Utloggningsmeddelande i Lightroom för mobilen

Problem

När du försöker logga ut från Lightroom för mobilen får du följande Utloggningsmeddelande:

Importerar fortfarande Lr-camera-foton. Om du loggar ut nu kommer dessa foton att gå förlorade.

Utloggningsmeddelande för Lightroom för mobilen

Operativsystem

iOS och Android

Detaljerad information

Du kan få Utloggningsmeddelandet som visas ovan i följande två fall:

Scenario 1: Du försöker logga ut när du har klickat på flera JPEG- och DNG-foton i en enda inläsningssession som använder Lightrooms kamera i appen

När du hämtar en JPEG- eller DNG-foton med hjälp av Lightrooms kamera i appen importeras de inlästa fotona först till Lightroom för mobilen från kamerarullen.Du kan få Utloggningsmeddelandet som visas ovan när du försöker logga ut medan importen är fortfarande pågår.

Viktigt:

Om du loggar ut vid denna tidpunkt kommer de inlästa fotona som väntar på att importeras från kamerarullen att gå förlorade. Om du till exempel har läst in 20 foton med hjälp av kameran i appen och du loggar ut efter att endast 15 foton har importerats. Då kommer de återstående 5 fotona i importkön att förloras i detta fall.

Tillåt Lightroom att avsluta importen av dessa foton innan du loggar ut, så att du inte förlorar några av dina inlästa foton. För att visa uppladdningsförloppet ska du klicka på molnikonen () och se förloppet under rubriken Importerar från kamerarulle i menyn.

Import från kamerarulle pågår
Import från kamerarulle pågår efter inläsning av foton från kameran i appen

När fotona har importeras läggs de till uppladdningskön. Lightroom för mobilen börja ladda upp de ursprungliga fotona (full upplösning) till molnet, som sedan synkroniseras till Lightroom på din dator.

Scenario 2: Du försöker logga ut medan import av foton från din filmrulle fortfarande pågår

Ett annat scenario i vilket du kan få Utloggningsmeddelandet som visas ovan är när du försöker logga ut medan importen från kamerarullen fortfarande pågår. Om du loggar ut vid denna tidpunkt kommer de foton som ligger i kö för import inte vara tillgängliga i Lightroom för mobilen när du loggar in igen. Du måste importera de väntande bilderna på nytt från kamerarullen.

För att undvika den här situationen ska du tillåta Lightroom att avsluta importen av dessa foton innan du loggar ut.I motsats till det tidigare fallet kommer du inte att förlora några foton om du loggar ut eftersom de ursprungliga kopiorna av dina foton fortfarande finns tillgängliga på din mobila enhets filmrulle.  

Vad händer med de inlästa/importerade fotona när min provperiod har gått ut?

Obs!

Din kostnadsfria provperiod börjar dagen du installerar den kostnadsfria appen Lightroom på din mobila enhet från Apple App Store eller Google Play. När din kostnadsfria provperiod har gått ut visar din Lightroom för mobiler en gul varningssymbol över molnikonen (). Om du klickar på ikonen visas meddelandet ” Synkronisering är inaktiverad”. Marginallisten visar meddelandet ”Provperioden har gått ut” under ditt Adobe ID.

När provversionen upphör att gälla förlorar du åtkomsten till synkroniseringsfunktionerna över dina enheter. Därför förblir bilderna som du precis har läst in eller importerat i kö för uppladdning i pausat läge.

Däremot kan du fortsätta att visa, redigera, dela och spara foton till filmrullen i Lightroom för mobilen. Observera att vissa funktioner, t.ex. Selektiva redigeringar, kräver ett betalt medlemskap. Du kan också välja att hämta dina synkroniserade samlingsfoton från molnet med hjälp av alternativet Aktivera offline-redigering.

För att fortsätta synkronisera dina inlästa foton och alla redigeringar som du har gjort efter provperioden är slut, kan du välja att konvertera provversionen till ett betalt medlemskap. För mer information, se Konvertera en testversion till ett betalt medlemskap för Creative Cloud.Se till att du använder samma Adobe ID som du använder i din app Lightroom för mobilen.När du konverterar din provversion till ett betalt medlemskap ändras meddelandet ”Provperioden har gått ut” i Lightroom för mobilens marginallist till ”Abonnerar”. De foton som står i kö för att laddas upp börjar synkroniseras till molnet, inklusive de redigeringar som du har gjort.   

Statusen Provperioden har gått ut för Lightroom för mobilen i marginallisten
Statusen Provperioden har gått ut i marginallisten

Synkronisering inaktiverad och uppladdningskön har pausats efter att provperioden har gått ut.
Synkronisering inaktiverad och uppladdningen har pausats efter att provperioden har gått ut.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto