringutrustning ingår enheter som är anslutna via FireWire, USB, Seriell ATA, IDE eller SCSI.

Om ett fel inte uppstår när en kringutrustningsenhet inte är ansluten, kan det tyda på att det finns ett problem med enheten, kabeln eller anslutningen. Kontakta enhetens tillverkare för anvisningar om stegen som ska vidtas för felsökning av enheten.

Omformatera hårddisken med formateringsformatet HFS+ och installera endast Mac OS- och Adobe-program.

Viktigt! Omformatering av en enhet tar bort alla filer som finns på den så se till att säkerhetskopiera alla dina personliga filer först. Se också till att du har alla program- och systemskivor.

 1. Omformatera hårddisken med formateringsformatet HFS+ och installera endast Mac OS och din Adobe-produkt från dess ursprungliga installationsmedia.

  Obs! Installera inte ytterligare program eller maskinvara innan du är säker på att problemet är löst. Välj inte att säkerhetskopiera hårddisken eller återställa Mac OS och programmet i stället för att ominstallera dem. Om problemet orsakas av ett program eller Mac OS och endera återställs i stället för att ominstalleras, kan problemet uppstå på nytt.

 2. Försök sedan att återskapa problemet:

  • Uppstår problemet inte längre? Installera andra program ett åt gången och försök återskapa problemet efter varje installation. Om problemet uppstår efter en installation orsakas det troligen av det nyligen installerade programmet. Kontakta utvecklaren av programmet för att få information om en uppdatering.
  • Återkommer problemet? Orsaken är relaterad till maskinvaran. Ta kontakt med maskinvarutillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare för att få hjälp.

Hantera systemets färgrymder med ICC-profiler. Ett systemfel kan uppstå om Adobe-programmet får åtkomst till en skadad ICC-profil. Felsök ICC-profiler för att avgöra om de orsakar problemet:

 1. Flytta alla profiler från följande mappar till skrivbordet:

  • Bibliotek/ColorSync/Profiles
  • Bibliotek/Application Support/Adobe/Color/Profiler
  • System/Bibliotek/ColorSync/Profiler
 2. Starta om Adobe-programmet och försök att återskapa problemet.

  • Om problemet återkommer flyttar du tillbaka profilerna till mappen.
  • Om problemet inte återkommer flyttar du en profil i taget tillbaka till mappen tills du identifierar den profil som orsakar problemet.

Expansionskort

Skadade eller inkompatibla PCI- eller PCX-expansionskort kan orsaka systemfel. Gör så här för att kontrollera PCI eller PCX-kort. Stäng av datorn. Avlägsna kort som ökar processorhastigheten, grafikkort eller andra installerade expansionskort. Starta sedan om datorn.

RAM-moduler

Säkerställ att RAM-moduler är installerade på korrekt sätt och inte orsakar problemet genom att göra en eller båda av följande:

 • Ändra ordningen på installerade RAM-moduler.
 • Ta bort allt utom det minsta antalet RAM-minnesmoduler som krävs för att köra Mac OS och Adobe-programmet för att se om problemet återkommer:
  • Om det gör det ska du ersätta de borttagna RAM-modulerna och ta bort de andra. Testa sedan på nytt för att se om problemet återkommer.
  • Om problemet inte inträffar igen är det en eller flera av de borttagna RAM-modulerna som är orsaken. Kontakta RAM-tillverkaren för att få mer hjälp.

Installera systemprogramvaran på en annan hårddisk (inte på en annan partition på samma disk) och ange sedan den disken som startskiva. Installera sedan programmet på den nya hårddisken.

Så här anger du en startskiva:

 1. Välj Systeminställningar från Apple-menyn.

 2. Välj Startskiva bland systemalternativen.

 3. Välj den enhet där du har installerat om systemprogramvaran.
 4. Starta om datorn.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online