Sammanfattning av nya funktioner

Uppdatering finns för InDesign CC

Mer information finns i Sammanfattning av nya funktioner.

Synkronisera inställningar med Adobe Creative Cloud

Nyheter i InDesign CC

Den nya funktionen Synkronisera inställningar gör det möjligt för enskilda användare att synkronisera sina inställningar med Creative Cloud. Om du använder två datorer, till exempel en i hemmet och en på din arbetsplats, gör funktionen Synkronisera inställningar det enkelt för dig att synkronisera samtliga dessa inställningar mellan de två datorerna. Och om du har bytt ut din gamla dator mot en ny och har installerat InDesign igen kan du snabbt konfigurera programmet med alla dina inställningar genom att trycka på en knapp.

Mer information finns i Synkronisera inställningar med Adobe Creative Cloud (artikel).

Modernisering av användargränssnitt

Förbättrat i InDesign CC

InDesign har nu som standard fått ett mörkt tema, vilket är i linje med nyligen gjorda ändringar i andra Adobe-program, till exempel Photoshop, Illustrator och Premier Pro. Temat ger en bättre visuell upplevelse, särskilt när du arbetar med rika färger och designer. Det gör det också enklare att arbeta med flera program.

Mörkt och medelljust användargränssnitt

Ljust och medelmörkt användargränssnitt

Nya livfulla färgteman för användargränssnittet: mörk, medelljus, ljus och medelmörk

Du kan enkelt ändra intensiteten i användargränssnittet till en önskad ton under alternativet Gränssnitt i dialogrutan Inställningar. Du kan ange Matcha monteringsbord till Temafärg för att ställa in tonen för monteringsbordet så att den matchar intensiteten hos gränssnittet. Om du föredrar den klassiska (CS6 eller tidigare) färgen på monteringsbordet i InDesign kan du avmarkera det här alternativet.

Mer information finns i Översikt över det nya gränssnittet (video).

Förbättringar av plattformen

Förbättrat i InDesign CC

HiDPI-stöd

För att kunna dra nytta av utvecklingen inom högupplösta bildskärmstekniker har InDesign nu inbyggt stöd för skärmar med hög upplösning. Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig för Mac OS (till exempel för MacBook Pro med Retina-skärm). Du kan nu arbeta med en skarpare och tydligare miljö på de här enheterna. Text och komplex grafik visas också med högre skärpa och med livfullare färger och nyanser än tidigare.

Stöd för 64-bitarsarkitektur för Mac OS och Windows

InDesign, InCopy och InDesign Server har nu samtliga stöd för 64-bitarsarkitektur och är därför inte längre begränsade av den tidigare maximala mängden internminne på 3 GB i både Mac och Windows. Alla funktionerna i InDesign fungerar nu i 64-bitarsläget. Stödet för 64-bitarsarkitekturen gör att den allmänna databearbetningen blir snabbare och att mer RAM-minne kan göras tillgängligt för programmet. Detta snabbar upp arbetsprocessen och gör det enklare att arbeta med flera stora filer samtidigt.

QR-koder

Nyheter i InDesign CC

Du kan nu generera och redigera fristående grafik av hög kvalitet för QR-koder i InDesign. Den genererade QR-koden är ett grafikobjekt av hög klass och fungerar på exakt samma sätt som programspecifik vektorgrafik i InDesign. Du kan enkelt skala om kodobjektet och fylla det med färger. Du kan även lägga till effekter, genomskinlighet och utskriftsattribut, till exempel övertryck, dekorfärger och svällningar, till objektet.

Funktionen Generera QR-kod är tillgänglig via Meny > Objekt samt visa snabbmenyn, när en tom ram har valts. 

Generera dialogruta för QR-kod

När QR-koden har placerats i ett dokument behandlas den som ett traditionellt EPS-objekt, med undantag för att en verktygsbeskrivning med information om innehållet visas om du håller markören över objektet.

QR-kodgrafik

Mer information finns i Generera QR-koder (video) och Generera QR-koder (artikel).

Förbättringar i teckensnittsmenyn

Förbättrat i InDesign CC

Flera förbättringar har gjorts i menyn Teckensnitt, till exempel hur teckensnitt visas, söks och väljs. Nu kan du också identifiera favoritteckensnitt för att nå dem enkelt, och använda teckensnitt på markerad text med du bläddrar så att du kan se hur teckensnittet ser ut i layouten.

Viktiga förbättringar

 • Sök efter teckensnitt med valfri del av namnet
 • Visa teckensnitt med familjer i en undermeny
 • Välj teckensnitt för den markerade texten med hjälp av piltangenterna
 • Hantera dina favoritteckensnitt

Ny widget för teckensnittsmenyn

Den nya widgeten för teckensnittsmenyn har lagts till på panelen Tecken och på Kontrollpanelen. Widgeten har fyra element.

Widget för teckensnittsmenyn

 1. Knappkontroll för att växla mellan de två söklägena
 2. Textfält för att visa de valda teckensnittsnamnen eller för att ange nyckelordet för sökning
 3. Ikon för att rensa sökning, visas bara när text har angetts i sökfältet
 4. Pilknapp med listruta som visar teckensnittslistan – alla teckensnitt eller sökresultat

Om du klickar på pilknappen för listan utan att ange någon söksträng visas en popup-lista med installerade teckensnitt.

Popup-lista med installerade teckensnitt

Sökningen efter teckensnitt har blivit enkel

Nu kan du enkelt söka efter teckensnitt. Det finns två lägen för att göra det:

 • Sök efter hela teckensnittsnamn: söker efter en matchning någonstans i teckensnittsnamnet. När du skriver in text visas matchande teckensnittsnamn i ett popup-fönster.
 • Sök enbart efter första ordet: Den första matchningen börjar med den angivna texten och den återstående delen av teckensnittsnamnet fylls i automatiskt.
Sökalternativ

Använda den nya sökningen

När du raderar teckensnittsnamnet och börjar skriva börjar sökresultaten visas i popup-fönstret. En kryss-ikon visas i widgeten för att hjälpa dig att snabbt ta bort resultaten och börja om. Sökresultaten visas som en rak lista (utan grupperingar av teckensnittet och den associerade familjen.) Ebrima är till exempel en familj och har bara två stilar – normal och fetstil. Om du söker efter Ebrima visas både normal och fetstil tillsammans som separata poster som inte grupperas som Ebrima.

Platt teckensnittslista

Söka efter och använda teckensnitt

Du kan använda piltangenterna för att bläddra i teckensnittslistan. När teckensnittsformatet markeras används det på den markerade texten i layouten eller dokumentet, som en förhandsvisning. Om du klickar på ett teckensnittsnamn eller trycker på Retur-tangenten väljs det aktuella teckensnittet och popup-fönstret Teckensnittslista stängs.

Hantera dina favoritteckensnitt

Du kan lägga till eller ta bort ett teckensnitt från listan med favoriter genom att klicka på favoritikonen (stjärnan) i teckensnittslistan. När du klickar på nedåtpilen ser du att favoritikonen är svartmarkerad för de teckensnitt som markerats som favoriter.

Lista med favoritteckensnitt

Om du lägger till eller tar bort ett teckensnitt som tillhör en familj, läggs hela teckensnittsfamiljen till i eller tas bort från favoritlistan.

Teckensnittsfamilj som favorit

EPUB-förbättringar

Förbättrat i InDesign CC

EPUB-exportarbetsflödena har förenklats: Flera förbättringar har gjorts i de befintliga funktionerna, extra kontroller kan göras vid redigeringar och några helt nya funktioner har lagts till.

Stöd för artiklar för innehållsförteckningar (TOC)

Funktionen för innehållsförteckningsartiklar har omarbetats och befintliga innehållsförteckningsartiklar som eventuellt har redigerats exporteras nu på samma sätt som alla övriga artiklar. Om delar av dessa innehållsförteckningsartiklar kopieras och klistras in någon annanstans fortsätter hyperlänkarna tillbaka till PDF-sidan och källavsnitten (vid en EPUB-export) att vara aktiva.
NCX-filen (för navigering) som krävs i EPUB-paketet kan inte använda en befintlig innehållsförteckning och genereras med hjälp av innehållsförteckningsformatet på samma sätt som i CS6.

 • Om du inte vill ha sidnummer i en innehållsförteckning kan du ta bort dem manuellt eller generera en innehållsförteckning utan sidnummer.
 • Innehållsförteckningsartiklar som har genererats i CS6 eller tidigare versioner måste genereras om i InDesign CC för att länkarna ska vara aktiva.

Stöd för indexartiklar

Indexartiklar stöds nu i den exporterade EPUB-filen. Aktiva hyperlänkar till indexerade termer visas i den exporterade filen. Termerna behåller sina referenser till innehåll som finns på avsnittsnivån.

Exportera utan CSS

När ett InDesign-dokument eller en InDesign-bok exporteras till EPUB/HTML, och du har valt att inte att generera CSS:en, markeras endast de klasser som är kopplade till formaten i HTML-taggarna; inga åsidosättande klasser skapas. Den exporterade filen är nu mycket renare och klar för en extern CSS.

CSS-alternativ i dialogrutan Epub-exportalternativ

Generera CSS

Kontrollen Generera CSS har lagts till under Exportera märkord i dialogrutorna Stycke, Tecken och Objekt som används för redigering av format. Markera kryssrutan Generera CSS om du vill inkludera det här formatet i din CSS. Om du inte markerar kryssrutan kommer ingen CSS-klass genereras för det här formatet. Om två eller flera format har tilldelats samma klass visar InDesign ett fel-/varningsmeddelande under exporten.

Alternativet Generera CSS

Renare CSS

Om du vill mappa InDesign-attribut till lämpliga CSS-egenskaper behöver du ofta generera en ”åsidosättandeklass” för att justera funktionerna hos den CSS-klass som genereras från formatet. Innan den här ändringen genomfördes gavs dessa svårtydda namn. Dessa namn har nu ändrats för att beskriva deras syfte och förklara villkoren för åsidosättande för användarna.

Mappning av objektformat till märkord för export

Alternativen för objektformat har nu en funktion för att Exportera märkord. När det gäller att koppla format till klasser och märkord fungerar nu objektformaten mer som stycke- och teckenformat.

Alternativet Exportera märkord i Objektformat

Objektexportalternativ för objektformat

Alternativen för objektformat inkluderar nu exportalternativ för Alt-text, PDF med märkord och EPUB och HTML. Du kan ange inställningen Rastrering och anpassade layoutalternativ. Objekt som använder det angivna formatet hanteras med hänsyn till exportalternativen.

Mer information finns i:

Adobe Exchange-panelen

Nyheter i InDesign CC

Den nya Adobe Exchange-panelen är nu en upplevelse i appen som ger dig möjlighet att utforska och upptäcka innehåll, plugin-program och skript som du kan köpa eller hämta utan kostnad. Om du skapar skript, mallar, plugin-program eller något annat som kan förbättra funktionerna i Adobes Creative Suite-program, kan du snabbt förpacka och skicka dem och göra dem tillgängliga för en större grupp användare.

Med Adobe Exchange kan du även dela produkter privat. Du kan till exempel paketera en serie med bilder, InDesign-mallar och andra filer. Alla som du har delat dessa produkter med privat kan installera innehållet och se alla uppdateringar du gör. Upplevelsen påminner mycket om en app-butik.

Du kan bli en producent helt kostnadsfritt. Kom i gång här: https://www.adobeexchange.com/producer

Du öppnar Exchange-panelen genom att gå till Windows > Tillägg > Adobe Exchange.

Adobe Exchange-panelen

Mer information finns i Utforska den nya Exchange-panelen (video).

Övriga uppdateringar

Förbättrat i InDesign CC

Dialogrutan Nytt dokument

Dialogrutan Nytt dokument innehåller nu ett alternativ för att visa en förhandsvisning av det nya dokumentet. När du markerar alternativ för nya dokument, kan du i bakgrunden se vilken påverkan valet eller ändringarna ger.

Dialogrutan Nytt dokument

Mer information finns i Skapa ett nytt dokument (video).

Obs!

(Endast kinesiska, japanska och koreanska) Alternativet för förhandsvisning visas nu i dialogrutan Nytt layoutstödraster (Nytt dokument > Layoutstödraster).

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto