Felsökning vid krasch eller frysning i Photoshop

Kan du inte öppna Photoshop? Krashar Photoshop eller hänger sig vid start?

Vi finns här för att hjälpa dig!

Åtgärda vanliga kraschproblem i sex enkla steg

 1. Sök efter Kända problem i Photoshop.
 2. Tvångsavsluta och starta om Photoshop eller starta om datorn.
 3. Uppdatera Photoshop till den senaste versionen
 4. Återställ Photoshop-inställningar
 5. Felsök GPU och grafikdrivrutiner
 6. Se till att macOS eller Windows är uppdaterat.

Andra felsökningstips

Avaktivera grafikprocessorn för att snabbt precisera problemet

I vissa fall löser inte att ha den senaste drivrutinen alla problem som är relaterade till grafikkort och drivrutiner.

Det snabbaste och enklaste sättet att avgöra om problemet ligger på grafikkortet eller drivrutinen är att avaktivera inställningen för Använd grafikprocessor.

 • Gå till Inställningar Prestanda och avmarkera Använd grafikprocessor och starta om Photoshop.
  Om du vill ha hjälp med att komma åt inställningar, se Justera inställningar i Photoshop.

Mer information finns i Felsöka problem med Photoshops grafikprocessor och grafikdrivrutin.

Identifiera problem med plugin-program

Gör följande för att snabbt avgöra om Photoshop kraschar på grund av problem med tillägg eller plugin-program från tredje part:

 1. Stäng Photoshop.
 2. Håll ned Skift och starta Photoshop. En dialogruta visas under start där det står ”Skip loading optional and third-party plug-ins?” (Hoppa över inläsning av valfria plugin-program eller plugin-program från tredje part?).
 3. Klicka på Ja för att hoppa över inläsning av valfria plugin-program och plugin-program från tredje part.
 4. Starta Photoshop.

Om Photoshop startar utan problem, är det ett valfritt plugin-program eller ett plugin-program från tredje part som orsakar felet. Mer information finns i Felsökning av plugin-program i Photoshop.

Återställ Photoshops teckensnittscache

Ett dåligt teckensnitt kan orsaka generella prestandaproblem, inklusive krascher eller att programmet hänger sig när du startar eller använder Photoshop. I Photoshops teckensnittscache finns en numrerad lista med installerade teckensnitt och teckensnittsfunktioner som Photoshop kan använda. Om du tar bort den här cachefilen för typsnitt kan Photoshop skapa en ny.

macOS

 1. Avsluta Photoshop och Creative Cloud-datorprogram.
 2. Gå till: /Users/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop.
 3. Ta bort mappen CT Font Cache och töm papperskorgen.

Windows

 1. Avsluta Photoshop och Creative Cloud-datorprogrammet
 2. Gå till \Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <version>
 3. Ta bort mappen CT Font Cache och töm papperskorgen

Mer information finns i Felsök teckensnitt.

Krasch med installerat antivirusprogram

Om en Photoshop-krasch inträffar när ett antivirusprogram är installerat, avaktivera eller avinstallera ditt antivirusprogram eller kontakta antivirusprogramtillverkaren (t.ex. Avast antivirus).

Fullständig diskåtkomst på macOS

Rätt behörigheter som saknas kan orsaka krascher, långsamma prestanda, startproblem och problem med arbetsflöden mellan program med Photoshop på macOS. I det här korta videoklippet får du lära dig hur du ger fullständig diskåtkomst till Photoshop på macOS.

Kraschar Photoshop fortfarande?

Om du inte kan lösa problemet kan du, som en sista utväg, försöka återgå till en tidigare programversion.

Mer information finns i Installera tidigare versioner av dina Creative Cloud-program.

Behöver du mer hjälp?

Om du behöver mer hjälp kan du dela information om kraschproblemet och kraschloggen så att Adobe lättare kan hjälpa dig att lösa problemet. Mer information finns i Skicka in en kraschrapport.

Du kan också delta i Adobe Photoshop Community för att hitta svar på vanliga frågor eller problem eller dela med dig av dina idéer. Vi vill gärna höra från dig!

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto