Användarhandbok Avbryt

Migrera foton och videofilmer från Lightroom Classic till Lightroom

 1. Användarhandbok för Adobe Lightroom
 2. Introduktion
  1. Nyheter i Lightroom
  2. Systemkrav för Lightroom
  3. Lightroom | Vanliga frågor
  4. Lightroom-självstudier
  5. Arbeta med Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter
  6. Ange inställningar
 3. Självstudiefunktioner i appen
  1. Utbildning och inspiration i appen
  2. Utbildning och inspiration i appen | Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Utbildning och inspiration i appen | Lightroom för mobila enheter (Android)
 4. Lägg till, importera och ta foton
  1. Lägg till foton
  2. Ta foton med Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Ta foton med Lightroom för mobila enheter (Android)
  4. Importera foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  5. Importera foton och videor i Lightroom för mobila enheter (Android)
 5. Ordna foton
  1. Ordna foton
  2. Sök efter och ordna foton av personer i vyn Personer
  3. Sök efter och ordna foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  4. Sök efter och ordna foton i Lightroom för mobila enheter (Android)
 6. Redigera foton
  1. Förinställningar i Lightroom
  2. Redigera foton
  3. Verktyget Ta bort i Lightroom
  4. Verktyget Ta bort i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  5. Verktyget Ta bort i Lightroom för mobila enheter (Android)
  6. Maskering i Lightroom
  7. Linsoskärpa i Lightroom
  8. Redigera foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  9. Redigera foton i Lightroom för mobila enheter (Android)
  10. Sammanfoga foton för att skapa HDR-foton, panoramor och HDR-panoramor
  11. Redigera HDR-foton
  12. Redigera HDR-foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  13. Redigera HDR-foton i Lightroom för mobila enheter (Android)
  14. Förbättra bildkvaliteten enkelt i Lightroom
 7. Redigera videor
  1. Redigera videor 
  2. Redigera videor i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Redigera videor i Lightroom för mobila enheter (Android)
 8. Spara, dela och exportera
  1. Exportera eller dela dina foton
  2. Exportera och dela foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Spara, dela och exportera foton med Lightroom för mobila enheter (Android)
 9. Lightroom för mobila enheter, tv och webben
  1. Kom igång med Lightroom för mobila enheter (iOS)
  2. Kom igång med Lightroom för mobila enheter (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom på webben
  4. Konfigurera appen Lightroom for Apple TV
  5. Använd kortkommandon i Lightroom för mobila enheter (iOS och Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  7. Visa foton och videofilmer i Lightroom på en teve
  8. Så här lägger du till och synkroniserar förinställningar med en mobil enhet
 10. Migrera foton
  1. Migrera Apple Photos Library-bibliotek till Lightroom
  2. Migrera foton och videofilmer från Lightroom Classic till Lightroom
  3. Migrera foton från Photoshop Elements till Lightroom
 11. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel 
  2. Kända fel

 

Läs om hur du migrerar foton och videofilmer från Lightroom Classic till Lightroom. Lightroom är Adobes allt-i-ett-tjänst som är särskilt framtagen för fotoentusiaster.

Flytta

Om du har använt Lightroom Classic tidigare vet du redan vad kataloger är för något. En katalog i Lightroom Classic är en databas (.lrcat-fil) som innehåller information om alla dina foton och videofilmer som du har importerat. En post i katalogen innehåller en hänvisning till var fotot finns på datorn, dina instruktioner för bearbetning av fotot, som justeringar du har använt och fotometadata, som nyckelord och stjärngraderingar.

I Lightroom lagras dina foton med fullständig upplösning i molnet och synkroniseras med dina datorer och enheter när du arbetar med dem. Du kan migrera dina kataloger från Lightroom Classic till Lightroom. När du gör det hämtas alla dina foton i katalogen och överför dem till molnet med fullständig upplösning så att du kan hämta dem på flera olika enheter och datorer. Om du senare vill spara diskutrymme kan du ta bort de fotona från den lokala lagringen på enheten.

Obs!

Samlingar av dina foton i Lightroom Classic blir automatiskt album i Lightroom. Följande data i din Lightroom Classic-katalog kommer inte att vara tillgängliga i Lightroom när du har migrerat:

 • fixeringar
 • anpassade metadata
 • projekt: böcker, bildspel och utskrifts-/webbprojekt
 • delningar till Lightroom för webben
 • sparade mapplatser
 • mappar och mapphierarki
 • smarta samlingar
 • framkallningshistorik
 • färgetiketter (migrerade som nyckelord i Lightroom)

Rekommenderade steg: Förbereda för migrering

Förbered katalogen i Lightroom Classic

Gör så här i Lightroom Classic:
 • Optimera katalogen (Arkiv > Optimera katalog).
 • Återanslut eventuella saknade filer. Läs Leta rätt på saknade foton.
 • Optimera metadata för migreringen. Tips:
 • Anpassade mappnamn migreras inte till Lightroom. Du kan lösa det före migreringen genom att skapa samlingar i Lightroom Classic som liknar namnet/strukturen på den anpassade mappen.
 • Om du vill fortsätta använda Lightroom Classic efter migreringen kan du uppgradera till den senaste versionen innan du migrerar katalogen. Det här steget förenklar synkroniseringen av foton och metadata mellan Lightroom och Lightroom Classic. De ursprungliga versionerna av foton du importerar till Lightroom synkroniseras tillbaka till Lightroom Classic.

Förbereda Lightroom för migrering

Gör så här i Lightroom:
 • Se till att inställningarna Lokal lagring > Ursprungliga foton lagras för närvarande på en anpassad plats hänvisar till rätt plats. Läs Inställningar för lokal lagring.
 • Se till att det finns tillräckligt med ledigt diskutrymme på platsen för de ursprungliga fotona med fullständig storlek i Lightroom Classic-katalogen. Under migreringsprocessen skapas en kopia av dina foton. Om utrymmet på den interna hårddisken i datorn börjar ta slut kan du ansluta en extern hårddisk och ange en plats på den som anpassad plats.

Migrera en katalog

 1. Välj Arkiv > Migrera från > Lightroom Classic-katalog i Lightroom.

 2. En informationsdialogruta visas. Klicka på Fortsätt.

  Migrera till Lightroom

 3. Läs informationen i dialogrutan Innan du börjar och klicka sedan på Fortsätt. Tänk på följande:

  • Kataloger kan endast migreras en gång.
  • När du har migrerat en katalog synkroniseras alla dina bilder automatiskt till molnet. Katalogen synkroniseras inte längre i tidigare versioner av Lightroom, till exempel Lightroom 6 eller Lightroom 2015. Synkroniseringsfunktionerna är tillgängliga i Lightroom och i den senaste versionen av Lightroom Classic.
 4. Markera den katalog du vill migrera. Klicka sedan på Börja kontrollera.

  Starta skanning

 5. Katalogen kontrolleras och migreringen startas. En förloppsindikator visas för migreringen. Det kan ta ett tag att slutföra det här steget.

 6. (Ibland) Granska eventuella undantag som rapporteras. Ett undantag kan till exempel rapporteras om det inte går att hitta vissa foton som finns i källkatalogen. I så fall kan du klicka på Migrera senare och starta om processen igen när du har löst katalogproblemen i Lightroom Classic.

  Om du vill ignorera undantagen och fortsätta migreringen klickar du på Fortsätt ändå.

 7. Granska informationen i Katalog kan migreras. Om du vill granska detaljerna klickar du på Öppna loggfil. När du vill börja klickar du på Starta migrering.

  Migreringsprocessen påbörjas och en förloppsindikator visas. Beroende på storleken på katalogen och datorns resurser kan det ta en stund innan steget slutförs.

  Starta migreringen

 8. När du har slutfört migreringen visas en bekräftelsedialogruta. Om det finns några undantag och du vill visa detaljerna klickar du på Öppna loggfil.

  Migreringen har slutfört

Klart! Nu kan du redigera, ordna och dela dina foton med hjälp av Lightroom

Migrera förinställningar

När du startar Lightroom för första gången migreras befintliga Lightroom Classic-profiler och -förinställningar på datorn automatiskt till Lightroom. Om du har gjort några ändringar i befintliga förinställningar eller lagt till nya förinställningar i Lightroom Classic kan du migrera förinställningarna till Lightroom.

Det finns två sätt att migrera förinställningar från Lightroom Classic till Lightroom:

Importera förinställningar från standardplaceringen till Lightroom

 1. Starta Lightroom och gå till Arkiv > Importera profiler och förinställningar.

 2. Gå till följande plats:

  • Windows: C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Settings
  • macOS: Macintosh HD/Users/<användarnamn>/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Settings
  Obs!

  I MacOS kan du använda kortkommandot Cmd+Skift+G för att öppna Gå till mapp och klistra in sökvägen ovan.

 3. Välj de förinställningar som du vill importera och klicka på Importera. Du kan också välja en mapp och klicka på Välj mapp.

Exportera förinställningar från Lightroom Classic och importera dem till Lightroom

 1. Starta Lightroom Classic.

 2. I modulen Framkalla väljer du den användarförinställning eller en förinställning från tredje part som du vill exportera i panelen Förinställningar. Du kan inte exportera interna Lightroom Classic-förinställningar eller förinställningsgrupper.

 3. Gör något av följande:

  • Du kan också högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (mac OS) på förinställningen och välja Exportera.
  • För att exportera alla förinställningar i en grupp högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på en förinställningsgrupp och välj sedan Exportera grupp.
 4. Ange plats och filnamn. Klicka på Spara.

 5. Starta Lightroom och gå till Arkiv> Importera förinställningar och profiler.

 6. Gå till den plats där du sparade förinställningen från Lightroom Classic och importera den till Lightroom.

Vanliga frågor

Nej, det kan ta en stund innan dina ursprungliga foton har synkroniserats till molnet. Om du vill visa synkroniseringsstatusen klickar du på ikonen  i Lightroom

Synkroniseringsstatus

Låt den externa hårddisken vara ansluten tills alla foton har synkroniserats till molnet (Synkroniseringsstatus: Synkroniserat och säkerhetskopierat). När synkroniseringen har slutförts kan du koppla från hårddisken och ange inställningen Lokal lagring > Ursprungliga foton lagras för närvarande på en anpassad plats i Lightroom så att den hänvisar till en plats på en intern hårddisk. Dina förhandsvisningsfiler flyttas från den externa hårddisken till den interna platsen. De ursprungliga fotona har säkerhetskopierats till molnet.

Mer information finns i Inställningar för lokal lagring.

Ja, du kan migrera hur många Lightroom Classic-kataloger (.lrcat-filer) du vill. Innehållet i varje .lrcat-fil läggs till i en mapp (som liknar en samlingsuppsättning i Lightroom Classic) med namnet på den katalogen.  

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online