Långsamma prestanda | InDesign CS5

Problem

När du flyttar sidobjekt svarar InDesign CS5 långsammare än tidigare versioner.

Lösningar

Gör något eller några av följande:

Lösning 1: Installera uppdateringen InDesign CS5 7.0.4

Ett fel som påverkar visning av sidor när genomskinlighet används och miniatyrbilder visas på panelen Sidor har lösts i versionen 7.0.4:

http://www.adobe.com/downloads/updates

Lösning 2: Inaktivera förhandsvisning av miniatyrbilder på panelen Sidor.

Öppna Alternativ-menyn på panelen Sidor och avmarkera Visa miniatyrbilder. Alternativet är aktiverat som standard.

Lösning 3: Inaktivera alternativet Spara alltid dokumentförhandsvisning.

Välj > Inställningar> Filhantering. Avmarkera sedan Spara alltid dokumentförhandsvisning.

Lösning 4: Återaktivera inaktivt läge.

Välj > Inställningar > Gränssnitt. Ange sedan läget för direktritning på skärm till antingen fördröjd eller aldrig.

Lösning 5: Inaktivera eller reducera de aktiva Preflight-profilerna.

Välj Fönster > Utdata > Preflight. Avmarkera sedan Live Preflight.

Du kan också se till att bara välja minsta möjliga antal av de viktigaste Preflight-reglerna.

InDesign körs trögare än vanligt.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?