Felsök Photoshops plugin-program

Hur du identifierar och felsöker plugin-program i Photoshop.

Översikt över problem som orsakas av skadade eller inkompatibla plugin-program

Om det uppstår något av följande problem kan orsaken vara ett skadat eller inkompatibelt plugin-program:

 • Fel: "Det gick inte att läsa in plugin-programmet [Namn] modulen, eftersom den inte fungerar med den här versionen av Photoshop."
 • Filformat saknas i dialogrutan Spara eller Spara som.
 • Oförklarbara frysningar eller kraschar vid start eller medan du använder dig av Photoshop
 • Bildåtergivningsproblem när du har kört ett plugin-program
 • Sämre prestanda när du startar eller använder Photoshop
 • Insticksprogrammets kommandon visas inte korrekt i Photoshop menyer
 • Videorendering fördröjs

Du kan uppleva problem med ett plugin-program på grund av dessa orsaker:

 • Plugin-programmet är utformat för en annan version av Photoshop och är inte kompatibelt med den aktuella versionen
 • Plugin-programmet installerades ofullständigt eller felaktigt
 • Mer än en version av samma plugin-program installeras
 • En plugin-fil har blivit skadat

Hjälp för Camera Raw plugin-program

Om du har uppdaterat Adobe Camera Raw och Photoshop fortfarande inte känner igen kameran, se Varför stöder inte min version av Photoshop eller Lightroom min kamera?

Om du inte kan uppdatera plugin-programmet Camera Raw, se Installationsprogram för Camera Raw-plugin.

Installationshjälp för Plugin-program från tredje part

Här finns några bra allmänna riktlinjer att följa för tredjeparts tilläggsprogram för att undvika problem:

 • Dra aldrig tillägg manuellt från en tidigare version av Photoshops tilläggsmapp till din aktuella version av Photoshops tilläggsmapp.
 • Leta alltid på tillverkarens hemsida efter den senaste versionen av tillägget. Att hämta en uppdaterad version löser ofta problem med tillägg.
 • Använd alltid tillverkarens tilläggs installationsprogram för att installera (eller ominstallera) deras tillägg.
Obs!

Förut flyttades eller synkroniserades inte tillägg från tredje part som använde en egen installationsmekanism automatiskt mellan större Photoshop-versioner (till exempel Photoshop CS6).

För att undvika behovet av ominstallationer av större versioner har vi bett utvecklarna att installationerna ska ske till delade Creative Cloud-platser. Ominstallera/uppdatera tillägg från tredje part för att använda delade Creative Cloud-platser så att det tillägget automatiskt läses in mellan större versioner.

Felsökningsteg för Plugin-program

Kontrollera att du har de senaste uppdateringarna till dina plugin-program

 • Leta på tillverkarens hemsida efter den senaste versionen av tillägget. Att hämta en uppdaterad version löser ofta problem med tillägg.
 • Använd tillverkarens tilläggs installationsprogram för att installera (eller ominstallera) deras tillägg.
Obs!

Plugin-program som inte är auktoriserade laddas inte korrekt i macOS 10.15 Catalina. För lösningar och sätt att kringgå problemet, se Photoshop och macOS Catalina (10.15): Plugin-program hittades inte eller kunde inte verifieras

 

Obs!

32-bitars plugin-program stöds inte i aktuella versioner av Photoshop. Kontakta tredjepartstilläggsleverantören för att få en uppdatering för en 64-bitarsversion av tillägget. Eller behåll 32-bitarsversionen av Photoshop installerad för att köra äldre 32-bitars plugin-program.

Identifiera det problematiska plugin-programmet

För att snabbt avgöra om Photoshop läser in ett problematiskt valfritt- eller tredjeparts plugin-program, gör följande:

 1. Stäng Photoshop.

 2. Håll ned Skift och starta Photoshop. En dialogruta visas under start där det står ”Hoppa över inläsning av valfria tillägg eller tredjepartstillägg?”

 3. Klicka på Ja för att hoppa över inläsning av valfria plugin-program och tredjeparts plugin-program.

  Obs!

  Detta inaktiverar valfria och tredjeparts plugin-program endast för den aktuella sessionen. Om du avslutar och startar om Photoshop utan att hålla ned Skift-tangenten kommer det valfria plugin-programmet eller tredjeparts plugin-programmen aktiveras.

 4. Försök sedan att återskapa problemet.

Om problemet återkommer är det inte ett valfritt plugin-program eller ett tredjeparts plugin-program som orsakar felet. Stäng Photoshop och starta sedan om det utan att hålla ned Skift för att återaktivera alla valfria plugin-program och tredjeparts plugin-program. Hoppa över de återstående stegen i detta avsnitt.

Om problemet inte återkommer är det ett valfritt plugin-program eller tredjeparts plugin-program som orsakar felet. För att identifiera vissa besvärliga plugin-program:

 1. Stäng Photoshop.

 2. Flytta ett tillägg från Photoshops tilläggsmapp till en temporär plats (till exempel en ny mapp på skrivbordet).

  Obs!

  Se Hitta plugin-programsmappar för platserna för Photoshops plugin-programsmappar.

 3. Starta Photoshop och försök sedan att återskapa problemet.

 4. Gör något av följande:

  • Om problemet återkommer, upprepa steg 1 till och med 3.
  • Om problemet inte återkommer är det plugin-programmet du sist tog bort som orsakar felet. Ta bort eller avaktivera det här plugin-programmet permanent och kontakta sedan dess för utgivare för support eller för information om en uppdaterad Plug-in version. Installera om eller aktivera den icke-problematiska valfria och tredjeparts plugin-program som du först tog bort eller inaktiverade.
 5. Starta Photoshop och försök sedan att återskapa problemet.

Inaktivera det problematiska plugin-programmet permanent

Använd en eller flera av dessa metoder om du vill permanent inaktivera ett plugin-program:

 • Flytta tillägget från Photoshops tilläggsmapp till en temporär plats som finns utanför Photoshops tilläggsmappar (till exempel till en ny mapp på skrivbordet).
 • Byt namn på de problematiska plugin-filerna så att filnamnet börjar med en tildetecknet (~). Photoshop läser inte in filer som börjar med en tilde.
 • Följ instruktionerna för avinstallation/borttagning som erhålls från varje utgivare av tillägg.

Lokalisera mappar för plugin-program

Plugin-program från tredje part och som är tillval kan installeras på en av följande två platser:

 • Versionsspecifik plats – vilket endast läser in det installerade plugin-programmet för en specifik version av Photoshop (t.ex. endast Photoshop 2020)
 • Delad Creative Cloud-sökväg – vilket läser in tillägget för alla installerade versioner av Photoshop utan att tillägget måste installeras på nytt

Versionsspecifik plats

 • macOS:

Om du har installerat till den versionsspecifika sökvägen för Photoshop hittar du Photoshops tilläggsmapp på följande plats:

Hårddisk/applikationer/[Photoshop-version]/Tillägg

 • Windows:

Om du har installerat till den versionsspecifika sökvägen för Photoshop hittar du Photoshops tilläggsmapp på följande plats:

Hårddisk\Program\Adobe\[Photoshop-version]\Plug-ins

Delad Creative Cloud-plats

 • macOS:

Om du har installerat till den delade Creative Cloud-sökvägen hittar du tilläggsmappen på följande plats:

Hårddisk/Bibliotek/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CC

macSharedPath

Dessutom finns Camera Raw-tillägg i en gemensam tilläggsmapp som delas av Photoshop, Adobe Bridge och Photoshop Elements:

Hårddisk/Bibliotek/Programsupport/Adobe/Tillägg/[versionsnumret av Photoshop]/Filformat.

 • Windows:

Om du har installerat till den delade Creative Cloud-sökvägen hittar du tilläggsmappen på följande plats:

Hårddisk\Program\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC

Dessutom finns Camera Raw-tillägg i en gemensam tilläggsmapp som delas av Photoshop, Adobe Bridge och Photoshop Elements:

Hårddisk\Program\Vanliga filer\Adobe\Tillägg\[versionsnumret av Photoshop]

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto