I läget Guidad får du tillgång till guidade redigeringar. Det är ett guideliknande gränssnitt som du kan använda till att uppnå olika fördefinierade effekter. För varje guidad redigering finns det en associerad bild. När du för pekaren horisontellt över bilden visas fotot innan du har använt effekten till vänster om skjutreglaget. Till höger om skjutreglaget visas bilden efter att du har använt effekten.

Guidad redigering: Ersätt bakgrund

Introducerades i Photoshop Elements 2018

Med den guidade redigeringen Ersätt bakgrund kan du ersätta fotots bakgrund med andra foton och färger och medföljande förinställningar för bakgrunder. Om du vill använda dina egna foton som bakgrundsbilder kan du importera dem och använda dem som bakgrund.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna ett foto i Photoshop Elements.
  • Välj ett foto i fotobehållaren.
 2. Välj Guidad Specialredigeringar > Ersätt bakgrund.

 3. Välj något av följande verktyg och skapa en markering av fotots huvudmotiv:

  • Auto: Med hjälp av verktyget Automatisk markering kan du markera automatiskt när du ritar en form runt det motiv du vill markera. Mer information finns i Använda verktyget Automatisk markering.
  • Snabb: Med snabbmarkeringsverktyget skapar du en markering baserad på likhet i färg och struktur när du klickar eller klickar och drar kring det motiv som du vill markera. Mer information finns i Använda verktyget Snabbmarkering.
  • Pensel: Använd markeringspenseln för att måla över objektet du vill markera. Mer information finns i Använda markeringspenseln.
  • Förfina: Använd penselverktyget Förfina markering om du vill lägga till eller ta bort områden till och från en markering genom automatisk detektering av kanterna. Mer information finns i Redigera och förfina markeringar.
 4. Välj bakgrund på något av följande sätt:

  • Klicka på Importera ett foto om du vill lägga till ditt foto som bakgrund.
  • Klicka på Förinställning om du vill använda någon av de förinställda bakgrunderna.
  • Klicka på Ingen för att ta bort bakgrunden.
  • Klicka på Färg om du vill lägga till en färg som bakgrund.
 5. (Valfritt) Klicka på verktyget Flytta och dra förgrunden eller bakgrunden om det behövs.

 6. Klicka på penseln Förfina kant och måla över förgrunden för att förfina kanterna i förgrunden. Med följande alternativ justerar du penselns inställning:

  • Lägg till: Med det här alternativet kan du lägga till mer utrymme till förgrundens kanter.
  • Subtrahera: Med det här alternativet kan du subtrahera utrymme från förgrundens kanter.
  • Storlek: Ökar eller minskar penselstorleken.
  • Opacitet: Ökar eller minskar penseldragens opacitet.
 7. (Valfritt) Klicka på Automatisk matchning av färgton när du vill matcha motivets färgton med bakgrunden.

 8. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot, i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: du kan överföra ditt foto online med hjälp av någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som är tillgängliga i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Skärpedjup

Med effekten Skärpedjup kan du fokusera på valda områden i bilden genom att göra övriga områden oskarpa.

Enkel metod

Med den här metoden skapas en kopia av bakgrundslagret med homogen oskärpa. Välj de markerade områden som du vill fokusera på. Du kan anpassa nivån av oskärpa på resten av bilden.

 1. I läget Guidad, under Specialredigeringar, väljer du Skärpedjup.

 2. Klicka på Enkel.

 3. Klicka på Lägg till oskärpa. Ett homogent oskärpelager läggs över hela bilden.

 4. Definiera område i fokus genom att klicka på Lägg till fokusområde och dra pekaren över det område i bilden du vill ha i fokus.

 5. Anpassa oskärpan för resten av bilden genom att dra i oskärpereglaget tills du uppnår önskad effekt.

 6. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Anpassad metod

Med den här metoden väljer du objekt som du vill ha i fokus med snabbmarkeringsverktyget. Oskärpan läggs till i de områden du inte har valt. Du kan anpassa nivån av oskärpa på resten av bilden.

 1. I läget Guidad, under Specialredigeringar, väljer du Skärpedjup.

 2. Klicka på Egen.

 3. Klicka på snabbmarkeringsverktyget och markera de områden du vill ha i fokus.

 4. Klicka på Lägg till oskärpa. Ett homogent oskärpelager läggs över resten av bilden.

 5. Anpassa oskärpan för resten av bilden genom att dra i oskärpereglaget tills du uppnår önskad effekt.

 6. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Skapa ram

Introducerades i Photoshop Elements 15

Nu kan du skapa en fotoram med något av de foton som du har i ditt bibliotek. Använd den guidade redigeringen Skapa ram för att snabbt skapa en egen ram runt dina foton.

 1. Öppna ett foto i Photoshop Elements.

 2. Klicka på Guidad > Special > Skapa ram.

 3. Välj ett område i fotot där andra foton kan placeras genom att använda något av följande markeringsverktyg:

  • Snabb. Välj enkelt stora områden genom att dra med verktyget över fotot.
  • Pensel. Måla över områden på fotot där foton kan läggas till.
  • Trollstav. Klicka på områden på fotot där foton kan läggas till.
  • Polygonlasso. Klicka på hörnen på de områden där ett foto kan läggas till.
  Guidad redigering: Skapa ram
  Använd ett verktyg för att göra en markering.

 4. Klicka på Skapa ram för att skapa ramen. Den del av fotot som är markerat i föregående steg dras bort från det ursprungliga fotot för att skapa ramen.

 5. Klicka på Spara ram. Ange ett meningsfullt namn för den nya ramen.

 6. Klicka på Fortsätt i läget Expert för att göra ytterligare ändringar av ramen eller för att börja använda programmet.

  Lägga till foton
  Du kan använda dina ramar direkt.

  Obs!

  Alla ramar du skapar är tillgängliga i läget Expert > panelen Grafik. Använd Filter efter typ > Ramar > Mina ramar för att filtrera de ramar du skapat.

 7. Placera ett foto i ramen genom att klicka eller dra. 

  Använd ramen i den guidade redigeringen Skapa ram
  Lägg till ett foto i ramen.

  Obs!

  Du kan använda panelen Grafik i läget Expert till att dela dina anpassade ramar med andra. Använd filtren Efter typ > Ramar > Mina ramar. Högerklicka på den ram du vill dela och välj Visa i Utforskaren.

Importera en delad ram

Nu kan du inte bara skapa roliga, anpassade ramar som berättar din historia utan även importera ramar som andra Elements-användare har skapat.

Så här importerar du en ram:

 1. I Photoshop Elements växlar du till läget Expert.

 2. Klicka på Grafik och därefter från den utfällbara menyn på Lägg till ram.

  Fly-out-menu
 3. Markera den PSD-fil som motsvarar den ram du importerar och klicka sedan på Läs in.

Visa en importerad ram:

 1. I läget Expert klickar du på Grafik.

 2. Från de tillgängliga listrutorna i den högra panelen väljer du Efter typ > Ramar > Mina ramar.

Obs!

De egna ramar du har skapat med den guidade redigeringen Skapa ram kan du återställa och återanvända på en annan enhet eller med en annan version av Photoshop Elements. Gör en säkerhetskopiering av ramarna innan du avinstallerar Photoshop Elements 15. Det gör du genom att kopiera dina egna ramar från följande platser i en annan mapp:

 • Windows: C:\ProgramData\Adobe\PhotoshopElements\15.0\Photo Creations\frames
 • macOS: /library/Application Support/Adobe/PhotoshopElements/15.0/Photo Creations/frames

Guidad redigering: Orton-effekt

Du kan använda Orton-effekt till att lägga till en drömliknande effekt till dina foton.

 1. I läget Guidad väljer du Specialredigeringar och klickar på Orton-effekt.

 2. I panelen Skapa Orton-effekt klickar du på Lägg till Orton-effekt.

 3. Redigera följande parametrar:

  Öka oskärpa

  Specificerar mängden oskärpa i lagret som är ur fokus.

  Öka brus

  Lägger till brus i det oskarpa lagret.

  Använd intensitet

  Ökar intensiteten i det oskarpa lagret.

 4. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Obs!

Du kan använda zoomalternativen på arbetsytan för redigering till att ange hur effekten ska användas i olika områden i fotot.

Guidad redigering: Komponera om

Mer information om de funktioner som används i den guidade redigeringen Komponera om foto finns i Komponera om.

Guidad redigering: Perfekt porträtt

Skapa ett perfekt porträtt i Guidad redigering genom att ta bort skönhetsfel och förbättra olika delar av bilden med hjälp av lättanvända verktyg.

 1. I läget Guidad, under Specialredigeringar, klickar du på Perfekt porträtt.

 2. Förbättra hyn.

  1. Klicka på Använd smart oskärpa för att släta ut huden och ta bort rynkor. Information om reglagen för Smart oskärpa finns under Smart oskärpa.

  2. Klicka på Visa originalet. När originalhuden visas under huden med oskärpa ska du använda penseln för oskärpa för att pensla in den utjämnade huden där så krävs.

  3. Klicka på Öka kontrast för att lägga till tydlighet.

 3. Förbättra ansiktsdrag.

  1. Klicka på verktyget Punktlagning för att korrigera mindre skönhetsfel. Hjälp för du använder penseln Punktlagning finns i Ta bort fläckar och mindre skönhetsfel.

  2. Klicka på verktyget Borttagning av röda ögon om du vill ta bort röda ögon på ett exakt sätt. Mer information finns i Ta bort röda ögon helt.

  3. Klicka på verktyget Ljusare ögon för att göra ögonen klarare.

  4. Klicka på verktygen Gör ögonbryn mörkare för att göra ögonfransar och ögonbryn mörkare. Se Göra isolerade delar ljusare eller mörkare snabbt.

  5. Klicka på verktyget Vita tänder för att göra leendet ljusare.

 4. Lägg till specialretuscheringar.

  1. Klicka på Lägg till glöd. Justera skjutreglagen tills du uppnår det önskade resultatet.

  2. Klicka på Smalare

   Obs!

   Varje klick ökar effekten.

 5. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Återställ gammalt foto

Foton kan skadas med tiden på grund av miljön, papperskvaliteten eller vanvård. Efter att ett skadat foto skannats går det att använda olika verktyg för att ta bort sprickor, missfärgningar, utsuddningar eller andra brister. Den guidade redigeringen Återställ gammalt foto tar dig genom en process steg för steg och ger dig alla de verktyg du behöver för att återställa en bild i ett arbetsflöde.

 1. Använd beskärningsverktyget (C) och rotera beskärningsramen för att välja vilken del av fotot du vill återställa.

 2. Använd verktyget Punktlagning för att laga mindre fläckar, linjer och revor.

 3. Använd verktyget Lagningspensel för att laga en skadad del av en bild med en oskadad del av samma foto. Tryck ned Alt och klicka på en lämplig del av bilden och dra sedan den delen till den skadade delen av bilden.

 4. Använd verktyget Klonstämpel för att kopiera en del av en bild till en annan. För att reparera delar trycker du på Alt och klickar i källområdet. Sedan drar du på det skadade området.

 5. Använd verktyget Oskärpa för att släta ut områden som har oönskad kornighet.

 6. Med verktyget Dammborttagning kan du åtgärda små linjer, dammavtryck och andra brister.

 7. Använd de tillgängliga knapparna för att använda korrigeringar på nivåer, kontrast och färg. Du kan också konvertera fotot till en svartvit bild med ett enda klick.

 8. Använd verktyget Förbättra skärpan för att göra slutresultatet klarare.

 9. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Repor och fläckar

Använd Repor och fläckar när du vill rätta till defekter (stora eller små) i en bild (med Lagningspensel eller Punktlagningspensel).

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering, eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Mer information om hur du korrigerar färgskiftningar finns i Korrigera stora defekter respektive Ta bort fläckar och små defekter.

Guidad redigering: Text- och ramövertäckning

Introducerades i Photoshop Elements 2019

Lägg till snygga ramar i fotot med text som passar budskapet. Med den guidade redigeringen Text- och ramövertäckning kan du snygga till fotot med en kombination av fina ramar och text.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna ett foto i Photoshop Elements.
  • Välj ett foto i fotobehållaren.

 2. Välj Guidad > Specialredigeringar > Text- och ramövertäckning.

 3. Klicka på Välj en ram och välj en ram bland alternativen.

  Ramformat
  Olika ramformat.
 4. Dra i skjutreglaget Ändra storlek på ram för att öka eller minska ramens storlek.

 5. Klicka på färgväljaren och klicka på den färg du vill använda för ramen.

 6. Klicka på Lägg till textövertäckning. En textram visas över ramen och verktyget Text aktiveras.

 7. Skriv in den nya texten. Du kan ändra teckensnitt, storlek, färg och format för texten med hjälp av fältet Verktygsalternativ på arbetsytan Guidad. När du är klar bekräftar du ändringarna genom att klicka på den gröna bockmarkeringen ().

 8. Ändra textens placering genom att klicka på en punkt på ramen.

  change-text-position
  Ändra textens placering genom att klicka på en punkt.
 9. Klicka på Textformat för att visa färdiga textformat som du kan använda på texten. Klicka på ett textformat om du vill använda det på texten. Du kan återställa det ursprungliga textformatet genom att klicka på Återställ  ().

 10. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Lutning/förskjutning

Använd effekten lutning/förskjutning för att dra uppmärksamheten till en viss aspekt eller objekt i fotot, medan fokus flyttas från andra saker i fotot. Effekten lutning/förskjutning innebär också att en pseudominiatyreffekt skapas i fotot.

Guidad redigering: Lutning/förskjutning
Bild före användning av effekten lutning/förskjutning (vänster), och efter

 1. Öppna ett foto och klicka i panelen Guidade redigeringarFotoeffekter > Lutning/förskjutning.

 2. Klicka på Lägg till lutning/förskjutning för att använda grundeffekten på fotot. Fotot kommer att se suddigt ut.

 3. Klicka på Ändra fokusområde och klicka sedan och dra över bilden för att ange de områden som du vill visa i skarpt fokus.

 4. Om du vill experimentera med fler effekter klickar du på Förfina effekt och ändrar:

  • Oskärpa: Ökar intensiteten för den oskärpa som används i fotot.

  • Kontrast: Ökar eller minskar kontrastnivåerna i fotot.

  • Mättnad: Ökar eller minskar färgmättnadsnivåerna i fotot

 5. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Vattenfärgseffekt

Använd den guidade redigeringen Vattenfärgseffekt till att lägga till en vattenfärgseffekt på dina foton med textur- och texteffekter. 

 1. Gör något av följande:  

  • Öppna ett foto i Photoshop Elements.
  • Markera ett foto i fotobehållaren.
 2. Välj Guidad > Specialredigeringar > Vattenfärgseffekt.

 3. Välj en vattenfärgseffekt bland de tillgängliga alternativen.

 4. Välj ett vattenfärgspapper. Du kan justera papperets opacitet.

 5. Välj en textur för arbetsytan. Du kan justera texturens intensitet.

 6. (Valfritt) Justera detaljerna med Förfina effekt-penseln. Med det här verktyget kan du lägga till eller ta bort effekter till och från området du målar över med penseln.

 7. (Valfritt) Klicka på verktyget Text för att lägga till text. Klicka på valfri plats på fotot och skriv sedan texten. Du kan ändra teckensnitt, storlek och format för texten med hjälp av fältet Verktygsalternativ på arbetsytan Guidad. När du är klar använder du ändringarna genom att klicka på den gröna bockmarkeringen.

  Mer information om att lägga till text finns i Lägga till text.

 8. (Valfritt) Använd format på texten bland de tillgängliga alternativen. Du kan välja Avancerade alternativ för att använda fler ändringar av effekten. Mer information om avancerade alternativ finns i Lagerstilar.

 9. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: du kan överföra fotot online med hjälp av någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som är tillgängliga i Photoshop Elements

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy