Läs om hur du använder kontrollerna Redigera och förinställningarna i Lightroom (dator).
Använda kontrollerna i panelen Redigera i Lightroom

Du kan få åtkomst till kontrollerna i panelen Redigera i vyn Detalj. I panelen Redigera är redigeringskontrollerna ordnade i olika paneler som du kan expandera/komprimera för att få tillgång till de olika kontrollerna: Profil, Ljus, Färg, Effekter, Detalj, Optik och Geometri. Om du vill ha hjälp att visuellt förstå effekten som varje kontrollproducerari fotot innehåller den här artikeln animeringar och bilder för att illustrera begreppen.

Så här börjar du redigera ett foto med hjälp av kontrollerna i panelen Redigera:

 1. Öppna panelen Mina foton genom att klicka på ikonen till vänster.

  I panelen Mina foton väljer du det album som innehåller det foto du vill redigera. 

 2. Om vyn Fotostödraster () eller Kvadratiskt stödraster () visas markerar du det foto du vill redigera. Växla till vyn Detalj genom att klicka på ikonen i verktygsfältet längst ned.

  Om vyn Detalj () visas väljer du det foto du vill redigera på bildbandet längst ned i den aktuella markeringen.

  Obs!

  Kontrollerna i panelen Redigera är endast tillgängliga i vyn Detalj.

 3. Om du vill visa panelen Redigera i vyn Detalj klickar du på ikonen längst upp till höger. 

  Du kan expandera/komprimera panelerna för att få tillgång till redigeringskontrollerna i de olika kategorierna: Profil, Ljus, Färg, Effekter, Detalj, Optik och Geometri. Redigeringskontrollerna förklaras nedan. 

Bortfallsindikatorer för skuggor och högdagrar

Introducerades i februari 2019-versionen av Lightroom (version 2.2)

Medan du redigerar kan du visa bortfallsindikatorer för högdagrar och skuggor i de övre hörnen av histogrammet för att kontrollera områden i fotot som antingen är för ljusa eller mörka.

Så här visar du bortfall av högdager och skuggor i fotot:

 1. I vyn Detalj () väljer du ett foto som du vill redigera. Visa panelen Redigera genom att klicka på ikonen () längst upp till höger.

 2. I panelen Redigera klickar du på menyikonen med tre punkter och väljer Visa histogram.

 3. I histogrammet:

  Bortfallsindikator för skuggor
  Bortfallsindikatorn för skuggor.
  Bortfallsindikator för högdagrar
  Bortfallsindikatorn för högdagrar.
  • Om bortfallsindikatorn längst upp till vänster lyser (triangeln i bortfallsindikatorn är vit) innebär det att skuggor har fallit bort i fotot. Klicka på den upplysta indikatorn för att visa skuggorna i fotot. Skuggorna visas som en blå, övertäckande mask.
  • Om bortfallsindikatorn längst upp till höger lyser (triangeln i bortfallsindikatorn är vit) innebär det att högdagrar har fallit bort i fotot. Klicka på den upplysta indikatorn för att visa högdagrarna i fotot. Högdagrarna visas som en röd, övertäckande mask.
  Bortfallsområden för skugga i ett foto
  En blå övertäckande mask anger områden i fotot där skuggorna har fallit bort.
  Bortfallsområden för högdagrar i ett foto
  En röd, övertäckande mask anger områden i fotot där högdagrarna har fallit bort.
 4. Klicka på den upplysta bortfallsindikatorn längst upp till vänster eller höger för att dölja respektive bortfall i fotot.

  Obs!

  • Du kan även trycka på J-tangenten för att visa eller dölja bortfall av skuggor och högdagrar i fotot.
  • Högerklicka (Windows)/Kommando-klicka (macOS) på histogrammet och avmarkera Visa bortfall i histogram för att dölja bortfallsindikatorer i histogrammet.

Profil

Uppdaterades i Lightroom 1.4 (juni 2018-versionen)

Obs!

Från och med Lightroom 1.4 (juni 2018-versionen) synkroniseras förinställningar och profiler (inklusive tredjepartsförinställningar och -profiler och anpassade användarförinställningar och -profiler) automatiskt mellan Lightroom för datorer och mobila enheter.

Anpassade användarförinställningar och profiler synkroniseras däremot inte med Lightroom Classic för datorer.

Du kan använda profiler till att kontrollera hur färger och toner återges i dina foton. Profilerna i panelen Profil är avsedda att användas som utgångspunkt för redigering av foton.

När du använder en profil på ett foto ändras inte eventuella andra kontrollskjutreglage som du har använt på fotot. Det innebär att du kan redigera dina foton som du vill och sedan använda en profil på redigerade foton.

Bläddra efter och använda profiler

Så här bläddrar du efter och använder profiler:

 1. Om vyn Fotostödraster () eller Kvadratiskt stödraster () visas markerar du det foto du vill redigera. Växla till vyn Detalj genom att klicka på ikonen i verktygsfältet längst ned.

  Om vyn Detalj () visas markerar du det foto du vill redigera på bildbandet längst ned i den aktuella markeringen.

  Visa panelen Redigera genom att klicka på ikonen längst upp till höger.

  Du kan använda snabbmenyn Profil i panelen Profil längst upp till att snabbt få åtkomst till Adobe Raw-profiler. Om du vill visa de andra tillgängliga profilerna klickar du på Bläddra

  Bläddra efter profiler i panelen Profil.
  Bläddra efter profiler i panelen Profil.
  Profilgrupper för ett foto med Raw-format.
  Profilgrupper för ett foto med Raw-format.

  Obs!

  När du importerar foton används profilerna Adobe, färg och Adobe, monokromt som standard för färgfoton respektive svartvita foton.

 2. Om du vill visa de tillgängliga profilerna i en profilgrupp (beskrivs nedan) expanderar du gruppen.

  Obs!

  När du bläddrar bland profilerna i panelen Profil kan du få åtkomst till visnings- och filtreringsalternativ genom att klicka på menyn med tre punkter. Du kan visa profilerna som en lista, som stödrasterminiatyrbilder eller som stora miniatyrbilder. Du kan även filtrera profilerna efter typ: färg eller svartvita.

  Favoriter:

  Visa profiler som du har markerat som favoriter. Se Lägga till en profil i Favoriter.

  Adobe Raw-profiler
  Adobe Raw-profiler

  Kreativa profiler för foton med Raw-format och foton som inte har Raw-format

  Du kan använda kreativa profiler för alla filformat, inklusive foton med Raw-format, JPEG-filer och TIFF-filer. De här profilerna har utformats för att ge dina foton en viss stil eller effekt.

  Konstnärliga: använd de här profilerna om du vill att färgåtergivningen i foton ska vara mer skarp, med starkare färgskiftningar.

  Svartvita: använd de här profilerna till att uppnå de optimala tonskiftningar som krävs för att arbeta i svartvitt.

  Moderna: använd de här profilerna till att skapa unika effekter som är lämpliga för modern fotografering.

  Gammaldags: använd de här profilerna till att få dina foton att se ut som gammaldags foton.

  Profiler för foton med Raw-format

  Följande profilgrupper visas när du redigerar ett foto med Raw-format. 

  Adobe Raw: med hjälp av Adobe Raw-profiler kan du märkbart förbättra färgåtergivningen. De är bra utgångspunkt för redigering av foton med Raw-format. Profilen Adobe, färg, som har utformats för att ge en bra färg/ton-balans för alla foton, används som standard på alla foton med Raw-format som du importerar till Lightroom. 

  Kameramatchning: visa profiler baserat på kameramärke/-modell för ditt foto med Raw-format. Du kan använda kameramatchningsprofilerna om du föredrar att färgåtergivningen i fotona med Raw-format ska matcha det som visas på skärmen på kameran. 

  Äldre: visa äldre profiler som även fanns i tidigare versionerna av programmet Lightroom.

  Konstnärliga profiler
  Konstnärliga profiler

  Obs!

  När du använder någon av profilerna Konstnärliga, Svartvita, Moderna eller Gammaldags visas skjutreglaget Mängd som du kan använda till att kontrollera profilens intensitet. 

 3. Om du vill förhandsvisa effekten av att använda en profil på ett foto håller du pekaren över den. Om du vill använda en profil på fotot klickar du på den. 

Lägga till en profil i Favoriter

Så här lägger du till en profil i profilgruppen Favoriter:

 • När du bläddrar bland profilerna i stödrastervyn eller i vyn med stora miniatyrbilder: håll pekaren över profilminiatyrbilden och klicka på den stjärnikon som visas längst upp till höger på miniatyrbilden. 
 • När du bläddrar bland profilerna i listvyn: håll pekaren över profilen och klicka på den stjärnikon som visas bredvid profilnamnet.

Importera profiler

Du kan importera tredjepartskameraprofiler i XMP-format. Gör så här: 

 1. Klicka på Bläddra i panelen Profil

 2. Klicka på ikonen med tre punkter längst upp till höger i panelen Profil. Välj alternativet Importera profiler på snabbmenyn.

 3. Dialogrutan Importera profiler visas. Bläddra efter sökvägen och välj en eller flera XMP-profiler

 4. Klicka på Importera.

Hantera profiler

I Lightroom kan du visa eller dölja olika profilgrupper som visas i ProfilAdobe Raw, Kameramatchning, Äldre, Konstnärliga, Svartvita, Moderna, Gammaldags – eller andra profiler som du har importerat.

Så här visar eller döljer du profilgrupper:

Obs!

Inställningarna för att visa/dölja profilgrupper är specifika för varje dator eller enhet. Du kan till exempel dölja vissa profilgrupper i Lightroom för datorer men de visas fortfarande i Lightroom på din mobila enhet och vice versa. 

 1. Visa panelen Redigera genom att klicka på ikonen längst upp till höger.

  Klicka på Bläddra i panelen Profil längst upp. 

 2. Klicka på ikonen med tre punkter längst upp till höger i panelen Profil. Välj alternativet Hantera profiler på snabbmenyn.

 3. Markera de profilgrupper du vill visa i Profil under Hantera. Avmarkera de profilgrupper du vill dölja i Profil.

 4. Om du vill gå tillbaka till Profil klickar du på Föregående.

I Profil visas nu endast de profilgrupper du har valt med hjälp av alternativet Hantera profiler.

Ljus

Justera färgtonsintervallet för fotot.

Du kan använda skjutreglagen i panelen Ljus till att justera färgtonsintervallet för fotot.

Exponering
Kontrast
Högdagrar

Obs!

Om du vill att Lightroom automatiskt ska tillämpa de bästa redigeringarna för följande skjutreglage för dina foton klickar du på Automatiskt i panelen Ljus: Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt, Svärta, Mättnad och Lyster.

Exponering:

Kontrollera intensiteten för fotot. Om du vill göra fotot mörkare drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill göra fotot ljusare drar du skjutreglaget åt höger.

Kontrast:

Anger kontrasten mellan ljusa och märka färger. Om du vill minska kontrasten drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill göra kontrasten mer dramatisk drar du skjutreglaget åt höger. 

Högdagrar:

Kontrollera intensiteten i de ljusare delarna av fotot. Om du vill göra högdagrar mörkare och visa mer detaljer drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill göra dem ljusare och minska mängden detaljer drar du skjutreglaget åt höger. 

  

Skuggor
Vitt
Svärta

Skuggor:

Kontrollera intensiteten i de ljusare delarna av fotot. Om du vill göra skuggorna djupare drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill göra dem ljusare och återställa detaljer drar du skjutreglaget åt höger.

Vitt:

Ange vitpunkt för fotot. Om du vill göra fler färger helt vita drar du skjutreglaget åt höger.

Svärta:

Ange svartpunkt för fotot. Om du vill göra fler färger helt svarta drar du skjutreglaget åt vänster.

Finjustera tonskalan med hjälp av Tonkurva

Obs!

I Lightroom 1.4 (juni 2018-versionen) finns följande ändringar:

 • Tonkurvealternativen Medelhög kontrast och Hög kontrast har tagits bort.
 • Funktionerna för att spara tonkurvor och använda sparade tonkurvor i panelen Tonkurva har tagits bort.

Från och med nu bör du skapa tonkurvor som förinställningar så att det går att synkronisera dem mellan alla Lightroom-program. Mer information finns i den här tekniska kommentaren.

Du kan använda Tonkurva i panelen Ljus till att få bättre kontroll över tonintervall och kontrast i foton. Klicka på ikonen  för att expandera underpanelen Tonkurva.

Tonkurva i panelen Redigera
Redigera den parametriska kurvan

Den vågräta axeln motsvarar de ursprungliga färgtonsvärdena (indatavärden), med svart till vänster och ljusare värden åt höger. Den vertikala axeln motsvarar de ändrade färgtonsvärdena (utdatavärden), med svart längst ned och progressivt ökande värden till vitt högst upp.

Om en punkt på kurvan flyttas uppåt, kommer det att ge en ljusare ton, och om den flyttas nedåt blir det mörkare. En rak 45-graderslinje anger att tonkurvan inte ska ändras, de ursprungliga indatavärdena matchar utdatavärdena.

 Om du vill justera tonkurvan klickar du på den och drar den sedan uppåt eller nedåt. När du drar visas den aktuella regionen och det nya tonvärdet längst ned till höger i tonkurvan.  

Du kan även justera punkter på den röda, gröna eller blå kanalen separat på punktkurvan, eller på alla tre kanalerna på en gång. Så här väljer du en kanal och justera punktkurvan för den:

Punktkurva i panelen Redigera
Skärmbild av Punktkurva med kontrollpunkterna på den röda kanalen.
 1. Välj ett alternativ för punktkurva som viss över kurvan: RGB-kanaler, Röd kanal, Grön kanal eller Blå kanal.
 2. Om du vill lägga till en kontrollpunkt klickar du på kurvan. Om du vill ta bort en kontrollpunkt på kurvan högerklickar du (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) och väljer Ta bort kontrollpunkt på menyn.
 3. Om du vill redigera en punkt drar du den.
 4. (Valfritt) Välj ett alternativ i listrutan Kurva (längst ned till höger): Linjär, Medelhög kontrast eller Hög kontrast.
 5. Om du vill gå tillbaka till en linjär kurva höger- (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) du i diagrammet och väljer Återställ kanal.

Färg

Finjustera färgerna i fotot.

Du kan använda skjutreglagen i panelen Färg till att justera färgerna i fotot. 

 • Du kan ange vitbalans genom att välja en förinställning eller genom att ange ett neutralt område i fotot med hjälp av vitbalansväljaren ().
 • Du kan finjustera vitbalansen med hjälp av kontrollerna Temperatur och Färgton.
 • Du kan justera färgmättnaden (klarheten) med hjälp av kontrollerna Lyster och Mättnad.
 • Du kan omvandla fotot till svartvitt med hjälp av knappen Svartvitt ().
 • Du kan finjustera enskilda färger med hjälp av skjutreglagen Nyans, Mättnad och Luminans (NML) ().
Temperatur
Färgton Lyster
Mättnad

Temperatur:

Ange hur kalla eller varma färgerna i fotot ska vara. Om färgerna är för gula drar du skjutreglaget åt vänster, om de är för blåa drar du skjutreglaget åt höger.

Färgton:

Ange hur gröna eller lila färgerna i fotot ska vara. Om färgerna är för lila drar du skjutreglaget åt vänster, om de är för gröna drar du skjutreglaget åt höger.

Lyster:

Öka mättnaden för mindre mättade färger mer än högre mättade färger, vilket kan förhindra att hudtoner ser onaturliga ut.

Mättnad:

Förbättra mättnaden för alla färger. Om du vill minska mättnaden för färgerna drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill förbättra mättnaden drar du skjutreglaget åt höger.

Verktyget Måljustering

Introducerades i februari 2019-versionen av Lightroom (version 2.2)

Med verktyget Måljustering kan du justera kontrollerna för Tonkurva (i panelen Ljus) eller Blandare för färg (i panelen Färg) genom att dra direkt i fotot. Du kan till exempel dra åt vänster på en blå himmel för att minska mättnaden eller dra åt höger på ett rött föremål för att intensifiera nyansen.

Så här använder du verktyget Måljustering:

 1. Om vyn Fotostödraster () eller Kvadratiskt stödraster () visas markerar du det foto du vill redigera. Växla till vyn Detalj genom att klicka på ikonen i verktygsfältet längst ned.

  Om vyn Detalj () visas markerar du det foto du vill redigera på bildbandet längst ned i den aktuella markeringen.

  Visa panelen Redigera genom att klicka på ikonen längst upp till höger.

 2. Gör något av följande på menyn i panelen Redigera:

  • Om du vill justera Tonkurva expanderar du panelen Ljus. Klicka på ikonen Tonkurva. I området Tonkurva klickar du på ikonen för verktyget Måljustering.
  • Om du vill justera blandaren för färg expanderar du panelen Färg. Klicka på ikonen Blandare för färg. I Blandaren för färg klickar du på ikonen för verktyget Måljustering.
 3. När verktyget Måljustering är aktivt visas ett flytande verktygsfält längst ned på fotot. I verktygsfältet klickar du på ikonen eller för att växla mellan kontrollerna för Tonkurva och kontrollerna för Blandare för färg.

  Verktyget Måljustering i Lightroom
  Verktygsfältet för Måljustering visar kontroller för Tonkurva.
 4. Justera Tonkurva genom att använda verktyget Måljustering

  Verktyget Måljustering
  Justera Tonkurva genom att använda verktyget Måljustering

  Med verktyget Måljustering kan du justera den parametriska kurvan och punktkurvan genom att dra i fotot. Du kan även justera punktkurvan individuellt för röda, gröna och blå kanaler.

  • För den parametriska kurvan justerar verktyget Måljustering högdagrar, ljusa områden, mörka områden eller skuggor baserat på var du drar pekaren i fotot.
  • För punktkurvan och de enskilda röda, gröna och blå kanalerna justerar verktyget Måljustering kurvans kontrollpunkter baserat på var du drar pekaren i fotot.

  Så här justerar du tonvärden med verktyget Måljustering:

  1. Klicka på ikonen  i det flytande verktygsfältet för att visa kontrollerna för Tonkurva. Välj den kurva du vill justera: parametrisk kurva, punktkurva, röd kanal, grön kanal eller blå kanal.
  2. Flytta pekaren över det område du vill justera i fotot. 
  3. Dra horisontellt i fotot för att justera värden för den valda kurvan. 

  Justera Blandare för färg genom att använda verktyget Måljustering

  Verktyget Måljustering
  Justera Blandare för färg genom att använda verktyget Måljustering

  Verktyget Måljustering justerar särskilda färgprov från ett önskat område där du har dragit pekaren. Det gör att du kan justera nyansen, mättnaden eller luminansen för färgerna direkt under pekaren.

  Så här justerar du färger med verktyget Måljustering:

  1. Klicka på ikonen  i det flytande verktygsfältet för att visa kontrollerna för Blandare för färg. Välj den inställning du vill justera: nyans, mättnad eller luminans.
  2. Flytta pekaren över den färg du vill justera i fotot. Dra sedan horisontellt i fotot för att öka eller minska den valda inställningen för den färgen. Dra åt höger för att öka värdena och åt vänster för att minska dem.
 5. Om du vill stänga eller avaktivera verktyget Måljustering klickar du på kryssikonen (X) i verktygsfältet.

Effekter

Du kan använda effekter på foton: Textur, Delad ton, Klarhet, Ta bort dis och Vinjettering.

Klarhet
Ta bort dis
Vinjettering

Textur:

Jämnar ut eller framhäver texturerade detaljer i ditt foto. Om du vill jämna ut detaljerna drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill framhäva detaljerna drar du skjutreglaget åt höger. När du justerar skjutreglaget Textur ändras inte färgen eller tonerna.

Klarhet:

Ändra kontrasten runt kanterna på motivet i fotot. Om du vill mjuka upp kanter drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill öka kontrasten drar du skjutreglaget åt höger.

Ta bort dis:

Om du vill lägga till simulerat dis drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill ta bort dis drar du skjutreglaget åt höger.

Vinjettering:

Gör fotots yttre kanter ljusare eller mörkare. Så här justerar du skjutreglagen för Vinjettering:

 • Ludd: om du anger lägre värden minskas mjukheten mellan vinjetteringen och de omgivande pixlarna. Om du anger högre värden ökas mjukheten.
 • Mittpunkt: om du anger lägre värden används den justering du anger i Mängd på ett större område med utgångspunkt från hörnen. Om du anger högre värden används justeringen på ett mindre område.
 • Rundhet: om du anger lägre värden blir vinjetteringen mer oval. Om du anger högre värden blir vinjetteringen mer cirkelformad.
 • Högdagrar: kontrollerar mängden högdagerkontrast som ska bevaras när du anger ett negativt värde för Mängd. Passar för foton med små högdagrar, som ljus eller lampor.

Delad ton

Du kan använda kontrollerna för Delad ton i panelen Effekter till att skapa en delad ton där olika färger används för skuggor och högdagrar i foton. Du kan till exempel färglägga monokroma foton eller använda specialeffekter, som att få ett färgfoto som att se ut som det var taget med korsprocessfilm.

Kontroller för Delad ton i panelen Effekter
Effekten Delad ton använd på en monokrom bild.

Så här skapar du en delad ton i fotot:  

 1. Visa kontrollerna för Delad ton i panelen Effekter genom att klicka på ikonen .
 2. Ange värden för Nyans och Mättnad genom att välja färgrutorna Skuggor och Högdagrar och välja en färg i färgrampen genom att dra i motsvarande kontrollpunkter. Tänk på att Nyans anger färgen för tonen medan Mättnad anger intensiteten för färgen.
 3. Balansera effekten av skjutreglagen Högdager och Skugga genom att dra skjutreglaget Balans (mellan färgramperna Skuggor och Högdagrar). Om du vill välja mer av färgen för Högdagrar drar du skjutreglaget åt höger, om du vill välja mer av färgen för Skuggor drar du skjutreglaget åt vänster.

Detalj

Göra skarpare, minska fotobrus och använda filmkornseffekter

Med hjälp av skjutreglagen i panelen Detalj kan du framhäva detaljer i fotot för att förbättra kanternas definition och göra dem skarpare samt ta bort fotobrus som kan minska fotots kvalitet. Fotobrus består av luminansbrus (gråskalebrus), som gör att foton ser korniga ut och kromabrus (färg) som vanligen visas som färgade element i foton. Foton som har tagits med höga ISO-värden kan ha synbart brus.

Skärpa
Brusreducering Färgbrusreducering
Kornighet

Skärpa:

Om du vill framhäva detaljer drar du skjutreglaget åt höger.

 • Radie: justerar storleken på de detaljer som du har gjort skarpare. Foton med små detaljer kan behöva en lägre inställning för radie. För foton med stora detaljer kan du använda en större radie. En för stor radie ger ofta ett onaturligt utseende.
 • Detalj: justera hur mycket av högfrekvent information som ska göras skarpare i fotot och hur mycket kanterna ska framhävas. Lägre inställningar ökar kantskärpan så att oskärpa försvinner. Använd högre om du vill göra bildens textur mer uttalad.
 • Maskering: kontrollera en kantmask. Med inställningen 0 används samma skärpa för hela bilden. Med inställningen 100 begränsas skärpan till områden närmast de skarpaste kanterna.

Brusreducering:

Om du vill minska luminansbruset drar du skjutreglaget åt höger.

 • Detalj: kontrollera tröskelvärdet för luminansbrus. Bra för foton med brus. Vid höga värden behålls detaljrikedomen medan bruset kan öka. Vid låga värden blir resultatet tydligt medan vissa detaljer försvinner.
 • Kontrast: kontrollera luminanskontrasten. Bra för foton med brus. Vid höga värden behålls kontrasten, men bilden kan bli fläckig eller spräcklig. Vid låga värden blir resultatet jämnare men mindre kontrastrik.

Färgbrusreducering:

Om du vill minska färgbruset drar du skjutreglaget åt höger.

 • Detalj: kontrollera tröskelvärdet för färgbrus. Vid höga värden skyddas tunna och detaljerade kanter, men det kan leda till färgfläckar. Vid låga värden tas färgfläckar bort, men det kan leda till att färgen blöder.
 • Släthet: om du anger ett högre värde används en mjuk effekt på de fläckiga färgtonerna.

Kornighet:

Om du vill lägga till filmkorn drar du skjutreglaget åt höger.

 • Storlek: kontrollera partikelstorlek för kornigheten. Om du anger storlekar som är större än 25 läggs blått till för att effekten ska se bättre ut med brusreducering.
 • Ojämnhet: kontrollera regelbundenhet för kornigheten. Om du vill att kornigheten ska vara mer regelbunden drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill att den ska vara mer ojämn drar du skjutreglaget åt höger.

Optik

Åtgärda vanliga kameraobjektivproblem.

Kameraobjektiv kan ge olika problem vid olika brännvidder, bländare och fokusavstånd. Du kan använda alternativen i panelen Optik till att korrigera och minimera de här problemen.

Korrigera kromatisk aberration

Kromatisk aberration medför att en färgkant visas längs kanterna på objekt. Den beror på att objektivet inte kan fokusera på olika färger på samma punkt, på aberration i sensormikroobjektiv och av överstrålning.

Kromatisk aberration:

Markera det här alternativet om du vill korrigera blåa/gula och röda/gröna laterala färgkanter i fotot automatiskt.

Panelen Optik
Panelen Optik
Korrigera kromatisk avvikelse
(Vänster) Ursprungligt foto, (uppe till höger) inzoomat område på fotot med blåa/gula färgkanter och (nere till höger) efter att den kromatiska avvikelsen har åtgärdats.

Aktivera objektivkorrigeringar

I Lightroom finns det flera objektivprofiler som du kan använda till att korrigera vanlig objektivaberration, som geometrisk förvrängning och vinjettering. Profilerna är baserade på metadata som identifierar den kamera och det objektiv som användes till att ta fotot och sedan kompensera det.

 1. Markera kryssrutan Aktivera objektivkorrigeringar i panelen Optik.

  En matchande objektivprofil väljs automatiskt baserat på kamerans modell, brännvidd, bländarsteg och fokusavstånd i fotometadata.

  Kameror med inbyggt stöd för objektivprofiler

  Objektivkorrigering för alla objektiv och kameror med Micro 4/3 (MFT), som Panasonic, Olympus och andra kameror (Fuji X, Leica Q samt många enkla modeller från Canon), utförs automatiskt utan att du behöver göra något.

  Om automatiskt stöd för ditt objektiv finns visas meddelandet ”Den inbyggda objektivprofilen har använts” i panelen Optik. Om du vill visa information om objektivprofilen klickar du på ikonen Information.

 2. (Valfritt) Om en matchande objektivprofil inte kan hittas automatiskt eller om du vill ändra det automatiska valet gör du så här:

  1. Om du vill ändra det automatiska valet klickar du på den aktuella objektivprofilen, om det inte går att hitta någon objektivprofil klickar du på Välj en profil manuellt.
  2. Dialogrutan Välj en objektivprofil visas. Välj ett märke, en modell och en profil.

  Vilka objektivprofiler som är tillgängliga beror på om du justerar en Raw-fil eller en icke-Raw-fil. En lista över objektiv som stöds finns i Objektiv som stöds.

  Välja en objektivprofil manuellt
  Välj en profil manuellt
  Dialogrutan Välj en objektivprofil
  Dialogrutan Välj en objektivprofil
 3. Om du vill kan du anpassa profilkorrigeringen genom att använda följande skjutreglage:

  Förvrängningskorrigering:

  Med standardvärdet 100 används 100 % av korrigeringen av förvrängningen enligt profilen. Om du anger värden som är större än 100 används mer korrigering av förvrängningen, om du anger värden som är mindre än 100 används mindre korrigering av förvrängningen.

  Objektivvinjettering:

  Med standardvärdet 100 används 100 % av korrigeringen av vinjetteringen enligt profilen. Om du anger värden som är större än 100 används mer korrigering av vinjetteringen, om du anger värden som är mindre än 100 används mindre korrigering av vinjetteringen.

Överstrålning

Överstrålningsfunktionerna hjälper till att identifiera och ta bort färger runt kanter med hög kontrast. Du kan ta bort färger runt kanter som har orsakats av längsgående kromatiska aberrationer och minska färgartefakter som verktyget Ta bort kromatisk aberration inte kan ta bort. Så här använder du verktyget:

 1. I panelen Optik klickar du på överstrålningsikonen i det övre högra hörnet för att visa överstrålningsfunktionerna.

  Överstrålningsikon
  Klicka på överstrålningsikonen.
 2. Välj den lila eller den gröna alternativknappen beroende på vilken nyans du vill ta bort och klicka på Kantväljaren

  Använd överstrålningsverktyget för att ta bort lila och gröna kantfärger.
  Använd kantväljaren för att ta bort lila och gröna kantnyanser.
 3. Håll pekaren över nyansen i fotot och klicka på den för att dämpa eller ta bort den.

  Du kan också använda skjutreglaget Mängd för att ange hur mycket du vill dämpa eller ta bort av nyansen. Skjutreglaget Nyans anger den valda nyansens intervall.

Geometri

Justera det geometriska perspektivet i foton

Om objektet är nära, samt för vissa typer av objektiv, kan perspektivet förvrängas och orsaka att räta linjer ser böjda, lutande eller skeva ut på foton. Du kan korrigera de här problemen med hjälp av kontrollerna i panelen Geometri.

Upright-lägen i panelen Geometri.
Upright-lägen i panelen Geometri.

För kontrollen Upright finns det fyra alternativ för automatisk perspektivkorrigering - Automatiskt, Nivå, Vertikalt och Fullständigt - samt ett manuellt alternativ: Med stödlinjer. När du använder Upright kan du förfina justeringen med hjälp av skjutreglagen Manuella omformningar.

Välja ett Upright-läge för att korrigera perspektivet

 1. Välj det foto du vill korrigera.

  Ursprungligt foto med förvrängd geometri.
  Ursprungligt foto med förvrängd geometri.
 2. (Rekommenderas) Öppna kontrollen Redigera i vyn Detalj och gå till panelen Optik. Markera kryssrutan Aktivera objektivkorrigeringar.

  Obs!

  Du bör aktivera objektivkorrigeringar innan du bearbetar fotot med hjälp av Upright-lägena.

 3. Gå till panelen Geometri. På menyn Upright väljer du det alternativ du vill använda till att korrigera fotot.

  Med stödlinjer:

  Du kan anpassa perspektivkorrigeringen genom att rita upp till fyra stödlinjer på fotot.

  Automatiskt:

  Korrigera både vertikala och horisontella perspektiv samtidigt som så mycket som möjligt av det synliga fotoområdet bevaras.

  Nivå:

  Korrigera det horisontella perspektivet.

  Vertikalt:

  Korrigera det vertikala perspektivet.

  Fullständigt:

  Korrigera perspektivet automatiskt genom att kombinera alla typer av Upright-korrigering.

   

  Använda Upright med stödlinjer

  Så här använder du läget Med stödlinjer för Upright:

  1. Klicka på ikonen Upright med stödlinjer och rita sedan stödlinjerna direkt på fotot.

  Upright med stödlinjer
  Upright med stödlinjer

  2. När du har ritat minst två stödlinjer omformas fotot interaktivt.

  Tre stödlinjer ritade på fotot med hjälp av Upright med stödlinjer
  Tre stödlinjer ritade på fotot med hjälp av Upright med stödlinjer.
 4. Växla mellan Upright-lägena tills du hittar den lämpligaste inställningen.

  Du kan använda alla lägena för Upright till att korrigera och hantera förvrängnings- och perspektivfel. Vilken inställning som är bäst är olika för olika foton. Försök med de olika lägena innan du bestämmer dig för vilket läge du vill använda för ditt foto.

 5. (Valfritt) När du korrigerar perspektivet för ett foto kan det uppstå vita områden nära kanterna av fotot. Om du vill förhindra det och beskära fotot automatiskt efter de ursprungliga måtten markerar du alternativet Begränsa beskärning.

 6. Du kan använda Manuella omformningar till att finjustera perspektivkorrigeringarna: Förvrängning, Vertikalt, Horisontellt, Rotera, Proportioner, Skala, X-förskjutning och Y-förskjutning.

  Ursprungligt foto med förvrängd geometri.
  Ursprungligt foto med förvrängd geometri.
  Foto med perspektivkorrigering.
  Foto med korrigerat perspektiv.
  Manuella omformningar
  Manuella omformningar

Kopiera och klistra in redigeringar

Introducerades i Lightroom 1.4 (juni 2018-versionen)

Du kan kopiera redigeringar som du har använt på ett foto och klistra in dem på flera foton. Du kan även välja de redigeringsinställningar du vill kopiera från ett foto.    

 1. Markera ett foto.

  Om vyn Fotostödraster () eller Kvadratiskt stödraster () visas markerar du det foto du vill kopiera redigeringsinställningar från. 

  Om vyn Detalj () visas kan du kopiera redigeringsinställningarna från det aktuella fotot eller välja ett foto på det bildband som visas längst ned i den aktuella markeringen.

 2. Kopiera alla redigeringsinställningar från det markerade fotot.

  Så här kopierar du alla redigeringsinställningar från det aktuella fotot:

  • Välj Foto > Kopiera redigeringsinställningar.
  • Tryck på Ctrl+C (Windows) respektive Kommando+C (macOS).

  Välj vilka redigeringsinställningar du vill kopiera från det markerade fotot.

  Så här väljer du vilka redigeringsinställningar du vill kopiera från det markerade fotot:

  1. Välj Foto > Välj redigeringsinställningar att kopiera. Du kan även använda kortkommandot Ctrl+Skift+C (Windows) respektive Kommando+Skift+C (macOS).
  2. Dialogrutan Kopiera inställningar visas. Klicka på snabbmenyn Välj längst upp och välj något av följande:
   1. Alla: välj alla redigeringsinställningsgrupper.
   2. Ändrade: välj endast de redigeringsinställningar du har ändrat eller använt på det valda fotot.
   3. Standard: välj standarduppsättningen med redigeringsinställningar. Inställningarna Verktyg och Geometri är exkluderade som standard.
   4.  Inga: avmarkera alla redigeringsinställningar.
  3. Du kan även manuellt markera eller avmarkera inställningar genom att expandera redigeringsinställningsgrupperna.
  4. När du har valt väljer du Kopiera
  Välj redigeringsinställningar att kopiera
  Välj redigeringsinställningar att kopiera
 3. Markera ett eller flera foton som du vill klistra in de kopierade redigeringsinställningarna på.

  Om vyn Fotostödraster () eller Kvadratiskt stödraster () visas markerar du ett eller flera foton som du vill klistra in redigeringsinställningarna på. 

  Om vyn Detalj () visas markerar du ett eller flera foton på bildbandet.

 4. Klistra in de kopierade inställningarna.

  Om du vill klistra in de kopierade redigeringsinställningarna på de markerade fotona gör du något av följande:

  • Välj Foto > Klistra in redigeringsinställningar.
  • Tryck på Ctrl+V (Windows) respektive Kommando+V (macOS).

Förinställningar

Uppdaterades i Lightroom 2.1 (december 2018-versionen)

Obs!

Från och med Lightroom 1.4 (juni 2018-versionen) synkroniseras förinställningar och profiler (inklusive tredjepartsförinställningar och -profiler och anpassade användarförinställningar och -profiler) automatiskt mellan Lightroom för datorer och mobila enheter.

Anpassade användarförinställningar och profiler synkroniseras däremot inte med Lightroom Classic för datorer.

Förhandsvisa och använda framkallningsförinställningar

 1. Om vyn Fotostödraster () eller Kvadratiskt stödraster () visas markerar du det foto du vill redigera. Växla till vyn Detalj genom att klicka på ikonen i verktygsfältet längst ned.

  Om vyn Detalj () visas markerar du det foto du vill redigera på bildbandet längst ned i den aktuella markeringen.

 2. Visa panelen Redigera genom att klicka på ikonen längst upp till höger.

  Klicka på Förinställningar längst ned i panelen Redigera.

 3. Standardförinställningarna grupperas under Färg, Kreativa, Svartvitt, Detaljer och Komponenter i panelen Förinställningar. De förinställningar du har skapat är tillgängliga under Användarförinställningar. Om du vill visa förinställningarna i en grupp expanderar du den.

 4. (Valfritt) Visa eller dölj delvis kompatibla förinställningar

  I panelen Förinställningar döljer Lightroomförinställningarsom refererar till kameraprofiler som inte är tillämpbara för det aktuella fotot som du redigerar. Du kan välja att visa de delvis kompatibla förinställningarna som annars är dolda. 

  Om du vill visa delvis kompatibla förinställningar i panelen Förinställningar klickar du på ikonen med tre punkter i det hörnet längst upp till höger i panelen Förinställningar och klickar på Dölj delvis kompatibla förinställningar på snabbmenyn för att dölja eller visa tillgängliga förinställningar.

  • Om du vill förhandsvisa effekten av att använda en förinställning på fotot håller du pekaren över den i panelen Förinställningar.
  • Om du vill använda en förinställning på fotot klickar du på den i panelen Förinställningar.

Skapa en användarförinställning

Du kan skapa och spara anpassade framkallningsförinställningar som är baserade på de aktuella redigeringskontrollinställningarna (i panelen Redigera) för det markerade fotot.

 1. Markera det foto du vill skapa en användarförinställning från i vyn Detalj.

 2. Visa panelen Redigera genom att klicka på ikonen längst upp till höger.

  Klicka på Förinställningar längst ned i panelen Redigera.

 3. Klicka på ikonen i panelen Förinställningar och välj Skapa förinställning på snabbmenyn.

 4. Dialogrutan Ny förinställning visas. Ange ett namn för förinställningen. Klicka på Spara.

  Den sparade förinställningen läggs till i listan under Användarförinställningar i panelen Förinställningar.  

Obs!

Mer information om hur du migrerar Lightroom Classic-framkallningsförinställningar till Lightroom finns i Migrera förinställningar.

Uppdatera en användarförinställning

Så här uppdaterar du en sparad användarförinställning: 

 1. Visa panelen Redigera genom att klicka på ikonen längst upp till höger i vyn Detalj.

  Klicka på Förinställningar längst ned i panelen Redigera.

 2. Expandera gruppen Användarförinställningar i vyn Förinställningar.

 3. Använd en användarförinställning på fotot och ändra sedan redigeringsinställningarna för den i panelen Redigera.

 4. Högerklicka på användarförinställningen och välj Uppdatera med aktuella inställningar på snabbmenyn. 

Ta bort en användarförinställning

Du kan inte ta bort interna Lightroom-förinställningar. Du kan endast ta bort användarförinställningar.

 1. Visa panelen Redigera genom att klicka på ikonen längst upp till höger i vyn Detalj.

  Klicka på Förinställningar längst ned i panelen Redigera.

 2. Högerklicka på en användarförinställning i vyn Förinställningar och välj Ta bort på snabbmenyn.

 3. Dialogrutan Ta bort förinställning visas. Om du vill ta bort förinställningen klickar du på Ta bort. I annat fall klickar du på Avbryt.

Hantera förinställningar

Du kan visa eller dölja olika förinställningsgrupper som visas på panelen Förinställningar: Färg, Kreativa, Svartvita, Kurva, Kornighet, Skärpa, Vinjettering och Användarförinställningar.

Så här visar eller döljer du förinställningsgrupper i Lightroom:

Obs!

Inställningarna för att visa/dölja förinställningsgrupper är specifika för varje dator eller enhet. Du kan till exempel dölja vissa förinställningsgrupper i Lightroom för datorer men de visas fortfarande i Lightroom på din mobila enhet och vice versa.   

 1. Visa panelen Redigera genom att klicka på ikonen längst upp till höger.

  Klicka på Förinställningar längst ned i panelen Redigera.

 2. Klicka på ikonen i panelen Förinställningar välj Hantera förinställningar på snabbmenyn.

 3. Markera de förinställningsgrupper du vill visa i panelen Förinställningar under Hantera. Avmarkera de förinställningsgrupper du vill dölja i panelen Förinställningar.

 4. Om du vill gå tillbaka till panelen Förinställningar klickar du på Föregående.

I panelen Förinställningar visas nu endast de förinställningsgrupper du har valt med hjälp av alternativet Hantera förinställningar.

Återställa fotoredigeringar

Uppdaterades i Lightroom 1.4 (juni 2018-versionen)

Du kan återställa ett redigerat foto till det ursprungliga läget (när du först importerade det). Du kan även återställa ett foto till det läge det hade när du senast öppnade det i Lightroom. Om du vill återställa dina fotoredigeringar måste vyn Detalj visas.

 1. Öppna fotot i vyn Detalj

  Om vyn Fotostödraster () eller Kvadratiskt stödraster () visas markerar du det redigerade foto som du vill återställa. Växla till vyn Detalj genom att klicka på ikonen i verktygsfältet längst ned.

  Om vyn Detalj () visas markerar du det foto du vill återställa på bildbandet längst ned i den aktuella markeringen.

 2. Återställa fotot till det ursprungliga läget

  Gör något av följande:

  • Välj Foto > Återställ till det ursprungliga fotot
  • Tryck på Skift+R.

  Återställa fotot till det läge det hade när du senaste öppnade det

  Gör något av följande:

  • Välj Foto > Återställ till samma läge som när fotot öppnades.
  • Tryck på Kommando+Skift+R.

Vanliga frågor

Installera anpassade förinställningar och profiler och tredjepartsförinställningar och -profiler

För hjälpinstruktioner, se Importera profiler.  

Obs!

Om du vill migrera dina Lightroom Classic-framkallningsförinställningar till Lightroom, se Migrera förinställningar.

 1. Installera Lightroom på din dator.  

 2. Starta programmet Lightroom.  

  När du startar datorprogrammet Lightroom (v1.4 juni 2018-utgåvan eller senare) för första gången efter installation eller uppdatering, migreras befintliga Lightroom Classic-profiler och förinställningar på din dator automatiskt till Lightroom.

 3. (Valfritt) Om du gör ändringar eller lägger till nya förinställningar till Lightroom Classic (efter automatisk migrering till programmet Lightroom) gör du något av följande:

  a. Migrera de nya/uppdaterade förinställningarna manuellt till Lightroom

  För hjälpinstruktioner, se Migrera Förinställningar.

  b. Använd importdialogrutan i programmet Lightroom

  1. Från menyraden väljer du Arkiv > Importera Profiler och Förinställningar.
  2. I dialogrutan Importera, bläddra till önskad sökväg och välj de förinställningar som du vill importera. Kontrollera filplatsen för Lightroom Classic-förinställningar på Win och macOS.
  3. Klicka på Importera.  
 4. Kontrollera att Lightroom-appen på din mobila enhet är uppdaterad till den senaste versionen.

Förinställningarna och profilerna som du har installerat i programmet Lightroom synkroniseras automatiskt med Lightroom på mobilen.   

 1. Från menyraden väljer du Arkiv > Importera Profiler och Förinställningar.

 2. I dialogrutan Importera, bläddra till önskad sökväg och välj profiler eller förinställningar som du vill importera. 

 3. Klicka på Importera.

 1. Installera först VSCO-förinställningarna och profilerna i Lightroom Classic.

  Det förinställda VSCO-paketet innehåller ett installationsprogram som erbjuder installationssupport för både Lightroom Classic och Lightroom.

  • För Lightroom Classic installerar installationsprogrammet i VSCO-paketet förinställningar, kurvor och kameraprofiler. 
  • För Lightroom installeras förinställningar och kurvor men inte kameraprofilerna.
 2. Öppna Lightroom.

 3. Importera alla VSCO-kameraprofiler i Lightroom manuellt.

  Från menyraden väljer du Arkiv > Importera Profiler och Förinställningar.

  I dialogrutan Importera som visas, navigera till sökvägen nedan och välj de VSCO-profiler som du installerade i Steg 1.

  Win: C:\Program\\Adobe\\CameraRaw\\CameraProfiles
  Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles

  Klicka på Importera.

När du startar Lightroom för första gången efter uppdatering till den senaste versionen läggs de befintliga profilerna på din dator automatiskt till. Om du vill installera nya XRite eller DNG Profile Creator-profiler efter den första programstarten gör du följande:

 1. Spara profilerna från XRite eller DNG Profile Creator till skrivbordet.

 2. Öppna Lightroom.

  Från menyraden väljer du Arkiv > Importera Profiler och Förinställningar.

 3. I dialogrutan Importera, bläddra och välj de profiler som du sparade i Steg 1

 4. Klicka på Importera.

 1. I Lightroom väljer du Arkiv > Importera Profiler och Förinställningar från menyraden.

 2. I dialogrutan Importera, navigera till sökvägen nedan och välj de profiler du vill importera.

  Win: C:\Program\\Adobe\\CameraRaw\\CameraProfiles
  Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles

 3. Klicka på Importera.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy