Användarhandbok Avbryt

Ange inställningar

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Exempel på inställningar är standardplaceringen för paneler, måttinställningar samt visningsinställningar för bilder och typografi. Inställningarna anger hur InDesign-dokument och -objekt fungerar från början.

Ange allmänna inställningar

I den här delen behandlas de inställningar som görs på fliken Allmänt i dialogrutan Inställningar. Om du vill ha information om andra inställningar kan du söka efter inställningen.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows) eller InDesign > Inställningar > Allmänt (macOS) och välj sedan den typ av inställningar du vill ange.

 2. Välj en sidnumreringsmetod på menyn Visa i avsnittet Sidnumrering. (Se Visa sidnumrering, absolut eller för sidavsnitt, på sidpanelen.)

 3. Ange ett tröskelvärde för att aktivera delmängder av teckensnitt utifrån antalet symboler en font innehåller i avsnittet Teckensnittsöverföring och -inbäddning. Den här inställningen påverkar alternativen för hämtning av teckensnitt i dialogrutan Skriv ut och Exportera.

 4. Du kan bestämma hur skalanpassade objekt ska visas i panelerna och hur innehållet i skalförändrade ramar beter sig i avsnittet Vid skalförändring.

  • Välj Använd på innehåll om du vill att punktstorleken ska ändras när en textram skalförändras. (Se Skala text.) Om det här alternativet väljs när en bildram skalförändras, ändras procentvärdena för bildstorleken medan ramen återgår till 100 %. (Se Skalförändra objekt.)

  • Välj Justera procentvärde för skalförändring om du, när du skalförändrar text, vill visa den ursprungliga punktstorleken med den nya punktstorleken inom parentes. Om det här alternativet väljs när en bildram skalförändras, ändras procentvärdena både för bilden och ramen.

 5. Klicka på Återställ alla varningsmeddelanden om du vill visa alla varningsmeddelanden, även dem som du redan har markerat att du inte vill visa. (Om ett varningsmeddelande visas kan du markera kryssrutan för att det inte ska visas igen.)

Förhandsgranskning av dokument

Du kan förhandsgranska dina InDesign-dokument i Utforskaren (Windows) och Finder (macOS). Kan du inte se förhandsvisningen? Gör så här för att lägga till eller justera förhandsgranskningsinställningarna:

 1. Gå till Redigera > Inställningar > Filhantering (Windows) eller InDesign > Inställningar > Filhantering (macOS).

 2. Markera Spara alltid förhandsvisning av dokument.

 3. Välj bland följande alternativ för förhandsvisning:

  • Sidor: Välj de sidor du vill spara som förhandsvisningar: Första sidan, Första 2 sidorna, Första 5 sidorna, Första 10 sidorna eller Alla sidor. Standardalternativet är Första 2 sidorna.
  • Storlek på förhandsvisning: Välj dokumentets förhandsvisningsstorlek: från Liten 128 x 128, Medium 256 x 256, Stor 512 x 512 eller Extra stor 1 024 x 1 024. Standardalternativet är Stor 512 x 512.
 4. Välj OK.

Anpassa skalförändring av gränssnittet

Ange preferenser för skalanpassning i InDesign om du vill skalanpassa användargränssnittet enhetligt utifrån skärmupplösningen. Element i användargränssnittet skalanpassas därefter och blir sköna att se på högupplösta bildskärmar. När du startar InDesign med nya preferenser identifierar programmet din skärmupplösning och justerar programmets gränssnittsskala därefter.

Obs! Skalförändring av gränssnittet stöds inte på skärmar med låg upplösning.

Så här ställer du in Skalförändring av gränssnittet:

 • (Win) Välj Redigera > Preferenser > Skalförändring av gränssnittet
 • (macOS) Välj InDesign > Preferenser > Skalförändring av gränssnittet

Använd följande alternativ för att anpassa gränssnittet i dialogrutan Skalförändring av gränssnittet:

 • Gränssnittet: Ändra reglaget Skalförändring av gränssnittet för att öka eller minska gränssnittets skala enligt dina behov. I allmänhet behöver högupplösta bildskärmar högre skalanpassningsfaktor. En förhandsgranskning av det skaländrade gränssnittet visas bredvid reglaget. Starta om InDesign för att tillämpa de ändrade inställningarna. Om du väljer att starta om senare träder ändringarna i kraft nästa gång du startar InDesign. 
  Hur många steg som visas i reglaget beror på skärmens upplösning. Fler steg visas för skärmar med högre upplösningar.
 • Markör: När detta är aktiverat (det är PÅ som standard) får detta alternativ markörikonernas skala att anpassas proportionellt mot gränssnittet.
 • Ankarpunkter, Handtag och Visningsstorlek för begränsningsram: Ändra reglaget för att skalanpassa visningsstorleken på ankarpunkter, riktningshandtag och begränsningsramen.

Ange standardvärden

Om du ändrar någon av inställningarna utan att ha något dokument öppet används ändringarna som standardinställningar för nya dokument. Om ett dokument är öppet när du ändrar någon av inställningarna påverkar ändringarna endast det dokumentet.

Detsamma gäller om du ändrar någon av inställningarna utan att ha markerat något objekt. Då används ändringarna som standardinställningar för nya objekt.

Ändra standardinställningar för nya dokument

 1. Stäng alla dokument.
 2. Ändra inställningar för menyobjekt, paneler eller dialogrutor.
Obs!

Om du brukar använda samma sidstorlek och språk för dina dokument kan du ändra de här standardinställningarna utan att ha något dokument öppet. Om du till exempel vill ändra standardvärdet för sidstorlek stänger du alla dokument, väljer Arkiv > Dokumentinställningar och väljer den önskade sidstorleken. Du kan ange ett standardlexikon genom att stänga alla dokument, välja Redigera > Inställningar > Lexikon (Windows) eller InDesign > Inställningar > Lexikon (macOS) och sedan markera ett alternativ på menyn Språk.

Ange standardinställningar för nya objekt i ett dokument

 1. Välj Redigera > Avmarkera alla när du har dokumentet öppet.

 2. Ändra inställningar för menyobjekt, paneler eller dialogrutor.

Återställa alla inställningar och standardvärden

Om InDesign uppträder onormalt är lösningen ofta att ändra eller ta bort inställningar.

Det är en bra idé att skapa säkerhetskopior av inställningsfilerna InDesign Defaults och InDesign SavedData. I stället för att ta bort inställningarna kan du ersätta en skadad inställningsfil med en säkerhetskopia, så att du inte förlorar anpassningar.

Utför följande åtgärder i ditt operativsystem: 

 • Windows: Starta InDesign och tryck på Skift+Ctrl+Alt. Klicka på Ja när du får en fråga om du vill ta bort inställningsfilerna.

 • macOS: Håll ned Skift+Alt+Kommando+Ctrl och starta InDesign. Klicka på Ja när du får en fråga om du vill ta bort inställningsfilerna.

En rad olika program- och standardinställningar lagras i inställningsfilerna för Adobe InDesign. De här filerna, t.ex. standardfilen för InDesign, sparas varje gång du avslutar InDesign. Om du manuellt vill byta namn på eller ta bort inställningar lagras inställnings- och cachefilerna här:

Obs!

Ersätt [nummer} med produktversionen, som 15.0 eller 14.0. Ersätt [språk] med ditt val av språk som sv_SE eller jp_JP.

macOS

Säkerhetskopiera och återställ inställningar på macOS

Windows

Säkerhetskopiera och återställ inställningar på Windows

 

macOS

Windows

Inställningar

~/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [nummer]

 

 • Windows 10 eller 7 eller Vista: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [#]
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [nummer]

 

Cache

~/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [nummer]

 

 • Windows 10 eller 7 eller Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [nummer]
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [nummer]

 

InDesign-standardinställningar

~/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [nummer]
/[språk]/InDesign Defaults

 

 • Windows 10 eller 7 eller Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [nummer]
  \[språk]\InDesign Defaults
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [nummer]\[språk]\InDesign Defaults

 

InDesign SavedData

~/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [nummer]
/[språk]/Caches/InDesign SavedData

 

 • Windows 10 eller 7 eller Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [nummer]
  \[språk]\Caches\InDesign SavedData
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [nummer]\[språk]\Caches\InDesign SavedData

 

Obs!

När du återskapar InDesign-inställningsfiler återställs standardinställningarna. Du förlorar alltså de anpassade inställningarna i de gamla inställningsfilerna.

Om InDesigns format och förinställningar

Du kan spara inställningar för senare bruk, till exempel:

I regel ändrar du funktionsinställningar i dialogrutan och sparar sedan inställningarna. Formaten och förinställningarna sparas i det dokument de skapades i. Du kan använda inställningarna från ett annat dokument genom att importera och läsa in formaten och förinställningarna från det dokumentet. Dessutom kan de flesta förinställningar exporteras och sparas i en separat fil och distribueras till andra datorer.

Du kan också dela format och förinställningar med alla dokument i en bokfil. Mer information finns i Synka bokdokument.


Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto