Hur du identifierar och felsöker plugin-program i Photoshop.

Obs!

Ikonen bredvid ett textstycke i innehållet nedan indikerar ny information för utgåvan Photoshop CC 2015.5.

Översikt över problem som orsakas av skadade eller inkompatibla plugin-program

Om det uppstår något av följande problem kan orsaken vara ett skadat eller inkompatibelt plugin-program:

 • Fel: "Det gick inte att läsa in plugin-programmet [Namn] modulen, eftersom den inte fungerar med den här versionen av Photoshop."
 • Filformat saknas i dialogrutan Spara eller Spara som.
 • Oförklarbara frysningar eller kraschar vid start eller medan du använder dig av Photoshop
 • Bildåtergivningsproblem när du har kört ett plugin-program
 • Sämre prestanda när du startar eller använder Photoshop
 • Insticksprogrammets kommandon visas inte korrekt i Photoshop menyer

Du kan uppleva problem med ett plugin-program på grund av dessa orsaker:

 • Plugin-programmet är utformat för en annan version av Photoshop och är inte kompatibelt med den aktuella versionen
 • Plugin-programmet installerades ofullständigt eller felaktigt
 • Mer än en version av samma plugin-program installeras
 • En plugin-fil har blivit skadat

Hjälp för Camera Raw plugin-program

Om du har uppdaterat Adobe Camera Raw och Photoshop fortfarande inte känner igen kameran, se Varför stöder inte min version av Photoshop eller Lightroom min kamera?

Om du inte kan uppdatera plugin-programmet Camera Raw, se Installationsprogram för Camera Raw-plugin.

Installationshjälp för Plugin-program från tredje part

Här finns några bra allmänna riktlinjer att följa för tredjeparts tilläggsprogram för att undvika problem:

Aldrig:

 • Dra plugin-program manuellt från en tidigare version av Photoshops plugin-mapp till din aktuella version av Photoshops plugin-mapp.

Alltid:

 • Leta på tillverkarens hemsida efter den senaste versionen av ditt plugin-program. Att ladda ned en uppdaterad version löser ofta problem med plugin-program.
 • Använd tillverkarens plugin-programs installationsprogram för att installera (eller ominstallera) deras plugin-program.

Obs!

Förut flyttades eller synkroniserades inte plugin-program från tredjepart som använde en egen installationsmekanism automatiskt mellan större Photoshop-versioner (till exempel Photoshop CC 2014 till Photoshop CC version 2015).

För att undvika behovet av ominstallationer till CC 2015.5 och senare har vi bett utvecklarna att installationerna ska ske till Creative Clouds delade plats. Vänligen ominstallera/uppdatera dina plugin-program från tredje part till att använda Shared Creative Cloud Location så att dessa plugin-program automatiskt läses in mellan större versioner.

Obs!

Från och med utgåvan av Photoshop CC (version 20.0) från oktober 2018 stöds inte längre 32-bitarsversionen av Windows. Om du har en 64-bitarsversion av Windows och behöver en 32-bitarsversion av Photoshop för kompatibilitet med äldre plugin-program eller drivrutiner kan du hämta en 32-bitarsversion av Photoshop 2018.

Obs!

I Mac OS är Photoshop endast ett 64-bitars program och 32 -bitars plugin-program stöds inte längre. Kontakta leverantören av plugin-programmet för att hämta en uppdatering för plugin-programmet som stöder 64-bitars. Du kan också fortsätta ha din tidigare version av Photoshop installerad för att köra äldre 32-bitars plugin-program.

Felsökningsteg för Plugin-program

Kontrollera att du har de senaste uppdateringarna till dina plugin-program

 • Leta på tillverkarens hemsida efter den senaste versionen av ditt plugin-program. Att ladda ned en uppdaterad version löser ofta problem med plugin-program.
 • Använd tillverkarens plugin-programs installationsprogram för att installera (eller ominstallera) deras plugin-program.

Identifiera det problematiska plugin-programmet

För att snabbt avgöra om Photoshop läser in ett problematiskt valfritt- eller tredjeparts plugin-program, gör följande:

 1. Stäng Photoshop.

 2. Håll ned Skift och starta Photoshop. En dialogruta visas under start som läser ”Hoppa över inläsning av valfria plugin-program eller tredjeparts plugin-program?”

  Hoppa över dialogrutan för inläsning
 3. Klicka på Ja för att hoppa över inläsning av valfria plugin-program och tredjeparts plugin-program.

  Obs!

  Detta inaktiverar valfria och tredjeparts plugin-program endast för den aktuella sessionen. Om du avslutar och startar om Photoshop utan att hålla ned Skift-tangenten kommer det valfria plugin-programmet eller tredjeparts plugin-programmen aktiveras.

 4. Försök sedan att återskapa problemet.

Om problemet återkommer är det inte ett valfritt plugin-program eller ett tredjeparts plugin-program som orsakar felet. Stäng Photoshop och starta sedan om det utan att hålla ned Skift för att återaktivera alla valfria plugin-program och tredjeparts plugin-program. Hoppa över de återstående stegen i detta avsnitt.

Om problemet inte återkommer är det ett valfritt plugin-program eller tredjeparts plugin-program som orsakar felet. För att identifiera vissa besvärliga plugin-program:

 1. Stäng Photoshop.

 2. Flytta en plug-in från Photoshops Plugins-mapp till en temporär plats (till exempel en ny mapp på skrivbordet).

  Obs!

  Se Hitta plugin-programsmappar för platserna för Photoshops plugin-programsmappar.

 3. Starta Photoshop och försök sedan att återskapa problemet.

 4. Gör något av följande:

  • Om problemet återkommer, upprepa steg 1 till och med 3.
  • Om problemet inte återkommer är det plugin-programmet du sist tog bort som orsakar felet. Ta bort eller avaktivera det här plugin-programmet permanent och kontakta sedan dess för utgivare för support eller för information om en uppdaterad Plug-in version. Installera om eller aktivera den icke-problematiska valfria och tredjeparts plugin-program som du först tog bort eller inaktiverade.
 5. Starta Photoshop och försök sedan att återskapa problemet.

Inaktivera det problematiska plugin-programmet permanent

Använd en eller flera av dessa metoder om du vill permanent inaktivera ett plugin-program:

 • Flytta plugin-programmet från Photoshops plugin-programsmapp till en temporär plats som finns utanför Photoshops plugin-programsmappar (till exempel till en ny mapp på skrivbordet).
 • Byt namn på de problematiska plugin-filerna så att filnamnet börjar med en tildetecknet (~). Photoshop läser inte in filer som börjar med en tilde.
 • Följ avinstallerings/borttagnings instruktionerna erhållna från varje utgivare av plug-ins.

Lokalisera mappar för plugin-program

Plugin-program från tredje part och som är tillval kan installeras på en av följande två platser:

 • Versionsspecifik plats – vilket endast läser in det installerade plugin-programmet för en specifik version av Photoshop (t.ex. endast Photoshop CC 2014)
 • Delad Creative Cloud-sökväg – vilket läser in plugin-programmet för alla installerade versioner av Photoshop utan att plugin-programmet måste installeras på nytt

Windows

Om du har installerat till Photoshop-versionens specifika sökväg hittar du mappen Plug-Ins på följande plats:

 • Hårddisk\Program\Adobe\[Photoshop-version]\Plug-ins
Mapp för plugin-program Windows

Om du har installerat till den delade Creative Cloud-sökvägen hittar du mappen Plug-Ins på följande plats:

 • Hårddisk\Program\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC
WinSharedPluginsFolder

Dessutom finns Camera Raw plugin-program i en gemensam mapp för plugin-program som delas av Photoshop, bridge- och Photoshop Elements:

 • Hårddisk\Program\Common Files\Adobe\Plug-Ins\[versionsnumret av Photoshop]

macOS

Om du har installerat till Photoshop-versionens specifika sökväg hittar du mappen Plug-Ins på följande plats:

 • Hårddisk/applikationer [Photoshop-version] /Plug-ins
MacOS för mapp med plugin-program

Om du har installerat till den delade Creative Cloud-sökvägen hittar du mappen Plug-Ins på följande plats:

 • Hårddisk/Bibliotek/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CC
macSharedPath

Dessutom finns Camera Raw plugin-program i en gemensam mapp för plugin-program som delas av Photoshop, bridge- och Photoshop Elements:

 • Hårddisk/Library/Application Support/Adobe/Propp-Ins/[versionsnumret av Photoshop]/File format.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy