Användarhandbok Avbryt

Läget Guidad: Specialredigeringar

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

I läget Guidad får du tillgång till guidade redigeringar. Det är ett guideliknande gränssnitt som du kan använda till att uppnå olika fördefinierade effekter. För varje guidad redigering finns det en associerad bild. När du för pekaren horisontellt över bilden visas fotot innan du har använt effekten till vänster om skjutreglaget. Till höger om skjutreglaget visas bilden efter att du har använt effekten.

Guidad redigering: Perfekt landskap

Med den guidade redigeringen Perfekt landskap kan du enkelt ersätta himlen, ta bort dis och oönskade objekt för att skapa storslagna landskapsscener. På så sätt kan du få ett perfekt äventyrsfoto varje gång.

Titta på videon >

Guidad redigering: Perfekt landskap – före
Guidad redigering: Perfekt landskap – efter

Guidad redigering: Ersätt bakgrund

Med den guidade redigeringen Ersätt bakgrund kan du ersätta fotots bakgrund med andra foton och färger och medföljande förinställningar för bakgrunder. Om du vill använda dina egna foton som bakgrundsbilder kan du importera dem och använda dem som bakgrund.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna ett foto i Photoshop Elements.
  • Välj ett foto i fotobehållaren.
 2. Välj Guidad Specialredigeringar > Ersätt bakgrund.

 3. Välj något av följande verktyg och skapa en markering av fotots huvudmotiv:

  • Automatisk: Med hjälp av verktyget Automatisk markering kan du markera automatiskt när du ritar en form runt det motiv du vill markera. Mer information finns i Använda verktyget Automatisk markering.
  • Snabb: Med snabbmarkeringsverktyget skapar du en markering baserad på likhet i färg och struktur när du klickar eller klickar och drar kring det motiv som du vill markera. Mer information finns i Använda verktyget Snabbmarkering.
  • Pensel: Använd markeringspenseln för att måla över objektet du vill markera. Mer information finns i Använda markeringspenseln.
  • Förfina: Använd penselverktyget Förfina markering om du vill lägga till eller ta bort områden till och från en markering genom automatisk detektering av kanterna. Mer information finns i Redigera och förfina markeringar.
 4. Välj bakgrund på något av följande sätt:

  • Klicka på Importera ett foto om du vill lägga till ditt foto som bakgrund.
  • Klicka på Förinställning om du vill använda någon av de förinställda bakgrunderna.
  • Klicka på Ingen för att ta bort bakgrunden.
  • Klicka på Färg om du vill lägga till en färg som bakgrund.
 5. (Valfritt) Klicka på verktyget Flytta och dra förgrunden eller bakgrunden om det behövs.

 6. Klicka på penseln Förfina kant och måla över förgrunden för att förfina kanterna i förgrunden. Med följande alternativ justerar du penselns inställning:

  • Lägg till: Med det här alternativet kan du lägga till mer utrymme till förgrundens kanter.
  • Subtrahera: Med det här alternativet kan du subtrahera utrymme från förgrundens kanter.
  • Storlek: Ökar eller minskar penselstorleken.
  • Opacitet: Ökar eller minskar penseldragens opacitet.
 7. (Valfritt) Klicka på Automatisk matchning av färgton när du vill matcha motivets färgton med bakgrunden.

 8. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara – Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera – I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot, i läget Snabb eller Expert.
  • Dela – Flickr/Twitter: du kan överföra foton med de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Skärpedjup

Skärpedjupseffekten låter dig fokusera på valda områden i bilden genom att göra övriga områden oskarpa.

Enkel metod

Med den här metoden skapas en kopia av bakgrundslagret med homogen oskärpa. Välj de markerade områden som du vill fokusera på. Du kan anpassa nivån av oskärpa på resten av bilden.

 1. I läget Guidad, under Specialredigeringar, väljer du Skärpedjup.

 2. Klicka på Enkel.

 3. Klicka på Lägg till oskärpa. Ett homogent oskärpelager läggs över hela bilden.

 4. Definiera område i fokus genom att klicka på Lägg till fokusområde och dra markören över det område i bilden du vill ha i fokus.

 5. Anpassa oskärpan för resten av bilden genom att dra i oskärpereglaget tills du uppnår önskad effekt.

 6. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara – Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera – I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela – Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Anpassad metod

Med den här metoden väljer du objekt som du vill ha i fokus med snabbmarkeringsverktyget. Oskärpan läggs till i de områden du inte har valt. Du kan anpassa nivån av oskärpa på resten av bilden.

 1. I läget Guidad, under Specialredigeringar, väljer du Skärpedjup.

 2. Klicka på Egen.

 3. Klicka på snabbmarkeringsverktyget och markera de områden du vill ha i fokus.

 4. Klicka på Lägg till oskärpa. Ett homogent oskärpelager läggs över resten av bilden.

 5. Anpassa oskärpan för resten av bilden genom att dra i oskärpereglaget tills du uppnår önskad effekt.

 6. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara – Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera – I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela – Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Utöka bakgrund

Introducerades i Photoshop Elements 2022

Du kan använda den guidade redigeringen Utöka bakgrund för att utöka bakgrunden på en bild genom att klona bildmiljön med Autofyll eller genom att utöka dem med verktyget Utöka. Oavsett vad du gör blir bildens primära objekt inte förvrängt.

Utöka bakgrund i PSE

Så här använder du den här funktionen i Photoshop Elements:

 1. Gå till Arkiv > Öppna om du vill öppna en bild i Photoshop Elements

 2. I läget Guidad väljer du Specialredigeringar och klickar på Utöka bakgrund

 3. Gör följande för att använda justeringar:

  • Välj storlek på arbetsyta för bilden
  • Markera de sidor som du vill utöka.
  • Använd alternativen Autofyll eller Utöka för att fylla det utökade området
  • Använd lagningspensel för mindre korrigeringar och verktyget Klonstämpel för större korrigeringar
 4. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara – Spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera – Välj var du vill fortsätta arbeta med fotot – i läget Snabb eller Expert.
  • Dela  – Välj om du vill publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Skapa ram

Nu kan du skapa en fotoram med något av de foton som du har i ditt bibliotek. Använd den guidade redigeringen Skapa ram för att snabbt skapa en egen ram runt dina foton. 

 1. Öppna ett foto i Photoshop Elements.

 2. Klicka på Guidad > Special > Skapa ram.

 3. Välj ett område i fotot där andra foton kan placeras genom att använda något av följande markeringsverktyg:

  • Snabb. Välj enkelt stora områden genom att dra med verktyget över fotot.
  • Pensel. Måla över områden på fotot där foton kan läggas till.
  • Trollstav. Klicka på områden på fotot där foton kan läggas till.
  • Polygonlasso. Klicka på hörnen på de områden där ett foto kan läggas till.
 4. Klicka på Skapa ram för att skapa ramen. Den del av fotot som är markerat i föregående steg dras bort från det ursprungliga fotot för att skapa ramen.

 5. Klicka på Spara ram. Ange ett meningsfullt namn för den nya ramen.

 6. Klicka på Fortsätt i läget Expert för att göra ytterligare ändringar av ramen eller för att börja använda programmet. 

  Obs!

  Alla ramar du skapar är tillgängliga i läget Expert > panelen Grafik. Använd Filter efter typ > Ramar > Mina ramar för att filtrera de ramar du skapat.

 7. Placera ett foto i ramen genom att klicka eller dra.  

  Lägg till ett foto i ramen.

  Obs!

  Du kan använda panelen Grafik i läget Expert till att dela dina anpassade ramar med andra. Använd filtren Efter typ > Ramar > Mina ramar. Högerklicka på den ram du vill dela och välj Visa i Finder.

Importera en delad ram

Nu kan du inte bara skapa roliga, anpassade ramar som berättar din historia utan även importera ramar som andra Elements-användare har skapat.

Så här importerar du en ram:

 1. I Photoshop Elements växlar du till läget Expert.

 2. Klicka på Grafik och därefter från den utfällbara menyn på Lägg till ram.

 3. Markera den PSD-fil som motsvarar den ram du importerar och klicka sedan på Läs in.

Visa en importerad ram:

 1. I läget Expert klickar du på Grafik.

 2. Från de tillgängliga listrutorna i den högra panelen väljer du Efter typ > Ramar > Mina ramar.

Obs!

De egna ramar du har skapat med den guidade redigeringen Skapa ram kan du återställa och återanvända på en annan enhet eller med en annan version av Photoshop Elements. Gör en säkerhetskopia av ramarna innan du avinstallerar Photoshop Elements. Det gör du genom att kopiera dina egna ramar från följande platser till en annan mapp:

/Applications⁩/⁨Adobe Photoshop Elements 2021⁩/⁨Contents⁩/MacOS⁩⁩/Adobe Photoshop Elements 2021 Editor⁩⁩/⁨Contents⁩⁩/⁨Application Data⁩⁩/⁨Photoshop Elements⁩⁩/19.0⁩/⁨Photo Creations⁩

Guidad redigering: Orton-effekt

Du kan använda Orton-effekt till att lägga till en drömliknande effekt till dina foton.

 1. I läget Guidad väljer du Specialredigeringar och klickar på Orton-effekt.

 2. I panelen Skapa Orton-effekt klickar du på Lägg till Orton-effekt.

 3. Redigera följande parametrar:

  Öka oskärpa

  Specificerar mängden oskärpa i lagret som är ur fokus.

  Öka brus

  Lägger till brus i det oskarpa lagret.

  Använd intensitet

  Ökar intensiteten i det oskarpa lagret.

 4. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara – Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera – I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela – Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.
Obs!

Du kan använda zoomalternativen på arbetsytan för redigering till att ange hur effekten ska användas i olika områden i fotot.

Guidad redigering: Perfekt husdjur

Introducerades i Photoshop Elements 2022

Guidad redigering perfekt husdjur
Originalbild (vänster) och bild efter att den guidade redigeringen Perfekt husdjur använts (höger).

Den guidade redigeringen Perfekt husdjur låter dig förbättra dina husdjursfoton med verktyg som gör grundläggande beskärningar, tar bort ögonreflexer, tar bort små störande delar och lägger till effekter. Det låter dig också använda selektiva justeringar på motiv och bakgrund.

Om du vill använda den guidade redigeringen Perfekt husdjur i Photoshop Elements följer du stegen nedan:

 1. I Photoshop Elements-redigeraren klickar du på Arkiv > Öppna för att öppna en bild som du vill redigera.

 2. I läget Guidad, under Specialredigeringar, klickar du på Perfekt husdjur.

 3. Använd följande justeringar om du behöver:

  • Välj Beskär/Räta upp om du vill rama in bilden. Mer information om beskärning finns under Beskära. Mer information om hur du rätar upp en bild finns i Räta upp en bild
  • Använd alternativen Ta bort smuts och fläckar, Ta bort halsband och koppel och Ta bort reflexer i djurögon för att ta bort oönskade föremål och ögonreflexer i din bild
  • Markera det du vill förbättra och ändra i motivet eller bakgrunden
  • Finjustera bilden med hjälp av alternativen Ljus och Förbättra. Mer information om hur du gör en bild ljusare eller mörkare finns i Justera skuggor och ljus
  • Lägga till ytterligare effekter
 4. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara den nya bilden med något av de tillgängliga formaten
  • Fortsätt redigera – Välj i vilket läge du vill fortsätta att arbeta med fotot: Snabb eller Expert
  • Dela – Välj om du vill publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements

Guidad redigering: Komponera om

Mer information om de funktioner som används i den guidade redigeringen Komponera om foto finns i Komponera om.

Guidad redigering: Perfekt porträtt

Skapa ett perfekt porträtt med hjälp av guidad redigering genom att ta bort skönhetsfel och förbättra olika delar av bilden med lättanvända verktyg.

 1. I läget Guidad, under Specialredigeringar, klickar du på Perfekt porträtt.

 2. Förbättra hyn.

  1. Klicka på knappen Slät hud för att göra huden slätare. Du kan flytta reglaget Styrka för att öka eller minska utslätningseffekten.
  2. Klicka på Öka kontrast för att lägga till klarhet.
 3. Klicka på Funktioner för att justera läppar, ögon, näsa, ansiktsform och ansiktslutning för ett markerat ansikte med hjälp av de tillgängliga skjutreglagen.

 4. Förbättra ansiktsdrag.

  1. Klicka på Ta bort fläckar för att rätta till små defekter.
  2. Klicka på verktyget Blek tänder för att göra leendet vitare.
  3. I dialogrutan Öppna stängda ögon är personens ansikte markerat med en rund markering vilket anger att ansiktet har hittats i bilden.
   (Valfritt) I listan Testa exempelögon finns det några exempel. Du kan välja ett ansikte som liknar det på huvudfotot. Photoshop Elements använder det valda ansiktet för att ersätta stängda ögon i huvudfotot.
  4. Klicka på verktyget Ljusare ögon för att göra ögonen klarare.
  5. Klicka på Mörka ögonbryn för att göra ögonfransarna och ögonbrynen mörkare. Se Gör isolerade delar ljusare eller mörkare snabbt.
 5. Lägg till specialretuscheringar.

  1. Klicka på Lägg till glöd. Justera skjutreglagen tills du uppnår det önskade resultatet.
  2. Klicka på Gör smalare för att få det valda ansiktet att se smalare ut. 
  Obs!

  Varje klick ökar effekten.

 6. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara – Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera – I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela – Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Återställ gammalt foto

Foton kan skadas med tiden på grund av miljön, papperskvaliteten eller oaktsamhet. Efter att ett skadat foto skannats går det att använda olika verktyg för att ta bort sprickor, missfärgningar, utsuddningar eller andra brister. Den guidade redigeringen Återställ gammalt foto tar dig genom en process steg för steg och ger dig alla de verktyg du behöver för att återställa en bild i ett arbetsflöde.

 1. Använd beskärningsverktyget (C) och rotera beskärningsramen för att välja vilken del av fotot du vill återställa.

 2. Använd verktyget Punktlagning för att laga mindre fläckar, linjer och revor.

 3. Använd verktyget Lagningspensel för att laga en skadad del av en bild med en oskadad del av samma foto. Tryck ned Alt och klicka på en lämplig del av bilden och dra sedan den delen till den skadade delen av bilden.

 4. Använd verktyget Klonstämpel för att kopiera en del av en bild till en annan. För att reparera delar trycker du på Alt och klickar i källområdet. Sedan drar du på det skadade området.

 5. Använd verktyget Oskärpa för att släta ut områden som har oönskad kornighet.

 6. Med verktyget Dammborttagning kan du åtgärda små linjer, dammavtryck och andra brister.

 7. Använd de tillgängliga knapparna för att använda korrigeringar på nivåer, kontrast och färg. Du kan också konvertera fotot till en svartvit bild med ett enda klick.

 8. Använd verktyget Förbättra skärpan för att göra slutresultatet klarare.

 9. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara – Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera – I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela – Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Repor och fläckar

Använd Repor och fläckar när du vill rätta till defekter (stora eller små) i en bild (med Lagningspensel eller Punktlagningspensel).

Du kan välja att endast visa bilden efter redigering, eller visa bilden både före och efter redigering, antingen vertikalt eller horisontellt.

Mer information om hur du korrigerar färgskiftningar finns i Korrigera stora defekter respektive Ta bort fläckar och små defekter.

Guidad redigering: Text- och ramövertäckning

Introducerades i Photoshop Elements 2019

Lägg till snygga ramar i fotot med text som passar budskapet. Med den guidade redigeringen Text- och ramövertäckning kan du snygga till fotot med en kombination av fina ramar och text.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna ett foto i Photoshop Elements.
  • Välj ett foto i fotobehållaren.

 2. Välj Guidad > Specialredigeringar > Text- och ramövertäckning.

 3. Klicka på Välj en ram och välj en ram bland alternativen.

  Ramformat
  Olika ramformat.

 4. Dra i skjutreglaget Ändra storlek på ram för att öka eller minska ramens storlek.

 5. Klicka på färgväljaren och klicka på den färg du vill använda för ramen.

 6. Klicka på Lägg till textövertäckning. En textram visas över ramen och verktyget Text aktiveras.

 7. Skriv in den nya texten. Du kan ändra teckensnitt, storlek, färg och format för texten med hjälp av fältet Verktygsalternativ på arbetsytan Guidad. När du är klar bekräftar du ändringarna genom att klicka på den gröna bockmarkeringen ().

 8. Ändra textens placering genom att klicka på en punkt på ramen.

  Ändra textens placering genom att klicka på en punkt.

 9. Klicka på Textformat för att visa färdiga textformat som du kan använda på texten. Klicka på ett textformat om du vill använda det på texten. Du kan återställa det ursprungliga textformatet genom att klicka på Återställ  ().

 10. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara – Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera – I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela – Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Lutning/förskjutning

Använd effekten lutning/förskjutning för att dra uppmärksamheten till en viss aspekt eller objekt i fotot, medan fokus flyttas från andra saker i fotot. Effekten lutning/förskjutning innebär också att en pseudominiatyreffekt skapas i fotot.

Bild före användning av effekten lutning/förskjutning (vänster), och efter

 1. Öppna ett foto och klicka i panelen Guidade redigeringarFotoeffekter > Lutning/förskjutning.

 2. Klicka på Lägg till lutning/förskjutning för att använda grundeffekten på fotot. Fotot kommer att se suddigt ut.

 3. Klicka på Ändra fokusområde och klicka sedan och dra över bilden för att ange de områden som du vill visa i skarpt fokus.

 4. Om du vill experimentera med fler effekter klickar du på Förfina effekt och ändrar:

  • Oskärpa: Ökar intensiteten för den oskärpa som används i fotot.

  • Kontrast: Ökar eller minskar kontrastnivåerna i fotot.

  • Mättnad: Ökar eller minskar färgmättnadsnivåerna i fotot

 5. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara – Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera – I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela – Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Vattenfärgseffekt

Använd den guidade redigeringen Vattenfärgseffekt till att lägga till en vattenfärgseffekt på dina foton med textur- och texteffekter. 

 1. Gör något av följande:  

  • Öppna ett foto i Photoshop Elements.
  • Markera ett foto i fotobehållaren.
 2. Välj Guidad > Specialredigeringar > Vattenfärgseffekt.

 3. Välj en vattenfärgseffekt bland de tillgängliga alternativen.

 4. Välj ett vattenfärgspapper. Du kan justera papperets opacitet.

 5. Välj en textur för arbetsytan. Du kan justera texturens intensitet.

 6. (Valfritt) Justera detaljerna med Förfina effekt-penseln. Med det här verktyget kan du lägga till eller ta bort effekter till och från området du målar över med penseln.

 7. (Valfritt) Klicka på verktyget Text för att lägga till text. Klicka på valfri plats på fotot och skriv sedan texten. Du kan ändra teckensnitt, storlek och format för texten med hjälp av fältet Verktygsalternativ på arbetsytan Guidad. När du är klar använder du ändringarna genom att klicka på den gröna bockmarkeringen.

  Mer information om att lägga till text finns i Lägga till text.

 8. (Valfritt) Använd format på texten bland de tillgängliga alternativen. Du kan välja Avancerade alternativ för att använda fler ändringar av effekten. Mer information om avancerade alternativ finns i Lagerstilar.

 9. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara – Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera – I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela – Flickr/Twitter: du kan överföra fotot online med hjälp av någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som är tillgängliga i Photoshop Elements

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?