Photoshop fryser vid start

Problem

När du startar Photoshop fryser den antingen när startbilden visar ”Laddar Halide-flaskhalsar ...” eller fryser/kraschar vid start. Detta kan bero på följande:

 • Skadade färgprofiler eller mycket stora förinställningsfiler
 • Ändrade behörigheter efter migrering av användarkonto

Lösningar

Först uppdaterar du Photoshop till den senaste versionen. Se Håll Photoshop uppdaterad.

Sedan uppdaterar du till MacOS BigSur 11.2.1 om du använder MacOS BigSur. Mer information finns i Photoshop, Apple Silicon och Big Sur | macOS 11

Slutligen, om ovanstående uppdateringar inte löser problemet tar du bort alla stora egna förinställningsfiler:

 1. Stäng Photoshop.

 2. I Finder håller du ned Alt-tangenten och väljer Bibliotek på menyn Gå till: Inställningar/Adobe Photoshop <version/år> Inställningar/

 3. Titta efter förinställda filer med stor filstorlek i mappen Inställningar. Flytta sådana förinställda filer från mappen Inställningar till en tillfällig plats (till exempel en ny mapp på skrivbordet).

 4. Starta Photoshop och se om problemet kvarstår.

 5. Gör något av följande:

  • Om problemet återkommer, upprepa steg 1 till och med 4.
  • Om problemet inte återkommer är det plugin-programmet du sist tog bort som orsakar problemet.

  Återaktivera eventuella icke-problematiska förinställningar som du har tagit bort eller inaktiverat.

 6. Du kan ladda den problematiska förinställda filen manuellt efter att du startat Photoshop genom Förinställningshanteraren. Försök att ta bort förinställningar från förinställningsfilen för att försöka göra den förinställda filen mindre och spara om den med ett annat namn. Ta bort den förinställdafilen helt om problemet kvarstår efter att en mindre version av den försinställda sparats om.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?