Inställningar och standardvärden

Exempel på inställningar är standardplaceringen för paneler, måttinställningar samt visningsinställningar för bilder och typografi. Inställningarna anger hur InDesign-dokument och -objekt fungerar från början.

Ange allmänna inställningar

I den här delen behandlas de inställningar som görs på fliken Allmänt i dialogrutan Inställningar. Om du vill ha information om andra inställningar kan du söka efter inställningen.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows) eller InDesign > Inställningar > Allmänt (Mac OS) och välj vilken typ av inställning som du vill ange.
 2. Under Sidnumrering väljer du en sidnumreringsmetod på menyn Visa. (Se Visa sidnumrering, absolut eller för sidavsnitt, på sidpanelen.)
 3. I Teckensnittsöverföring och -inbäddning anger du ett gränsvärde för aktivering av delmängder av teckensnitt baserat på antalet tecken som ett teckensnitt innehåller. Den här inställningen påverkar alternativen för hämtning av teckensnitt i dialogrutan Skriv ut och Exportera.
 4. Under Vid skalförändring kan du ange hur skalade objekt ska påverka panelerna och hur innehållet i skalförändrade ramar ska förändras.
  • Välj Använd på innehåll om du vill att punktstorleken ska ändras när en textram skalförändras. (Se Skala text.) Om det här alternativet väljs när en bildram skalförändras, ändras procentvärdena för bildstorleken medan ramen återgår till 100 %. (Se Skalförändra objekt.)

  • Välj Justera procentvärde för skalförändring om du, när du skalförändrar text, vill visa den ursprungliga punktstorleken med den nya punktstorleken inom parentes. Om det här alternativet väljs när en bildram skalförändras, ändras procentvärdena både för bilden och ramen.

 5. Klicka på Återställ alla varningsmeddelanden om du vill visa alla varningsmeddelanden, även dem som du redan har markerat att du inte vill visa. (Om ett varningsmeddelande visas kan du markera kryssrutan för att det inte ska visas igen.)

Ange standardvärden

Om du ändrar någon av inställningarna utan att ha något dokument öppet används ändringarna som standardinställningar för nya dokument. Om ett dokument är öppet när du ändrar någon av inställningarna påverkar ändringarna endast det dokumentet.

Detsamma gäller om du ändrar någon av inställningarna utan att ha markerat något objekt. Då används ändringarna som standardinställningar för nya objekt.

Ändra standardinställningar för nya dokument

 1. Stäng alla dokument.
 2. Ändra inställningar för menyobjekt, paneler eller dialogrutor.

Obs!

Om du brukar använda samma sidstorlek och språk för dina dokument kan du ändra de här standardinställningarna utan att ha något dokument öppet. Om du till exempel vill ändra standardvärdet för sidstorlek stänger du alla dokument, väljer Arkiv > Dokumentinställningar och markerar önskad sidstorlek. Ange ett standardlexikon genom att stänga alla dokument, välja Redigera > Inställningar > Lexikon (Windows) eller InDesign > Inställningar > Lexikon (Mac OS) och markera sedan ett alternativ på menyn Språk.

Ange standardinställningar för nya objekt i ett dokument

 1. Välj Redigera > Avmarkera alla när du har ett dokument öppet.
 2. Ändra inställningar för menyobjekt, paneler eller dialogrutor.

Återställa alla inställningar och standardvärden

Om InDesign uppträder onormalt är lösningen ofta att ändra eller ta bort inställningar.

Det är en bra idé att skapa säkerhetskopior av inställningsfilerna InDesign Defaults och InDesign SavedData. I stället för att ta bort inställningarna kan du ersätta en skadad inställningsfil med en säkerhetskopia, så att du inte förlorar anpassningar.

Adobe InDesign Presets (PDF, på engelska) av Mike Witherell innehåller en detaljerad lista med filer som påverkas om du återställer inställningar.

 1. Gör något av följande:
  • Windows: Starta InDesign och tryck på Skift+Ctrl+Alt. Klicka på Ja när du får en fråga om du vill ta bort inställningsfilerna.

  • (Mac OS) Håll ned Skift+Alt+Kommando+Ctrl och starta InDesign. Klicka på Ja när du får en fråga om du vill ta bort inställningsfilerna.

En rad olika program- och standardinställningar lagras i inställningsfilerna för Adobe InDesign. De här filerna, t.ex. standardfilen för InDesign, sparas varje gång du avslutar InDesign. Om du manuellt vill byta namn eller ta bort inställningar lagras inställningsfilerna här:

 • Mac OS

  InDesign SavedData

  Användare/[användare]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [version]/InDesign SavedData

  InDesign-standardinställningar

  Användare/[användare]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [version]/InDesign Defaults

 • Windows XP

  InDesign SavedData

  \Documents and Settings\[användarnamn]\Local Settings\Application Data\Adobe\InDesign\Version [version]\Caches

  InDesign-standardinställningar

  \Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe\InDesign\Version [version]

 • Windows Vista eller Windows 7

  InDesign SavedData

  Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [version]\Caches\InDesign SavedData

  InDesign-standardinställningar

  C:\Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [version]\InDesign Defaults

InDesign-format och -förinställningar

Du kan spara inställningar för senare bruk, till exempel:

I regel ändrar du funktionsinställningar i dialogrutan och sparar sedan inställningarna. Formaten och förinställningarna sparas i det dokument de skapades i. Du kan använda inställningarna från ett annat dokument genom att importera och läsa in formaten och förinställningarna från det dokumentet. Dessutom kan de flesta förinställningar exporteras och sparas i en separat fil och distribueras till andra datorer.

Adobe InDesign Presets (PDF, på engelska) av Mike Witherell innehåller en detaljerad lista med förinställningar.

Du kan också dela format och förinställningar med alla dokument i en bokfil. Mer information finns i Synkronisera bokdokument.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy