Felsöka Photoshops plugin-program

Hur du identifierar och felsöker plugin-program i Photoshop.

Översikt över problem som orsakas av skadade eller inkompatibla plugin-program

Om det uppstår något av följande problem kan orsaken vara ett skadat eller inkompatibelt plugin-program:

 • Oförklarliga frysningar eller kraschar vid start eller medan Photoshop körs
 • Tomma dialogrutor för filter
 • Fel: "Det gick inte att läsa in modulen [Plug-in Name], eftersom den inte fungerar med den här versionen av Photoshop"
 • Filformat saknas i dialogrutan Spara eller Spara som.
 • Bildåtergivningsproblem när du har kört ett plugin-program
 • Sämre prestanda när du startar eller använder Photoshop
 • Insticksprogrammets kommandon visas inte korrekt i Photoshops menyer
 • Videorendering fördröjs
 • Fel vid installation av plugin-program från tredje part

Du kan uppleva problem med ett plugin-program på grund av dessa orsaker:

 • Plugin-programmet är utformat för en annan version av Photoshop och är inte kompatibelt med den aktuella versionen
 • Plugin-programmet installerades ofullständigt eller felaktigt
 • Fler än en version av samma plugin-program har installeras
 • En plugin-fil har blivit skadad

Hjälp vid installation av plugin-program från tredje part

Gör något av följande för att kontrollera om du har plugin-program installerade på datorn:

 • Kontrollera i Creative Cloud för datorer från Stock och Marketplace > Hantera plugin-program. Mer information finns i Marketplace för plugin-program för Photoshop.
 • Starta Photoshop och gå till Fönster > Tillägg (äldre) för att hitta Installerade plugin-program:. 

Här finns några bra allmänna riktlinjer att följa för tredjeparts tilläggsprogram för att undvika problem:

 • Dra aldrig plugin-program manuellt från en av Photoshops plugin-mappar från en tidigare version till din aktuella version av Photoshops tilläggsmapp.

 • Leta alltid på tillverkarens hemsida efter den senaste versionen av tillägget. Att hämta en uppdaterad version löser ofta problem med tillägg.
 • Använd alltid tillverkarens tilläggs installationsprogram för att installera (eller ominstallera) deras tillägg.

Om du vill ha hjälp med att installera eller avinstallera plugin-program från tredje part ska du kontakta leverantören av plugin-programmet från tredje part.

Obs!

Förut flyttades eller synkroniserades inte plugin-program från tredje part som använde en egen installationsmekanism automatiskt mellan större Photoshop-versioner.

För att undvika behovet av ominstallationer av större versioner har vi bett utvecklarna att installationerna ska ske till delade Creative Cloud-platser. Ominstallera/uppdatera tillägg från tredje part för att använda delade Creative Cloud-platser så att det tillägget automatiskt läses in mellan större versioner.

Felsök plugin-programmen

Kontrollera att du har de senaste uppdateringarna till dina plugin-program

 • Leta på tillverkarens hemsida efter den senaste versionen av tillägget. Att hämta en uppdaterad version löser ofta problem med tillägg.
 • Använd tillverkarens tilläggs installationsprogram för att installera (eller ominstallera) deras tillägg.
Obs!

Identifiera problem med plugin-program

För att snabbt avgöra om Photoshop läser in ett problematiskt valfritt- eller tredjeparts plugin-program, gör följande:

 1. Stäng Photoshop.

 2. Håll ned Skift och starta Photoshop. En dialogruta visas under start där det står ”Skip loading optional and third-party plug-ins?” (Hoppa över inläsning av valfria plugin-program eller plugin-program från tredje part?)

 3. Klicka på Ja för att hoppa över inläsning av valfria plugin-program och tredjeparts plugin-program.

  Obs!

  Detta avaktiverar valfria och tredjeparts plugin-program endast för den aktuella sessionen. Om du avslutar och startar om Photoshop utan att hålla ned Skift-tangenten kommer det valfria plugin-programmet eller tredjeparts plugin-programmen aktiveras.

 4. Försök sedan att återskapa problemet.

Om problemet återkommer är det inte ett valfritt plugin-program eller ett plugin-program från tredje part som orsakar felet. Stäng Photoshop och starta sedan om det utan att hålla ned Skift för att återaktivera alla valfria plugin-program och tredjeparts plugin-program. Hoppa över de återstående stegen i detta avsnitt.

Om problemet inte återkommer är det ett valfritt plugin-program eller tredjeparts plugin-program som orsakar felet. För att identifiera vissa besvärliga plugin-program:

 1. Stäng Photoshop.

 2. Flytta ett tillägg från Photoshops tilläggsmapp till en tillfällig plats (till exempel en ny mapp på skrivbordet).

  Obs!

  Se Hitta plugin-programmappar för platserna för Photoshops plugin-programmappar.

 3. Starta Photoshop och försök sedan att återskapa problemet.

 4. Gör något av följande:

  • Om problemet återkommer, upprepa steg 1 till och med 3.
  • Om problemet inte återkommer är det plugin-programmet du sist tog bort som orsakar felet. Ta bort eller avaktivera det här plugin-programmet permanent och kontakta sedan dess för utgivare för support eller för information om en uppdaterad Plug-in version. Installera om eller aktivera den icke-problematiska valfria och tredjeparts plugin-program som du först tog bort eller avaktiverade.
 5. Starta Photoshop och försök sedan att återskapa problemet.

Avaktivera eller avinstallera plugin-program med problem permanent

Använd en eller flera av dessa metoder om du vill permanent avaktivera ett plugin-program:

 • Följ instruktionerna för avinstallation/borttagning du får från leverantören av plugin-programmet från tredje part.
 • Flytta tillägget från Photoshops tilläggsmapp till en tillfällig plats som finns utanför Photoshops tilläggsmappar (till exempel till en ny mapp på skrivbordet).
 • Ändra namn på de problematiska plugin-filerna så att filnamnet börjar med ett tildetecken (~). Photoshop läser inte in filer som börjar med en tilde.

Om du för tillfället inte kan hitta det plugin-program som skapar problem (till exempel Adobe Design to Print), som du har installerat tidgare, använd följande steg för att rensa de återstående filerna:

 1. Stäng Adobe Photoshop om det körs.
 2. Gör något av följande för att ta bort Tillägg:
  • Gå till /Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions/ och ta bort den specifika mappen för plugin-program (till exempel: com.adobe.designtoPrint) 
  • Gå till /User/<username>/Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions/ och ta bort den specifika mappen för plugin-programmet (till exempel: com.adobe.designtoPrint) 
 3. Ta bort plugin-programmet och mappen Generator: Gå till /Applications/Adobe Photoshop CC 2022/Plug-ins/ och ta bort mappen Generator” och AdobeDesigntoPrint.plugin
 4. Ta bort mappen FBS: Gå till /Users/<username>/Library/Application Support/Adobe/Adobe Design to Print och ta bort mappen FBS

Plugin-program hittades inte eller kan inte verifieras

En nyhet för mac 10.15 (Catalina) är att plugin-program som är i karantän kommer att ge ett Photoshop-fel om att ”filen inte hittades” eller ett OS-fel om att plugin-programmet ”inte kan öppnas eftersom integriteten inte kan verifieras”.

Dialogruta för fel med plugin-program

Detta händer med plugin-program som inte är bestyrkta och som hämtas från webben eller installeras via andra metoder, som t.ex. dra-och-släpp.

Lösning

Skaffa uppdaterade tillägg från tredjepartsutvecklare som är bestyrkta för macOS 10.15. Photoshop kommer att läsa in tillägg som har bestyrkts av Apple.

 

Ytterligare information

Kunder som redan har plugin-program installerade och sedan uppdaterar till macOS 10.15 bör inte få detta problem.

Kunder som uppgraderar till macOS 10.15 och sedan försöker hämta och installera ett plugin-program kan uppleva detta fel.

Avgöra om ett plugin-program är i karantän

Du kan enkelt avgöra om ett plugin-program är i karantän genom att använda Terminalen.

Exempelvis om plugin-programmet finns i Photoshop-programmets mapp för plugin-program:

% ls -l@ /Applications/Adobe\ Photoshop\ 2019/Plug-ins/<plug-in-name>/

Exempelvis om plugin-programmet finns i Creative Cloud-platsens delade mapp:

% ls -l@ /Bibliotek/program\ Support/Adobe/Plug-ins/CC/<plug-in-name>/

 Obs: ersätt <plug-in-name> med det faktiska namnet på plugin-programmet som du behöver korrigera

Vilket ger följande resultat:

totalt 0 drwxr-xr-x@ 6 <username> Wheel 192 Sep 26 15:11 Innehåll com.Apple.Quarantine 22 

”com.apple.quarantine 22” betyder att plugin-programmet är i karantän.

Obs: Se Hitta plugin-programmappar för hjälp med att hitta plugin-programmens platser.

Lokalisera mappar för plugin-program

Plugin-program från tredje part och som är tillval kan installeras på en av följande två platser:

 • Versionsspecifik plats: vilket endast läser in det installerade plugin-programmet för en specifik version av Photoshop (t.ex. endast Photoshop 2020).
 • Delad Creative Cloud-sökväg: vilket läser in tillägget för alla installerade versioner av Photoshop utan att tillägget måste installeras på nytt.

Versionsspecifik plats

 • macOS:

Om du har installerat till den versionsspecifika sökvägen för Photoshop hittar du Photoshops tilläggsmapp på följande plats:

Hårddisk/Program/[Photoshop-version]/Plugin-program

 • Windows:

Om du har installerat till den versionsspecifika sökvägen för Photoshop hittar du Photoshops tilläggsmapp på följande plats:

Hårddisk\Program\Adobe\[Photoshop-version]\Plug-ins

Delad Creative Cloud-plats

 • macOS:

Om du har installerat till den delade Creative Cloud-sökvägen hittar du tilläggsmappen på följande plats:

Hårddisk/Bibliotek/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CC

macSharedPath

Dessutom finns Camera Raw-tillägg i en gemensam tilläggsmapp som delas av Photoshop, Adobe Bridge och Photoshop Elements:

Hårddisk/Bibliotek/Application Support/Adobe/Plug-Ins/[versionsnumret av Photoshop]/File format.

 • Windows:

Om du har installerat till den delade Creative Cloud-sökvägen hittar du tilläggsmappen på följande plats:

Hårddisk\Program\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC

Dessutom finns Camera Raw-tillägg i en gemensam tilläggsmapp som delas av Photoshop, Adobe Bridge och Photoshop Elements:

Hårddisk\Program\Common Files\Adobe\Plug-Ins\[versionsnumret av Photoshop]

Hjälp för Camera Raw plugin-program

Adobe Camera Raw och Photoshop känner fortfarande inte igen kameran?

Se Varför stöder inte min version av Photoshop eller Lightroom min kamera?

Kan du inte uppdatera plugin-programmet för Camera Raw?

Se Installationsprogram för Camera Raw-plugin

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online