Migrera förinställningar från tidigare versioner av Photoshop

Du kan flytta förinställningar från tidigare versioner av Photoshop till senare versioner. Med kommandot Migrera förinställningar kan du automatiskt flytta penslar, färgrutor, övertoningar, mönster och så vidare.

 1. Välj Redigera > Förinställningar > Migrera förinställningar.

 2. Klicka på Ja vid uppmaningen om att importera förinställningar från en tidigare version av Photoshop.

 3. Klicka på OK.

Från en expert: Migrera förinställningar till Photoshop CS6

Från en expert: Migrera förinställningar till Photoshop CS6
Du kan snabbt importera förinställningar till Photoshop med kommandot Migrera förinställningar.
Dave Cross

Arbeta med Förinställningshanteraren

Om Förinställningshanteraren

Med hjälp av Förinställningshanteraren kan du hantera biblioteken med förinställda penslar, rutor, övertoningar, stilar, mönster, konturer, egna former och förinställda verktyg som ingår i Photoshop. Du kan t.ex. använda Förinställningshanteraren för att ändra aktuella förinställningsobjekt och skapa nya bibliotek. När du har läst in ett bibliotek i Förinställningshanteraren kommer du åt bibliotekets objekt på platser som alternativfältet, paneler, dialogrutor och så vidare.

När du ändrar en förinställning uppmanas du i allmänhet att spara ändringarna som en ny förinställning för att både den nya och den ursprungliga förinställningen ska kunna användas.

De olika biblioteken har egna filtillägg och en standardmapp. Förinställningsfiler installeras på datorn i mappen Förinställningar i Adobe Photoshop -programmappen.

Öppna Förinställningshanteraren genom att välja Redigera > Förinställningar > Förinställningshanteraren. Välj ett alternativ på snabbmenyn Förinställning när du vill växla till en viss förinställningstyp.

Du kan ändra förinställningskonfigurationen genom att klicka på panelmenyknappen och välja ett visningsläge från den översta delen av menyn:

Endast text

Visar namnet på varje förinställningsobjekt.

Små miniatyrbilder eller Stora miniatyrbilder

Visar en miniatyrbild av varje förinställningsobjekt.

Liten lista eller Stor lista

Visar namnet på och en miniatyrbild av varje förinställningsobjekt.

Penseldragsminiatyr

Visar ett exempelpenseldrag och en penselminiatyrbild av varje förinställningsobjekt. (Det här alternativet är bara tillgängligt för penselförinställningar.)

Ändra ordningen på objekten i listan genom att dra ett objekt uppåt eller nedåt i listan.

Omflyttning av verktygsförinställningar i Förinställningshanteraren

Obs!

Ta bort en förinställning i Förinställningshanteraren genom att markera förinställningen och klicka på Ta bort. Du kan alltid använda kommandot Återställ om du vill återställa standardobjekten i ett bibliotek.

Läsa in ett bibliotek med förinställda objekt

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på triangeln till höger om snabbmenyn Förinställningstyp och välj sedan en biblioteksfil längst ned på panelmenyn. Klicka på OK om du vill ersätta den aktuella listan, eller klicka på Lägg till om du vill utöka den aktuella listan.
  • Om du vill lägga till ett bibliotek till den aktuella listan klickar du på Läs in, markerar den biblioteksfil du vill lägga till och klickar på Läs in.
  • Om du vill ersätta aktuell lista med ett annat bibliotek väljer du Ersätt [förinställningstyp] på panelmenyn. Markera den biblioteksfil som du vill använda och klicka på Läs in.

  Obs!

  De olika biblioteken har egna filtillägg och en standardmapp.

Hantera förinställda objekt

Du kan byta namn på eller ta bort förinställda objekt, och skapa eller återställa bibliotek med förinställningar.

Byta namn på förinställda objekt

 1. Markera ett förinställt objekt. Skift-klicka för att markera flera objekt.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på Döp om, och ange ett nytt namn för penseln, färgrutan o.s.v.
  • Om Förinställningshanteraren är inställd för att visa förinställningar som miniatyrbilder dubbelklickar du på en förinställning, anger ett nytt namn och klickar på OK.
  • Om Förinställningshanteraren är inställd för att visa förinställningar som en lista eller endast text dubbelklickar du på en förinställning, anger ett nytt namn och trycker på Retur.

Ta bort förinställda objekt

 1. Gör något av följande:
  • Markera ett förinställt objekt och klicka på Ta bort.
  • Håll ned Alt och klicka på de objekt som du vill ta bort.

Skapa ett nytt bibliotek med förinställningar

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill spara alla förinställningar i listan som ett bibliotek kontrollerar du att alla objekt är markerade.
  • Om du vill spara en del av den aktuella listan som ett bibliotek håller du ned Skift och markerar de objekt du vill spara.
 2. Klicka på Spara uppsättning, välj en plats för biblioteket, ange ett filnamn och klicka på Spara.

  Du kan spara biblioteket var du vill. Om du sparar biblioteksfilen i lämplig förinställningsmapp i standardmappen för förinställningar visas biblioteksnamnet längst ned på panelmenyn när du startar om Photoshop.

Återställa standardbiblioteket för förinställda objekt

 1. Välj Återställ på panelmenyn. Du kan antingen byta ut den aktuella listan eller lägga till standardbiblioteket i den aktuella listan.

Standardmappar för förinställningar

 1. Vilken mapp som används som standard för att spara, läsa in och ersätta förinställningar beror på vilket operativsystem du har.
  • Windows 7 och Windows Vista: [Enhet]\Användare\\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versionsnummer]\Förinställningar.
  • Mac: /Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop [versionsnummer]/Förinställningar.
  • Windows XP: [Enhet]:\Document and Settings\\Application Data\Adobe\Adobe Photoshop [versionsnummer]\Förinställningar.
 2. Förinställningar som medföljer Adobe Photoshop lagras i Photoshop-programmappen.

Visa dolda filer i Windows

De standardmappar som används för att spara, läsa in och ersätta förinställningar döljs som standard i Windows.

 1. Så här visar du dolda filer i Windows XP:
  1. Gå till Start > Kontrollpanelen > Mappalternativ.

  2. Aktivera alternativet Visa dolda filer och mappar under Dolda filer och mappar på fliken Visning.

  3. Klicka på OK.

 2. Så här visar du dolda filer i Windows Vista:
  1. Gå till Start > Kontrollpanelen > Utseende och anpassning > Mappalternativ.

  2. Aktivera alternativet Visa dolda filer och mappar under Dolda filer och mappar på fliken Visning.

  3. Klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy