Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på https://helpx.adobe.com/se/indesign/system-requirements.html.

En lista med de senaste systemkraven för andra Creative Cloud-produkter finns på http://www.adobe.com/se/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Utvärderingsversion

Utvärderingsversioner för Creative Cloud är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade utvärderingsversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla utvärderingsversionen till en fullständig version genom att registrera en prenumeration. Om du köper en prenumeration måste du vara online och ha loggat in med ett Adobe ID för att kunna börja använda din fullständiga version.

Licensavtal

En internetanslutning, ett Adobe ID och ett godkännande av licensavtalet krävs för att aktivera och använda den här produkten. Produkten kan integreras med eller ge åtkomst till vissa onlinetjänster från Adobe eller tredje part. Adobes tjänster är bara tillgängliga för användare som är över 13 år och kräver godkännande av extra användningsvillkor och Adobes sekretesspolicy (http://www.adobe.com/se/aboutadobe/legal.html). Programmen och tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder eller på alla språk, och kan ändras eller stoppas utan föregående meddelande. Extra avgifter eller abonnemangsavgifter kan tillkomma.

Nyheter i denna version

En lista med de nya funktionerna i InDesign 2015.4 finns i Adobe InDesign CC 2015.4 | Juni 2016.

Problem som har åtgärdats

 1. InDesign kraschar när dokumentinställningarna för ett dokument som innehåller låsta objekt ändras till Motstående sidor.
 2. InDesign kraschar när villkorlig text ersätts med taggad text via dialogrutan Sök/ersätt.
 3. InDesign kraschar i vissa fall när du startar Toucharbetsytan.
 4. InDesign kraschar när du skapar en artikel om artikelpanelen är komprimerad.
 5. Förankrade objekt i en textram försvinner när genomskinlighetseffekt används på texten.
 6. Text med japanska attribut som TCY försvinner när du exporterar till EPUB (fast layout).
 7. Namnet på ett dokument som skrivs ut från InDesign i PDF Passthrough-läge visas som Okänt i skrivarkön.
 8. Objekt på en mallsida som är baserad på en annan mallsida ändrar position om sidnumreringen ändras.
 9. Överföring misslyckas när ett dokument med resurser som är större än 600 MB publiceras.
 10. Formulärfältet fungerar oförutsägbart om fältnamnet innehåller en punkt.
 11. Hjälpen för InDesign öppnas inte i Kerberos-proxymiljö.
 12. När värdet för XMLAttribute hämtas med JavaScript returneras felet Ogiltigt objekt.
 13. HTML-Innehåll bevaras inte när fragment eller IDML importeras.
 14. En felaktig färgprofil (dokument-RGB) visas på länkpanelen när du har placerat en PNG med inbäddad Adobe RGB (1998) ICC-profil.
 15. Felaktiga blanksteg längst upp i dialogrutan Alternativ för objektlager.
 16. Ogiltig kod genereras i exporterade EPUB-filer om det finns en innehållsförteckning med flera nivåer och styckeformat på andra nivån som första post.
 17. [Mellanöstern och Nordafrika endast (MENA)] Panelen Tecken öppnas inte helt vid standardstart.
 18. När du sparar ändras standardnamnet på ett dokument som skapats från en mall till namnet på mallen i stället för Namnlös.
 19. I sidpanelen är ikonen som anger vilken mallsida som används inkonsekvent placerad för vänster- och högersidor av uppslaget.
 20. Standardnamn och sökväg för ett datasammanfogat dokument är felaktigt när du sparar.
 21. Det går inte att utföra någon åtgärd på animeringspanelen om fokus är i textrutan.
 22. Arbetsytan ändras inte från Start till Grundläggande när du skapar ett nytt dokument.
 23. InDesign startas i testläge om det installeras från ett paket som skapats med serialiserad licens.
 24. [Endast Enterprise] Du måste logga in på Adobe Stock igen när det startas från Arkiv > Sök i Adobe Stock.
 25. [Endast Mac] Vissa listrutor blir alltför breda på Mac Retina-skärmar.
 26. [Endast Mac] Text i redigeringsrutor centreras inte lodrätt.

Onlineresurser

Allmänna Adobe-forum finns på http://www.adobe.com/go/forums_se.

Om du vill hitta hjälp om nedladdning, installation och om hur du kommer igång med program kan du gå till http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_se.

Kundsupport

Om du behöver hjälp med produktinformation, försäljning, registrering eller andra frågor kan du gå till http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

Om du vill kontakta kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy