Långsamma prestanda | InDesign

Problem

InDesign körs trögare än vanligt.

Lösningar

Tillse följande innan du testar lösningarna nedan:

 • Kolla de lägsta systemkraven för den aktuella versionen av InDesign.
 • Installera den senaste versionen av InDesign.
 • Kolla om problemet gäller ett visst dokument/verktyg eller en viss funktion. Testa med att göra ett nytt dokument och se om problemet uppträder igen.
  – Om inte kan det vara fel på dokumentet.
  – Kolla i annat fall om problemet uppstår med ett visst verktyg eller arbetsflöde.
 • Är filerna sparade på en nätverksenhet/systemhårddisk/i en delad mapp eller på en systemhårddisk/extern hårddisk?
  Vi rekommenderar alltid att filerna sparas lokalt. När du sparar och öppnar filer över ett nätverk eller från flyttbara medier kan många variabler påverka programmets prestanda. Interna hårddiskar har snabbare åtkomsthastigheter än nätverksservrar (en hårddisk med åtkomst via ett nätverk) och flyttbara medier. Om du sparar filerna i nätverket eller på flyttbara medier kan du testa med att spara filen på skrivbordet och se om det fungerar.
 • Kolla om systemet har ändrats om problem uppstod nyligen. Du kan t.ex. se om några antivirus-, system- eller programuppdateringar eller webbtillägg har installerats på sistone.

Lösning

Beskrivning

Återställ preferenser

Inställningarna sparas varje gång du avslutar programmet. Att programmet är långsamt och uppträder oväntat kan bero på skadade preferenser. Mer information finns i Ange preferenser.
 Om du återställer preferenserna tas alla anpassade inställningar bort och InDesign startas med standardinställningarna. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar mapparna.

Felsök GPU-relaterade problem 

(endast macOS) 

Växla mellan GPU- och CPU-förhandsgranskningsläget för att se om GPU:ns prestanda gör programmet trögt. 

Mer information finns i GPU-prestanda i InDesign.

Ta bort gamla och skadade teckensnitt 

Skadade teckensnitt kan leda till dåliga prestanda för ett program. 

Mer information finns i Felsöka problem med teckensnitt

Installera om programmet

Om proceduren ovan inte hjälpte och programmet fortfarande inte fungerar korrekt måste du installera om det.
 Installera om programmet med standardpreferenser (genom att radera gamla preferenser).

 • Använd rensningsverktyget för att ta bort programmet helt. Ta bort alla InDesign-relaterade mappar själv från dessa platser:

Windows:

C:\Users\<användare>\AppData\Roaming\Adobe

C:\Users\<användare>\AppData\Local\Adobe.

C:\Program\Adobe

macOS:

~/Library/Caches

~/Library/Preferences

Finder > Program

Avancerade felsökningsprocedurer

Detta är allmänna åtgärder som hjälper dig att testa programmet i felsäkert läge och det dolda administratörskontot/rotanvändarkontot på enheten för att åtgärda problemet. Mer information finns i Avancerad felsökning vid startproblem.

Se användargruppsartikeln om de bästa sätten att optimera prestanda.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto