Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på https://helpx.adobe.com/se/indesign/system-requirements.html.

En lista med de senaste systemkraven för andra Creative Cloud-produkter finns på http://www.adobe.com/se/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Utvärderingsversion

Utvärderingsversioner för Creative Cloud är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade utvärderingsversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla utvärderingsversionen till en fullständig version genom att registrera en prenumeration. Om du köper en prenumeration måste du vara online och ha loggat in med ett Adobe ID för att kunna börja använda din fullständiga version.

Licensavtal

En internetanslutning, ett Adobe ID och ett godkännande av licensavtalet krävs för att aktivera och använda den här produkten. Produkten kan integreras med eller ge åtkomst till vissa onlinetjänster från Adobe eller tredje part. Adobes tjänster är bara tillgängliga för användare som är över 13 år och kräver godkännande av extra användningsvillkor och Adobes sekretesspolicy (http://www.adobe.com/se/aboutadobe/legal.html). Programmen och tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder eller på alla språk, och kan ändras eller stoppas utan föregående meddelande. Extra avgifter eller abonnemangsavgifter kan tillkomma.

Nyheter i denna version

En lista med nya funktioner i oktober 2017-utgåvan av InDesign CC finns i Sammanfattning av nya funktioner.

Problem som har åtgärdats

 • Större och tydligare ikoner för Fyllning och Linje på panelen Färgrutor.
 • Om du klickar tre gånger på en text markeras inte hela raden i textrutan.
 • Större widget för Referenspunkt på menyraden.
 • Mycket små omformningsvärden under markören på Retina-bildskärmar.
 • Namnen på formulärfält har punktförändringar efter export.
 • Mycket liten tabellinje i Kontrollpanelen på Retina-bildskärmar.
 • Färgen för styckeskuggning ändras när ett dokument som skapats i InDesign CC 2015 öppnas i InDesign CC 2017.
 • Konvertera URL:er till hyperlänkar fungerar inte när URL:en avslutas med en underkatalog som innehåller siffror.
 • Konvertera URL:er till hyperlänkar identifierar felaktigt text med punkter i bokstäver och nummer.
 • Kontrollpanelen tar bort fler tecken än de som markerats.
 • Tecken visas i omvänd ordning när text matas in i rutan Sök efter i dialogrutan Sök/ersätt.
 • Information i panelen Info är inte fullständig.
 • Opacitetsreglaget fungerar inte när Kontrollpanelen är dockad längst ned.
 • Publish Online fungerar inte när en sida som publicerats tidigare tas bort.
 • Popupmenyn för verktygsfältet öppnas på fel sida på den andra bildskärmen.
 • Det går inte att minimera InDesign med kortkommandot Cmd+h när inget dokument är öppet.
 • Det går inte att bläddra på panelen Specialtecken.
 • [Endast Mac] Bilder blir oskarpa vid skalförändring.
 • Presentationsläget fungerar inte korrekt.
 • Tabbordningen i Cmd+D-dialogrutan ändras till Bredd > Enheter > Höjd.
 • Startskriptet Nytt dokument/efter Nytt fungerar inte.
 • Kopiera/klistra in/flytta/duplicera tabell döljer tillfälligt rubrik- och sidfotsrader.
 • [Endast Win] Menyalternativet försvinner när du klickar på det.
 • Ett nytt dokument skapas med felaktig bredd och höjd.
 • Bredd på spaltmellanrum ändras när ett dokument som sparats som IDML öppnas igen.
 • Det går inte att dra objektlager när en användare har valt att visa raderna som mindre på panelen Lager.

Stabilitetskorrigeringar

 • InDesign kraschar om alternativet Lås upp alla väljs på panelen Lager.
 • Slumpmässiga krascher när åtgärder som Spara, Spara som och Spara en kopia väljs.
 • Skyddsstängning vid stängning av ett dokument när en bakgrundsprocess körs, t.ex. en PDF-export.
 • InDesign kraschar vid rekursiv placering av nätverksdelade dokument i vissa scenarier.
 • InDesign kraschar när en fil sparas efter att den raderats från nätverket.
 • InDesign kraschar när användaren utför en menyåtgärd när gränssnitt med alternativa tecken är aktivt.
 • InDesign kraschar när ett skript körs från den utfällbara menyn om ett annat dokument redan är öppet.
 • InDesign kraschar vid export av ett dokument till JPEG om vissa inställningar är valda.
 • InDesign kraschar om zoomning väljs omedelbart efter textmarkering med Skift-tangenten intryckt.
 • Skyddsstängning när åtgärder som Spara, Spara som och Spara en kopia utförs på nätverksplacerade dokument.
 • InDesign kraschar när indexpanelen visas i en ScriptUI-baserad dialogruta.
 • InDesign kraschar vid kopiering av en tabell med en grafikcell som har grupperad text/bilder.
 • [macOS] InDesign kraschar när ett Quark-dokument öppnas i vissa specifika scenarier.
 • InDesign skyddsstängs vid rekursiv placering av vissa specifika dokument.
 • InDesign kraschar när ett dokument placeras i ett annat dokument, och det dokumentet placeras i ett tredje dokument, med en modifierad länk.
 • InDesign kraschar när Avbryt väljs under paketering.
 • InDesign kraschar om cellformat åsidosätts i en tabell i vissa specifika scenarier.
 • InDesign kraschar vid bläddring eller radering av sidor i vissa specifika dokument.
 • Förbättringar av återställningsarbetsflöde för att reparera skadade dokument, vilket förhindrar slumpmässiga krascher.

Onlineresurser

Allmänna Adobe-forum finns på http://www.adobe.com/go/forums_se.

Om du vill hitta hjälp om nedladdning, installation och om hur du kommer igång med program kan du gå till http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_se.

Kundsupport

Om du behöver hjälp med produktinformation, försäljning, registrering eller andra frågor kan du gå till http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

Om du vill kontakta kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/.