Läs om hur du skapar, flyttar, ändrar, konverterar, ändrar namn på och redigerar kataloger i Adobe Elements Organizer.

Kataloger

En katalog är en fil där Elements Organizer underhåller information om importerade media. När du importerar mediefiler uppdateras grundläggande information som filnamn och plats i filen. När du arbetar med filen i Elements Organizer uppdateras filen med ändringarna.

När du flyttar mediefiler tillsammans med katalogen till en annan dator eller en annan version av Elements Organizer bevaras all den informationen. Mer information om hur du flyttar en katalog från en dator till en annan finns i Säkerhetskopiera eller återställa kataloger.

Katalogfilen innehåller följande information:

 • Sökväg till och namn på mediefilen.

 • Sökväg till och namn på eventuella associerade ljudfiler.

 • Sökväg till, filnamn för och volymnamn för den ursprungliga filen med fullständig upplösning (om du har sparat den ursprungliga filen offline, dvs. på en cd- eller dvd-skiva).

 • Sökväg till och filnamn för den oredigerade ursprungliga filens (om du har redigerat den).

 • Namnet på den kamera eller skanner som är associerad med de importerade mediefilerna.

 • Bildtexter du lagt till till mediefilerna.

 • Anteckningar du lagt till till mediefilerna.

 • Medietypen, dvs. om det är foton, videofiler, ljudklipp eller projekt.

 • Datum och tid när mediefilen skapades och om datumet är helt eller endast delvis känt.

 • Nyckelordstaggar som har använts på mediefilen.

 • Album som mediefilen finns i.

 • Historik för mediefilen: om den har skrivits ut på en lokal skrivare, exporterats, delats via e-post eller online eller skickats till en onlineutskriftstjänst. I historiken visar även om mediefilen har tagits emot från en onlinekälla och med vilken grupp den har importerats (inklusive tid och datum för importen).

 • Redigeringar som har används på mediefilen (till exempel rotation, beskärning och borttagning av röda ögon).

 • Pixeldimensionerna för foton och videofiler.

 • Projektinställningar (projekttyp, om bildtexter visas, sidnummer osv.).

 • Metadata, inklusive pixeldimensioner, EXIF, copyright, IPTC-information och filformatsinformation.

Skapa en katalog

När du importerar foton till Photoshop Elements läggs de till i en standardkatalog. Om du väljer den här standardkatalogen till alla dina media så behöver du inte göra något mer.

Men det kan hända att du vill skapa flera kataloger. Du kan till exempel vilja skapa separata kataloger för arbetsrelaterade foton och för foton av din familj.

 1. Gör något av följande:

  • Välj Arkiv > Hantera kataloger.
  • Tryck på Ctrl+Skift+C (Windows) respektive Kommando+Skift+C (macOS).
  Catalog manager
  Kataloghanteraren (Windows)
 2. Gör något av följande:

  • Om du vill välja en förinställd plats för katalogen väljer du Kataloger tillgängliga för alla användare (endast Windows) eller Kataloger tillgängliga för aktuell användare.

  Obs!

  Alternativen Kataloger tillgängliga för alla användare och Kataloger tillgängliga för aktuell användare är inte tillgängliga i Windows Application Store-versionen av Photoshop Elements.
  Det finns bara två alternativ för Windows Application Store-versionen har endast två alternativ: Standardkatalogplats och Anpassad plats.

  • Om du vill välja en anpassad plats väljer du Anpassad plats och klickar på Bläddra. Bläddra efter platsen för katalogfilen på datorn.
 3. Klicka på Nytt.

 4. Ange ett namn för katalogen i dialogrutan Ange ett namn på den nya katalogen.

 5. Klicka på OK.

Leta rätt på katalogfilen

 

Om du vill visa platsen för katalogfilen klickar du på Hjälp > Systeminformation.

Platsen för den öppna katalogfilen visas under Nuvarande katalog >Katalogplats.

 

System info

Öppna en katalog

 1. Gör något av följande:

  • Välj Arkiv > Hantera kataloger.
  • Tryck på Ctrl+Skift+C (Windows) respektive Kommando+Skift+C (macOS).
  Catalog manager
  Kataloghanteraren (Windows)
 2. Välj katalog i listan i dialogrutan Kataloghanteraren.
 3. Klicka på Öppna.

  Obs!

  (macOS) Du kan inte få åtkomst till kataloger i ett delat nätverk.

Flytta eller ändra mediefiler

Eftersom Elements Organizer innehåller referenser till filer ska du undvika att flytta eller ändra dem utanför programvaran. Om du flyttar eller ändrar filen utanför Elements Organizer visas en uppmaning om att återansluta filen. Mer information om hur du återansluter saknade filer finns i Återansluta saknade filer i en katalog.

Använd följande förslag när du vill flytta eller ändra de filer som är associerade med en katalog.

Flytta filer

Använd kommandot Flytta till att flytta filerna i katalogen.

 1. Välj mediefilerna i vyn Mediefiler.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Arkiv > Flytta.
  • Tryck på Ctrl+Skift+V (Windows) respektive Kommando+Skift+V (macOS).
 3. Klicka på Bläddra och välj en ny plats för mediefilerna.

 4. Klicka på OK.

Obs!

Du kan inte kopiera eller flytta mediefiler från en katalog till en annan.

Ändra namn på filer

Använd kommandot Ändra namn till att ändra namn på filerna i katalogen. Du kan använda det här kommandot till att ändra namn på flera foton med ett gemensamt basnamn.

 1. Välj mediefilerna i vyn Mediefiler.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Arkiv > Ändra namn.
  • Tryck på Ctrl+Skift+N (Windows) respektive Kommando+Skift+N (macOS).
 3. Gör något av följande:

  • Om du har valt en mediefil anger du det nya namnet för mediefilen och klickar på OK.
  • Om du har valt flera mediefiler anger du ett gemensamt basnamn för mediefilerna och klickar på OK. Exempel: Om du har valt fem foton och det gemensamma basnamnet är "Födelsedag" får fotona de nya namnen "Födelsedag-1", "Födelsedag-2", "Födelsedag-3" osv.

Ta bort filer

Använd alltid kommandot Ta bort från katalog till att ta bort mediefilerna från katalogen. Om du har tagit bort en mediefil från datorn visas den fortfarande i vyn Mediefiler med en ikon för att filen saknas. 

Om du vill ta bort en mediefil från katalogen markerar du mediefilen och trycker på Delete eller väljer Redigera > Ta bort från katalog. Du kan välja om du vill ta bort mediefilen endast från katalogen eller från hårddisken också.

Redigera filer

Du kan starta Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements från Elements Organizer för att redigera dina mediefiler. 

Om du vill redigera mediefilen väljer du Redigera > Redigera med programmets namn]. Exempel: Redigera med Photoshop Elements Editor.

Med det här kommandot kan du också ändra filnamn och filformat (t.ex. från BMP till JPEG) utan att orsaka ett fel på grund av saknad fil. Om det behövs uppdaterar du miniatyrbilderna när du har redigerat filen.

 1. Gör något av följande:

  • (Windows) Välj Redigera > Inställningar > Redigering.
  • (macOS) Välj Elements Organizer > Inställningar > Redigering.
 2. Välj något av följande tillgängliga alternativ:

  • Använd ett annat redigeringsprogram: välj det här alternativet om du vill välja ett annat redigeringsprogram.
  • Visa endast Photoshop Elements Editor-alternativ: välj det här alternativet om du vill välja Photoshop Elements som redigeringsprogram.
  • Visa endast Premiere Elements Editor-alternativ: välj det här alternativet om du vill välja Premiere Elements som redigeringsprogram.
  • Visa alternativ för båda redigeringsprogrammen: välj det här alternativet om du vill välja både Photoshop Elements och Premiere Elements som redigeringsprogram.

   

 3. Klicka på OK.

Använda (konvertera) en katalog för en tidigare version

När du öppnar Elements Organizer första gången efter installationen uppmanas du att konvertera kataloger från tidigare versioner. När du klickar på Ja konverteras katalogerna från den föregående versionen och namnet på dem ändras.

Om du inte har konverterat kataloger tidigare följer du nedanstående procedur för att konvertera kataloger från äldre versioner.

Obs!

Du bör säkerhetskopiera den tidigare katalogen. Mer information om säkerhetskopiering finns i Säkerhetskopiera eller återställa kataloger.

 1. Gör något av följande i den senaste versionen av Elements Organizer:

  • Välj Arkiv > Hantera kataloger.
  • Tryck på Ctrl+Skift+C (Windows) respektive Kommando+Skift+C (macOS).
  Catalog manager
  Kataloghanteraren (Windows)
 2. Klicka på Konvertera.

 3. Välj katalogen i den lista som visas.

 4. Klicka på Stäng.

Information för användare som uppgraderar sina kataloger till Photoshop Elements

Förbättringar av användargränssnittet och ändringar av filformat som stöds innebär även att katalogkonverteringsprocessen har ändrats. Du kan använda följande tabell som hjälp när du uppgraderar katalogen till Photoshop Elements.

Objekt

Efter migrering till Photoshop Elements

Persontaggar

Du kan hitta foton med persontaggar i panelen Personer i vyn Mediefiler eller i vyn Personer. Generiska ikoner används för persontaggar.

Om du vill visa panelen Personer i vyn Mediefiler väljer du Visa > Igenkänning av människor.

Foton i underkategorier flyttas till avsnittet Grupp i vyn Personer. Om du vill visa dem i vyn Personer klickar du på Personer och använder skjutreglaget Grupp.

Händelsetagg

Namnet har ändrats till Händelser (taggar)

Platstagg

Namnet har ändrats till Platser (taggar)

Smarta album

Smarta album är tillgängligt under Sparade sökningar.

Filformat som inte stöds

Följande filformat hoppas över vid konvertering: PDF, Filmstrip (FLM), Wireless BMP (WBM, WBMP), PCX, Targa (TGA, VDA, ICB, VST), Photoshop-Raw (RAW), PICT-filer (PCT, PICT), Scitex CT (SCT), Photoshop-EPS (EPS), EPS med TIFF-förhandsvisning (EPS), Allmän EPS (AI3, AI4, AI5, AI6, AI7, AI8, PS, EPS.AI, EPSF, EPSP, .amr)

Albummallar som inte stöds

Standardmallen för album används för onlinealbum.

Ändra namn på en katalog

 1. Stäng Photoshop Elements Editor och Adobe Premiere Elements.
 2. Gör något av följande i Elements Organizer:

  • Välj Arkiv > Hantera kataloger.
  • Tryck på Ctrl+Skift+C (Windows) respektive Kommando+Skift+C (macOS).
  Catalog manager
  Kataloghanteraren (Windows)
 3. Välj Arkiv > Hantera kataloger i Elements Organizer.

 4. Dialogrutan Kataloghanteraren visas. Välj namnet på en katalog i listan.
 5. Klicka på Ändra namn

 6. Ange det nya namnet och klicka på OK.

Ta bort en katalog

Du kan bara ta bort en katalog om mer än en katalog är associerad med Elements Organizer. Om du har en katalog och vill ta bort den så skapar du en annan katalog innan du tar bort den nuvarande katalogen.

 1. Stäng Photoshop Elements Editor och Adobe Premiere Elements.
 2. Gör något av följande i Elements Organizer:

  • Välj Arkiv > Hantera kataloger.
  • Tryck på Ctrl+Skift+C (Windows) respektive Kommando+Skift+C (macOS).
  Catalog manager
  Kataloghanteraren (Windows)
 3. Kontrollera att det finns en katalog i listan i dialogrutan Kataloghanteraren. Skapa en katalog, om det behövs. Mer information finns i Skapa en katalog.

 4. Välj den katalog du vill ta bort i dialogrutan Kataloghanteraren.

 5. Klicka på Ta bort och sedan på Ja.

Optimera katalogstorlek

Att optimera en katalog hjälper till att minska dess storlek. Som en följd går det snabbare att öppna och arbeta med filer i en katalog.

 1. Stäng Photoshop Elements Editor och Adobe Premiere Elements.
 2. Gör något av följande i Elements Organizer:

  • Välj Arkiv > Hantera kataloger.
  • Tryck på Ctrl+Skift+C (Windows) respektive Kommando+Skift+C (macOS).
  Catalog manager
  Kataloghanteraren (Windows)
 3. Välj den katalog du vill optimera i Kataloghanteraren.
 4. Klicka på Optimera.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy