Adobe® InDesign® och InDesign® Server CS5.5 7.5.3 – Versionsinformation

April 2012

Den här uppdateringen innehåller viktiga korrigeringar för arbete i visningsläge med hög kvalitet. Dessutom innehåller den korrigeringar av fel om saknade plugin-program och allmänna korrigeringar av PDF-export, text, teckensnittshantering och annat.

Lägsta systemkrav

Installationsanvisningar

Lösta problem

Lägsta systemkrav 

Windows®

 • Intel® Pentium® 4- eller AMD Athlon® 64-processor
 • Microsoft® Windows XP med Service Pack 2 (Service Pack 3 rekommenderas), Windows Vista® med Service Pack 1 eller Windows 7®
 • 1 GB RAM (2 GB rekommenderas)
 • 1,6 GB tillgängligt hårddiskutrymme för installation, ytterligare ledigt utrymme krävs under installation (InDesign kan inte installeras på flashbaserade lagringsenheter)
 • 1 024 × 768 visning (1 280 × 800 rekommenderas) med minst 16-bitars grafikkort 
 • DVD-ROM-enhet
 • Adobe Flash® Player 10 krävs för export av SWF-filer
 • Bredbandsanslutning till internet krävs för onlinetjänster

 Mac OS 

 • Multicore Intel®-processor 
 • Mac OS X v10.5.8–10.6.x
 • 1 GB RAM (2 GB rekommenderas)
 • 2,6 GB tillgängligt hårddiskutrymme för installation, ytterligare utrymme krävs under installation (InDesign kan inte installeras på en volym som använder ett skiftlägeskänsligt filsystem eller på flashbaserade lagringsenheter.)
 • 1 024 × 768 visning (1 280 × 800 rekommenderas) 1 280 × 800 med minst 16-bitars grafikkort
 • DVD-ROM-enhet
 • Adobe Flash® Player 10 krävs för export av SWF-filer
 • Bredbandsanslutning till internet krävs för onlinetjänster

Uppdateringar av de senaste systemkraven finns på www.adobe.com/go/indesign_systemreqs

Installationsanvisningar

 • Stäng alla program som körs för tillfället på din dator, inklusive andra Adobe-program, Microsoft Office-program och webbläsarfönster innan du installerar.  Du bör också se till att tillfälligt stänga av virusskydd under installationen. 
 • Du måste ha administratörsbehörighet eller kunna verifieras som administratör. 
 • Se till att InDesign-programmet är avstängt innan du kör InDesign-uppdateringen (minst 1 minut rekommenderas).

Lösta problem

I det här avsnittet finns en lista över de lösta tekniska problem som ingår i uppdateringen av InDesign CS5 7.5.2. Observera att dessa anges med den ursprungliga problembeskrivningen, och inte det korrigerade beteendet. Allmän information om produktanvändning och ytterligare felsökningsinformation finns på Adobe Product Support Knowledge Base för InDesign på http://www.adobe.com/go/id_support_se. Du kan även välja Onlinesupport på Hjälp-menyn i InDesign.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arkitektur/dokument

Det går inte att infoga en radbrytning med returtangenten i den svenska versionen [2884727]

Det går inte att komma åt delade, länkade filer från flera InDesign-instanser som körs på olika datorer [2851854]

CS5-plugin-program kan läsas in i CS5.5, vilket orsakar kodkonflikter och instabilitet [2867833]

Felkod: 5 vid försök att öppna många filer i Mac OS [2922941]

InDesign avslutas oväntat när ett dokument sparas (som) med ett namn som innehåller otillåtna skift-JIS/MacEncodingJapan byte-sekvenser [2885535]

InDesign avslutas oväntat när ett dokument som innehåller installerade teckensnitt med okänd teckensnittsfamilj öppnas [2923724]

Vissa tilläggspaneler kan inte öppnas när dokument vars namn innehåller vissa tecken är öppna [2917124]

Vissa tilläggspaneler upphör att fungera när dokument med ryska tecken i namnet är öppna [2932558]

Korrigering av instabilitet i lagerpanelen [2923714, 2923725]

InDesign avslutas oväntat när du utför vissa kopiera/klistra in-åtgärder. [3073952, 2941163]*

När filer från en senare version av InDesign öppnas visas informationslösa felmeddelanden om saknade plugin-program, i stället för ett meddelande om att filen är från en senare version. [2944763]*

Försämrad prestanda när objekt flyttas och visningen är inställd till Hög kvalitet [3128109]*

InDesign avslutas oväntat när en fil återställs vid omstart av programmet. [3100953]*

epub

InDesign avslutas oväntat när ett dokument som innehåller sammansatta teckensnitt exporteras till EPUB. [2832559]

Fel när epub öppnas på iBooks om ett mjukt bindestreck finns i artikeln [2889349]

Ett extra mellanslag finns i DTD-deklarationen i HTML-filen för e-böcker [2889353]

Bilder

Teckensnitt som installerats med dokument används inte i monterad EPS vid export till PDF [2917336]

Det går inte att montera PNG-filer som innehåller stora färgprofiler. Felet ”Det gick inte att montera den här filen. Ogiltig PNG-fil” visas [2880720]

InDesign avslutas oväntat när grafik kopieras och ett stängningskommando för dokument anges. [2923717]

Vit färgojämnhet i JPEG-export med vissa monterade bilders skalningsprocent och upplösning för JPEG-export [2987040]*

Prestanda för uppdatering för ID CS5 är långsam jämfört med CS3. [2910574]*

Förhandsvisning: Alternativet Från aktuell bildruta i Media återställer inte förhandsvisningen från den bildrutan efter omlänkning. [3097841]*

Minskat stöd för genomskinlighet för TIFF-filer från Photoshop CS6 [3073238]*

Hyperlänkar

I vissa dra och släpp-scenarier ändras URL:er i InCopy/InDesign CS4, CS5.5 [3054805]*

Installationsprogram

Avinstallera/installera tar bort menyobjektet Montera>I InDesign i Bridge. [3079235]*

Importera/exportera

Excel-specifika importinställningar bevaras inte när en Excel-fil monteras i en bildram [2808639] 

Fel sidnumrering vid export av bok till PDF [2940448]*

INX/IDML

Åsidosättning av tabbar återställs i INX/IDML [2827174]*

Mallsidor används felaktigt när en IDML-fil öppnas [3114965]*

Äldre versioner kan inte läsa filer från ID CS6 som innehåller filer med nya Pantone Plus-färger. [3119501]*

Layout

Inkonsekvens vid inläsning och export av en länkad bild från INDD [3017929]*

En viss förskjutning uppstår mellan två sidor på samma uppslag [3080049]*

Skriv ut/PDF

Export av bakgrunds-PDF misslyckas för vissa filer om preflight är aktiverat. [2824068]

Ramar (med textindrag) nära sidkanterna kan placeras felaktigt vid export till PDF [2874266]

InDesign avslutas oväntat efter PDF-export. [2873782]

InDesign avslutas oväntat när separationer med accenttecken i dekorfärgsnamn skrivs ut [2934118]

InDesign avslutas oväntat vid export till PDF med textvariabler [2866963]*

Anteckningar i dokumenttabeller med textvariabler gör att InDesign avslutas oväntat vid export till PDF/IDML. [3089441]*

Det går inte att navigera i dokumenten om innehållsförteckningen finns på mallsidan. [2907482]*

Text visas felplacerad i vissa fall när DataMerge används för att exportera [2939067]*

InDesign låser sig eller avslutas oväntat under vissa paketerings- och preflight-åtgärder. [2982454]*

Skript

Problem med att kopiera artiklar via VBScript när anrop görs via ett program [3059225]*

Oväntad programstängning när JavaScript körs med InDesign och dokument sedan stängs. [3021908]*

Text

Storleken för nedsänkt/upphöjd text kan inte ändras i den turkiska versionen om storleken är noll [2895926]

InDesign kan låsa sig när flera teckensnittsgrupper med samma namn installeras [2919511]

InDesign avslutas oväntat vid import av märkordsformaterad text om ett hyperlänksnamn saknas [2923721]

InDesign avslutas oväntat när textfokus går utanför textmodellområdet under en tabellåtgärd [2923728]

InDesign kan avslutas oväntas när Smart layout med länkade ramar används. [3085379]*

Teckensnitt läses inte in från olika platser. [3013562]*

InDesign avslutas oväntat när vissa teckensnitt används vid kolumnbalansering [3099740]*

Teckensnitt av samma familj men olika typer fungerar på oväntat sätt på IDML-rundtur. [3114961]*

Vissa dokument fastnar i en loop vid justering av ramstorlek [3113902]*

Felaktig markering av specialtecken i vissa indiska teckensnitt när en viss sekvens av virama- och sammanfogningstecken används. [2849232]*

Brutna kolumnspann orsakar problem med Figursättning och Alternativ för radbyten [2958674]*

Användargränssnitt

SWF-filer i Folio Builder och CS Review återges inte när tecknet ”<” finns i dokumentets namn [2971572]*

InDesign CS5.5 avslutas oväntat när oanvända färgrutor tas bort och alternativet för liten visning används [2987294]*

XML

Det går inte att ändra en XSLT-fil när XML-filer länkas om [2823961]

XML-länkar förlorar formatinformation vid omlänkning [2917351]

associatedXMLElement returnerar ”NULL” för en sammanfogad cell i en tabell. [2946288]*

Endast InDesign Server

CCommandLineArgs:: ProcessArgsLate gör att produkten låser sig i vissa fall när den används med LogToApplicationEventLog [2988814]*

InDesign Server avslutas oväntat när stavningskontroll körs på vissa dokument. [2935990]*

Dokumentinstallerade teckensnitt låses i Windows. [2890001]*

© 2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy