Användarhandbok Avbryt

Lösta problem i InDesign

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Kopiera, infoga grafik
   3. Exportera innehåll för EPUB
   4. Alternativ för Adobe PDF-filer
   5. Exportera innehåll till HTML
   6. Exportera till Adobe PDF
   7. Exportera till JPEG-format
   8. Exportera HTML
   9. Översikt över DPS och AEM Mobile
   10. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 8. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Vi hör vad ni säger! Vi har arbetat hårt för att åtgärda de problem ni har rapporterat till oss. Här är listan över de fel som vi har åtgärdat i den senaste versionen av InDesign.

åtgärdade fel

Har du feedback? Besök vår feedbackportal.

Besök Sammanfattning av nya funktioner om du är intresserad av att veta mer om nya funktioner.

InDesign 2023 (version 18.2.1)

InDesign 2023 (version 18.2)

Obs!

Stödet för alla Type 1-teckensnitt i Adobe-produkter, inklusive InDesign, har upphört, vilket vi meddelade i januari 2021. Mer information finns i Stödet för Type 1 upphör.

Kärnfunktion och arbetsflöde

Förbättringar av nya funktioner

 • Text med HSB-färg visas som svart när du kopierar och klistrar in från ID till AI.
 • När du kopierar och klistrar in ett ramstödraster från AI till ID respekteras inte teckensnittsstorleken.

Stabilitet och prestanda

 • InDesign kraschar ibland när flera dokument öppnas tillsammans.
 • InDesign slutar svara när du arbetar med en fil på grund av hög CPU-användning.

InDesign 2023 (version 18.1)

Kärnfunktion och arbetsflöde

Stabilitet och prestanda

 • ID kraschar när en fil länkas om från egenskapspanelen om länkpanelen inte är öppen.

Förbättringar av användarupplevelsen

 • Standardversionen av EPUB ändrades till 3.0 vid export till EPUB som kan flödas om.

Förbättringar av nya funktioner

 • [Endast InCopy] När inställningen Urklippshantering är inställd på All information, klistras ingenting in vid åtgärden kopiera och klistra in.
 • Texten överlappar i vissa fall när ID-dokumentet kopieras och klistras in i AI.
 • Alternativet Föredra PDF vid inklistring i inställningen Urklippshantering visar inga lämpliga resultat när du kopierar från AI till ID.
 • Kinsoku-uppsättningen behålls inte vid kopiering från AI till ID.
 • Gränssnittsskalning i InCopy 2022 påverkar fönsterindelning för Applescript.
 • Att kopiera och klistra in textinnehåll från en kopplad textram i AI för inte över textformatet till ID.
 • Om ett teckensnitt används via styckeformat i ID och klistras in i AI, mappas inte teckensnitten korrekt om det redan finns ett textformat med samma namn.
 • Justeringsvärden används inte för kopiera-klistra in från ID till AI.
 • Attributvärden för vågräta och lodräta Tate-chu-Yoko byts ut när de kopieras från AI och klistras in i ID.
 • Obegränsat stöd för filer och mappar, stöd för moduler finns för UXP-skript.
 • Stöd för XML-regel finns i UXP.

InDesign 2023 (version 18.0)

Användarupplevelse

 • Det går inte att ha & i filnamnet i Spara som-förloppsfältet.
 • Felaktig placering av språk i tillgänglig HTML-kod.
 • Att växla till presentationsläge och tillbaka till Normal ändrar dokumentet så att det inte har sparats.
 • När du importerar ett objekt som ett textbundet objekt visas ett osynligt lager felaktigt.
 • [Endast macOS] När åtgärden Spara som misslyckas ändras dokumentet så att det inte har sparats.
 • Paneler glider in från höger till vänster i macOS Ventura beta.

Stabilitet och prestanda

 • [Windows] InDesign kraschar ibland vid arbete i offlineläge.
 • CEPHTMLEngine använder en massa nätverksdata när apparna startas.
 • [macOS] InDesign Server kraschar när du avslutar.

Kärnfunktion och arbetsflöde

InDesign 2022 (version 17.4)

Kärnfunktion och arbetsflöde

Förbättring av nya funktioner

 • [Endast macOS] Vid högre skalning av användargränssnittet försvinner statusfältet när du växlar från presentationsläge till normalt läge.
 • [Endast macOS] Det går inte att flytta InDesign-fönstret med högre skalning av användargränssnittet.

InDesign 2022 (version 17.3)

Kärnfunktion och arbetsflöde

Stabilitet och prestanda

 • Smarta objekt från CCLib monteras i låg upplösning i ID.
 • [Endast macOS] InDesign 2022 kraschar i vissa fall vid start.
 • InDesign 2022 kraschar när du växlar mellan paneler.

InDesign 2022 (version 17.2.1)

InDesign 2022 (version 17.2)

Stabilitet och prestanda

 • Krasch när du skapar flytande dokument med högre inställningar för användargränssnittsskalning.
 • [Endast Windows] Krasch vid start i PlugPlugOwl.dll.
 • [Endast Windows] Krasch när du öppnar ett dokument med panelen Sidor öppen på arbetsytan.
 • [Endast macOS] Slumpmässig krasch när ett dokument renderas i GPU-läge.
 • Förbättring av återgivningstiden för Dela för granskning-länkar på webben.

Produktion

 • Det går inte att montera flera sidor i en PDF-fil via en anpassad datalänk.
 • Svarta linjer visas runt .psd-bilderna i den exporterade PDF-filen när genomskinligheten förenklas.

Användarupplevelse

Kärnfunktion och arbetsflöde

Förbättring av nya funktioner

 • Förbättrade färgruteikoner för dekorfärg och blandade tryckfärger.
 • Förbättrad förhandsvisningsbild i gränssnittsskalningsavsnittet i dialogrutan Preferenser.
 • Förbättrad panelikon för bakgrundsuppgifter i mörka och mellanmörka teman.
 • Den senast sparade stilpreferensen behålls på fliken Text i Capture-tillägget.
 • Stäng-knappen är tillgänglig på fliken Text i Capture-tillägget.

InDesign 2022 (version 17.1)

Stabilitet och prestanda

 • InDesign kraschar då CEP-insticksprogram läses in.
 • InDesign 2022 kraschar i vissa fall vid start eller stängning.
 • InDesign tar lång tid på sig att öppna vissa dokument med extra filmetadata.
 • [Endast macOS] Tabeller renderas långsammare när Programram är aktiverat.

Produktion

Användarupplevelse

 • Ett par ikoner på länkpanelen har låg kontrast.
 • InDesign 2022 väljer inte rätt PNG för Skärmupplösning.
 • [Endast Mac OS] Problem med storleksändring/trunkering med dialogrutan Objektlageralternativ.
 • [Endast macOS] Panelerna Fyllning och Linje är trunkerade vid skalförändring av stort gränssnitt.
 • Ai- och Ps-ikoner har tagits bort från dialogrutan Kortkommandon i InCopy.
 • Förbättrat utseende på ikoner, utsmyckningar och avläsningar.
 • Överrullningsikoner visas inte om överrullningsikonen skiljer sig från grundikonen.
 • [Endast macOS] Text i Textbehandlaren överlappas när du rullar nedåt med rullningslisten.

SDK och skriptstöd

 • InDesign hänger sig på grund av ett problem med SDK:et som gör att en slinga körs i all oändlighet.
 • Kompileringsfel efter uppdatering av MS Visual Studio 2019 till 16.10.2
 • Ändringar av SVG-ikondokumentationen i SDK:et.

Kärnfunktion och arbetsflöde

 • [Endast macOS] Det går inte att byta namn på objektlägen på panelen Objektlägen.
 • [Endast macOS] Text försvinner ibland när du skriver eller redigerar.
 • Textflödet är inte bra och sidor hoppas över slumpmässigt.
 • Ett meddelande i appen visar ett felaktigt antal Type 1-teckensnitt.
 • OpenType-funktionen rvrn för variabla teckensnitt tillämpas med fördröjning.
 • Felaktigt textval för det variabla japanska teckensnittet Tazugane.
 • InDesign visar dubbletter av färgprofiler efter att CMYK-bilder har monterats.
 • [Endast macOS] Problem med omritning i InDesign när PDF- eller RTF-filer monteras i CPU-läge.
 • Dela för granskning-länkar är inte tillgängliga för vissa användare.
 • Verktyg och kommandon slutar svara på användarindata efter att ha interagerat med meddelanden som visas i programmet.
 • Uppdatera länk i Dela för granskning fungerar inte första gången det används.
 • När du skapar länken Dela för granskning visas fel för vissa dokument.

Förbättring av nya funktioner

 • Spårningsvärden i bilddialogrutan Extrahera från uttrycks nu i Tusendelar av en em i stället för decimaler.
 • Skärmfel uppstår när du gör vissa åtgärder på högupplösta skärmar.
 • Skärmfel uppstår när du använder mellanrumsverktyget.
 • Texten är pixlad/suddig i vissa menyposter.
 • Problem med panelen Media vid ändring av storlek.

InDesign 2022 (version 17.0.1)

Stabilitet och prestanda

 • Kraschar när du sparar ett dokument med några länkade resurser.
 • [Endast macOS] Kraschar vid start efter att ett externt tillägg har avinstallerats eller inaktiverats.

Kärnfunktion och arbetsflöde

 • [Endast macOS] Panelen Förhandsvisa separationer visar inte korrekta CMYK-värden.

InDesign 2022 (version 17.0)

Stabilitet och prestanda

 • [Endast macOS] Kraschar ibland när InDesign stängs.
 • [Endast macOS] Kraschar ibland när teckensnitt läggs till eller byts.
 • [Endast macOS] Krasch när vissa specifika dokument öppnas.
 • Kraschar ibland när dokument som innehåller placerade PDF-filer öppnas.
 • Krasch när vissa externa plugin-program läses in.
 • Krasch vid start på vissa datorer.
 • [Endast macOS] Kraschar ibland när dokument renderas.
 • Krasch när ett dokument öppnas i högkvalitativt visningsläge.
 • Krasch när du jobbar med dokument som innehåller Type1-teckensnitt.
 • InDesign hänger sig när du flyttar textramar med tabeller och andra objekt på monteringsbordet.
 • Sämre prestanda med ett komplett variabelt CJK-teckensnitt.

 Förbättring av nya funktioner

 • Webbläsaren visar genomstruken vertikal text felaktigt när dokument delas för granskning.
 • Designaxlar för variabla teckensnitt som är flaggade som dolda visas i användargränssnittet.

Användarupplevelse

Produktion

 • I vissa fall genererar text med variabla teckensnitt fel resultat i den exporterade PDF-filen.
 • SVG-teckensnitt visas felaktigt (CMYK) i den exporterade PDF-filen från InDesign.

 

Kärnfunktion och arbetsflöde

Skript

 • Skriptredigeraren öppnas inte när användaren försöker redigera AppleScript med tillägget scpt från skriptpanelen.

Föregående versioner

Stabilitet och prestanda

 • InDesign kraschar vid start i vissa fall.
 • InDesign kraschar när datorn är i viloläge.
 • [Endast macOS] InDesign kraschar slumpmässigt när dokument renderas.
 • GDI-antalet ökar till ett par tusen och gör att InDesign kraschar.
 • InDesign kraschar när du är inloggad med en Creative Cloud-teamlicens på vissa datorer.
 • [Endast macOS] InDesign kraschar efter export till PDF med ett specifikt teckensnitt.

Kärnfunktion och arbetsflöde

 • [Endast macOS] Innehållsanpassad figursättning fungerar inte för vissa bilder i InDesign.
 • [Endast Windows] Fel rendering av wmf-filer med text för InDesign.

Stabilitet och prestanda

 • [Endast macOS] InDesign kraschar ibland vid kopiering och inklistring av text i CPU-läge.
 • [Endast macOS] InDesign kraschar ibland när du rullar genom rullgardinsmenyn för stilar på egenskapspanelen.
 • [Endast macOS] InDesign kraschar vid start när grafikprocessorn inte identifieras på vissa enheter.

Stabilitet och prestanda

Förbättringar av användarupplevelsen

Skript

 • Biblioteket AdobeXMPScript läses inte in.

Produktion

 • Vissa tecken visas inte i PDF-filer som exporteras från ett InDesign-dokument om den placerade PDF-filen innehåller Type0-tecken.

 

Kärnfunktion och arbetsflöde

 • I vissa fall går det inte att skapa nya dokument med dialogrutan Cmd-N.
 • Det verkar vara fel på variabla teckensnitt när romersk notation används på lodrät text.
 • Information om webbadresser saknas i panelen Hyperlänkar i InCopy.
 • Fotnoter visas i fel ordning i skript när numreringen är inställd på att börja om på varje sida eller i varje avsnitt.
 • Markeringsfärgen för överlappande markeringskommentarer är fel i InDesign.
 • Variabla teckensnitt som läggs till i CC Libraries i Illustrator förlorar sina attribut när de används i InDesign.
 • Märkesbilagor visas inte på rätt position för variabla teckensnitt.
 • Varannat tecken i det sammansatta teckensnittet visas felaktigt i InDesign.

Stabilitet och prestanda

 • InDesign kraschar i vissa fall när du avslutar programmet efter att ha skapat ett nytt dokument.

Stabilitet och prestanda

Förbättring av nya funktioner

Produktion

Kärnfunktion och arbetsflöde

Skript

Stabilitet och prestanda

 • InDesign kraschar i några få fall när du klickar på alternativet Välj ämne i Tillämpa textradbrytning.
 • InDesign kraschar när du sparar efter att ha tagit bort en underliggande fil.
 • InDesign hänger sig vid stavningskontroll när markören är placerad mellan punkt (.) och lodrätt streck (|) i dokumentet.
 • [Endast Windows] InDesign kraschar i modulen CRClient.dll.
 • InDesign kraschar vid start i vissa fall.
 • InDesign 2021 kraschar vid konvertering av äldre .indd-filer som har delats för granskning och innehåller kommentarer.
 • InDesign kraschar vid start på vissa Windows-datorer.
 • Prestandaförbättringar i rullning/zoomning/omritning.
 • InDesign kraschar när man startar och stänger det flera gånger.

Förbättring av användarupplevelsen

 • [Endast Windows] Den horisontella musrullningen över inmatningselementen i dialogrutan Skapa nytt dokument ändrar inte värdena stegvis.
 • En extra vit ruta visas i panelreglaget Medier när navigationspunktens namn är för långt.
 • Videoaffischen visas beskuren i Media-panelen.
 • Panel-widgeten har förlorat ikonbilden efter att ha flyttat tillägg från InDesign 2020 till InDesign 2021.
 • Bindningsriktningsikonen Höger-till-vänster visas fel i versionen för Mellanöstern.
 • Aktivering av förhandsgranskning av ett dokument gör att dialogrutan Skapa nytt dokument förlorar fokus.
 • Det är problem med att kommentera på koreanska när granskningspanelen öppnas via menyn Fönster, men det går fint när den öppnas via ikonen Dela för granskning i programfältet.
 • Felslag i den svenska versionen: fel översättning av Slutnoter.

Kärnfunktion och arbetsflöde

Produktion

 • Några typsnittstecken på sammansatt japanska med streck saknas när de exporteras till PDF.

Förbättring av nya funktioner

 • Aktivitetsfältet i bakgrunden och det roterande hjulet fortsätter att visas som Aktiverar typsnitt även efter att typsnittet har aktiverats och visas korrekt i dokumentet.
 • Text som kopieras från dokumentet och klistras in i panelen Dela för granskning klistras in två gånger.

Förbättring av användarupplevelsen

 • [Endast macOS] InDesign-programikonen ser större ut i macOS BigSur. 

Stabilitet

Förbättring av nya funktioner

 • Arbetsytan återställs när du skapar ett nytt dokument från mallar i dialogrutan Cmd-N.
 • Klick på sökförslag fungerar inte i InDesign.
 • Reglaget i Mediepanelen är aktiverat och kan flyttas även om det inte finns någon mediefil.
 • Knappen Montera en video- eller ljudfil i Mediepanelen är aktiverad när du startar InDesign och inget dokument är öppet.
 • En mediefils totala längd verkar vara inaktiverad i mediepanelen.

Kärnfunktion och arbetsflöde

Skript

 • AppleScript med scpt-tillägg öppnas inte i Skriptredigerare för redigering. Istället kommer programmet att öppna skriptet i Vscode.

Stabilitet

 • CEPHtmlEngine tar all kraft processorn har att ge.
 • InDesign kraschar när stavningskontrollen körs.
 • InDesign kraschar när du justerar teckensnittsaxlarna i det variabla teckensnittet TT Octosquares.
 • CEPHtmlEngine-hjälpen kan orsaka frekventa krascher i InDesign.
 • plugplugowl.dll filfel gör att InDesign kraschar.
 • [Endast Windows] Krasch när du startar/öppnar ett dokument när InDesign itererar över Systemtypsnitt.
 • Åtgärdade slumpmässiga krascher för dokumentåtergivning.
 • Att klicka på en länkad bild för att visa området Länkinformation kan leda till en krasch om det finns flera instanser av samma resurs.
 • InDesign fryser i arbetsytan Start vid uppstart.
 • Åtgärdade slumpmässiga krascher i färgrelaterat arbetsflöde.
 • [Endast macOS] InDesign kraschar när du skrollar genom ett stort dokument.
 • InDesign kraschar slumpmässigt vid export av dokument till PDF.
 • InDesign kraschar vid import av en Microsoft Word-fil. 
 • Skriptproblem: InDesign kraschar vid rendering av bilder med GPU:n för vissa resurser.
 • Problem med minnesallokering: InDesign kraschar slumpmässigt vid rendering av stora dokument.
 • InDesign kraschar slumpmässigt när du avslutar programmet. 
 • InDesign kraschar vid försök att öppna ett IDML-dokument.
 • InDesign kraschar vid storleksändring av en textram.
 • [Endast macOS] InDesign kraschar slumpmässigt vid rendering av stora dokument på grund av problem med minnesallokering.
 • InDesign kraschar vid val av textverktyg i verktygsfältet när en ren installation görs på macOS Mojave.
 • [Endast macOS] ID kraschar när du sparar till en skrivskyddad plats.

Förbättringar av användarupplevelsen

Skript

Produktion

Kärnfunktion och arbetsflöde

Förbättring av nya funktioner

Stabilitet

 • [Endast macOS] InDesign 15.1.2 kraschar när en fil öppnas i vissa scenarier.
 • Adobe InDesign 2020 avslutas oväntat vid start i en proxymiljö.
 • [Endast macOS] InDesign kraschar när du byter namn på en mapp i mappen Användarbiblioteksteckensnitt.

Förbättringar av användarupplevelsen

Kärnfunktion och arbetsflöde

Stabilitet

 • [Windows] InDesign fungerar långsamt när du arbetar med två INDD-dokument samtidigt med samma teckensnitt i respektive mapp för dokumentteckensnitt.
 • InDesign-dokument hänger sig när det skadade dokumentet återställs. 
 • [macOS] InDesign kraschar när du försöker avsluta applikationen efter automatisk aktivering av ett teckensnitt i vissa fall. 
 • InDesign kraschar slumpmässigt när ett dokument renderas. 
 • Slumpmässiga krascher när du laddar arbetsytan.
 • InDesign kraschar vid start i proxymiljöer.
 • InDesign kraschar när du arbetar med EPS-bilder. 
 • [Windows] Slumpmässig krasch vid PDF-export.
 • InDesign kraschar slumpmässigt vid byte av kontext till/från textinsättning.
 • InDesign kraschar slumpmässigt när du importerar en bild.
 • InDesign kraschar när du avslutar programmet direkt efter start.
 • När du exporterar InDesign-dokument till HTML kan InDesign krascha om du anger exportalternativet som Kopiera bild > länk till serversökväg och om dokumentet har bildteckennamn med enstaka tecken.
 • InDesign kraschar slumpmässigt när du avslutar programmet.

Användarvänlighet

Kärnfunktion och arbetsflöde

 • [macOS] Om du ändrar storlek på texten genom att hålla ned kortkommandot medan du gör långa upp- och nedstigningar med Variabla typsnitt skapas bilder med föregående position.
 • [macOS] Variabla typsnitt fungerar inte i InDesign och reglagen visas som inaktiverade.
 • HTTP-länkar misslyckas på grund av fel kodning av sökvägselement av URI-klassen.
 • [macOS] Det går inte att ta fram InCopy-filer som är sparade på en nätverksplats i Windows.
 • Att klistra in en URL som innehåller diakritiska tecken resulterar i en URL som inte kan nås.
  Obs! Uppdatera hyperlänken om den finns i äldre dokument.

Förbättring av nya funktioner

Produktion

Skript

 • Skriptredigeraren startar inte när du väljer alternativet Redigera skript för Apple Script.

 

Stabilitet

Stabilitet

Kärnfunktion och arbetsflöde

Stabilitet

 • InDesign kraschar när du använder en lång sträng i textvariabler
 • InDesign kraschar i de arbetsflöden som innehåller förloppsindikatorn.
 • InDesign kraschar när dokumentet exporteras som PDF.
 • InDesign kraschar vid användning av Justera layout om dokumentet har en överskottstabell.
 • InDesign kraschar på grund av kollisioner i dialogrutorna som visas för PDF-export och öppna filoperationer. 
 • InDesign kraschar när länkar för underordnade resurser görs om för en placerad indd om samma resurs redan finns i dokumentet. 
 • InDesign kraschar när du försöker välja text med verktyget Ange.
 • InDesign kraschar när du försöker gå fram och tillbaka mellan länkade indd-filer via Hyperlänkpanelen. 
 • InDesign kraschar när du byter namn på en mapp i mappen Användarbibliotekstypsnitt.
 • InDesign kraschar under arbetsflödet med val av objekt. 
 • InDesign kraschar slumpmässigt när du ändrar storlek på en textram med automatisk storlek tillämpad.
 • InDesign kraschar när du dubbelklickar på en äldre version av dokumentet i ett nätverk. 
 • [Endast Windows] Oväntad krasch rapporterades när du arbetade med InDesign 15.0.2. 
 • Skadade dokument skapas i InDesign 15.0.1.
 • Om InCopy Bridge.InDesignPlugin inte laddas vid starten kraschar InDesign efter borttagning av slutnotens textram. 
 • InDesign kraschar slumpmässigt när du använder arbetsflödet utskrift för dokument. 

Förbättring av nya funktioner

Kärnfunktion och arbetsflöde

Tillgänglighet

Stabilitet

Förbättring av nya funktioner

Kärnfunktion och arbetsflöde

Förbättringar av användarupplevelsen

 • Miniatyrbilder visas inte i listan med de senaste filerna på startskärmen.
 • [Endast macOS] Originallängden på menyn behålls inte på startskärmen utan applikationsram.
 • InDesign returnerar inte fokus till markörens plats i textramen efter att ett tabbstopp har gjorts.
 • [Endast macOS] Alternativet GPU-prestanda i Inställningar är nedtonat i 15.0.1 även om det finns kompatibel maskinvara.

Tillgänglighet

Stabilitet

 • InDesign kraschar när du flyttar eller ändrar storlek på tabeller när texten i en cell är justerad med hjälp av cellalternativ
 • InDesign kraschar när du klickar på fliken Spaltlinje i dialogrutan Alternativ för textramar när flera textramar väljs med olika tillstånd
 • InDesign kraschar vid start på grund av ett oväntat fel i modulen Font Manager
 • InDesign kraschar slumpmässigt när du arbetar med ett dokument

Korrigeringar av kärnfunktioner och arbetsflöde

Korrigeringar av kärnfunktioner och arbetsflöde

Stabilitetskorrigeringar

Prestandaförbättringar

Förbättringar av användarupplevelsen

Förbättringar av funktioner i Id 14.0

Tillgänglighetskorrigeringar

 • Möjlighet att lägga till alternativ text till länkar
 • Styckeformat vägrar att ställa in Export-taggar
 • Alternativ text som läggs till i grupp med kapslade grupper taggas inte som Figur i exporterade, taggade PDF-filer
 • Alt+text saknas på en del grafik 
 • Fel tagg för slutnoter i den taggade PDF-filen
 • Punkter uttrycks två gånger
 • Listan ska inte exporteras som Listtagg om en annan tagg är tilldelad

Skript

Produktion
 • Interaktivitet fungerar inte i Publish Online
 • Siffror i text flyttar sig vid utskrift till PostScript
 • Saknade teckensnitt visas även efter att teckensnittet har paketerats
 • PDF som exporteras från InDesign återger oläslig text eftersom två olika färgprofiler med samma namn användes på en enskild sida i ett dokument
 • Semikolon visas framför det första nyckelordet (filinformation) vid export till PDF

Stabilitetskorrigeringar

 • InDesign Server kraschar när du använder ett malluppslag på en sida
 • InDesign kraschar vid export av dokumentet som PDF och namnet börjar med .pdf
 • InDesign kraschar när du klistrar in text i en annan applikation
 • InDesign kraschar när du sparar dokument som innehåller placerat indd
 • InDesign kraschar när du klistrar in en ram som innehåller korsreferenser
 • InDesign kraschar när du klickar på en länk i panelen Länkar om dess metadata saknas eller är skadad
 • InDesign kraschar på grund av skadade hyperlänkar
 • [Endast macOS] InDesign kraschar när du avvisar dialogrutor som visas när du öppnar ett dokument med ett saknat teckensnitt och ett icke-tillgängligt plugin
 • InDesign kraschar när du lägger till en anteckning på ett tomt ramnät
 • InDesign kraschar när du sparar med lågt diskutrymme
 • InDesign kraschar när du kopierar och klistrar in i specifika dokument
 • InDesign svarar inte när du stänger den kapslade dialogrutan ScriptUI
 • InDesign hänger sig när du kör ett skript med findGrep() i dokument
 • InDesign hänger sig när en förändrad textram med automatisk storlek aktiverat kopieras och klistras in i en tabellcell
 • Begränsat antal ångra-steg
 • InDesign hänger sig vid bläddring i teckensnittsfältet i Kontrollpanelen eller panelen Egenskaper
 • InDesign hänger sig när du stänger Adobe InDesign-fönstret från aktivitetsfältet
 • [Endast macOS] InDesign hänger sig när du lägger till tecken med ett saknat teckensnitt
 • InDesign svarar inte när text som ligger i flera kolumner blir översatt i en icke rektangulär textram med flera kolumner där lodrät justering har tillämpats
 • InDesign hänger sig vid export av textram till icml/idms eller vid export av dokumentet till idml
 • InDesign svarar inte när du skapar text på en sökväg med textram inställd på automatisk storlek 
 • InDesign hänger sig vid IDML-export av ett dokument med en textram och där spåra ändringar är aktiverat om en tabell infogas och taggas och viss text raderas
 • InDesign svarar inte när du stänger den efterföljande dialogrutan för saknade teckensnitt medan flera filer öppnas
 • InDesign hänger sig vid redigering av Char Style som används i kapslad stil
 • InDesign hänger sig när du ändrar storleks- och positionsalternativ i Objektstilar för en förankrad textram med figursättning med synliga textkopplingar
 • Att stoppa InDesign-tjänsten stänger inte InDesignService.exe

Prestandaförbättringar

Korrigeringar av kärnfunktion eller arbetsflöde

Förbättringar av användarupplevelsen

Exportförbättringar

Förbättringar av funktioner i InDesign 14.0

 • Egenskapspanelen Fler alternativ ska komma igång användarinställningar vid varje användning
 • Inaktivera justeringslayouten som standard i dialogrutan Marginaler och kolumner
 • Det gick inte att öppna .icap-filen i InCopy 2019
 • Styckeretur (\r) ändras till styckeseparator och styckeformat i första meningen ändras till styckeformat i andra meningen när 8 000:e tecknet är en styckeretur
 • [macOS] Text/teckensnitt i PDF-filen vänds upp och ner vid import
 • InDesign kraschar när sidan flyttas mellan två dokument med hjälp av muspekaren
 • Kopiering av övertoningar från Illustrator till InDesign fungerar inte
 • Bilder som dragits placeras inte i rätt läge när spridningen roteras
 • InDesign kraschar vid sökning efter kolumnbrytningstecken i fliken GREP
 • Navigering i rullgardinsmenyerna via tangentbordet visar inte Markera för vald post
 • Ny teckenfärg som skapats i dialogrutan Styckeformat har inte lagts till i listan med färger
 • Uppdatering av innehållsförteckningen gör att vissa underordnade poster blandas med överordnade poster
 • InDesign-dokumentet ser dåligt ut om bakgrunden Förhandsgranskning är inställd på Matcha till temafärg på programnivå
 • Samma serienummer ska vara tillgängligt per användare för nuvarande och äldre versioner av InDesign
 • Förhandsgranskning av teckensnitt i realtid återställs efter ett tag och blir svårt att arbeta med
 • InDesign hänger sig vid import av ett Word-dokument som innehåller många teckensnitt
 • Vid import av Word-dokument konverteras slutnoterna till en statisk text och teckenstilen för slutnotsreferensnumret tillämpas inte
 • Infogning av textkommentarer i slutet av stycket läggs inte till på rätt ställe vid import av PDF-kommentarer
 • Användning av alternativet för Mellanrum i panelen Justera blir nedtonat
 • InDesign på Windows ska alltid komma ihåg programstorlek och position
 • PDF-inställning av sidor/spridningar från förval följs inte i Publicera på nätet.
 • Innehållsanpassning ska inte tillämpas när länkar uppdateras.
 • InDesign kraschar vid radering av en textruta som innehåller indrag
 • InDesign kraschar om en QR-kod läggs till i sista cellen i tabellen
 • InDesign kraschar när en annan dialog, t.ex. Arkiv > Öppna, Inställningar, etc. anropas medan arbetsflödena paketering och exportering av PDF pågår
 • Kraschar emellanåt vid anrop av Länka om fil från panelen Egenskaper
 • [Endast Windows] Försök att öppna en fil från fliken Senaste i Start-arbetsytan, medan avslut för InDesign har startats, kraschar programmet
 • InDesign kraschar vid radering och återimport av PDF-kommentarer
 • [Endast Windows] InDesign kraschar vid start med "PlugPlugOwl.dll"
 • InDesign hänger sig vid start på grund av vissa specifika teckensnittsuppsättningar
 • InDesign kraschar när man sparar om diskutrymmet är lågt
 • InDesign kraschar när man distribuerar mellanslag
 • InDesign kraschar när filen öppnas med saknade teckensnitt
 • Teckensnittsmenyn visar bara 6–10 teckensnitt med 2 x upplösning
 • På kontrollpanelen försvinner sidverktyget för användning av nummermellanrumsfält
 • [Endast macOS] InDesign kan inte att skapa eller öppna ett dokument som är större än 4,3 GB
 • InDesign kraschar vid byte till anpassad arbetsyta
 • Inget mellanrum finns när en skiss skapas för den vertikala fotnoten eller slutnotstexten
 • Felaktig tabbordning i panelen Egenskaper
 • Rullningslisten visas i teckensnittmenyn när du använder Visa favoritfilter för teckensnitt, även om antalet teckensnitt i den filtrerade listan är lågt
 • Tangentbordsgenväg för panelen EPUB-förhandsgranskning av interaktivitet blir inte tilldelad när du klickar på Avbryt i dialogrutan Tangentbordsgenvägar
 • Dold text i en tabellcell orsakar problem vid uppdatering av innehållsförteckningen
 • InDesign Server förlorar ofta licens i produktion
 • Administratörsporten öppnas inte när InDesign Server startas med Windows Service
 • Prestandapåverkan när du använder proxy-bilder i arbetsflödet utskrift
 • [Endast macOS] Problem med paneltextfält med TextEditBoxWidget och MultilineTextEditBoxWidget
 • Innehållsanpassning kraschar InDesign Server
 • Textkomposition förväntas i sammankopplade textramar
 • InDesign svarar inte när fragmentet placeras två gånger över ett dokument
 • Taggad text som innehåller sammanfogade rader skapar en oväntad tabell när den placeras i InDesign
 • ccolwidth-attribut för celler följs inte med XML-import
 • InDesign kraschar vid import av IDMS som innehåller en taggad textram
 • I panelen Egenskaper är strängarna Fotnot och Slutnot inkonsekventa
 • Optimering av nätverksanvändning för att förbättra teckensnittmenyns prestanda i InDesign
Stabilitetskorrigeringar
 • InDesign kraschar vid import av vissa ordfiler.
 • InDesign kraschar vid byte av kontext efter att reglaget Ton har avfärdats i panelen Egenskaper.
 • InDesign kraschar vid tillägg eller formateringsändring av text i en förankrad textruta när Automatisk anpassning av höjd är aktiverat.
 • InDesign kraschar vid start i vissa scenarion.
 • InDesign kraschar vid import av vissa PNG-filer.
 • InDesign kraschar vid öppning av listrutan Stilar från panelen Egenskaper för vissa specifika typsnitt.
 • InDesign kraschar vid användning av Innehållsmedveten passning under vissa förutsättningar.
 • InDesign kraschar vid flytt av textramar med Indrag till hit och justering av Baslinjerutnät.
Viktiga problem har åtgärdats
 • Svaret från textverktyget är försenat vid start av programmet och vid byte till textverktyg.
 • Färginställningarna i InDesign återgår till standard.
 • Applicering av teckensnittsstil från fliken Hitta mer lägger till stilnamn i fältet typsnittsfamilj.
 • Kan inte använda teckensnitt om teckensnitt filtreras av Aktiverade Adobe-teckensnitt på fliken Hitta mer.
 • Det går inte att exportera PDF med vissa förinställningar när en PDF med inbyggt typ 3-teckensnitt är placerat i dokumentet.
 • Kontrollpanelen, när den inte är dockad, blir blank när storleken ändras.
 • Extra utrymme läggs till mellan tecken när kontur skapas.
 • Om du klickar på ett dokumentinstallerat teckensnitt från teckensnittslistan visas ett meddelande om att "Aktivera teckensnitt" och teckensnittet ändras inte.
 • Exportera till PDF konverterar text med vissa teckensnitt till versaler.
 • Kapslade stilar fungerar inte som förväntat.
Stabilitetskorrigeringar
 • InDesign kraschar när du aktiverar eller inaktiverar teckensnitt, om Sök teckensnitt är aktivt.
 • InDesign slutar svara vid start med korrupta inställningar.
 • InDesign kraschar när du undandrar en word-fil i placegun, om dialogrutan Importeringsalternativ är öppen.
 • [Mac] InDesign kraschar när du använder kapitäler i ett visst dokument.
 • [Mac] InDesign kraschar när du försöker öppna dokument från Google Drive.
 • InDesign kraschar om du klickar på Ändra alla medan du ändrar fotnotsreferens till dubbel-byte tecken.
 • InDesign kraschar om PDF-förinställt namn innehåller CJK Unified Ideographs Extension B-tecken.
 • InDesign kraschar medan du flyttar en rad med fotnot och slutnot.
 • InDesign kraschar medan du använder Hitta/Ändra för en tabell med slutnoter.
 • InDesign kraschar samtidigt som du roterar en PDF med hjälp av Transform-panel eller Egenskaper-panel.
 • InDesign kraschar när man öppnar ett specifikt dokument och arbetar med teckensnitt.
 • InDesign kraschar när du skriver ett tecken i ett dokument i konverterat tillstånd.
 • InDesign kraschar samtidigt som du monterar en TIFF-bild med komplex urklippsbana.
 • InDesign kraschar medan du sorterar bokmärken i ett visst dokument.
 • InDesign kraschar medan du rullar i länkpanelen med anpassade datatillgångar.
 • [Mac] InDesign kraschar omedelbart efter textval.
 • InDesign kraschar när du utför omvandlingsoperation på en sida.
 • InDesign kraschar vid start i en viss proxymiljö.
 • [Mac] InDesign kraschar vid start på grund av specifika färgprofiler.
 • [Mac] InDesign kraschar när du försöker öppna en mall.
 • InDesign kraschar medan du arbetar med en XML-fil med en tagg som slutar med ett bokstav med accent.
 • [Win] InDesign kraschar när Ctrl + Z trycks ner efter att ha flyttat en sida från ett dokument till ett annat.
 • InDesign kraschar efter radering av hyperlänken i ett visst dokument.
 • InDesign kraschar vid kopiering av en tabell med en grafikcell som innehåller grupperad text eller grupperade bilder.
 • InDesign kraschar vid start i en viss miljö.
 • [Win] InDesign kraschar när du raderar ett objekt.
 • InDesign kraschar medan du växlar App Frame på och av.
 • InDesign kraschar medan du skapar anteckningar i Notes-panelen. 
Viktiga problem har åtgärdats
 • Styckedisposition ändras när textramen kopieras till olika dokument.
 • Det går inte att placera en del av bilderna, som kodats med progressiv JPEG, i InDesign.
 • Specifika teckensnitt upptäcks inte exakt när de är avaktiverade från FontBook.
 • Det går inte att ändra knappar med länkåtgärd och utrymme i slutet.
 • Anpassad grundlinje för en ram är inte synlig om inte ramen flyttas.
 • InDesign klipper felaktigt text från en monterad PDF- eller Ai-fil.
 • InDesign hänger på Windows och verktyget blir icke-responsivt på Mac.
 • Skjutreglaget för provtexten i sammansatta teckensnitt försvinner.
 • InDesign kraschar när du raderar ett tecken i vissa dokument.
 • Kan inte redigera grafik, som innehåller några speciella GB18030 tecken i filnamnet, i InDesign.
 • Dialogrutan Nytt layoutnät visas tillsammans med dialogrutan Cmd-N när ”Förhandsgranskning” är markerat i dialogrutan Dokumentinställningar.
 • Kan inte öppna en fil, som innehåller några speciella GB18030 tecken i filnamnet, i InDesign.
 • Skräptecken visas i HTML-förhandsgranskning när en HTML-kod med GB18030-tecken läggs in i InDesign.
 • Konvertera webbadresser till hyperlänk fungerar inte för specifika dokument på ett 64-bitars system.
 • Att Installera InDesign 2015 över InDesign 2017 gör InDesign 2015 till standardprogram för att öppna InDesign-dokument.
 • Layoutnätet ändras inte vid ångra om sidstorleken ändras från dokumentinställningen.
 • Översättningen av kalkylblad är felaktig i dialogrutan Exportera för den japanska versionen av InDesign.
 • Enheten för slagvikt kopplas inte till Format-sektionen i fliken Objekt i dialogrutan Hitta / Ändra.
 • Text i en monterad PDF med hjälp av typ 3-teckensnitt omvandlas felaktigt till fyllda polygoner.
 • Få projekt saknas från SDKSample.sln.
 • LayersPanel Open SDK-projekt misslyckas med att kompilera.
 • Dokument som skapats med en mall har samma documentID som mallen.
 • InDesign kraschar när du lägger in ett tabbtecken efter textvariabler, i en specifik anpassad tabbavståndsinställning.
 • Text i en ram återskapas inte om man raderar text från den, om den andra texten har balanskolumner som tillämpas på den.
 • InDesign skapar inte rätt Kannada-språktecken.
 • InDesign kraschar när du högerklickar på en tabell i Story Editor.
 • Kombination av Fortsätt med nästa och Omfattar alla tabellalternativ orsakar InDesign att krascha.
 • InDesign svarar inte när man utför Markera allt-operationer på en stor fil. 
 • Felaktiga ME-tecken visas i en tabell när den öppnas i Story Editor.
 • Textrutan från en monteras InDesign-fil ignorerar beskärning.
 • Kan inte kopiera eller klistra in strukturelement om innehållet är från datakälla för datakoppling.
 • Det går inte att exportera kombinationen av XML-tagg och Aki före char till PDF.
 • [Mac] InDesign kraschar vid start på macOS 10.14 (Mojave).
 • Data med nummerformatering i Excel importeras felaktigt i InDesign.
 • InDesign svarar inte medan man exporterar ett specifikt dokument som PDF.
 • Paneler laddas inte korrekt i anpassad arbetsyta.
 • Det går inte att kopiera och klistra in XML-element i ett InDesign-dokument.
 • Ignorera alla fungerar inte under stavningskontroll.
 • InDesign kraschar efter att ändringar har gjorts i dialogrutan Marginaler och kolumner.
 • Dialogrutan Redigera korsreferens öppnas i [Alla stycken] i stället för den valda korsreferensen.
 • Ensidig PDF som exporteras från datakoppling har dubbletter efter andra sidan.
 • Muspekarpositionen är inte inriktad på InDesign-menyerna på extern HDMI-bildskärm på grund av vilken fel meny som utökas.
 • Uppdragspanelen är tom när ett .icml-dokument monteras i InDesign.
 • [Mac] InDesign kraschar medan du ändrar teckensnittet eller arbetar med teckensnittsmenyn.
 • Rammontering används inte när objektstil används.
 • [Win] Det går inte att skapa en del objekttyper i ett nytt dokument.
 • InDesign kraschar när man stänger ett dokument när modal dialog visas.
 • Data-fusionspanelen innehåller inte alla instanser av data-platshållare när .idml-versionen av filen öppnas.
 • PDF skapad med hjälp av Exportera till PDF från datafältfönstret innehåller inte texten på sökvägen eller vanliga textobjekt placerade på en mastersida.
 • PDF som exporteras från InDesign visar inte effekterna korrekt.
 • Det går inte att lägga till en styckeformat till CC-biblioteken när Kerning är inställd som Ingen.
 • [Mac] Kan inte spara en fil om namnet har bytt namn manuellt från Finder medan det fortfarande är öppet.
 • Storleken på vissa paneler, till exempel verktygstips, Adobe Color Theme och EPUB Preview, ändras till standard efter att du har ändrat storlek och öppnat dem igen.
 • [Mac] Paneler kopplade till vänster om paneler öppnas inte från ikonvisningen när appramen är avstängd.
 • [Win] Teckenstorlek ändras när du ändrar färg på ett menykommando i menydialogrutan.
 • Text visas rörigt om en markör placeras i en textram från Egenskaper-panelen. 
Skriptkorrigeringar
 • endnote.storyOffset returnerar fel värde i lagrade tabeller.
 • story.endnoteRanges.everyItem().GetElements() returnerar bara den första endnoteRange som lagrats.
 • InDesign kraschar medan du tar bort textområdet i laddad platshållare som innehåller slutnoter i tabellen.
 • findgrep() funktionen returnerar inte rätt värde för fotnoter.
 • Det gick inte att hitta en slutnot i en tabell via skript.
 • InDesign kraschar vid import av en Excel-fil via skript när felaktigt arknamn eller -intervall är inställt.
 • [Win] Visual Basic-skript kan bara köras efter att InDesign har startats minst en gång i adminläge.

Relaterade resurser

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto