Visa foton och videofilmer i Lightroom på en teve

Läs om hur du använder appen Adobe Lightroom for Apple TV.

Du kan använda appen Adobe Photoshop Lightroom for Apple TV till att visa dina Lightroom-foton, -videofilmer och -samlingar, och till att visa bildspel på din teve. Om du ändrar något i dina foton eller album i Lightroom för datorer, Lightroom för mobila enheter, Lightroom på webben eller Lightroom Classic CC för datorer när appen Apple TV körs uppdateras appen och ändringarna visas. Nu kan du snabbt hitta det foto du letar efter genom att svepa i dina album, och visa alla detaljer i dina foton på teven genom att zooma in dem.

Läs om hur du använder gränssnittet i och inställningarna för appen.

Obs!

Om du vill överföra videofilmer för uppspelning i Lightroom for Apple TV importerar och synkroniserar du dem från nya Lightroom för datorer, Lightroom för mobila enheter (iOS eller Android) eller Lightroom på webben (lightroom.adobe.com).

Du kan använda Lightroom Classic till att importera videofilmer, men det går inte att använda det till att synkronisera dem till molnet.

Album

När du öppnar appen Adobe Photoshop Lightroom for Apple TV för första gången visas vyn Album på teven.

 • I vyn Album visas alla mappar och album som du har synkroniserat och överfört från Lightroom för datorer, Lightroom för mobila enheter, Lightroom CC på webben eller Lightroom Classic CC för datorer.
 • För varje mapp visas namnet på mappen och antal album i mappen.
  • Du kan använda Lightroom för datorer, Lightroom CC för mobila enheter (Android och iOS) och Lightroom CC på webben till att skapa och hantera album i mappar, vilket gör det enklare att hålla reda på alla dina album.
  • Mappar innehåller album och undermappar, men du kan inte använda dem till att visa dina foton. Om du vill visa dina foton går du till albumen.
 • För varje album visas omslagsfotot, namnet på albumet och antal foton i albumet.

Bläddra bland dina album

Om du vill förflytta dig mellan albumen i vyn Album sveper du åt vänster, åt höger, uppåt eller nedåt på pekytan på Apple TV-fjärrkontrollen. Om du vill bläddra bland albumen i en mapp väljer du en mapp och klickar på pekytan på fjärrkontrollen. Albumen i mappen visas. Om du vill avsluta en mapp trycker du på knappen Menu på Apple TV-fjärrkontrollen.

Mappar och album i Lightroom for Apple TV
Bläddra i dina mappar och album i Lightroom for Apple TV

Visa foton och videofilmer i ett album (stödrastervyn)

Om du vill visa fotona och videofilmerna i ett album väljer du albumet i vyn Album och klickar på pekytan på fjärrkontrollen. Fotona visas i en stödrastervy.

Bläddra bland foton i ett album

Om du vill förflytta dig mellan fotona eller videofilmerna i ett album öppnar du albumet och sveper åt vänster, åt höger, uppåt eller nedåt på pekytan på fjärrkontrollen.     

Obs!

Adobe Photoshop Lightroom for Apple TV har nu stöd för snabb rullning i tvOS. När du visar ett stort album kan du välja en viss månad i albumet genom att dra längs den högra kanten på pekytan på Apple TV-fjärrkontrollen.

Alla foton

Om du vill gå till vyn Alla foton från vyn Album (standard) trycker du på knappen Menu på Apple TV-fjärrkontrollen.

Vyn Alla foton är en tidslinjebaserad vy med alla dina Lightroom-foton och -videofilmer, inklusive foton som inte är del av något album, segmenterade efter månad på året.

Obs!

Om du vill överföra videofilmer för uppspelning i Lightroom for Apple TV importerar och synkroniserar du dem från nya Lightroom för datorer, Lightroom för mobila enheter (iOS eller Android) eller Lightroom på webben (lightroom.adobe.com).

Du kan använda Lightroom Classic till att importera videofilmer, men det går inte att använda det till att synkronisera dem till molnet.

Bläddra bland dina foton och videofilmer i Lightroom

Om du vill förflytta dig mellan Lightroom-foton och -videofilmer som du synkroniserar från Lightroom för datorer, Lightroom för mobila enheter, Lightroom CC på webben eller Lightroom Classic CC för datorer i vyn Alla foton sveper du åt vänster, åt höger, uppåt eller nedåt på pekytan på Apple TV-fjärrkontrollen.

Obs!

Adobe Photoshop Lightroom for Apple TV stöder snabb rullning i tvOS. Nu kan du bläddra snabbt bland foton och videofilmer i genom att dra längs högra kanten på pekytan på Apple TV-fjärrkontrollen.

Tidslinjebaserad vy med alla Lightroom-foton och -videofilmer
En tidslinjebaserad vy med alla Lightroom-foton och -videofilmer (vyn Alla foton)

Visa ett foto på hela skärmen (luppvyn)

Visa ett foto i luppvyn

Om du vill visa ett valt foto på hela skärmen på teven (luppvyn) när du bläddrar bland fotona i en mapp (stödrastervyn) eller bland alla dina Lightroom-foton (vyn Alla foton) klickar du på pekytan på fjärrkontrollen. 

Bildbandsvy med foton

Om du vill visa en bildbandsvy längst upp på skärmen när du visar ett foto eller en videofilm på hela skärmen (luppvyn) sveper du nedåt på pekytan på fjärrkontrollen. I bildbandsvyn visas en liten förhandsvisning av fotona och videofilmerna i vyn Album eller Alla foton.

 • Om du snabbt vill förflytta dig bland fotona och videofilmerna på bildbandet sveper du åt vänster eller åt höger på pekytan på fjärrkontrollen.
 • Om du vill dölja bildbandet sveper du uppåt på pekytan på fjärrkontrollen. 
Om du vill visa bildbandet sveper du nedåt på pekytan på fjärrkontrollen i luppvyn.
Förflytta dig mellan dina foto. Om du vill visa bildbandet sveper du nedåt på pekytan på fjärrkontrollen i luppvyn.

Zooma ett foto

Om du vill zooma in till 200 % när du visar ett foto på hela skärmen på teven (luppvyn) klickar du på pekytan på fjärrkontrollen. När du har zoomat in kan du panorera över fotot genom att svepa åt vänster, åt höger, uppåt eller nedåt på pekytan på fjärrkontrollen. Du kan använda det till att visa olika delar av fotot med fler detaljer.  

Du kan zooma in och panorera över inzoomade foton i Adobe Photoshop Lightroom CC for Apple TV.
Visa dina foton med fler detaljer. Om du vill panorera över ett foto zoomar du till 200 % genom att klicka på pekytan på fjärrkontrollen och sedan sveper du över pekytan på fjärrkontrollen.

Sortera och filtrera dina foton och videofilmer

Sortera och filtrera dina foton och videofilmer
Sortera och filtrera dina foton och videofilmer

Ändra visningsordningen för foton och videofilmer

Om du vill visa sorteringsalternativen när du bläddrar bland fotona i ett album (stödrastervyn) eller när du bläddrar bland alla dina Lightroom-foton (vyn Alla foton) väljer du ikonen genom att svepa åt vänster och sedan klickar du på pekytan på fjärrkontrollen. Välj något av följande alternativ:  

Nyaste först

Visa de nyaste fotona först, baserat på fångsttid.

Äldsta först

Visa de äldsta fotona först, baserat på fångsttid.

Anpassad ordning

Sortera fotona i en anpassad sorteringsordning som du har angett i Lightroom eller Lightroom Classic för datorer.

Filtrera dina foton och videofilmer

Om du vill visa filtreringsalternativen när du bläddrar bland fotona i ett album (stödrastervyn) eller när du bläddrar bland alla dina Lightroom-foton (vyn Alla foton) väljer du ikonen till vänster.

Flaggstatus

Visa foton baserat på flaggstatus. Välj flaggikonen och välj sedan en flaggstatus genom att klicka på pekytan på fjärrkontrollen.

Stjärngradering

Visa endast de foton som uppfyller en viss stjärngradering. Välj alternativet Stjärngradering, välj antal stjärnor genom att svepa uppåt eller nedåt och klicka sedan på pekytan på fjärrkontrollen.

Rensa alla filter

Om du vill ta bort alla filtervillkor du har angett och visa alla dina foton klickar du på ikonen till vänster.

Spela upp ett bildspel med dina foton och videofilmer

Om du trycker och håller kvar på pekytan startas ett bildspel av det valda albumet (eller med början från ett visst foto). En uppspelningsöverläggikon visas en kort stund på skärmen, vilket anger att uppspelningen av ett bildspel har startats. Klicka på pekytan om du vill pausa bildspelet. Du kan också använda knappen Play/Pause på Apple TV-fjärrkontrollen.

 • Om du vill spela upp ett bildspel med alla foton och videofilmer i ett album när du bläddrar bland dina album (vyn Album), när du bläddrar bland fotona och videofilmerna i ett album (stödrastervyn) eller när du visar ett foto eller en videofilm i albumet på hela skärmen (luppvyn) trycker du och håller kvar på pekytan på fjärrkontrollen.
 • Om du vill spela upp ett bildspel med alla dina Lightroom-foton och -videofilmer när du bläddrar bland dina foton och videofilmer i vyn Alla foton trycker du och håller kvar på pekytan på fjärrkontrollen.
 • Klicka på pekytan på fjärrkontrollen igen om du vill pausa bildspelet.

Om du vill gå till Sök trycker du en eller flera gånger på knappen Meny på fjärrkontrollen tills visningsmenyn visas längst upp på skärmen.

Söka efter foton
Söka efter foton

Du kan söka efter foton i ett album eller i vyn Alla foton genom att skriva i fältet Sök längst upp. Förutom att söka efter foton med hjälp av metadata och nyckelord kan du även söka efter och visa foton beroende på vilka objekt som finns i dem.

Du kan till exempel söka efter saker som hund eller båt, eller efter metadata, som nyckelord och kameror.

Obs!

Om du använder en Apple TV-fjärrkontroll och Siri är aktiverat på din Apple TV-teve kan du säga de ord du vill söka efter. Gör så här:

 1. Markera textinmatningsfältet genom att gå till skärmen Sök.
 2. Håll ned knappen Siri och säg ett eller flera ord att söka efter. Innan du börjar prata måste du se till att textinmatningsfältet är markerat. 

Inställningar

Om du vill gå till Inställningar trycker du en eller flera gånger på knappen Meny på fjärrkontrollen tills inställningsskärmen visas på menyn längst upp på skärmen.

Läs in album igen

Läs in dina foton och videofilmer i Lightroom for Apple TV igen när du har ändrat dem i Lightroom för datorer, Lightroom för mobila enheter, Lightroom CC på webben eller Lightroom Classic CC för datorer.

Tidslängd för bildspel

Ange övergångshastighet för foton och videofilmer under ett bildspel. Du kan välja Långsam, Medel och Snabb.   

Om Lightroom for Apple TV

Visa namnen på de fantastiska personer som har skapat Lightroom for Apple TV.

Samla in användningsdata

Om du vill att icke-personliga anonyma användningsdata ska skickas till Adobe väljer du Yes (Ja). Genom att göra det hjälper du oss att förstå de arbetsflöden som används och hur appen används.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto