Konvertera en katalog

Elements Organizer kan konvertera kataloger från Photoshop Album eller tidigare versioner av Elements Organizer till ett format som är kompatibelt med senare versioner av Elements Organizer. Exempelvis kan Elements 8 Organizer konvertera en Elements 6 Organizer-katalog till samma katalogformat som används i Elements 8.

OBS: Elements 9 Organizer på Mac OS konverterar inte kataloger från tidigare versioner.

Om du använde Photoshop Album eller en tidigare version av Elements Organizer och sedan installerade en senare version, så blir du ombedd att konvertera till den tidigare versionens katalog. När dialogrutan visas väljer du Ja och startar konverteringsprocessen. Alternativt väljer du Nej och konverterar katalogen senare.

Du kan även starta en katalogkonvertering via Kataloghanteraren. Mer information finns i Konvertera en katalog i Elements Organizer-hjälpen.

Obs! Om katalogen sparas på annan plats än i standardkatalogen så visas den inte som standard i fönstret Konvertera katalog. Du kan visa kataloger som har sparats på anpassade platser genom att välja Sök fler kataloger och sedan navigera till den aktuella platsen.

Obs! Kataloger som du tidigare har konverterat, inklusive kataloger som har konverterats i tidigare versioner av Elements Organizer, visas inte som standard i fönstret Konvertera en katalog. Välj Visa tidigare konverterade kataloger för att visa dem.

Om katalogkonvertering

När en katalog konverteras i Elements Organizer kopieras informationen från den ursprungliga katalogen till en ny katalog. Den ursprungliga katalogen ändras inte. Tidigare versioner av Elements Organizer kan inte använda en katalog som har konverterats till ett format som en senare version av Elements Organizer använder. Du kan till exempel inte använda en Elements 8-katalog i Elements 6 Organizer. Eftersom den ursprungliga katalogen behålls oförändrad kan du fortsätta att använda den i tidigare versioner av programmet. Men ändringar som har gjorts i den tidigare katalogversionen visas inte i den senare versionen.

Om katalogen skapades i någon version av Photoshop Album eller Elements 3 Organizer, och inte konverterades till 4 eller 5, så konverteras inte dess cacheminne för miniatyrbilder. Elements Organizer skapar automatiskt om cacheminnet för miniatyrbilder när konverteringen har slutförts. Denna process kan ta lång tid för stora kataloger. Du kan fortsätta att arbeta i Elements Organizer medan cacheminnet för miniatyrbilder skapas. Men eventuellt kan prestandan bli sämre och du kan inte se miniatyrer av vissa foton och andra media innan processen har slutförts.

Liknande visuella data som används för att söka efter foton med visuell likhet, behålls inte under en katalogkonvertering. Dessa data skapas på nytt efter att katalogkonverteringen har slutförts.

När du konverterar en Elements 8-katalog till Elements 9 eller ett senare katalogformat, så försöker Organizer också att konvertera ansiktsigenkänningsdata. Om det uppstår problem under konverteringen av dessa data visas dock ett felmeddelande. Data återskapas efter att katalogen har konverterats.

Följande ändringar uppstår i Elements-katalogen när du konverterar den från Elements Organizer 3, 4 eller 5 eller från någon version av Photoshop Album:

 • Klassificeringar används i stället för favorittaggar. Numrerade favorittaggar konverteras till motsvarande klassificeringar (t.ex. 1 favoritgradering blir 1 klassificeringsgrad). Onumrerade favorittaggar konverteras till 5-stjärniga klassificeringar.

Fotoprojekt ingår inte i en konverterad katalog om formatet för att skapa dem inte är kompatibelt med den version av Elements Organizer som du använder. (Om du sparade ett fotoprojekt som en PDF-fil och lade det i den tidigare katalogen, så kommer den PDF-filen att inkluderas i konverteringen.) Följande fotoprojekt ingår i en konverterad katalog:

 • Elements Organizer version 5, 6, 7 och 8: Alla.
 • Elements 4 Organizer: Endast bildspel.
 • Elements 3 Organizer och alla versioner av Photoshop Album: Inga.

Om Kataloghanteraren

Om du sparade en katalog i en mapp på annan plats än standardplatsen så visas inte katalogen automatiskt i Kataloghanteraren. Välj Egen placering för åtkomst till en katalog som är sparad på annan plats än standardkatalogen. Välj sedan webbläsare och navigera till platsen för katalogen.

Mer information finns i Hantera kataloger i Elements Organizer-hjälpen.

Överför katalogen från Windows till Mac OS

Du kan överföra media till Elements 9 eller senare Organizer på Mac OS om du använde Photoshop Album eller en tidigare version av Elements Organizer i Windows.

Innan du startar den här processen ska du göra följande:

 • Kontrollera att du har åtkomst till Windows-datorn där din katalog och dina foton finns.
 • Verifiera att du fortfarande har Photoshop Album eller din tidigare version av Elements Organizer installerat i Windows.
 • Installera samma version av Photoshop eller Adobe Premiere Elements på din Windows-dator som du använder på Mac. Du kan ladda ned en kostnadsfri testversion, för 30 dagar, av den senaste Photoshop Elements-versionen för Windows från Adobe.com/Downloads.
 • Installera Photoshop eller Adobe Premiere Elements på din Macintosh.
 • Kontrollera att du har en extern hårddisk tillgänglig. Enheten måste ha tillräckligt med ledigt utrymme för alla foton och andra media i din befintliga katalog. Kontrollera också att filsystemet är kompatibelt med både Windows och Mac OS (t.ex. FAT/FAT32).

När allt är förberett följer du dessa steg för att överföra foton och videoklipp från Windows-datorn till din Mac:

 1. Öppna Elements Organizer på Windows-datorn.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på Ja när du uppmanas att konvertera en katalog från en tidigare version.
  • Om du vill konvertera en annan katalog klickar du på Nej om du får frågan. När Elements Organizer öppnas väljer du Arkiv > Katalog och klickar på Konvertera. I fönstret för konverteringskatalogen söker du efter och väljer den katalog du vill konvertera, och klickar sedan på Konvertera.
 3. Klicka på OK när katalogkonverteringsprocessen är slutförd.
 4. Säkerhetskopiera katalogen till din externa hårddisk. Särskilda anvisningar finns i Säkerhetskopiera en katalog till en cd- eller dvd-skiva eller hårddisk i Elements Organizer-hjälpen.
  Obs! Du kan säkerhetskopiera en katalog till en CD- eller DVD-skiva i Windows. Däremot kan du inte återställa katalogen direkt från CD- eller DVD-skivan på Macintosh.

 5. När säkerhetskopieringen är klar tar du bort den externa hårddisken på ett säkert sätt från Windows-datorn.
 6. Anslut den externa hårddisken till din Macintosh.
 7. Öppna Elements Organizer på Macintosh.
 8. Återställ katalogen från den externa hårddisken. Särskilda anvisningar finns i Återställa en katalog till en tidigare sparad version i Elements Organizer-hjälpen.

Katalogskillnader mellan olika versioner

Det finns vissa skillnader mellan de olika versionerna av Elements Organizer och Photoshop Album. Skillnaderna rör bland annat katalogernas plats, katalogdatabasens format och katalogernas filnamn.

Elements Organizer version 6 eller senare

Standardkatalogplats

Obs! I Kataloghanteraren kan du välja att lagra och hämta katalogfiler på flera olika platser. Välj katalogåtkomst för alla användare (standard enbart för Windows), katalogåtkomst efter aktuell användare (standard för Mac) eller en anpassad plats.

Mac OS
Aktuell användare: /Users/[Ditt användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Elements Organizer/Catalogs/[Katalognamn]\

Windows 7 och Windows Vista
Alla användare: C:\ProgramData\Adobe\Elements Organizer\Catalogs\[Katalognamn]\

Aktuell användare: C:\Users\[Ditt användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\Catalogs\[Catalog Name]\

Windows XP
Alla användare: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Elements Organizer\Catalogs\[Katalognamn]\

Aktuell användare: C:\Documents and Settings\[Ditt användarnamn]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\Catalogs\[Katalognamn]\

Plats för stödfiler
Lagras i samma mapp som catalog.psedb[version nr]db.

Katalogformat
SQLite-databas, lagrad i en fil med namnet catalog.pse[version nr]db.

Obs! I Elements Organizer version 7 och senare ingår versionsnumret i katalogens filnamnstillägg. Ett exempel: Katalogens filnamn och filnamnstillägg för Elements 9 Organizer är catalog.pse9db.

Photoshop Elements Organizer version 3, 4 och 5

Standardkatalogplats
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\Catalogs\

Plats för stödfiler
Lagras i en separat mapp: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\Catalog Folders\[Katalognamn]\

Katalogformat
Microsoft Access-databas, lagrad i en fil med namnet [Katalognamn].psa.

Photoshop Album 1 och 2 samt Photoshop Album Starter Edition 3

Standardkatalogplats

Windows Vista
C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Album\Catalogs\

Windows XP
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Album\Catalogs\

Plats för stödfiler
Lagras i en separat mapp:

Windows Vista
C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Album\Catalog Folders\[Katalognamn]\

Windows XP
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Album\Catalog Folders\[Katalognamn]\

Katalogformat
Microsoft Access-databas, lagrad i en fil med namnet [Katalognamn].psa.

Ytterligare information

Elements Organizer ingår i version 9 och senare av Adobe Photoshop Elements och Adobe Premiere Elements på Mac OS.

Elements Organizer hette Photoshop Elements Organizer i version 3, 4, 5, 6 och 7. I version 8 och senare heter den Elements Organizer eftersom den integrerats med Adobe Premiere Elements.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy