Användarhandbok Avbryt

Lösta problem i InDesign

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Egenskapspanelen
   6. Toucharbetsytan
   7. Standardkortkommandon
   8. Återställa och ångra dokument
  3. Generativ AI (endast tillgängligt i USA)
   1. Text till bild (beta)
   2. Vanliga frågor om generativ AI
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
   12. Exportera och importera användarinställningar
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Vi hör vad ni säger! Vi har arbetat hårt för att åtgärda de problem ni har rapporterat till oss. Här är listan över de fel som vi har åtgärdat i den senaste versionen av InDesign.

åtgärdade fel

Har du feedback? Besök vår återkopplingsportal.

Gå till Sammanfattning av nya funktioner om du är intresserad av att veta mer om nya funktioner.

InDesign 2024 (version 19.3)

Kärnfunktioner och arbetsflöde

 • [Endast macOS Sonoma] InDesign kraschar när teckensnittet eller teckensnittstypen ändras från menyn Text.

Förbättringar av användarupplevelsen

InDesign 2024 (version 19.2)

Kärnfunktioner och arbetsflöde

Förbättringar av användarupplevelsen

Produktion

 • Förvrängda tecken och tomma sidor uppstår vid utskrift av PDF-filer som har exporterats från InDesign version 18.4 och 18.5.

Förbättringar av tillgänglighet

 • Lade till stöd för Schema.org i tillgänglighetsmetadata.
 • Lade till stöd för utvärderingsmetadata.
 • Lade till stöd för språkattribut för alla HTML-filer.

 

InDesign 2024 (version 19.1)

Kärnfunktioner och arbetsflöde

InDesign 2024 (version 19.0.1)

Obs! Stäng alla tidigare versioner av InDesign och gå sedan till Redigera > Migrera tidigare lokala inställningar för att importera missade preferenser och förinställningar när 19.0 startas.

Stabilitet och prestanda

 • InDesign fryser när du avslutar programmet på vissa datorer.

Obs! Uppgradera till InDesign 18.5.1 efter att ha installerat InDesign 19.0.1 för att få rätt konfiguration.

InDesign 2024 (version 19.0)

Kärnfunktioner och arbetsflöde

Stabilitet och prestanda

 • InDesign kraschar vid start på grund av Adobe Crash Processor.

Förbättringar av användarupplevelsen

 • [Bara CJK] Ändra standardcitattecken från raka citattecken till typografiska citattecken.

InDesign 2023 (version 18.5)

Kärnfunktioner och arbetsflöde

 • [Endast Korea] Utskriftsförinställningen ”Shinsho” har rätt storlek nu.

Produktion

 • Partiell återgivning av bilder i exporterade PDF-filer med exportinställningarna Alla utskriftsmärken och Använd dokumentets utfall.
 • PDF-export med ZIP-komprimering för bilder visar felmeddelandet Otillräckliga data för en bild vid öppning i Acrobat.

Stabilitet och prestanda

 •  InDesign kraschar när du avslutar programmet från menyn.

InDesign 2023 (version 18.4)

Kärnfunktioner och arbetsflöde

 

Förbättringar av användarupplevelsen

 • [Endast Windows] Problem med ikonskalning vid högre gränssnittsskalning.

Stabilitet och prestanda

InDesign 2023 (version 18.3)

Förbättringar av användarupplevelsen

Stabilitet och prestanda

 • Uppdateringar av en intern komponent till den senaste versionen för att säkerställa förbättrad appstabilitet.

InDesign 2023 (version 18.2.1)

Stabilitet och prestanda

InDesign 2023 (version 18.2)

Obs!

Stödet för alla Type 1-teckensnitt i Adobe-produkter, inklusive InDesign, har upphört, vilket vi meddelade i januari 2021. Mer information finns i Stödet för Type 1 upphör.

Kärnfunktion och arbetsflöde

Förbättringar av nya funktioner

 • Text med HSB-färg visas som svart när du kopierar och klistrar in från ID till AI.
 • När du kopierar och klistrar in ett ramstödraster från AI till ID respekteras inte teckensnittsstorleken.

Stabilitet och prestanda

 • InDesign kraschar ibland när flera dokument öppnas tillsammans.
 • InDesign slutar svara när du arbetar med en fil på grund av hög CPU-användning.

InDesign 2023 (version 18.1)

Kärnfunktion och arbetsflöde

Stabilitet och prestanda

 • ID kraschar när en fil länkas om från egenskapspanelen om länkpanelen inte är öppen.

Förbättringar av användarupplevelsen

 • Standardversionen av EPUB ändrades till 3.0 vid export till EPUB som kan flödas om.

Förbättringar av nya funktioner

 • [Endast InCopy] När inställningen Urklippshantering är inställd på All information, klistras ingenting in vid åtgärden kopiera och klistra in.
 • Texten överlappar i vissa fall när ID-dokumentet kopieras och klistras in i AI.
 • Alternativet Föredra PDF vid inklistring i inställningen Urklippshantering visar inga lämpliga resultat när du kopierar från AI till ID.
 • Kinsoku-uppsättningen behålls inte vid kopiering från AI till ID.
 • Gränssnittsskalning i InCopy 2022 påverkar fönsterindelning för Applescript.
 • Att kopiera och klistra in textinnehåll från en kopplad textram i AI för inte över textformatet till ID.
 • Om ett teckensnitt används via styckeformat i ID och klistras in i AI, mappas inte teckensnitten korrekt om det redan finns ett textformat med samma namn.
 • Justeringsvärden används inte för kopiera-klistra in från ID till AI.
 • Attributvärden för vågräta och lodräta Tate-chu-Yoko byts ut när de kopieras från AI och klistras in i ID.
 • Obegränsat stöd för filer och mappar, stöd för moduler finns för UXP-skript.
 • Stöd för XML-regel finns i UXP.

InDesign 2023 (version 18.0)

Användarupplevelse

 • Det går inte att ha & i filnamnet i Spara som-förloppsfältet.
 • Felaktig placering av språk i tillgänglig HTML-kod.
 • Att växla till presentationsläge och tillbaka till Normal ändrar dokumentet så att det inte har sparats.
 • När du importerar ett objekt som ett textbundet objekt visas ett osynligt lager felaktigt.
 • [Endast macOS] När åtgärden Spara som misslyckas ändras dokumentet så att det inte har sparats.
 • Paneler glider in från höger till vänster i macOS Ventura beta.

Stabilitet och prestanda

 • [Windows] InDesign kraschar ibland vid arbete i offlineläge.
 • CEPHTMLEngine använder en massa nätverksdata när apparna startas.
 • [macOS] InDesign Server kraschar när du avslutar.

Kärnfunktion och arbetsflöde

Tidigare versioner

Kärnfunktion och arbetsflöde

Förbättring av nya funktioner

 • [Endast macOS] Vid högre skalning av användargränssnittet försvinner statusfältet när du växlar från presentationsläge till normalt läge.
 • [Endast macOS] Det går inte att flytta InDesign-fönstret med högre skalning av användargränssnittet.

Kärnfunktion och arbetsflöde

Stabilitet och prestanda

 • Smarta objekt från CCLib monteras i låg upplösning i ID.
 • [Endast macOS] InDesign 2022 kraschar i vissa fall vid start.
 • InDesign 2022 kraschar när du växlar mellan paneler.

Stabilitet och prestanda

 • Kraschar när du skapar flytande dokument med inställningar för högre gränssnittsskalning.
 • [Endast Windows] Krasch vid start i PlugPlugOwl.dll.
 • [Endast Windows] Krasch när du öppnar ett dokument med panelen Sidor öppen på arbetsytan.
 • [Endast macOS] Slumpmässig krasch när ett dokument renderas i GPU-läge.
 • Förbättring av återgivningstiden för Dela för granskning-länkar på webben.

Produktion

 • Det går inte att montera flera sidor i en PDF-fil via en anpassad datalänk.
 • Svarta linjer visas runt .psd-bilderna i den exporterade PDF-filen när genomskinligheten förenklas.

Användarupplevelse

Kärnfunktion och arbetsflöde

Förbättring av nya funktioner

 • Förbättrade färgruteikoner för dekorfärg och blandade tryckfärger.
 • Förbättrad förhandsvisningsbild i gränssnittsskalningsavsnittet i dialogrutan Preferenser.
 • Förbättrad panelikon för bakgrundsuppgifter i mörka och mellanmörka teman.
 • Den senast sparade stilpreferensen behålls på fliken Text i Capture-tillägget.
 • Stäng-knappen är tillgänglig på fliken Text i Capture-tillägget.

Stabilitet och prestanda

 • InDesign kraschar då CEP-insticksprogram läses in.
 • InDesign 2022 kraschar i vissa fall vid start eller stängning.
 • InDesign tar lång tid på sig att öppna vissa dokument med extra filmetadata.
 • [Endast macOS] Tabeller renderas långsammare när Programram är aktiverat.

Produktion

Användarupplevelse

 • Ett par ikoner på länkpanelen har låg kontrast.
 • InDesign 2022 väljer inte rätt PNG för Skärmupplösning.
 • [Endast Mac OS] Problem med storleksändring/trunkering med dialogrutan Objektlageralternativ.
 • [Endast macOS] Panelerna Fyllning och Linje är trunkerade vid skalförändring av stort gränssnitt.
 • Ai- och Ps-ikoner har tagits bort från dialogrutan Kortkommandon i InCopy.
 • Förbättrat utseende på ikoner, utsmyckningar och avläsningar.
 • Överrullningsikoner visas inte om överrullningsikonen skiljer sig från grundikonen.
 • [Endast macOS] Text i Textbehandlaren överlappas när du rullar nedåt med rullningslisten.

SDK och skriptstöd

 • InDesign hänger sig på grund av ett problem med SDK:et som gör att en slinga körs i all oändlighet.
 • Kompileringsfel efter uppdatering av MS Visual Studio 2019 till 16.10.2
 • Ändringar av SVG-ikondokumentationen i SDK:et.

Kärnfunktion och arbetsflöde

 • [Endast macOS] Det går inte att byta namn på objektlägen på panelen Objektlägen.
 • [Endast macOS] Text försvinner ibland när du skriver eller redigerar.
 • Textflödet är inte bra och sidor hoppas över slumpmässigt.
 • Ett meddelande i appen visar ett felaktigt antal Type 1-teckensnitt.
 • OpenType-funktionen rvrn för variabla teckensnitt tillämpas med fördröjning.
 • Felaktigt textval för det variabla japanska teckensnittet Tazugane.
 • InDesign visar dubbletter av färgprofiler efter att CMYK-bilder har monterats.
 • [Endast macOS] Problem med omritning i InDesign när PDF- eller RTF-filer monteras i CPU-läge.
 • Dela för granskning-länkar är inte tillgängliga för vissa användare.
 • Verktyg och kommandon slutar svara på användarindata efter att ha interagerat med meddelanden som visas i programmet.
 • Uppdatera länk i Dela för granskning fungerar inte första gången det används.
 • När du skapar länken Dela för granskning visas fel för vissa dokument.

Förbättring av nya funktioner

 • Spårningsvärden i bilddialogrutan Extrahera från uttrycks nu i Tusendelar av en em i stället för decimaler.
 • Skärmfel uppstår när du gör vissa åtgärder på högupplösta skärmar.
 • Skärmfel uppstår när du använder mellanrumsverktyget.
 • Texten är pixlad/suddig i vissa menyposter.
 • Problem med panelen Media vid ändring av storlek.

Stabilitet och prestanda

 • Kraschar när du sparar ett dokument med några länkade resurser.
 • [Endast macOS] Kraschar vid start efter att ett externt tillägg har avinstallerats eller inaktiverats.

Kärnfunktion och arbetsflöde

 • [Endast macOS] Panelen Förhandsvisa separationer visar inte korrekta CMYK-värden.

Stabilitet och prestanda

 • [Endast macOS] Kraschar ibland när InDesign stängs.
 • [Endast macOS] Kraschar ibland när teckensnitt läggs till eller byts.
 • [Endast macOS] Kraschar när vissa specifika dokument öppnas.
 • Kraschar ibland när dokument som innehåller monterade PDF-filer öppnas.
 • Kraschar när vissa externa plugin-program läses in.
 • Kraschar vid start på vissa datorer.
 • [Endast macOS] Kraschar ibland när dokument renderas.
 • Kraschar när ett dokument öppnas i högkvalitativt visningsläge.
 • Krasch när du jobbar med dokument som innehåller Type1-teckensnitt.
 • InDesign hänger sig när du flyttar textramar med tabeller och andra objekt på monteringsbordet.
 • Sämre prestanda med ett komplett variabelt CJK-teckensnitt.

 Förbättring av nya funktioner

 • Webbläsaren visar genomstruken lodrät text felaktigt när dokument delas för granskning.
 • Designaxlar för variabla teckensnitt som är flaggade som dolda visas i användargränssnittet.

Användarupplevelse

Produktion

 • I vissa fall genererar text med variabla teckensnitt fel resultat i den exporterade PDF-filen.
 • SVG-teckensnitt visas felaktigt (CMYK) i den exporterade PDF-filen från InDesign.

 

Kärnfunktion och arbetsflöde

Skript

 • Skriptredigeraren öppnas inte när användaren försöker redigera AppleScript med tillägget scpt från skriptpanelen.

Relaterade resurser

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?