Beskrivningar av tillgängligt och hämtningsbart innehåll för Photoshop, inklusive plugin-program, exempelfiler och genvägar.

Kompatibilitet

Plugin-program och innehåll på denna sida är kompatibla med:

 • Photoshop CC 2019
 • Photoshop CC 2018
 • Photoshop CC 2017
 • Photoshop CC 2015.5
 • Photoshop CC 2015
 • Photoshop CC 2014
 • Photoshop CC

Obs: Från och med utgåvan av Photoshop CC (version 20.0) från oktober 2018 stöds inte längre 32 bitarsversionen av Windows. Om du behöver 32-bitarsversionen av Photoshop för kompatibilitet med äldre plugin-program eller drivrutiner kan du hämta en  32-bitarsversion av Photoshop 2018.

Plugin-programmet TWAIN

Mer information finns i Plugin-programmet för TWAIN-skannern.

Plugin-programmet TWAIN installeras inte som standard men kan hämtas.

På Mac OS är plugin-programmet endast tillgängligt för 64-bitarsversionen av Photoshop.

I Windows är plugin-programmet TWAIN endast tillgängligt för 32-bitarsversionen av Photoshop. Hämta 32-bitarsversionen av Photoshop 2018.

Plugin-programmet TWAIN-skannern
Plugin-programmet TWAIN-skannern

Valfria plugin-program

Plugin-programmen för Alias, SGIRGB, SoftImage, HSB & HSL, Electric Image och Wavefront RLA installeras inte som standard, men de finns tillgängliga för hämtning.

Mer information finns i Valfria plugin-program.

MATLAB plugin-program

MATLAB är ett tekniskt högnivåprogramspråk och en interaktiv miljö för algoritmutveckling, datavisualisering, dataanalys och numerisk beräkning.

Installera plugin-programmet MATLAB:

 1. Avsluta Photoshop.

 2. Hämta plugin-programpaketet för MATLAB:

  Mac OS:

  Windows:

  Obs: Detta paket innehåller MATLAB-biblioteket och exempelskript för både engelska och japanska.

 3. När plugin-programpaketet för MATLAB ovan har hämtats dubbelklickar du på filen för att dekomprimera den. Extrahera alla mappar om du får en sådan uppmaning.

 4. Kopiera mappen MATLAB till programmappen för Photoshop:

  Mac OS:

  • Applications/Adobe Photoshop [Photoshop_version]/

  Windows:

  • (64-bitars): Program\Adobe\Adobe Photoshop [Photoshop_version]\
  • Photoshop CC 2018 och tidigare - (32 bitar): Programfiler (x86)\Adobe\Adobe Photoshop [Photoshop_version] (32 bitar)\
 5. Starta om Photoshop.

När du har installerat plugin-programmet MATLAB kan du visa MATLAB-baserade bildbehandlingsresultat i Photoshop och kombinera MATLAB-kommandon med bildredigeringsfunktionerna i Photoshop.

Mer information om hur du använder MATLAB med Photoshop finns i Photoshop och MATLAB.

Plugin-programmet ScriptingListener

Plugin-programmet ScriptingListener registrerar Javascript i en loggfil för alla åtgärdbara operationer.

Installera plugin-programmet ScriptingListener:

 1. Avsluta Photoshop.

 2. Hämta plugin-programpaketet för ScriptingListener:

  Mac OS:

  Windows:

  Obs: Paketet innehåller plugin-programmet ScriptingListener, skriptdokumentation och exempelskript.

 3. När du har hämtat plugin-programmet ScriptingListener ovan dubbelklickar du på filen för att dekomprimera den. Extrahera alla mappar om du får en sådan uppmaning.

 4. När det har packats upp visas tre mappar:

  • Documents
  • Sample Scripts
  • Utilities

  Kopiera mappen Verktyg till Photoshops mapp för plugin-program:

  Mac OS:

  • Applications\Adobe Photoshop [Photoshop_version]\Plug-ins\

  Windows:

  • (64-bitars): Program Filer\Adobe\Adobe Photoshop [Photoshop_version]\
  • Photoshop CC 2018 och tidigare - (32 bitar): Programfiler (x86)\Adobe\Adobe Photoshop [Photoshop_version] (32 bitar)\
 5. Starta om Photoshop.

När plugin-programmet ScriptingListener har installerats registreras utförda steg som JavaScript till ScriptingListenerJS.log på skrivbordet.

Mer information om Photoshop Scripting SDK och användning av plugin-programmet ScriptingListener finns i Photoshop Developer Center.

Ytterligare tillägg

I tidigare versioner kunde kunder installera plugin-programtillägg på Mac OS och registernycklar i Windows för att hantera särskilda beteenden i Photoshop, till exempel överrullning, VM-bufferthantering och inaktivering av testdiskkomprimering.

I nuvarande versioner av Photoshop aktiveras dessa beteenden via Photoshops inställningar eller en PSUserConfig.txt-fil som du placerar i mappen för Photoshop-inställningar.

Mer information finns i Aktivera valfria tillägg.

Texturer till texturerarfilter

 1. Avsluta Photoshop.

 2. Hämta texturpaketet:

  Hämta

 3. När texturpaketfilen ovan har hämtats dubbelklickar du på den för att dekomprimera den. Extrahera alla mappar om du får en sådan uppmaning.

 4. Kopiera Textur-mapparna till mappen Förinställningar för Photoshop:

  Mac OS:

  • Applications\Adobe Photoshop [Photoshop_version]\Presets\

  Windows:

  • (32-bitars): Program Filer (x86)\Adobe\Adobe Photoshop [Photoshop_version](32-bitars)\Presets\
  • (64-bitars): Program Filer\Adobe\Adobe Photoshop [Photoshop_version]\Presets\
 5. Starta om Photoshop.

Välj Filter > Filtergalleri för att komma åt filtret Texturizer. Välj sedan mappen Textur och klicka på Texturizer. Välj de nya förinställningarna från popup-menyn Textur.

Mer information om användning av Filtergalleriet finns i Grundläggande om filter.

Kortkommandon

Hämta paketet Genvägar:

Mac OS:

Windows:

När du har hämtat plugin-programpaketet för OSXCompatibility ovan dubbelklickar du på filen för att dekomprimera den. Extrahera alla mappar om du får en sådan uppmaning.

Dubbelklicka på en KYS-fil för att installera och använda dessa kortkommandon. Photoshop visas i förgrunden och uppmanar dig att spara samtliga kortkommandon som inte är sparade. Adobe rekommenderar att du namnger de resulterande tangentbordslayouterna efter språk, till exempel franska (standard) eller japanska.

Du kan spara dessa kortkommandon på valfri plats. Men det är lämpligt att välja Photoshop-mappen så att du kommer ihåg var de finns.

Mer information finns i Anpassa kortkommandon.

Exempelfiler

Exempelfilerna i Photoshop är exempel på filer som kan skapas i Photoshop. Med hjälp av dem kan du lära dig hur dokument skapas i Photoshop.

Engelska:

Franska:

Tyska:

Japanska:

När du har hämtat en fil dubbelklickar du på den för att packa upp den. Extrahera alla filer om du får en sådan uppmaning. 
 
Du kan flytta eller kopiera exempelfilerna till valfri plats.

Hämtningsbara plugin-program och innehåll för Legacy

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy