Vanliga frågor | Installera anpassade Förinställningar och Profiler från tredjepart i Lightroom

Vanliga frågor om installation av anpassade förinställningar och profiler från tredje part i Lightroom.

För hjälpinstruktioner, se Importera profiler.  

Obs!

Om du vill migrera dina Lightroom Classic-framkallningsförinställningar till Lightroom, se Migrera förinställningar.

 1. Installera Lightroom på din dator.  

 2. Starta programmet Lightroom.  

  När du startar datorprogrammet Lightroom (v1.4 juni 2018-utgåvan eller senare) för första gången efter installation eller uppdatering, migreras befintliga Lightroom Classic-profiler och förinställningar på din dator automatiskt till Lightroom.

 3. (Valfritt) Om du gör ändringar eller lägger till nya förinställningar till Lightroom Classic (efter automatisk migrering till programmet Lightroom) gör du något av följande:

  a. Migrera de nya/uppdaterade förinställningarna manuellt till Lightroom

  För hjälpinstruktioner, se Migrera Förinställningar.

  b. Använd importdialogrutan i programmet Lightroom

  1. Från menyraden väljer du Arkiv > Importera Profiler och Förinställningar.
  2. I dialogrutan Importera, bläddra till önskad sökväg och välj de förinställningar som du vill importera. Kontrollera filplatsen för Lightroom Classic-förinställningar på Win och macOS.
  3. Klicka på Importera.  
 4. Kontrollera att Lightroom-appen på din mobila enhet är uppdaterad till den senaste versionen.

Förinställningarna och profilerna som du har installerat i programmet Lightroom synkroniseras automatiskt med Lightroom på mobilen.   

 1. Från menyraden väljer du Arkiv > Importera Profiler och Förinställningar.

 2. I dialogrutan Importera, bläddra till önskad sökväg och välj profiler eller förinställningar som du vill importera. 

 3. Klicka på Importera.

 1. Installera först VSCO-förinställningarna och profilerna i Lightroom Classic.

  Det förinställda VSCO-paketet innehåller ett installationsprogram som erbjuder installationssupport för både Lightroom Classic och Lightroom.

  • För Lightroom Classic installerar installationsprogrammet i VSCO-paketet förinställningar, kurvor och kameraprofiler. 
  • För Lightroom installeras förinställningar och kurvor men inte kameraprofilerna.
 2. Öppna Lightroom.

 3. Importera alla VSCO-kameraprofiler i Lightroom manuellt.

  Från menyraden väljer du Arkiv > Importera Profiler och Förinställningar.

  I dialogrutan Importera som visas, navigera till sökvägen nedan och välj de VSCO-profiler som du installerade i Steg 1.

  Win: C:\Program\\Adobe\\CameraRaw\\CameraProfiles
  Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles

  Klicka på Importera.

När du startar Lightroom för första gången efter uppdatering till den senaste versionen läggs de befintliga profilerna på din dator automatiskt till. Om du vill installera nya XRite eller DNG Profile Creator-profiler efter den första programstarten gör du följande:

 1. Spara profilerna från XRite eller DNG Profile Creator till skrivbordet.

 2. Öppna Lightroom.

  Från menyraden väljer du Arkiv > Importera Profiler och Förinställningar.

 3. I dialogrutan Importera, bläddra och välj de profiler som du sparade i Steg 1

 4. Klicka på Importera.

 1. I Lightroom väljer du Arkiv > Importera Profiler och Förinställningar från menyraden.

 2. I dialogrutan Importera, navigera till sökvägen nedan och välj de profiler du vill importera.

  Win: C:\Program\\Adobe\\CameraRaw\\CameraProfiles
  Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles

 3. Klicka på Importera.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto