Få automatiskt slät hud

Få personer att se så bra ut som möjligt genom att släta ut huden automatiskt i porträtt.

Gör så här:

 1. Öppna ett foto i Photoshop Elements.

 2. Välj Förbättra > Slät hud

 3. I dialogrutan Slät hud markeras ansiktet i fotot automatiskt.

  Om fotot innehåller mer än ett ansikte markeras alla identifierade ansikten. Klicka på det ansikte du vill redigera.

  Slät hud

 4. Dra reglaget Släthet tills du når önskad effekt. 

 5. (Valfritt) Använd knappen för att växla före/efter för att granska ändringarna.

 6. (Valfritt) Klicka på Återställ om du vill återgå till det oredigerade fotot.

 7. När du är nöjd med resultatet klickar du OK.

Smooth skin - Before
Smooth skin - After

Visa före och efter Slät hud med reglaget.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?