Felsök dina plugin-program med Photoshop på Big Sur | macOS 11

Problem

Om du försöker felsöka plugin-programmet i macOS Big Sur (version 11) och inte kan ansluta till en version av Photoshop som körs är den här artikeln till för dig.

Publik

Utvecklare som skriver C/C++-plugin-program för Photoshop och använder Xcode för att felsöka sina produkter.

Lösning

Dialogrutan nedan visas i Xcode när du försöker ansluta till den version av Photoshop som körs. Det beror på inloggningen för Photoshop-programmet. 

Felsök dina plugin-program med Photoshop på Big Sur | macOS 11

Så här aktiverar du felsökning av plugin-programmet:

  1. Gör en kopia av hela Photoshop-mappen och kalla den "Adobe Photoshop 2021-developer"

  2. Öppna Terminal och kontrollera att din aktuella katalog är skrivbar (t.ex. användarens hemmapp): codesign -d --entitlement.xml /Applications/Adobe\ Photoshop\ 2021-developer/Adobe\ Photoshop\ 2021.app

  3. Öppna entitlements.xml

    1. Ta bort tecken före "<?xml"
    2. Lägg till följande i entitlements: <key>com.apple.security.get-task-allow</key> <true/>
  4. Logga in igen på utvecklingskopian: codesign -f -s - --entitlement.xml /Applications/Adobe\ Photoshop\ 2021-developer/Adobe\ Photoshop\ 2021.app

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto