Skriva ut bilder och teckensnitt

Alternativ för utskrift av bilder

Välj mellan följande alternativ under Bilder i dialogrutan Skriv ut när du vill ange hur bilder hanteras när utdata skapas.

Sänd data

Styr hur mycket av bilddata i monterade bitmappsbilder som skickas till skrivaren eller filen.

Allt

Data skickas med fullständig upplösning. Det är bra för högupplösta utskrifter och för utskrift av gråskale- eller färgbilder med hög kontrast, t.ex. svartvit text med en dekorfärg. Det här alternativet kräver mest diskutrymme.

Begränsad upplösning

Exakt den mängd data skickas som är nödvändig för att skriva ut med största möjliga upplösning på den använda utdataenheten. (En tryckpress eller skrivare med hög upplösning använder en större mängd data än en hemmaskrivare med låg upplösning.) Välj det här alternativet när du arbetar med högupplösta bilder men skriver ut korrektur på en kontorsskrivare.

Obs!

I InDesign begränsas inte upplösningen för EPS- och PDF-bilder, även när Begränsad upplösning är markerat.

Utkast

Skickar skärmupplösta versioner (72 dpi) av monterade bitmappsbilder, vilket ger snabba utskrifter.

Ingen

Alla bilder tas tillfälligt bort och ersätts med kryssade bildramar och ger därmed snabba utskrifter. Bildramarna är av samma storlek som de monterade bilderna och urklippsbanorna , så du kan fortfarande kontrollera storlekar och struktur. Att inte skriva ut bilder är praktiskt om du vill distribuera textkorrektur till redaktörer och korrekturläsare. Skriva ut utan bilder kan också vara ett sätt att försöka isolera orsaken till ett utskriftsproblem.

Alternativ för hämtning av teckensnitt till en skrivare

Skrivarresidenta teckensnitt är installerade i minnet på skrivaren eller på en hårddisk som är kopplad till skrivaren. Type 1- och TrueType-teckensnitt kan sparas antingen i en skrivare eller på en dator. Punktuppbyggda teckensnitt sparas bara på en dator. Teckensnitt hämtas till InDesign då de behövs, förutsatt att de är installerade på datorns hårddisk.

Välj mellan följande alternativ under Bilder i dialogrutan Skriv ut när du vill ange hur teckensnitt ska överföras till skrivaren.

Ingen

En referens till teckensnittet i PostScript-filen tas med. Där finns den information om var teckensnittet ska användas som behövs för RIP och efterbearbetning. Alternativet används om teckensnittet finns installerat i skrivaren eller tryckpressen. Om du vill försäkra dig om att teckensnitten tolkas på rätt sätt använder du något av de andra alternativen för teckensnittshämtning, till exempel Delmängd eller Överför PPD-teckensnitt.

Alla

Alla teckensnitt som behövs i dokumentet hämtas när utskriften påbörjas. Alla tecken i teckensnittet tas med, även om de inte används i dokumentet. I InDesign skapas automatiskt delmängder av teckensnitt som innehåller fler än det maximala antal tecken som anges i dialogrutan Inställningar.

Delmängd

Bara de tecken som används i dokumentet hämtas. Tecknen hämtas en gång för varje sida. Med det här alternativet får du normalt snabba och kompakta PostScript-filer för dokument med en sida, eller för korta dokument utan stora textmängder.

Överför PPD-teckensnitt

Alla teckensnitt som används i dokumentet överförs, även om de redan finns installerade i skrivaren. Använd alternativet om du vill försäkra dig om att de versioner av vanliga teckensitt du använder i InDesign på datorn också används vid utskrift. Det kan till exempel gälla Helvetica och Times. Alternativet kan vara ett sätt att lösa problem med olika teckensnittsversioner, t.ex. om det finns olika teckenuppsättningar på datorn och skrivaren, eller om det uppstår problem med textkonturer med olika svällning. Om du inte brukar använda utökade teckenuppsättningar utan bara skriver ut utkast behöver du inte använda det här alternativet.

PostScript-utskriftsalternativ

Välj mellan följande alternativ under Bilder i dialogrutan Skriv ut när du vill ange hur PostScript-data ska skickas till skrivaren.

PostScript

Anger en kompatibilitetsnivå gentemot tolkningsfunktionerna i PostScript-utdataenheter.

Dataformat

Anger hur bilddata skickas från datorn till en skrivare. ASCII skickas som ASCII-text, som är kompatibelt med äldre nätverk och parallellskrivare. Det är ofta det bästa formatet för bilder som används på olika plattformar. Om du väljer Binärt görs export som binärkod, som är mer kompakt än ASCII, men som inte alltid är kompatibelt med alla system.

Obs!

I InDesign går det inte alltid att ändra det dataformat som används för EPS- och DCS-bildfiler. Om du får problem med att skicka data som binära kan du i stället pröva att ändra dataformatet för EPS- och DCS-bilder i källprogrammet.

Alternativ för uteslutning av bilder

Med OPI-alternativen under Avancerat kan du selektivt utesluta olika importerade bildtyper när du skickar bilddata till en skrivare eller fil och bara lämna kvar OPI-länkar (kommentarer) för senare hantering på en OPI-server.

OPI-bildersättning

Möjliggör att lågupplösta EPS-utkast ersätts med högupplösta bilder när utdata skapas. För att OPI-bild ska fungera krävs det att EPS-filerna i fråga innehåller OPI-kommentarer som länkar det lågupplösta utkastet till den högupplösta bilden. De bilder som är länkade med OPI-kommentarerna måste vara tillgängliga för InDesign. Om de högupplösta versionerna inte är tillgängliga, bibehålls OPI-länkarna i InDesign och de lågupplösta utkasten tas med i den exporterade filen. Avmarkera alternativet om du vill att de OPI-länkade bilderna ska ersättas med hjälp av en OPI server senare i arbetsflödet.

Uteslut för OPI

Med det här alternativet kan du utesluta vissa importerade bildformat (EPS, PDF eller bitmappsbilder) när du skickar bilddata till en skrivare eller fil. I filen lämnas då bara OPI-länkar (kommentarer) som senare hanteras i en OPI-server. Kommentarerna innehåller information som behövs för att hitta en högupplöst bild på en OPI-server. Det är bara kommentarerna som infogas i InDesign. Tjänsteleverantören måste ha tillgång till de ursprungliga högupplösta bilderna på en server när de ska ersättas. Alternativet Uteslut för OPI fungerar inte för inbäddade bilder.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto