Problem

När du startar Photoshop fryser den antingen när startbilden visar ”Laddar Halide-flaskhalsar” eller fryser/kraschar vid start.

Det här problemet orsakas av skadade färgprofiler eller väldigt stora förinställda filer.

Lösning

För att lösa problemet, uppdatera Photoshop till den senaste versionen. Se Håll Photoshop uppdaterad.

Om det inte hjälper att uppdatera Photoshop till den senaste versionen, försök att ta bort de anpassade förinställda filerna:

 1. Stäng Photoshop.

 2. Gå till användarens biblioteksmapp: ~/Bibliotek/Inställnigar/Adobe/Photoshop <version year>/Inställningar

  Obs!

  På macOS är användarmappen dold som standard. Se Kan inte se användarbibliotekets filer i Mac OS X 10.7 och senare för instruktioner om hur man kommer åt mappen.

 3. Titta efter förinställda filer med stor filstorlek i mappen Inställningar. Flytta sådana förinställda filer från mappen Inställningar till en tillfällig plats (till exempel en ny mapp på skrivbordet).

 4. Starta Photoshop och se om problemet kvarstår.

 5. Gör något av följande:

  • Om problemet återkommer, upprepa steg 1 till och med 4.
  • Om problemet inte återkommer är det plugin-programmet du sist tog bort som orsakar problemet.

  Återaktivera eventuella icke-problematiska förinställningar som du har tagit bort eller inaktiverat.

 6. Du kan ladda den problematiska förinställda filen manuellt efter att du startat Photoshop genom Förinställningshanteraren. Försök att ta bort förinställningar från förinställningsfilen för att försöka göra den förinställda filen mindre och spara om den med ett annat namn. Ta bort den förinställdafilen heltom problemet kvarstår efter att en mindre version av den försinställda sparats om.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy