Användarhandbok Avbryt

Redigera foton

 1. Användarhandbok för Adobe Lightroom
 2. Introduktion
  1. Nyheter i Lightroom
  2. Systemkrav för Lightroom
  3. Lightroom | Vanliga frågor
  4. Lightroom-självstudier
  5. Arbeta med Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter
  6. Ange inställningar
 3. Självstudiefunktioner i appen
  1. Utbildning och inspiration i appen
  2. Utbildning och inspiration i appen | Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Utbildning och inspiration i appen | Lightroom för mobila enheter (Android)
 4. Lägga till, importera och ta foton
  1. Lägga till foton
  2. Ta foton med Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Ta foton med Lightroom för mobila enheter (Android)
  4. Importera foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  5. Importera foton och videor i Lightroom för mobila enheter (Android)
 5. Ordna foton
  1. Ordna foton
  2. Söka efter och ordna foton av personer i vyn Personer
  3. Sök efter och ordna foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  4. Sök efter och ordna foton i Lightroom för mobila enheter (Android)
 6. Redigera foton
  1. Redigera foton
  2. Maskering i Lightroom
  3. Redigera foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  4. Redigera foton i Lightroom för mobila enheter (Android)
  5. Sammanfoga foton för att skapa HDR-foton, panoramor och HDR-panoramor
  6. Förbättra bildkvaliteten enkelt i Lightroom
 7. Redigera videor
  1. Redigera videor 
  2. Redigera videor i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Redigera videor i Lightroom för mobila enheter (Android) 
 8. Spara, dela och exportera
  1. Exportera eller dela dina foton
  2. Exportera och dela foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Spara, dela och exportera foton med Lightroom för mobila enheter (Android)
 9. Lightroom för mobila enheter, tevear och webben
  1. Kom igång med Lightroom för mobila enheter (iOS)
  2. Kom igång med Lightroom för mobila enheter (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom på webben
  4. Konfigurera appen Lightroom for Apple TV
  5. Använd kortkommandon i Lightroom för mobila enheter (iOS och Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  7. Visa foton och videofilmer i Lightroom på en teve
  8. Så här lägger du till och synkroniserar förinställningar med en mobil enhet
 10. Migrera foton
  1. Migrera Apple Photos Library-bibliotek till Lightroom
  2. Migrera foton och videofilmer från Lightroom Classic till Lightroom
  3. Migrera foton från Photoshop Elements till Lightroom

Lär dig hur du redigerar foton med hjälp av olika kontroller och förinställningar i Lightroom (dator).

Använda funktionerna i panelen Redigera i Lightroom CC

Du kan få åtkomst till funktionerna i panelen Redigera under vyn Detalj. I panelen Redigera är redigeringsfunktionerna ordnade i olika paneler som du kan expandera/komprimera för att få tillgång till de olika kontrollerna: Profil, Ljus, Färg, Effekter, Detalj, Optik och Geometri. Om du vill ha hjälp att visuellt förstå effekten som varje kontroll i fotot innehåller den här artikeln animeringar och bilder för att illustrera begreppen.

Obs!

Arbetar du med Lightroom på dina mobila enheter? Se Redigera foton i Lightroom för mobila enheter (iOS) och Redigera foton i Lightroom för mobila enheter (Android).

Mer information om hur du redigerar videor i Lightroom finns i Redigera videor.

Så här börjar du redigera ett foto med hjälp av kontrollerna i panelen Redigera:

 1. Öppna panelen Mina foton genom att klicka på ikonen ( ) till vänster.

  I panelen Mina foton väljer du det album som innehåller det foto du vill redigera. 

 2. Om vyn Fotostödraster () eller Kvadratiskt stödraster () visas markerar du det foto du vill redigera. Växla till vyn Detalj genom att klicka på ikonen i verktygsfältet längst ned.

  Om vyn Detalj () visas väljer du det foto du vill redigera på bildbandet längst ned i den aktuella markeringen.

  Obs!

  Kontrollerna i panelen Redigera är endast tillgängliga i vyn Detalj.

 3. Om du vill visa panelen Redigera i vyn Detalj klickar du på ikonen längst upp till höger. 

  Du kan expandera/komprimera panelerna för att få tillgång till redigeringskontrollerna i de olika kategorierna: Profil, Ljus, Färg, Effekter, Detalj, Optik och Geometri. Redigeringskontrollerna förklaras nedan. 

Bortfallsindikatorer för skuggor och högdagrar

Medan du redigerar kan du visa bortfallsindikatorer för högdagrar och skuggor i de övre hörnen av histogrammet för att kontrollera områden i fotot som antingen är för ljusa eller mörka.

Så här visar du bortfall av högdagrar och skuggor i fotot:

 1. I vyn Detalj () väljer du ett foto som du vill redigera. Visa panelen Redigera genom att klicka på ikonen () längst upp till höger.

 2. I panelen Redigera klickar du på menyikonen med tre punkter och väljer Visa histogram.

 3. I histogrammet:

  Bortfallsindikator för skuggor
  Bortfallsindikatorn för skuggor.

  Bortfallsindikator för högdagrar
  Bortfallsindikatorn för högdagrar.

  • Om bortfallsindikatorn längst upp till vänster lyser (triangeln i bortfallsindikatorn är vit) innebär det att skuggor har fallit bort i fotot. Klicka på den upplysta indikatorn för att visa skuggorna i fotot. Skuggorna visas som en blå, övertäckande mask.
  • Om bortfallsindikatorn längst upp till höger lyser (triangeln i bortfallsindikatorn är vit) innebär det att högdagrar har fallit bort i fotot. Klicka på den upplysta indikatorn för att visa högdagrarna i fotot. Högdagrarna visas som en röd, övertäckande mask.
  Bortfallsområden för skugga i ett foto
  En blå övertäckande mask anger områden i fotot där skuggorna har fallit bort.

  Bortfallsområden för högdagrar i ett foto
  En röd, övertäckande mask anger områden i fotot där högdagrarna har fallit bort.

 4. Klicka på den upplysta bortfallsindikatorn längst upp till vänster eller höger för att dölja respektive bortfall i fotot.

  Obs!
  • Du kan även trycka på J-tangenten för att visa eller dölja bortfall av skuggor och högdagrar i fotot.
  • Högerklicka (Windows)/Kommando-klicka (macOS) på histogrammet och avmarkera Visa bortfall i histogram för att dölja bortfallsindikatorer i histogrammet.

Profil

Obs!

Förinställningar och profiler (inklusive tredjepartsförinställningar och -profiler samt anpassade användarförinställningar och -profiler) synkroniseras automatiskt mellan Lightroom för datorer och mobila enheter. Anpassade användarförinställningar och profiler synkroniseras däremot inte med Lightroom Classic för datorer.

Du kan använda profiler till att kontrollera hur färger och toner återges i dina foton. Profilerna i panelen Profil är avsedda att användas som utgångspunkt för redigering av foton.

När du använder en profil på ett foto ändras inte eventuella andra kontrollreglage som du har använt på fotot. Det innebär att du kan redigera dina foton som du vill och sedan använda en profil på redigerade foton.

Bläddra bland och använda profiler

Så här bläddrar du bland och använder profiler:

 1. Om vyn Fotostödraster () eller Kvadratiskt stödraster () visas markerar du det foto du vill redigera. Växla till vyn Detalj genom att klicka på ikonen i verktygsfältet längst ned.

  Om vyn Detalj () visas markerar du det foto du vill redigera på bildbandet längst ned i den aktuella markeringen.

  Visa panelen Redigera genom att klicka på ikonen längst upp till höger.

  Du kan använda snabbmenyn Profil i panelen Profil längst upp till att snabbt få åtkomst till Adobe Raw-profiler. Om du vill visa de andra tillgängliga profilerna klickar du på Bläddra

  Bläddra efter profiler i panelen Profil.
  Bläddra efter profiler i panelen Profil.

  Profilgrupper för ett foto med Raw-format.
  Profilgrupper för ett foto.

  Obs!

  När du importerar foton används profilerna Adobe, färg och Adobe, monokromt som standard för färgfoton respektive svartvita foton.

 2. Om du vill visa de tillgängliga profilerna i en profilgrupp (beskrivs nedan) expanderar du gruppen.

  Obs!

  När du bläddrar bland profilerna i panelen Profil kan du få åtkomst till visnings- och filtreringsalternativ genom att klicka på menyn med tre punkter. Du kan visa profilerna som en lista, som stödrasterminiatyrbilder eller som stora miniatyrbilder. Du kan även filtrera profilerna efter typ: färg eller svartvita.

  Favoriter:

  Visa profiler som du har markerat som favoriter. Se Lägga till en profil i Favoriter.

  Adobe Raw-profiler
  Adobe Raw-profiler

  Kreativa profiler för foton med Raw-format och foton som inte har Raw-format

  Du kan använda kreativa profiler för alla filformat, inklusive foton med Raw-format, JPEG-filer och TIFF-filer. De här profilerna har utformats för att ge dina foton en viss stil eller effekt.

  Konstnärliga: använd de här profilerna om du vill att färgåtergivningen i foton ska vara mer skarp, med starkare färgskiftningar.

  Svartvita: använd de här profilerna till att uppnå de optimala tonskiftningar som krävs för att arbeta i svartvitt.

  Moderna: använd de här profilerna till att skapa unika effekter som är lämpliga för modern fotografering.

  Vintage: använd de här profilerna till att få dina foton att se ut som äldre foton.

  Profiler för foton med Raw-format

  Följande profilgrupper visas när du redigerar ett foto med Raw-format. 

  Adobe Raw: med hjälp av Adobe Raw-profiler kan du märkbart förbättra färgåtergivningen. De är bra utgångspunkt för redigering av foton med Raw-format. Profilen Adobe, färg, som har utformats för att ge en bra färg/ton-balans för alla foton, används som standard på alla foton med Raw-format som du importerar till Lightroom. 

  Kameramatchning: visa profiler baserat på kameramärke/-modell för ditt foto med Raw-format. Du kan använda kameramatchningsprofilerna om du föredrar att färgåtergivningen i fotona med Raw-format ska matcha det som visas på skärmen på kameran. 

  Äldre: visa äldre profiler som även fanns i tidigare versionerna av programmet Lightroom.

  Konstnärliga profiler
  Konstnärliga profiler

  Obs!

  När du använder någon av profilerna Konstnärliga, Svartvita, Moderna eller Vintage visas reglaget Mängd som du kan använda till att kontrollera profilens intensitet. 

 3. Om du vill förhandsvisa effekten av att använda en profil på ett foto håller du pekaren över den. Om du vill använda en profil på fotot klickar du på den. 

Lägga till en profil i Favoriter

Så här lägger du till en profil i profilgruppen Favoriter:

 • När du bläddrar bland profilerna i stödrastervyn eller i vyn med stora miniatyrbilder: håll pekaren över profilminiatyrbilden och klicka på den stjärnikon som visas längst upp till höger på miniatyrbilden. 
 • När du bläddrar bland profilerna i listvyn: håll pekaren över profilen och klicka på den stjärnikon som visas bredvid profilnamnet.

Importera profiler

Du kan importera tredjepartskameraprofiler i XMP-format. Gör så här: 

 1. Klicka på Bläddra i panelen Profil

 2. Klicka på ikonen med tre punkter längst upp till höger i panelen Profil. Välj alternativet Importera profiler på snabbmenyn.

 3. Dialogrutan Importera profiler visas. Bläddra efter sökvägen och välj en eller flera XMP-profiler

 4. Klicka på Importera.

Hantera profiler

I Lightroom kan du visa eller dölja olika profilgrupper som visas i ProfilAdobe Raw, Kameramatchning, Äldre, Konstnärliga, Svartvita, Moderna, Vintage eller andra profiler som du har importerat.

Så här visar eller döljer du profilgrupper:

Obs!

Inställningarna för att visa/dölja profilgrupper är specifika för varje dator eller enhet. Du kan till exempel dölja vissa profilgrupper i Lightroom för datorer men de visas fortfarande i Lightroom på din mobila enhet och vice versa. 

 1. Visa panelen Redigera genom att klicka på ikonen längst upp till höger.

  Klicka på Bläddra i panelen Profil längst upp. 

 2. Klicka på ikonen med tre punkter längst upp till höger i panelen Profil. Välj alternativet Hantera profiler på snabbmenyn.

 3. Markera de profilgrupper du vill visa i Profil under Hantera. Avmarkera de profilgrupper du vill dölja i Profil.

 4. Om du vill gå tillbaka till Profil klickar du på Föregående.

I Profil visas nu endast de profilgrupper du har valt med hjälp av alternativet Hantera profiler.

Ljus

Justera färgtonsintervallet för fotot.

Du kan använda reglagen i panelen Ljus till att justera färgtonsintervallet för fotot.

Exponering

Kontrast

Högdagrar

Obs!

Om du vill att Lightroom automatiskt ska använda de bästa redigeringarna för följande reglage för dina foton klickar du på Automatiskt i panelen Ljus: Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt, Svärta, Mättnad och Lyster.

Exponering:

Kontrollera intensiteten för fotot. Om du vill göra fotot mörkare drar du reglaget åt vänster, om du vill göra fotot ljusare drar du reglaget åt höger.

Kontrast:

Anger kontrasten mellan ljusa och märka färger. Om du vill minska kontrasten drar du reglaget åt vänster, om du vill göra kontrasten mer dramatisk drar du reglaget åt höger. 

Högdagrar:

Kontrollera intensiteten i de ljusare delarna av fotot. Om du vill göra högdagrar mörkare och visa mer detaljer drar du reglaget åt vänster, om du vill göra dem ljusare och minska mängden detaljer drar du reglaget åt höger. 

Skuggor

Vitt

Svärta

Skuggor:

Kontrollera intensiteten i de ljusare delarna av fotot. Om du vill göra skuggorna djupare drar du reglaget åt vänster, om du vill göra dem ljusare och återställa detaljer drar du reglaget åt höger.

Vitt:

Ange vitpunkt för fotot. Om du vill göra fler färger helt vita drar du reglaget åt höger.

Svärta:

Ange svartpunkt för fotot. Om du vill göra fler färger helt svarta drar du reglaget åt vänster.

Finjustera tonskalan med hjälp av Tonkurva

Obs!

I Lightroom 1.4 (juni 2018-versionen) finns följande ändringar:

 • Tonkurvealternativen Medelhög kontrast och Hög kontrast har tagits bort.
 • Funktionerna för att spara tonkurvor och använda sparade tonkurvor i panelen Tonkurva har tagits bort.

Från och med nu bör du skapa tonkurvor som förinställningar så att det går att synkronisera dem mellan alla Lightroom-program. Mer information finns i Teknisk kommentar.

Du kan använda Tonkurva i panelen Ljus till att få bättre kontroll över tonintervall och kontrast i foton.

Den vågräta axeln motsvarar de ursprungliga färgtonsvärdena (indatavärden), med svart till vänster och ljusare värden åt höger. Den vertikala axeln motsvarar de ändrade färgtonsvärdena (utdatavärden), med svart längst ned och progressivt ökande värden till vitt högst upp.

Om en punkt på kurvan flyttas uppåt, kommer det att ge en ljusare ton, och om den flyttas nedåt blir det mörkare. En rak 45-graderslinje anger att tonkurvan inte ska ändras, de ursprungliga indatavärdena matchar utdatavärdena.

Tonkurva i panelen Redigera
Redigera den parametriska kurvan

 Om du vill justera tonkurvan klickar du på den och drar den sedan uppåt eller nedåt. När du drar visas den aktuella regionen och det nya tonvärdet längst ned till höger i tonkurvan.  

Du kan även justera punkter på den röda, gröna eller blå kanalen separat på punktkurvan, eller på alla tre kanalerna på en gång. Så här väljer du en kanal och justera punktkurvan för den:

Punktkurva i panelen Redigera
Skärmbild av Punktkurva med kontrollpunkterna på den röda kanalen.

 1. Välj ett alternativ för punktkurva som viss över kurvan: RGB-kanaler, Röd kanal, Grön kanal eller Blå kanal.
 2. Om du vill lägga till en kontrollpunkt klickar du på kurvan. Om du vill ta bort en kontrollpunkt på kurvan högerklickar du (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) och väljer Ta bort kontrollpunkt på menyn.
 3. Om du vill redigera en punkt drar du den.
 4. (Valfritt) Välj ett alternativ i listrutan Kurva (längst ned till höger): Linjär, Medelhög kontrast eller Hög kontrast.
 5. Om du vill gå tillbaka till en linjär kurva höger- (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) du i diagrammet och väljer Återställ kanal.

Färg

Finjustera färgerna i fotot.

Du kan använda reglagen i panelen Färg till att justera färgerna i fotot. 

 • Vitbalans avser den färg som skapas i fotot utifrån ljuskällans temperatur. Solljus mitt på dagen ger till exempel en mycket varm, gul färg, medan vissa glödlampor kan ge ett kallt blått sken i fotot. Du kan ange Vitbalans genom att välja en förinställning eller genom att ange ett neutralt område i fotot med hjälp av vitbalansväljaren.
 • Du kan finjustera vitbalansen med hjälp av kontrollerna Temperatur och Färgton. Temp eller Temperatur anger hur gult/varmt eller blått/kallt fotot ska vara. Färgton ställer däremot in hur grönt eller magentafärgat fotot ska vara.
 • Du kan justera färgmättnaden (klarheten) med hjälp av kontrollerna Lyster och Mättnad. Lyster ökar intensiteten för dämpade färger medan Mättnad ökar intensiteten för alla färger i fotot.
 • Svartvit fotografering är ett favoritverktyg för fotografer eftersom det framhäver detaljerna i ett foto. Du kan omvandla fotot till svartvitt med hjälp av alternativet Svartvitt.
 • Du kan finjustera enskilda färger med hjälp av reglagen för nyans, mättnad och luminans (NML). Med Nyans justeras tonen för varje enskild färg och med Mättnad justerar du mängden grått i en färg så att den blir mer dämpad eller ljus. Luminans hjälper till att justera mängden vitt i en färg för att göra den ljusare eller mörkare.
 • Med Lightroom för datorer version 4.0 kan du justera färgerna för skuggor, mellantoner och högdagrar med reglagen för Färggradering. Det finns också ett reglage för Global där du kan ändra de övergripande färgerna i fotot utan att påverka inställningarna för skuggor, mellantoner och högdagrar. Mer information finns i färggraderingsreglagen.

Temp

Färgton

Lyster

Temperatur:

Ange hur kalla eller varma färgerna i fotot ska vara. Om färgerna är för gula drar du reglaget åt vänster, om de är för blåa drar du reglaget åt höger.

Färgton:

Ange hur gröna eller lila färgerna i fotot ska vara. Om färgerna är för lila drar du reglaget åt vänster, om de är för gröna drar du reglaget åt höger.

Lyster:

Öka mättnaden för mindre mättade färger mer än högre mättade färger, vilket kan förhindra att hudtoner ser onaturliga ut.

Mättnad:

Förbättra mättnaden för alla färger. Om du vill minska mättnaden för färgerna drar du reglaget åt vänster, om du vill förbättra mättnaden drar du reglaget åt höger.

Verktyget Måljustering

Med verktyget Måljustering kan du justera kontrollerna för Tonkurva (i panelen Ljus) eller Blandare för färg (i panelen Färg) genom att dra direkt i fotot. Du kan till exempel dra åt vänster på en blå himmel för att minska mättnaden eller dra åt höger på ett rött föremål för att intensifiera nyansen.

Så här använder du verktyget Måljustering:

 1. Om vyn Fotostödraster () eller Kvadratiskt stödraster () visas markerar du det foto du vill redigera. Växla till vyn Detalj genom att klicka på ikonen i verktygsfältet längst ned.

  Om vyn Detalj () visas markerar du det foto du vill redigera på bildbandet längst ned i den aktuella markeringen.

  Visa panelen Redigera genom att klicka på ikonen längst upp till höger.

 2. Gör något av följande på menyn i panelen Redigera:

  • Om du vill justera Tonkurva expanderar du panelen Ljus. Klicka på ikonen Tonkurva. I området Tonkurva klickar du på ikonen för verktyget Måljustering
  • Om du vill justera blandaren för färg expanderar du panelen Färg. Klicka på ikonen Blandare för färg. I Blandaren för färg klickar du på ikonen för verktyget Måljustering.
 3. När verktyget Måljustering är aktivt visas ett flytande verktygsfält längst ned på fotot. I verktygsfältet klickar du på ikonen  eller   för att växla mellan reglagen för Tonkurva och för Blandare för färg. 

  Verktyget Måljustering i Lightroom
  Verktygsfältet för Måljustering visar kontroller för Tonkurva.

 4. Justera Tonkurva genom att använda verktyget Måljustering

  Verktyget Måljustering
  Justera Tonkurva genom att använda verktyget Måljustering

  Med verktyget Måljustering kan du justera den parametriska kurvan och punktkurvan genom att dra i fotot. Du kan även justera punktkurvan individuellt för röda, gröna och blå kanaler.

  • För den parametriska kurvan justerar verktyget Måljustering högdagrar, ljusa områden, mörka områden eller skuggor baserat på var du drar pekaren i fotot.
  • För punktkurvan och de enskilda röda, gröna och blå kanalerna justerar verktyget Måljustering kurvans kontrollpunkter baserat på var du drar pekaren i fotot.

  Så här justerar du tonvärden med verktyget Måljustering:

  1. Klicka på ikonen  i det flytande verktygsfältet för att visa kontrollerna för Tonkurva. Välj den kurva du vill justera: parametrisk kurva, punktkurva, röd kanal, grön kanal eller blå kanal.
  2. Flytta pekaren över det område du vill justera i fotot. 
  3. Dra horisontellt i fotot för att justera värden för den valda kurvan. 

  Justera Blandare för färg genom att använda verktyget Måljustering

  Verktyget Måljustering
  Justera Blandare för färg genom att använda verktyget Måljustering

  Verktyget Måljustering justerar särskilda färgprov från ett önskat område där du har dragit pekaren. Det gör att du kan justera nyansen, mättnaden eller luminansen för färgerna direkt under pekaren.

  Så här justerar du färger med verktyget Måljustering:

  1. Klicka på ikonen   i det flytande verktygsfältet för att visa reglagen för Blandare för färg. Välj den inställning du vill justera: nyans, mättnad eller luminans.
  2. Flytta pekaren över den färg du vill justera i fotot. Dra sedan horisontellt i fotot för att öka eller minska den valda inställningen för den färgen. Dra åt höger för att öka värdena och åt vänster för att minska dem.
 5. Om du vill stänga eller avaktivera verktyget Måljustering klickar du på kryssikonen (X) i verktygsfältet.

Effekter

Använd effekter på fotot: Textur, Klarhet, Ta bort dis och Vinjettering

Klarhet

Ta bort dis

Vinjettering

Textur:

Jämnar ut eller framhäver texturerade detaljer i ditt foto. Om du vill jämna ut detaljerna drar du reglaget åt vänster, om du vill framhäva detaljerna drar du reglaget åt höger. När du justerar reglaget Textur ändras inte färgen eller tonerna.

Klarhet:

Ändra kontrasten runt kanterna på motivet i fotot. Om du vill mjuka upp kanter drar du reglaget åt vänster, om du vill öka kontrasten drar du reglaget åt höger.

Ta bort dis:

Om du vill lägga till simulerat dis drar du reglaget åt vänster, om du vill ta bort dis drar du reglaget åt höger.

Vinjettering:

Gör fotots yttre kanter ljusare eller mörkare. Så här justerar du reglagen för Vinjettering:

 • Ludd: om du anger lägre värden minskas mjukheten mellan vinjetteringen och de omgivande pixlarna. Om du anger högre värden ökas mjukheten.
 • Mittpunkt: om du anger lägre värden används den justering du anger i Mängd på ett större område med utgångspunkt från hörnen. Om du anger högre värden används justeringen på ett mindre område.
 • Rundhet: om du anger lägre värden blir vinjetteringen mer oval. Om du anger högre värden blir vinjetteringen mer cirkelformad.
 • Högdagrar: kontrollerar mängden högdagerkontrast som ska bevaras när du anger ett negativt värde för Mängd. Passar för foton med små högdagrar, som ljus eller lampor.

Detalj

Göra skarpare, minska fotobrus och använda filmkornseffekter

Med hjälp av reglagen i panelen Detalj kan du framhäva detaljer i fotot för att förbättra kanternas definition och göra dem skarpare samt ta bort fotobrus som kan minska fotots kvalitet. Fotobrus består av luminansbrus (gråskalebrus), som gör att foton ser korniga ut och kromabrus (färg) som vanligen visas som färgade artefakter på fotot. Foton som har tagits med höga ISO-värden kan ha synbart brus.

Skärpa

Brusreducering

Färgbrusreducering

Skärpa:

Om du vill framhäva detaljer drar du reglaget åt höger.

 • Radie: justerar storleken på de detaljer som du har gjort skarpare. Foton med små detaljer kan behöva en lägre inställning för radie. För foton med stora detaljer kan du använda en större radie. En för stor radie ger ofta ett onaturligt utseende.
 • Detalj: justera hur mycket av högfrekvent information som ska göras skarpare i fotot och hur mycket kanterna ska framhävas. Lägre inställningar ökar kantskärpan så att oskärpa försvinner. Använd högre om du vill göra bildens textur mer uttalad.
 • Maskering: kontrollera en kantmask. Med inställningen 0 används samma skärpa för hela bilden. Med inställningen 100 begränsas skärpan till områden närmast de skarpaste kanterna.

Ta bort brus

Korrigera automatiskt bilder med mycket brus med den AI-drivna funktionen Ta bort brus

Brusreducering:

Om du vill minska luminansbruset manuellt drar du skjutreglaget åt höger.

 • Detalj: kontrollera tröskelvärdet för luminansbrus. Bra för foton med brus. Vid höga värden behålls detaljrikedomen medan bruset kan öka. Vid låga värden blir resultatet tydligt medan vissa detaljer försvinner.
 • Kontrast: kontrollera luminanskontrasten. Bra för foton med brus. Vid höga värden behålls kontrasten, men bilden kan bli fläckig eller spräcklig. Vid låga värden blir resultatet jämnare men mindre kontrastrikt.

Färgbrusreducering:

Om du vill minska färgbruset drar du reglaget åt höger.

 • Detalj: kontrollera tröskelvärdet för färgbrus. Vid höga värden skyddas tunna och detaljerade kanter, men det kan leda till färgfläckar. Vid låga värden tas färgfläckar bort, men det kan leda till att färgen blöder.
 • Släthet: om du anger ett högre värde används en mjuk effekt på de fläckiga färgtonerna.

Kornighet:

Om du vill lägga till filmkornighet drar du reglaget åt höger.

 • Storlek: kontrollera partikelstorlek för kornigheten. Om du anger storlekar som är större än 25 läggs blått till för att effekten ska se bättre ut med brusreducering.
 • Ojämnhet: kontrollera regelbundenhet för kornigheten. Om du vill att kornigheten ska vara mer regelbunden drar du reglaget åt vänster, om du vill att den ska vara mer ojämn drar du reglaget åt höger.

Optik

Åtgärda vanliga kameraobjektivproblem.

Kameraobjektiv kan ge olika problem vid olika brännvidder, bländare och fokusavstånd. Du kan använda alternativen i panelen Optik till att korrigera och minimera de här problemen.

Korrigera kromatisk avvikelse

Kromatisk avvikelse medför att en färgkant visas längs kanterna på objekt. Den beror på att objektivet inte kan fokusera på olika färger på samma punkt, på avvikelse i sensormikroobjektiv och av överstrålning.

Kromatisk avvikelse:

Markera det här alternativet om du vill korrigera blåa/gula och röda/gröna laterala färgkanter i fotot automatiskt.

Panelen Optik
Panelen Optik

Korrigera kromatisk avvikelse
(Vänster) Ursprungligt foto, (uppe till höger) inzoomat område på fotot med blåa/gula färgkanter och (nere till höger) efter att den kromatiska avvikelsen har åtgärdats.

Aktivera objektivkorrigeringar

I Lightroom finns det flera objektivprofiler som du kan använda till att korrigera vanlig objektivavvikelse, som geometrisk förvrängning och vinjettering. Profilerna är baserade på metadata som identifierar den kamera och det objektiv som användes till att ta fotot och sedan kompensera det.

 1. Markera kryssrutan Aktivera objektivkorrigeringar i panelen Optik.

  En matchande objektivprofil väljs automatiskt baserat på kamerans modell, brännvidd, bländarsteg och fokusavstånd i fotometadata.

  Kameror med inbyggt stöd för objektivprofiler

  Objektivkorrigering för alla objektiv och kameror med Micro 4/3 (MFT), som Panasonic, Olympus och andra kameror (Fuji X, Leica Q samt många enkla modeller från Canon), utförs automatiskt utan att du behöver göra något.

  Om automatiskt stöd för ditt objektiv finns visas meddelandet ”Den inbyggda objektivprofilen har använts” i panelen Optik. Om du vill visa information om objektivprofilen klickar du på ikonen Information.

 2. (Valfritt) Om en matchande objektivprofil inte kan hittas automatiskt eller om du vill ändra det automatiska valet gör du så här:

  1. Om du vill ändra det automatiska valet klickar du på den aktuella objektivprofilen, om det inte går att hitta någon objektivprofil klickar du på Välj en profil manuellt.
  2. Dialogrutan Välj en objektivprofil visas. Välj ett märke, en modell och en profil.

  Vilka objektivprofiler som är tillgängliga beror på om du justerar en Raw-fil eller en icke-Raw-fil. En lista över objektiv som stöds finns i Objektiv som stöds.

  Dialogrutan Välj en objektivprofil
  Dialogrutan Välj en objektivprofil

  Välja en objektivprofil manuellt
  Välj en profil manuellt

 3. Om du vill kan du anpassa profilkorrigeringen genom att använda följande reglage:

  Förvrängningskorrigering:

  Med standardvärdet 100 används 100 % av korrigeringen av förvrängningen enligt profilen. Om du anger värden som är större än 100 används mer korrigering av förvrängningen, om du anger värden som är mindre än 100 används mindre korrigering av förvrängningen.

  Objektivvinjettering:

  Med standardvärdet 100 används 100 % av korrigeringen av vinjetteringen enligt profilen. Om du anger värden som är större än 100 används mer korrigering av vinjetteringen, om du anger värden som är mindre än 100 används mindre korrigering av vinjetteringen.

Överstrålning

Överstrålningsfunktionerna hjälper till att identifiera och ta bort färger runt kanter med hög kontrast. Du kan ta bort färger runt kanter som har orsakats av längsgående kromatiska avvikelser och minska färgartefakter som verktyget Ta bort kromatisk avvikelse inte kan ta bort. Så här använder du verktyget:

 1. I panelen Optik klickar du på överstrålningsikonen i det övre högra hörnet för att visa överstrålningsfunktionerna.

  Överstrålningsikon
  Klicka på överstrålningsikonen.

 2. Välj den lila eller den gröna alternativknappen beroende på vilken nyans du vill ta bort och klicka på Kantväljaren

  Använd överstrålningsverktyget för att ta bort lila och gröna kantfärger.
  Använd kantväljaren för att ta bort lila och gröna kantnyanser.

 3. Håll pekaren över nyansen i fotot och klicka på den för att dämpa eller ta bort den.

  Du kan också använda reglaget Mängd för att ange hur mycket du vill dämpa eller ta bort av nyansen. Reglaget Nyans anger den valda nyansens intervall.

Geometri

Justera det geometriska perspektivet i foton

Om objektet är nära, samt för vissa typer av objektiv, kan perspektivet förvrängas och orsaka att räta linjer ser böjda, lutande eller skeva ut på foton. Du kan korrigera de här problemen med hjälp av kontrollerna i panelen Geometri.

Upright-lägen i panelen Geometri.
Upright-lägen i panelen Geometri.

För kontrollen Upright finns det fyra alternativ för automatisk perspektivkorrigering - Automatiskt, Nivå, Vertikalt och Fullständigt - samt ett manuellt alternativ: Med stödlinjer. När du använder Upright kan du förfina justeringen med hjälp av reglagen Manuella omformningar.

Välja ett Upright-läge för att korrigera perspektivet

 1. Välj det foto du vill korrigera.

  Originalfoto med förvrängd geometri.
  Originalfoto med förvrängd geometri.

 2. (Rekommenderas) Öppna kontrollen Redigera i vyn Detalj och gå till panelen Optik. Markera kryssrutan Aktivera objektivkorrigeringar.

  Obs!

  Du bör aktivera objektivkorrigeringar innan du bearbetar fotot med hjälp av Upright-lägena.

 3. Gå till panelen Geometri. På menyn Upright väljer du det alternativ du vill använda till att korrigera fotot.

  Med stödlinjer:

  Du kan anpassa perspektivkorrigeringen genom att rita upp till fyra stödlinjer på fotot.

  Automatiskt:

  Korrigera både vertikala och horisontella perspektiv samtidigt som så mycket som möjligt av det synliga fotoområdet bevaras.

  Nivå:

  Korrigera det horisontella perspektivet.

  Vertikalt:

  Korrigera det vertikala perspektivet.

  Fullständigt:

  Korrigera perspektivet automatiskt genom att kombinera alla typer av Upright-korrigering.

   

  Använda Upright med stödlinjer

  Så här använder du läget Med stödlinjer för Upright:

  1. Klicka på ikonen Upright med stödlinjer och rita sedan stödlinjerna direkt på fotot.

  Upright med stödlinjer
  Upright med stödlinjer

  2. När du har ritat minst två stödlinjer omformas fotot interaktivt.

  Tre stödlinjer ritade på fotot med hjälp av Upright med stödlinjer
  Tre stödlinjer ritade på fotot med hjälp av Upright med stödlinjer.

 4. Växla mellan Upright-lägena tills du hittar den lämpligaste inställningen.

  Du kan använda alla lägena för Upright till att korrigera och hantera förvrängnings- och perspektivfel. Vilken inställning som är bäst är olika för olika foton. Försök med de olika lägena innan du bestämmer dig för vilket läge du vill använda för ditt foto.

 5. (Valfritt) När du korrigerar perspektivet för ett foto kan det uppstå vita områden nära kanterna av fotot. Om du vill förhindra det och beskära fotot automatiskt efter de ursprungliga måtten markerar du alternativet Begränsa beskärning.

 6. Du kan använda Manuella omformningar till att finjustera perspektivkorrigeringarna: Förvrängning, Vertikalt, Horisontellt, Rotera, Proportioner, Skala, X-förskjutning och Y-förskjutning.

  Originalfoto med förvrängd geometri.
  Originalfoto med förvrängd geometri.

  Foto med perspektivkorrigering.
  Foto med korrigerat perspektiv.

  Manuella omformningar
  Manuella omformningar

Kopiera och klistra in redigeringar

Du kan kopiera redigeringar som du har använt på ett foto och klistra in dem på flera foton. Du kan även välja de redigeringsinställningar du vill kopiera från ett foto.    

 1. Markera ett foto.

  Om vyn Fotostödraster () eller Kvadratiskt stödraster () visas markerar du det foto du vill kopiera redigeringsinställningar från. 

  Om vyn Detalj () visas kan du kopiera redigeringsinställningarna från det aktuella fotot eller välja ett foto på det bildband som visas längst ned i den aktuella markeringen.

  Obs!

  Från och med april 2023-versionen av Lightroom (version 6.3) kan du även välja alternativet Kopiera redigeringsinställningar längst ned på skärmen för att kopiera inställningar.

 2. Kopiera alla redigeringsinställningar från det markerade fotot.

  Så här kopierar du alla redigeringsinställningar från det aktuella fotot:

  • Välj Foto > Kopiera redigeringsinställningar på menyraden.
  • Tryck på Ctrl+C (Windows) respektive Kommando+C (macOS).

  Välj vilka redigeringsinställningar du vill kopiera från det markerade fotot.

  Så här väljer du vilka redigeringsinställningar du vill kopiera från det markerade fotot:

  1. Välj Foto > Välj redigeringsinställningar att kopiera. Du kan även använda kortkommandot Ctrl+Skift+C (Windows) respektive Kommando+Skift+C (macOS).
  2. Dialogrutan Kopiera inställningar visas. Klicka på snabbmenyn Välj längst upp och välj något av följande:
   1. Alla: välj alla redigeringsinställningsgrupper.
   2. Ändrade: välj endast de redigeringsinställningar du har ändrat eller använt på det valda fotot.
   3. Standard: välj standarduppsättningen med redigeringsinställningar. Inställningarna Verktyg och Geometri är exkluderade som standard.
   4.  Inga: avmarkera alla redigeringsinställningar.
  3. Du kan även manuellt markera eller avmarkera inställningar genom att expandera redigeringsinställningsgrupperna.
  4. När du har valt väljer du Kopiera
  Välj redigeringsinställningar att kopiera
  Välj redigeringsinställningar att kopiera

 3. Markera ett eller flera foton som du vill klistra in de kopierade redigeringsinställningarna på.

  Om vyn Fotostödraster () eller Kvadratiskt stödraster () visas markerar du ett eller flera foton som du vill klistra in redigeringsinställningarna på. 

  Om vyn Detalj () visas markerar du ett eller flera foton på bildbandet.

 4. Klistra in de kopierade inställningarna.

  Om du vill klistra in de kopierade redigeringsinställningarna på de markerade fotona gör du något av följande:

  • Välj Foto > Klistra in redigeringsinställningar.
  • Tryck på Ctrl+V (Windows) respektive Kommando+V (macOS).

Förinställningar

Obs!
 • Förinställningar och profiler (inklusive tredjepartsförinställningar och -profiler samt anpassade användarförinställningar och -profiler) synkroniseras automatiskt mellan Lightroom för datorer och mobila enheter. Anpassade användarförinställningar och profiler synkroniseras inte med Lightroom Classic.
 • Premium-förinställningar är tillgängliga från och med Lightroom version 4.3 (juni 2021-versionen)
 • Rekommenderade förinställningar är tillgängliga från och med Lightroom version 5.0 (oktober 2021-versionen)

Förhandsgranska och använda förinställningar, inklusive rekommenderade förinställningar och Premium-förinställningar

 1. Öppna ett foto i vyn Detalj.

 2. Klicka på ikonen Redigera () i den högra panelen och sedan på Förinställningar.

 3. På panelen Förinställningar hittar du Rekommenderade, Premium och Dina.

  • Rekommenderade Dessa förinställningar tillhandahålls automatiskt baserat på ditt foto, med hjälp av Adobe Sensei. Resultaten kan ändras med tiden, även för samma foto. Använd de tillgängliga karusellalternativen, som svagt, starkt, svartvitt och många fler, för att enkelt filtrera bland dessa förinställningar.
  • Premium Dessa förinställningar uppdateras med varje version och omfattar kategorier som resor, filmisk effekt, adaptiva förinställningar (porträttmotiv och himmel), årstider, förinställningar anpassade efter motivet och mycket mer.
  • Dina Det här är alla förinställningar som du har skapat eller sparat, samt alla standardförinställningar som ingår i Lightroom.
  Panelen Förinställningar i Lightroom för datorer
  Panelen Förinställningar i Lightroom för datorer

  Obs!
  • Delvis kompatibla förinställningar ingår i panelen.
  • Under Rekommenderade förinställningar kan du hålla muspekaren över förinställningsminiatyren och klicka på Fler liknande för att visa fler liknande förinställningar. Du kan även klicka på ikonen med tre punkter i miniatyrbilden för att visa vem förinställningen kommer från, följa författaren, spara förinställningen eller skapa en redigerad version.
 4. Om du vill förhandsvisa effekten av att använda en förinställning håller du pekaren över miniatyrbilden i panelen FörinställningarOm du vill använda en förinställning på fotot klickar du bara på förinställningen.

 5. Använd reglaget Mängd för att justera förinställningens intensitet. Du kan börja från 0 och gå upp till 200.

  Reglage för förinställd mängd
  Reglage för förinställd mängd

Skapa en användarförinställning

Du kan skapa och spara anpassade framkallningsförinställningar som är baserade på de aktuella redigeringskontrollinställningarna (i panelen Redigera) för det markerade fotot.

 1. Markera det foto du vill skapa en förinställning från i vyn Detalj.

 2. Klicka på ikonen Redigera () i den högra panelen och klicka på Förinställningar.

 3. Klicka på ikonen i panelen Förinställningar och välj Skapa förinställning på snabbmenyn.

 4. Dialogrutan Ny förinställning visas. Ange ett namn för förinställningen. Klicka på Spara.

  Den sparade förinställningen läggs till i listan under Användarförinställningar i panelen Förinställningar.  

Obs!

Mer information om hur du migrerar Lightroom Classic-framkallningsförinställningar till Lightroom finns i Migrera förinställningar.

Uppdatera en användarförinställning

Så här uppdaterar du en sparad användarförinställning: 

 1. I vyn Detalj klickar du på ikonen Redigera () och sedan på Förinställningar.

 2. Expandera gruppen Användarförinställningar i vyn Förinställningar.

 3. Använd en användarförinställning på fotot och ändra sedan redigeringsinställningarna för den i panelen Redigera.

 4. Högerklicka på användarförinställningen och välj Uppdatera med aktuella inställningar på snabbmenyn. 

Ta bort en användarförinställning

Du kan inte ta bort interna Lightroom-förinställningar. Du kan endast ta bort användarförinställningar.

 1. I vyn Detalj klickar du på ikonen Redigera () och sedan på Förinställningar.

 2. Högerklicka på en användarförinställning i vyn Förinställningar och välj Ta bort på snabbmenyn.

 3. Dialogrutan Ta bort förinställning visas. Om du vill ta bort förinställningen klickar du på Ta bort. I annat fall klickar du på Avbryt.

Hantera förinställningar

Med Lightroom kan du visa eller dölja olika förinställningsgrupper som visas på panelen Förinställningar.

Obs!

Inställningarna för att visa/dölja förinställningsgrupper är specifika för varje dator eller enhet. Du kan till exempel dölja vissa förinställningsgrupper i Lightroom för datorer men de visas fortfarande i Lightroom på din mobila enhet och vice versa. 

Från och med december 2022-versionen av Lightroom (version 6.1) kan du även exportera förinställningsgrupper. 

 1. I vyn Detalj klickar du på ikonen Redigera () och sedan på Förinställningar.

 2. Klicka på ikonen i panelen Förinställningar välj Hantera förinställningar på snabbmenyn.

 3. Markera de förinställningsgrupper du vill visa i panelen Förinställningar under Hantera. Avmarkera de förinställningsgrupper du vill dölja i panelen Förinställningar.

 4. Om du vill gå tillbaka till panelen Förinställningar klickar du på Föregående.

Återställa fotoredigeringar

Du kan återställa ett redigerat foto till originalläget (när du först importerade det). Du kan även återställa ett foto till det läge det hade när du senast öppnade det i Lightroom. Om du vill återställa dina fotoredigeringar måste vyn Detalj visas.

 1. Öppna fotot i vyn Detalj

  Om vyn Fotostödraster () eller Kvadratiskt stödraster () visas markerar du det redigerade foto som du vill återställa. Växla till vyn Detalj genom att klicka på ikonen i verktygsfältet längst ned.

  Om vyn Detalj () visas markerar du det foto du vill återställa på bildbandet längst ned i den aktuella markeringen.

 2. Återställa fotot till originalläge

  Gör något av följande:

  • Välj Foto > Återställ till originalfoto
  • Tryck på Skift+R.

  Återställa fotot till det läge det hade när du senaste öppnade det

  Gör något av följande:

  • Välj Foto > Återställ till samma läge som när fotot öppnades.
  • Tryck på Kommando+Skift+R.
Rekommenderade förinställningar och Premium-förinställningar i Lightroom för mobila enheter (iOS)
Panelen Förinställningar i Lightroom för mobila enheter (iOS)

Ta bort fläckar och oönskade föremål

Du kan arbeta med verktygen för Lagning för att ta bort onödiga fläckar, elledningar, personer, saker, röda ögon eller andra störande föremål från ett foto.

I luppvyn klickar du på ikonen för panelen Lagning till höger på skärmen.

Obs!

Från och med oktober 2022-versionen av Lightroom för datorer kan du snabbt ta bort oönskade objekt och fläckar med hjälp av verktyget innehållsanpassad borttagning

Lagningspensel

Välj någon av följande lagningspenslar:

Innehållsanpassad borttagning: tar bort fläckar och fyller markeringen med genererat innehåll från provområdet.

Laga: återanvänd texturen från källområdet och matcha färgen och tonen i målområdet i fotot.

Klona: återskapa pixlarna från källområdet till målområdet i fotot.

Verktygen överför texturen från källområdet till målområdet. Verktyget Innehållsanpassad borttagning använder innehållet från en anpassad källa, men verktyget Laga tar hänsyn till färger och toner som omger målområdet och blandar samman allting. Med Klona utförs i stället en exakt replikering av pixlarna från källområdet till målområdet.

Verktyget Lagningspensel
Verktyget Lagningspensel i Lightroom för datorer.

Ändra storlek, ludd eller opacitet för det valda lagningsverktyget, om det behövs.

 • Storlek. Anger penselspetsens diameter i pixlar.
 • Ludd. Kontrollera den mjuka övergången mellan penselmarkeringen och omgivande pixlar i målområdet.
 • Opacitet. Kontrollera opaciteten för den justering du har använt på målområdet.
Obs!

 Så här ändrar du det provområde som väljs som standard:

 • Automatiskt – klicka på handtaget för ett markerat område och tryck på tangenten snedstreck (/). Ett nytt område samplas. Tryck på snedstrecksknappen tills du hittar ett provområde som passar. Du kan också klicka på Uppdatera för att automatiskt ta ett färgprov på ett nytt område.
 • Manuellt  – använd handtaget för provtagningsområdet till att dra och markera ett nytt område. Detta gäller endast för Laga och Klona. För Innehållsanpassad borttagning trycker du på Kommando/Ctrl och drar på ett område på bilden medan en Innehållsanpassad borttagning är markerad. 

Om du vill flytta och placera käll- eller målområdet i fotot drar du det blåa stiftet i mitten av området.

Lagningsalternativ

Öppna snabbmenyn Lagningsalternativ genom att trycka länge på det blåa stiftet i mitten av mål- eller källområdet:

 • Om du vill växla mellan verktygen väljer du Innehållsanpassad borttagning, Laga eller Klona i snabbmenyn.
 • Ta bort: ta bort det markerade käll- och målområdet.
 • Återställ lagningspensel: återställ och ta bort alla justeringar du har gjort med lagningsverktygen.

Kortkommandon och reglage på tangentbordet

Cirkulär fläck:

 • Med en enkelklickning skapar du en cirkulär fläck och hittar automatiskt en källa.
 • Kontroll/Kommando + klick för att skapa en cirkulär punkt. Dra för att ange fläckens källa. Det här alternativet är endast tillgängligt för Laga och Klona.
 • Kommando/Kontroll + Alternativ/Alt + klick för att skapa en cirkulär punkt. Dra för att ange fläckens storlek.
 • Kommando/Kontroll + Alternativ/Alt + Skift + klick för att skapa en cirkulär punkt. Dra för att ange punktens storlek.

Ta bort ett valt område eller en fläck:

 • Välj en knappnål och tryck på Ta bort för att avlägsna justeringen.
 • Tryck på Option/Alt och klicka på en punkt om du vill ta bort den.
 • Tryck Option/Alt och dra med musen för att skapa en markering, så kan du automatiskt ta bort punkter inom markeringsytan.

Röda-ögon-korrigering

Korrigera snabbt röda ögon i ett foto med verktyget Röda ögon i panelen Healing. Du kan göra något av följande:

red-eye-tool-in-lightroom
Verktyget Röda ögon i Lightroom för datorer.

Autokorrigera röda ögon – alternativet Autokorrigera i verktyget Röda ögon korrigerar röda ögon automatiskt i ett foto.

Korrigera röda ögon manuellt – om du vill korrigera röda ögon manuellt i ett foto klickar du på ikonen för Röda ögon. Klicka och dra från mitten av ett öga för att korrigera röda ögon. Du kan justera pupillstorleken och göra kontroller mörkare enligt önskan.

Använda lokala justeringar

Varning:

Från och med Lightroom 5.0 (oktober 2021-versionen) gäller inte längre följande arbetsflöden. Om du vill få åtkomst till de senaste verktygen för lokala justeringar kan du läsa Maskering i Lightroom.

Med verktygen Pensel, Linjär övertoning eller Radiell övertoning kan du redigera vissa områden i fotot. Du kommer åt de här verktygen i den högra panelen i Mina foton eller vyn Delning.

Med verktyget Pensel kan du selektivt göra justeringar i foton genom att måla över det specifika området i fotot.

Med verktygen Linjär och Radiell övertoning kan du göra justeringar i ett område av ett foto. Du kan göra området så brett eller smalt som du vill.

 1. Klicka på ett lokalt justeringsverktyg. Du kan visa respektive panel. 

  Pensel
  Panelen Redigera

  • För Pensel justerar du penselns storlek med reglaget Storlek och gör en markering. Klicka på Suddgummi för att ta bort ett område i markeringen.
  • För Linjär övertoning klickar och drar du verktyget över det område du vill redigera. Du kan visa det urval som gjorts med parallella linjer. Klicka på det blåa stiftet i markeringen för att flytta markeringen i fotot. Använd Pensel för att gradvis utöka markeringen till andra delar av fotot.
  • För Radiell övertoning klickar du på och drar verktyget över det område som du vill göra justeringar i. En radiell markering görs. Klicka på det blåa stiftet i markeringen för att flytta runt markeringen. Använd Pensel för att gradvis utöka markeringen till andra delar av fotot. Använd Ludd för att skapa en mjuk övergång mellan penselmarkeringen och omgivande områden.
 2. Gör justeringar i de markerade områdena med följande reglage i panelen:

  • Temperatur Justerar färgtemperaturen för ett område i fotot så att det blir varmare eller kallare. En övertoningsfiltertemperatur kan förbättra bilder som hämtats i blandade ljusmiljöer.
  • Färgton Kompenserar för en grön eller magentafärgad färgskiftning
  • Exponering Anger bildens övergripande ljusstyrka. Om du använder en lokal korrigering av exponeringen kan du uppnå resultat som liknar traditionell skuggning och bränning.
  • Kontrast Justerar bildens kontrast, framför allt mellantonerna
  • Högdagrar Återställer detaljer i överexponerade högdagerområden
  • Skuggor Återställer detaljer i underexponerade skuggområden
  • Vitt Justerar vita punkter i ett foto
  • Svärta Justerar svarta punkter i ett foto
  • Textur Jämnar ut eller framhäver texturerade detaljer i ditt foto. Om du vill jämna ut detaljerna drar du reglaget åt vänster, om du vill framhäva detaljerna drar du reglaget åt höger. När du justerar reglaget Textur ändras inte färgen eller tonerna.
  • Klarhet Lägger till djup i ett foto genom att öka lokal kontrast
  • Ta bort dis Minskar eller ökar befintligt dis i ett foto
  • Nyans Ändra färger i specifika områden utan att påverka resten av markeringen. Behåll Använd finjustering markerat om du korrigerar små färgdetaljer som hudton.
  • Mättnad Justerar färgens mättnad
  • Skärpa Förstärker kantdefinitionen så att detaljer i fotot framträder. Ett negativt värde gör detaljerna otydliga.
  • Brus Minskar luminansbruset, vilket märks när skuggiga områden öppnas.
  • Moiré Tar bort moiréartefakter och färgojämnheter
  • Överstrålning Tar bort kantfärger längs kanterna
  • Färga Använder en färgton på det område som påverkas av den lokala korrigeringen. Välj nyans genom att klicka i färgrutan. Färgeffekten bibehålls om du omvandlar fotot till svartvitt. Använd växlingsknappen för att aktivera reglaget.
  Obs!

  Reglaget Nyans läggs till från och med Lightroom 3.3 (juni 2020-versionen). Med Nyans kan du enkelt ändra färg på objekt lokalt och göra mindre justeringar, som att finjustera hudtoner, utan att påverka färgerna i resten av fotot.

 3. Flytta reglaget till vänster om du vill minska värdet och till höger om du vill öka värdet.

Skapa, visa och exportera versioner

Obs!

Om du startar Lightroom version 5.2 kan du exportera specifika versioner av ditt foto med de exportinställningar som du föredrar.

Versioner hjälper dig att snabbt visa och jämföra olika redigeringar av samma foto. Du kan visa versioner som skapats automatiskt och även skapa versioner. Följ dessa steg för att ta reda på hur:

 1. Öppna ett foto i detaljvyn och använd de redigeringar du vill ha från panelen Redigera.

 2. Klicka på Versioner längst ned i panelen Redigera.

  Versioner i panelen Redigera

 3. I panelen Versioner väljer du fliken Namngiven. Under den här fliken kan du spara dina egna versioner. Under fliken Auto finns en lista med automatiskt sparade versioner av alla dina redigeringssessioner.

  Panelen Versioner
  Fliken Namn i panelen Versioner

  Hitta automatiskt sparade versioner under fliken Auto
  Fliken Auto i panelen Versioner

 4. Om du vill skapa en version under fliken Namn klickar du på Skapa version, anger namnet och klickar sedan på Skapa. En version av dina senaste redigeringar läggs till under fliken Namn i panelen Versioner. Du kan fortsätta göra fler redigeringar av ditt foto och skapa flera versioner på det sättet.

  Skapa Version i Lightroom för datorer
  Skapa Version i Lightroom för datorer

 5. Om du vill se de redigeringar som gjorts i en version håller du pekaren över versionen under fliken Namn eller Auto för att se en förhandsgranskning av ditt foto.

 6. Om du vill byta namn på eller ta bort en version klickar du på ikonen med tre punkter under fliken Namn.

  Byta namn på eller ta bort en version
  Ändra namn på eller ta bort en version från menyn med tre ikoner

 7. Om du vill spara en automatiskt sparad version under fliken Namn klickar du på ikonen med tre punkter under fliken Auto och markerar Spara som version med namn. På menyn under ikonen med tre punkter finns det ett alternativ för att ta bort versioner.

  Spara en version snabbt från Auto till fliken Namn
  Spara en version snabbt från Auto till fliken Namn

 8. Om du vill exportera den önskade versionen av fotot klickar du på ikonen med tre punkter framför versionen och klickar på Exportera med de här inställningarna. Anpassa exportinställningarna enligt dina önskemål och klicka på Exportera.

  export-versions
  Exportera önskade versioner av ett foto i Lightroom.

Vanliga frågor

Installera anpassade förinställningar och profiler och tredjepartsförinställningar och -profiler

Gör mer med Lightroom

Lightroom är den kompletta fototjänsten för såväl proffs som entusiaster. Skapa och redigera foton enkelt med Lightroom-förinställningar eller anpassa dem efter dina önskemål var du än är med molnlagringshantering av foton.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto