Hämtningsbara plugin-program och innehåll | Photoshop

Beskrivningar av tillgängligt och hämtningsbart innehåll för Photoshop, inklusive plugin-program, exempelfiler och genvägar.

Kompatibilitet

Se Photoshop – versioner som stöds för fullständig information.

Plugin-programmet TWAIN

Mer information finns i Plugin-programmet för TWAIN-skannern.

Valfria plugin-program

Plugin-programmen för Alias, SGIRGB, SoftImage, HSB & HSL, Electric Image och Wavefront RLA installeras inte som standard, men de finns tillgängliga för hämtning.

Mer information finns i Valfria plugin-program.

MATLAB plugin-program

MATLAB är ett tekniskt högnivåprogramspråk och en interaktiv miljö för algoritmutveckling, datavisualisering, dataanalys och numerisk beräkning.

Installera plugin-programmet MATLAB:

 1. Avsluta Photoshop.

 2. Hämta plugin-programpaketet för MATLAB:

  macOS:

  Windows:

  Obs! Paketet innehåller MATLAB-biblioteket och exempelskript för både engelska och japanska.

 3. När plugin-programpaketet för MATLAB ovan har hämtats dubbelklickar du på filen för att dekomprimera den. Extrahera alla mappar om du får en sådan uppmaning.

 4. Kopiera mappen MATLAB till programmappen för Photoshop:

  macOS:

  • Applications/Adobe Photoshop [Photoshop_version]/

  Windows:

  • Program\Adobe\Adobe Photoshop [Photoshop_version]\
 5. Starta om Photoshop.

När du har installerat plugin-programmet MATLAB kan du visa MATLAB-baserade bildbehandlingsresultat i Photoshop och kombinera MATLAB-kommandon med bildredigeringsfunktionerna i Photoshop.

Mer information om hur du använder MATLAB med Photoshop finns i Photoshop och MATLAB.

Plugin-programmet ScriptingListener

Plugin-programmet ScriptingListener registrerar Javascript i en loggfil för alla åtgärdbara operationer.

Installera plugin-programmet ScriptingListener:

 1. Avsluta Photoshop.

 2. Hämta plugin-programpaketet för ScriptingListener:

  macOS:

  Windows:

  Obs! Paketet innehåller tillägget ScriptingListener i mappen ”Verktyg”, skriptdokumentation och exempelskript.

 3. När du har hämtat plugin-programmet ScriptingListener ovan dubbelklickar du på filen för att dekomprimera den. Extrahera alla mappar om du får en sådan uppmaning.

 4. När det har packats upp visas tre mappar:

  • Documents
  • Sample Scripts
  • Utilities

  Kopiera mappen Verktyg till Photoshops mapp för plugin-program:

  macOS:

  • Applications\Adobe Photoshop [Photoshop_version]\Plug-ins\

  Windows:

  • Program\Adobe\Adobe Photoshop [Photoshop_version]\
 5. Starta om Photoshop.

När plugin-programmet ScriptingListener har installerats registreras utförda steg som JavaScript till ScriptingListenerJS.log på skrivbordet.

Mer information om Photoshop Scripting SDK och användning av plugin-programmet ScriptingListener finns i Photoshop Developer Center.

Ytterligare tillägg

I tidigare versioner kunde kunder installera plugin-program på macOS och registernycklar på Windows för att hantera särskilda beteenden i Photoshop, till exempel överrullning, VM-bufferthantering och inaktivering av testdiskkomprimering.

I nuvarande versioner av Photoshop aktiveras dessa beteenden via Photoshops inställningar eller en PSUserConfig.txt-fil som du placerar i mappen för Photoshop-inställningar.

Mer information finns i Aktivera valfria tillägg.

Texturer till texturerarfilter

 1. Avsluta Photoshop.

 2. Hämta texturpaketet:

  Hämta

 3. När texturpaketfilen ovan har hämtats dubbelklickar du på den för att dekomprimera den. Extrahera alla mappar om du får en sådan uppmaning.

 4. Kopiera Textur-mapparna till mappen Förinställningar för Photoshop:

  macOS:

  • Applications\Adobe Photoshop [Photoshop_version]\Presets\

  Windows:

  • Program\Adobe\Adobe Photoshop [Photoshop_version]\Presets\
 5. Starta om Photoshop.

Välj Filter > Filtergalleri för att komma åt filtret Texturizer. Välj sedan mappen Textur och klicka på Texturizer. Välj de nya förinställningarna från popup-menyn Textur.

Mer information om användning av Filtergalleriet finns i Grundläggande om filter.

Kortkommandon

Hämta paketet Genvägar:

macOS:

Windows:

När du har hämtat plugin-programpaketet för OSXCompatibility ovan dubbelklickar du på filen för att dekomprimera den. Extrahera alla mappar om du får en sådan uppmaning.

Dubbelklicka på en KYS-fil för att installera och använda dessa kortkommandon. Photoshop visas i förgrunden och uppmanar dig att spara samtliga kortkommandon som inte är sparade. Adobe rekommenderar att du namnger de resulterande tangentbordslayouterna efter språk, till exempel franska (standard) eller japanska.

Du kan spara dessa kortkommandon på valfri plats. Men det är lämpligt att välja Photoshop-mappen så att du kommer ihåg var de finns.

Mer information finns i Anpassa kortkommandon.

Exempelfiler

Exempelfilerna i Photoshop är exempel på filer som kan skapas i Photoshop. Med hjälp av dem kan du lära dig hur dokument skapas i Photoshop.

Engelska:

Franska:

Tyska:

Japanska:

När du har hämtat en fil dubbelklickar du på den för att packa upp den. Extrahera alla filer om du får en sådan uppmaning.

Du kan flytta eller kopiera exempelfilerna till valfri plats.

Hämtningsbara tillägg och innehåll för äldre versioner

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online